Om BUPL Sydjylland


BUPL Sydjylland er den lokale fagforening for pædagoger og klubfolk i de 12 sydjyske kommuner Aabenraa, Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen og Vejle samt Sydslesvig.


Opdateret d. 14. september 2018

Fagforeningen er partipolitisk uafhængig og organiserer ca. 8000 medlemmer, der alle arbejder inden for børne- og ungeområdet.

Det er medlemmerne, der driver BUPL Sydjylland, idet medlemmerne vælger repræsentanter til de ledende organer i fagforeningen på generalforsamling hvert andet år.

 

Vi arbejder for gode arbejdsforhold, gode løn- og ansættelsesvilkår og for at skabe de bedste rammer for det pædagogiske fags udvikling.

BUPL Sydjyllands overordnede vision er at styrke fagforeningens indflydelse til gavn for den pædagogiske profession og medlemmernes løn- og arbejdsvilkår.

Kort sagt er det BUPL Sydjyllands ambition, at:

  • forbedre medlemmernes løn- og arbejdsvilkår
  • fremme den pædagogiske professions vilkår
  • sikre god og professionel medlemsservice og sagsbehandling
  • sætte fokus på den velfærdspolitiske dagsorden


BUPL Sydjyllands vedtægter og politikker danner grundlag for fagforeningens arbejde. BUPL Sydjyllands politikker revideres løbende. Det vil altid være den nyeste udgave, der er tilgængelig på hjemmesiden.

 

Vedtægter
Politikker


BUPL Sydjyllands bestyrelse vælges af og blandt medlemmerne på generalforsamlingen, som afholdes hvert andet år. Næste gang er lørdag den 6. oktober 2018 på Hotel Comwell i Kolding.


Jonna Jul Gudmundsen
Formand
Mail: joj@bupl.dk
Telefon: 35 46 54 00
Mobil: 61 20 56 28


Ulla Koustrup
Næstformand
Mail: uko@bupl.dk
Telefon:  35 46 54 00
Mobil:  29 61 35 61


Lasse Porsgaard Birkelund
Faglig sekretær
Hovedbestyrelsesmedlem (HB)
Mail: lpb@bupl.dk
Telefon:  35 46 54 00
Mobil: 21 15 02 29


Mette Tolstrup
Faglig sekretær
Hovedbestyrelsesmedlem (HB)
Mail: mts@bupl.dk
Telefon: 35 46 54 00
Mobil: 24 25 32 58


Jacob Svarre Winther
Kasserer
Mail: jsw@bupl.dk
Telefon: 35 46 54 00
Mobil: 41 39 37 44


Merete Wittrup Lauesen
Faglig sekretær
1. Hovedbestyrelses suppleant (HB)
Mail: mwl@bupl.dk
Telefon: 35 46 54 00
Mobil: 51 19 58 28


Hauke Paulsen
Frederiksberg Daginstitution
Schleswig
Mail: hap@bupl.dk
Mobil: +49 17 51 93 05 25


Per Friis Andersen
Fællestillidsrepræsentant (FTR)
Vejen Kommune
Mail: pad@bupl.dk
Mobil: 40 50 56 82


Tina Richardy
Skolepædagog og tillidsrepræsentant (TR)
Vejle Kommune
Mail: try@bupl.dk


Helle Secher-Kiib
Fællestillidsrepræsentant (FTR)
Fredericia Kommune
Mail: hki@bupl.dk


Michael Juul Thorup
2. Hovedbestyrelses suppleant (HB)
Fællestillidsrepræsentant (FTR)
Esbjerg Kommune
Mail: mjt@bupl.dk


Ib Andersen
Repræsentant for den lokale lederforening
Børnehaven Søndermose/Skovbrynet, Padborg
Aabenraa Kommune
Mail: iad@bupl.dk


Solvejg Lønne Sørensen
Nygårdsvej Integreret Institution
Esbjerg Kommune
Mail: sso@bupl.dk


Anne Grete Bue Ryneld
Ressourcepædagog
Esbjerg Kommune
Mail: ard@bupl.dk


Mette Damkjær
Specialcenter Vonsild
Kolding Kommune
Mail: mdk@bupl.dk


Marianne Traberg

Leder i børnehaven Bakkehuset
Aabenraa Kommune
Mail: mth@aabenraa.dk


Tina Kjær Fentz
Urbanskolen, afd. Urban D
Esbjerg Kommune
Mail: tkf@bupl.dk


Eva Margrethe Skov Hansen
Leder i vuggestuen Kernehuset
Aabenraa Kommune
Mail: ems@bupl.dk

 

Bestyrelsens sammensætning

Der er 18 medlemmer i bestyrelsen, og sammensætningen er som følger:

1 formand
1 næstformand
1 kasserer
2 hovedbestyrelsesmedlemmer (varetages p.t af 2 lønnede tillidsrepræsentanter)
2 hovedbestyrelsessuppleanter
3 valgte lønnede tillidsrepræsentanter
9 øvrige bestyrelsesmedlemmer
1 lederrepræsentant valgt af den lokale lederforening


Det er medlemmerne, der driver BUPL Sydjylland, idet medlemmerne vælger repræsentanter til de ledende organer i fagforeningen på generalforsamling hvert andet år.

Næste ordinære generalforsamling afholdes lørdag den 6. oktober 2018 på Hotel Comwell i Kolding.

Referat fra generalforsamling 2016


På generalforsamlingen – som afholdes lørdag d. 6. oktober 2018 på Hotel Comwell i Kolding – er alle bestyrelsesmedlemmer på valg.
Nedenfor kan du se en præsentation af kandidaterne og hvilke poster, de stiller op til.Jonna Jul Gudmundsen
Formand

Hvem er jeg?
Jeg hedder Jonna Jul Gudmundsen, er 46 år og bosiddende i Varde med min mand og vores to piger. Jeg er uddannet fra Esbjerg seminarium i 1996, og har arbejdet på et værksted for voksne med fysiske og psykiske handicaps og i en børnehave, inden jeg i 2006 blev fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Varde Kommune. I 2010 blev jeg valgt til faglig sekretær i BUPL Sydjylland, og siden 2014 har jeg været formand i BUPL Sydjylland.

Hvilken post stiller jeg op til?
Jeg genopstiller til posten som formand i BUPL Sydjylland.

Hvad vil jeg arbejde for i BUPL Sydjylland?
Bedre løn -og arbejdsvilkår er fundamentet for fagforeningens arbejde. Forårets hårde overenskomstforhandlinger viste med alt tydelighed, hvor vigtigt det er, at vi har en stærk fagbevægelse, og at det har afgørende betydning, at vi står sammen – skulder ved skulder – og at fællesskab, solidaritet og sammenhold på tværs af de faglige organisationer, kan bringe os langt.

Betydningen af det pædagogiske arbejde får større og større samfundsmæssigt opmærksomhed særligt på børn- og ungeområdet.  Det  er ikke mindst fordi, BUPL har gjort en kæmpemæssig indsats for at præge den samfundspolitiske dagsorden, både på lokal og nationalt plan. Der er dog stadig meget at kæmpe for, for vores velfærdssamfund er under pres. Alle borgere – uanset baggrund og forudsætninger – har krav på at få et godt liv.

Jeg vil med kampgejst og vedholdenhed glæde mig til at fortsætte arbejdet med at sikre bedre løn- og arbejdsvilkår for ledere og pædagoger i det daglige pædagogiske arbejde og i den samfundsmæssige kontekst.Ulla Koustrup
Næstformand

Hvilken post stiller jeg op til?
Jeg genopstiller til posten som næstformand i BUPL Sydjylland.

Hvad vil jeg arbejde for i BUPL Sydjylland?
Mit hjerte banker for at kæmpe for en stærk fagforening og holde fast i den Danske model. Jeg vil forsat have fokus på pædagogernes løn, ansættelsesvilkår og vores faglighed.

Der er så mange dygtige pædagoger i Sydjylland, som hver dag kæmper for at få deres faglighed i spil, men som alt for ofte må gå på kompromis med deres faglighed. Fordi nedskæringerne gør det umuligt for den enkelte at overleve i det. Jeg vil arbejde for, at BUPL Sydjylland er en tydelig og proaktiv i fagforening – både for medlemmerne, i medierne og i samarbejdet med de kommunale og private arbejdsgivere. Vi skal arbejde for at fremme de bedst mulige betingelser for dig og alle de andre pædagoger og udbyde faglige arrangementer og kurser.

Jeg vil arbejde for bedre normeringer, fagligheden og den enkelte pædagog kommer meget mere på dagsorden ude i den enkelte kommune og institution. Vi skal som fagforening støtte op og råbe op, hver gang der sås tvivl om vores faglighed og vores profession Det er vigtigt, at vi kan skabe debat/dialog om pædagogernes betydning for børns liv omkring vores faglighed til gavn for det enkelte medlem – vi kan noget.

Jeg tror på, at det er vigtigt, at vi holder fast i, at vi skal stå skulder ved skulder og have et godt samarbejde med de andre faglige organisationer. Med andre ord jeg er klar til at forsætte kampen for pædagogerne, faget og vores løn og ansættelsesvilkår.

Savner du indflydelse? Kom og brug din stemme – Jeg vil altid huske: vi er intet uden jer.Lasse Porsgaard Birkelund
Faglig sekretær og hovedbestyrelsesmedlem (HB)

Hvilken post stiller jeg op til?
Jeg genopstiller både til posten som faglig sekretær og hovedbestyrelsesmedlem

Hvad vil jeg arbejde for i BUPL Sydjylland?
Jeg vil fortsat arbejde med at udvikle BUPL til en moderne fagforening, der er i stand til at agere og forhandle i takt med tiden. BUPL har arbejdet meget med den interne sammenhængskraft imellem forbund og fagforeninger igennem de seneste år, og dette arbejde skal i den kommende periode følges op med større sammenhængskraft i medlemsservicen, så studerende, pædagoger, ledige, ledere og pensionister i endnu højere grad føler, at de kan identificere sig med BUPL.

Med et stigende børnetal i mange af vores kommuner og en kommunal økonomi under stadigt pres, er det vigtigt, at vi formår at overbevise politikerne om, at der skal investeres i børn- og ungeområdet, så det psykiske arbejdsmiljø ikke udfordres yderligere. Pædagoger fortjener – som alle andre på arbejdsmarkedet – et sundt arbejdsmiljø.

Pædagogerne og BUPL har igennem de seneste år været mere i medierne end nogensinde før, dette kan vi dog stadig ikke se på vores lønsedler. Vi skal derfor optrappe ligelønskampen, og benytte den spirende mangel på pædagoger samt de gode konjekturer til at forsøge at gøre op med nogle af de indlysende uretfærdigheder, der af historiske årsager er i vores lønsystem, så vi som pædagoger udover at være stolte af vores fag, også er stolte af vores løn.Mette Tolstrup
Faglig sekretær og hovedbestyrelsesmedlem (HB)

Hvilken post stiller jeg op til?
Jeg genopstiller både til posten som faglig sekretær og hovedbestyrelsesmedlem

Hvad vil jeg arbejde for i BUPL Sydjylland?
Det der i 2010 motiverede mig til at stille op til en post i bestyrelsen i BUPL Sydjylland, var det pres, jeg som pædagog oplevede i hverdagen. Det havde stor betydning for både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø for mig og mine kollegaer. Jeg ville gerne, som en del af den faglige organisation, arbejde for at forbedre arbejdsvilkårene for pædagogerne. Jeg blev valgt ind i hovedbestyrelsen og som faglig sekretær i 2014. Antallet af pædagoger, der oplevede sig presset i deres opgavevaretagelse i hverdagen, var i mellemtiden ikke blev ikke mindre.

Her knap fire år efter er fortællingerne om de pressede og stressede pædagoger der stadig.
Men nytter mit arbejde så? Ja, det gør det. Det er med små skridt, der manøvres rundt, og det er de små sejre, der fejres. Men det gør dem ikke mindre værd.

De små skridt rykker – de små skridt giver med tiden et større manøvreringsrum. Men det kræver, at nogen tager dem.

Jeg har gennem årene også erfaret, at når vi er mange, så rykker det rigtig meget. Jeg vil gerne bruge de næste to år på at træde mange flere skridt – sammen med jer! På den måde giver mit arbejde mening. For sammen kan vi gøre en forskel. Hver lille sejr tæller, når vi knokler for bedre løn og arbejdsvilkår for os selv og for hinanden.Jacob Svarre Winther
Kasserer

Hvilken post stiller jeg op til?
Jeg genopstiller til posten som kasserer

Hvad vil jeg arbejde for i BUPL Sydjylland?
Som valgt politisk kasserer vil jeg arbejde for, at de beslutninger der træffes på generalforsamlingen, i bestyrelsen og i den daglige ledelse, tages med udgangspunkt i et økonomisk oplyst grundlag.

Vores økonomi skal prioriteres ud fra de ønsker og krav, pædagogerne har til deres fagforening som f.eks. dygtige kompetente medarbejdere til hjælp ved individuelle sager og faglige arrangementer som professionsdagen.

I mit arbejde som faglig sekretær vil jeg blandt andet kæmpe for, at politikerne i vores kommuner ikke er i tvivl om, hvilket kompetencer vi pædagoger har, og hvorfor de skal investere i vores velfærdsområder.

Politikerne må tage et ansvar for, hvorledes vilkårene for udførelsen af det pædagogiske arbejde er i kommunen, og det er min opgave at gøre dem opmærksom herpå.

I forbindelse med kommunalvalgene var der stor fokus på, at vores områder er vigtige, og at der skal ske forbedring af disse. Det har jeg noteret mig, og jeg har tænkt at holde vores folkevalgte op på deres løfter!

Som faglig sekretær og dermed en del af BUPL Sydjyllands daglige ledelse, vil jeg være opmærksom på, at vores fagforening udvikler sig i den retning, som medlemmerne ønsker. Det er derfor afgørende at være lyttende til de ønsker og krav, der efterspørges, så vi allesammen har den stærke fagforening, vi alle ønsker!Merete Wittrup Lauesen
Faglig sekretær

Hvem er jeg?
Jeg hedder Merete Lauesen. Jeg har siden oktober 2014 været Hovedbestyrelsessuppleant for BUPL Sydjylland og siden februar 2015 arbejdet som Faglig sekretær i BUPL Sydjylland.

Jeg har tidligere arbejdet som pædagog i en daginstitution, Støttepædagog og specialpædagogisk vejleder i PPR og arbejdet som valgt Fællestillidsrepræsentant i Varde Kommune.

Hvilken post stiller jeg op til?
Jeg genopstiller til posten som faglig sekretær, hovedbestyrelsessuppleant og PBU delegeret

Hvad vil jeg arbejde for i BUPL Sydjylland?
Jeg vil arbejde for, at der fortsat skal være meget fokus på pædagogernes arbejdsvilkår. Pædagogfaget er presset fra mange sider.

Der stilles nye krav via nye lovgivninger, men også via ønsker fra omverdenen. Og krav og ressourcer hænger sjældent sammen i den pædagogiske verden – og det skal der gøres noget ved!

Vi har brug for, at der landspolitisk indføres minimumnormeringer. Folketinget bør sikre, at alle børn sikres lige mulighed for møde nærværende pædagoger i hele deres børne- og ungeliv.

Børnene skal møde pædagoger, der har tid til at løse de mangeartede opgaver, der findes i arbejdet med børn og unge.

Vi har brug for, at faget anerkendes politisk, og at det anerkendes, at der skal være et minimum antal pædagoger, for at vi kan understøttes børns udvikling, trivsel og sociale kompetencer, så de kan vokse op og klare sig godt i det samfund, de kommer til at møde.Anne Grete Bue Ryneld
Bestyrelsesmedlem

Hvem er jeg?
Mit navn er Anne Grete Bue Ryneld. Jeg er ressourcepædagog i Esbjerg Kommune indenfor 0-6 års området. En stilling jeg har varetaget siden 2004.

Jeg har siddet i BUPL Sydjyllands bestyrelse siden generalforsamlingen i 2013. Jeg er endvidere medlem af BUPL’s Etiske Råd.

Hvilken post stiller jeg op til?
Jeg genopstiller til posten som bestyrelsesmedlem i BUPL Sydjylland

Hvad vil jeg arbejde for i BUPL Sydjylland?
Jeg vil med min deltagelse i bestyrelsesarbejdet være med til at styrke vores faglige identitet, professionsudviklingen og det fagpolitiske arbejde. Et arbejde med fokus på minimumsnormering, seniorordninger, gode vilkår for arbejdets udførelse og meget mere. Det handler blandt andet om arbejdsmiljø både fysisk (indretning) og psykisk (mange krav og forventninger). Specialpædagogikken er mit ”hjertebarn”, og derfor vil jeg gøre, hvad jeg kan for at sætte den på dagsordenen.

I det etiske råd er jeg med til at debattere og sætte fokus på aktuelle temaer. Lige nu arbejder vi blandt andet med dataetik – brugen af data i relationen, professionen og samfundet.Mette Damkjær
Bestyrelsesmedlem

Hvem er jeg?
Jeg hedder Mette Damkjær. Jeg arbejder som skolepædagog og IKT/ASK (alternativ supplerende kommunikation) vejleder på specialcenter Vonsild i Kolding Kommune.

Hvilken post stiller jeg op til?
Jeg genopstiller til posten som bestyrelsesmedlem

Hvad vil jeg arbejde for i BUPL Sydjylland?
De pædagogfaglige opgaver vokser stødt, og pædagogerne får flere og flere opgaver indenfor forskellige områder, samtidig med at der opleves nedskæringer og forringelser i hverdagen. I et fag hvor vi som pædagoger derfor skal favne bredt, mener jeg, at vores fagforening skal favne lige så bredt. Derfor ønsker jeg at fortsætte med at fodre med viden indenfor det specialpædagogiske felt, således at fagligheden og kvaliteten til stadighed sættes i fokus.

I en hverdag, hvor tingene går stærkt, og beslutningerne kan være svære at se fornuften i, mener jeg, det er vigtigt med en bestyrelse, der tør samt er klar til at tage bladet fra munden og kæmpe for kollegerne.Tina Kjær Fentz
Bestyrelssmedlem

Hvem er jeg?
Jeg er pædagog på Urbanskolen, afdeling Danmarksgade skole og fritids – og ungdomsklubben Nørregade, Esbjerg Kommune

Hvilken post stiller jeg op til?
Jeg genopstiller til posten som bestyrelsesmedlem

Hvad vil jeg arbejde for i BUPL Sydjylland?
Jeg er bl.a. optaget af, at bestyrelsens arbejde skal give mening for den enkelte pædagog. Medlemmerne skal opleve at BUPL er der for dem i alle situationer særligt i de svære perioder med udfordringer i arbejdslivet, og ikke mindst at den enkelte mærker, at vi i BUPL er på forkant med udviklingen i samfundet.

Vi pædagoger skal føle samhørighed med vores fagforening – vi skal opleve at vi bliver hørt og set det gælder i forhold til arbejdsvilkår, udviklingsmuligheder og sparring. Synlighed, gennemsigtig og nærvær for Jer som den enkelte pædagog – det vil jeg arbejde for!Helle Secher-Kiib
Bestyrelsesmedlem

Hvem er jeg
Jeg arbejder som fællestillidsrepræsentant på 0 til 18 årsområdet i Fredericia Kommune.

Hvad vil jeg arbejde for i BUPL Sydjylland?
Siden jeg for 18 år siden blev uddannet pædagog, har jeg været vidt omkring og arbejdet både inden for normal- og specialområdet, børne- og ungeområdet og i ind- og udland. Mit arbejde i dag spænder også vidt, og jeg er dagligt i kontakt med pædagoger og pædagogfaget i praksis på mange forskellige måder. Det er det jeg hører og oplever i mit daglige arbejde, som jeg vil bringe ind i bestyrelsen.

Jeg vil arbejde for en fagforening, der tager udgangspunkt i det der rører sig ude hos medlemmerne uafhængigt af, om vi arbejder med medlemsarrangementer, lokale strategier eller centralt vedtagne politikker.Hauke Paulsen
BestyrelsesmedlemPer Friis Andersen
BestyrelsesmedlemTina Richardy
Bestyrelsesmedlem


 


Michael Juul Thorup
Bestyrelsesmedlem og 
2. Hovedbestyrelses suppleant (HB)Ib Andersen
Bestyrelsesmedlem (
Repræsentant for den lokale lederforening)Solvejg Lønne Sørensen
Bestyrelsesmedlem


 


Marianne Traberg
BestyrelsesmedlemEva Margrethe Skov Hansen
Bestyrelsesmedlem: Genopstiller ikke.Dorrit Margrethe Knudsen
Ny kandidat til bestyrelsen

Hvem er jeg?
Jeg er på 3. år valgt som fællestillidsrepræsentant i Aabenraa Kommune, hvor jeg repræsenterer pædagogerne på både daginstitutions- skole- og fritidsområdet. Jeg er uddannet i 1996, og har arbejdet i 0-5 års området b.la. i en 35 børns børnehave som blev sammenlagt til en 110 børns 0-5 års institution.

Hvilken post stiller jeg op til?
Jeg stiller op til posten som bestyrelsesmedlem.

Hvad vil jeg arbejde for i BUPL Sydjylland?
Jeg møder hver eneste dag igennem mit FTR arbejde pædagoger og ledere i mange forskellige sammenhænge.
Jeg har en god fornemmelse af de problematikker, vi pædagoger oplever og møder i praksis, og denne erfaring vil jeg tage med mig ind i bestyrelsesarbejdet. Jeg vil arbejde aktivt og konstruktivt for, at alle medlemmer har mulighed for at føle samhørighed med BUPL.
Vores arbejdsvilkår og arbejdsmiljø er noget af det, som optager mig allermest – sammen med kampen for endnu større anerkendelse af vores profession.