Om BUPL Sydjylland


BUPL Sydjylland er den lokale fagforening for pædagoger og klubfolk i de 12 sydjyske kommuner Aabenraa, Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen og Vejle samt Sydslesvig.


Opdateret d. 18. august 2020

Fagforeningen er partipolitisk uafhængig og organiserer ca. 8000 medlemmer, der alle arbejder inden for børne- og ungeområdet.

Det er medlemmerne, der driver BUPL Sydjylland, idet medlemmerne vælger repræsentanter til de ledende organer i fagforeningen på generalforsamling hvert andet år.

 

96 stemmeberettigede medlemmer deltog i BUPL Sydjyllands generalforsamling lørdag d. 6. oktober 2018.
Flere bestyrelsesmedlemmer havde valgt ikke at genopstille, men heldigvis var nye kræfter klar, så bestyrelsen er fuldtallig.

Se BUPL Sydjyllands nye bestyrelse. 

Referat fra generalforsamlingen.

Nedenfor kan du se en lille video med stemningsbilleder fra generalforsamlingen.

 

 


Vi arbejder for gode arbejdsforhold, gode løn- og ansættelsesvilkår og for at skabe de bedste rammer for det pædagogiske fags udvikling.

BUPL Sydjyllands overordnede vision er at styrke fagforeningens indflydelse til gavn for den pædagogiske profession og medlemmernes løn- og arbejdsvilkår.

Kort sagt er det BUPL Sydjyllands ambition, at:

  • forbedre medlemmernes løn- og arbejdsvilkår
  • fremme den pædagogiske professions vilkår
  • sikre god og professionel medlemsservice og sagsbehandling
  • sætte fokus på den velfærdspolitiske dagsorden


BUPL Sydjyllands vedtægter og politikker danner grundlag for fagforeningens arbejde. BUPL Sydjyllands politikker revideres løbende. Det vil altid være den nyeste udgave, der er tilgængelig på hjemmesiden.

 

Vedtægter
PolitikkerJonna Jul Gudmundsen
Formand
Mail: joj@bupl.dk
Telefon: 35 46 54 00
Mobil: 61 20 56 28


Ulla Koustrup
Næstformand
Mail: uko@bupl.dk
Telefon:  35 46 54 00
Mobil:  29 61 35 61


Lasse Porsgaard Birkelund
Faglig sekretær
Hovedbestyrelsesmedlem (HB)
Mail: lpb@bupl.dk
Telefon:  35 46 54 00
Mobil: 21 15 02 29


Mette Tolstrup
Faglig sekretær
Hovedbestyrelsesmedlem (HB)
Mail: mts@bupl.dk
Telefon: 35 46 54 00
Mobil: 24 25 32 58


Merete Wittrup Lauesen
Faglig sekretær
Kasserer
Mail: mwl@bupl.dk
Telefon: 35 46 54 00
Mobil: 51 19 58 28

Michael Juul Thorup
Faglig sekretær
1. HB suppleant
Mail: mjt@bupl.dk
Telefon: 35 46 54 00
Mobil: 5141 00 74


Hauke Paulsen
Frederiksberg Daginstitution
Schleswig
Mail: hap@bupl.dk
Mobil: +49 17 51 93 05 25


Per Friis Andersen
Fællestillidsrepræsentant (FTR)
Vejen Kommune
Mail: pad@bupl.dk


Helle Secher-Kiib
Fællestillidsrepræsentant (FTR)
Fredericia Kommune
Mail: hki@bupl.dk


Ib Andersen
Repræsentant for den lokale lederforening
Børnehaven Søndermose/Skovbrynet, Padborg
Aabenraa Kommune
Mail: iad@bupl.dk


Anne Grete Bue Ryneld
Ressourcepædagog
Esbjerg Kommune
Mail: ard@bupl.dk


Mette Damkjær
Specialcenter Vonsild
Kolding Kommune
Mail: mdk@bupl.dk


Tina Kjær Fentz
Urbanskolen, afd. Urban D
Esbjerg Kommune
Mail: tkf@bupl.dk


Dorrit Margrethe Knudsen
2. HB Suppleant
Fællestillidsrepræsentant (FTR)
Aabenraa Kommune
Mail: dmk@bupl.dk

Joan Ladegaard Brandsborg
Fællestillidsrepræsentant (FTR)
Varde Kommune
Mail: ljb@bupl.dk


Alex Zakaria
Frederiksodde Skolen
Fredericia Kommune
Mail: alz@bupl.dk 


Bente Susanne Veje Plauborg
Tidlig indsats PFF
Sønderborg Kommune
Mail: bsvp@bupl.dk


Bonnie Fjord
Fællestillidsrepræsentant
Esbjerg Kommune
Mail: bof@bupl.dk

 


Bestyrelsens sammensætning

Der er 18 medlemmer i bestyrelsen, og sammensætningen er som følger:

1 formand
1 næstformand
1 kasserer
2 hovedbestyrelsesmedlemmer (varetages p.t af 2 lønnede tillidsrepræsentanter)
2 hovedbestyrelsessuppleanter
3 valgte lønnede tillidsrepræsentanter
9 øvrige bestyrelsesmedlemmer
1 lederrepræsentant valgt af den lokale lederforening