Løn og vilkår i Lolland Kommune

Opdateret d. 24. april 2020


Aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid

Pt. ingen


Kommunens personalepolitikker og administationsgrundlag


Aftaler om tillidsrepræsentanter og MED-udvalg