Løn og vilkår i BUPL Sydøst


Her kan du se de aftaler, BUPL har indgået med kommunerne og dine løn- og ansættelsesvilkår og kommunernes beslutninger på det pædagogiske- og personalepolitiske område.


  • Lønaftaler
  • Aftaler om arbejdstilrettelæggelse
  • Aftaler om tillidsrepræsentanter og MED-indflydelse
  • Kommunernes børne- og ungepolitik
  • Personale- og sygefraværspolitik

Find aftalerne i din kommune

Faxe

Guldborgsund

Køge

Lolland

Næstved

Ringsted

Stevns

Vordingborg

 

NB! Der findes ikke særskilte lønaftaler for det private område. De private overenskomster rummer ikke mulighed for lokale lønforhandlinger.