Om BUPL Sydjylland


BUPL Sydjylland er den lokale fagforening for pædagoger og klubfolk i de 12 sydjyske kommuner Aabenraa, Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen og Vejle samt Sydslesvig.


Opdateret d. 02. marts 2018

Fagforeningen er partipolitisk uafhængig og organiserer ca. 8000 medlemmer, der alle arbejder inden for børne- og ungeområdet.

Det er medlemmerne, der driver BUPL Sydjylland, idet medlemmerne vælger repræsentanter til de ledende organer i fagforeningen på generalforsamling hvert andet år.

 

Vi arbejder for gode arbejdsforhold, gode løn- og ansættelsesvilkår og for at skabe de bedste rammer for det pædagogiske fags udvikling.

BUPL Sydjyllands overordnede vision er at styrke fagforeningens indflydelse til gavn for den pædagogiske profession og medlemmernes løn- og arbejdsvilkår.

Kort sagt er det BUPL Sydjyllands ambition, at:

  • forbedre medlemmernes løn- og arbejdsvilkår
  • fremme den pædagogiske professions vilkår
  • sikre god og professionel medlemsservice og sagsbehandling
  • sætte fokus på den velfærdspolitiske dagsorden


BUPL Sydjyllands vedtægter og politikker danner grundlag for fagforeningens arbejde. BUPL Sydjyllands politikker revideres løbende. Det vil altid være den nyeste udgave, der er tilgængelig på hjemmesiden.

 

Vedtægter
Politikker


BUPL Sydjyllands bestyrelse vælges af og blandt medlemmerne på generalforsamlingen, som afholdes hvert andet år. Næste gang er lørdag den 6. oktober 2018 på Hotel Comwell i Kolding.


Jonna Jul Gudmundsen
Formand
Mail: joj@bupl.dk
Telefon: 35 46 54 00
Mobil: 61 20 56 28


Ulla Koustrup
Næstformand
Mail: uko@bupl.dk
Telefon:  35 46 54 00
Mobil:  29 61 35 61


Lasse Porsgaard Birkelund
Faglig sekretær
Hovedbestyrelsesmedlem (HB)
Mail: lpb@bupl.dk
Telefon:  35 46 54 00
Mobil: 21 15 02 29


Mette Tolstrup
Faglig sekretær
Hovedbestyrelsesmedlem (HB)
Mail: mts@bupl.dk
Telefon: 35 46 54 00
Mobil: 24 25 32 58


Jacob Svarre Winther
Kasserer
Mail: jsw@bupl.dk
Telefon: 35 46 54 00
Mobil: 41 39 37 44


Merete Wittrup Lauesen
Faglig sekretær
1. Hovedbestyrelses suppleant (HB)
Mail: mwl@bupl.dk
Telefon: 35 46 54 00
Mobil: 51 19 58 28


Hauke Paulsen
Frederiksberg Daginstitution
Schleswig
Mail: hap@bupl.dk
Mobil: +49 17 51 93 05 25


Tina Schack Jensen
Fællestillidsrepræsentant (FTR)
Kolding Kommune
Mail: tsj@bupl.dk
Mobil: 40 50 56 82


Tina Richardy
Skolepædagog og tillidsrepræsentant (TR)
Vejle Kommune
Mail: try@bupl.dk


Helle Secher-Kiib
Fællestillidsrepræsentant (FTR)
Fredericia Kommune
Mail: hki@bupl.dk


Michael Juul Thorup
2. Hovedbestyrelses suppleant (HB)
Fællestillidsrepræsentant (FTR)
Esbjerg Kommune
Mail: mjt@bupl.dk


Ib Andersen
Repræsentant for den lokale lederforening
Børnehaven Søndermose/Skovbrynet, Padborg
Aabenraa Kommune
Mail: iad@bupl.dk


Solvejg Lønne Sørensen
Nygårdsvej Integreret Institution
Esbjerg Kommune
Mail: sso@bupl.dk


Anne Grete Bue Ryneld
Ressourcepædagog
Esbjerg Kommune
Mail: ard@bupl.dk


Mette Damkjær
Specialcenter Vonsild
Kolding Kommune
Mail: mdk@bupl.dk


Marianne Traberg

Leder i børnehaven Bakkehuset
Aabenraa Kommune
Mail: mth@aabenraa.dk


Tina Kjær Fentz
Urbanskolen, afd. Urban D
Esbjerg Kommune
Mail: tkf@bupl.dk


Eva Margrethe Skov Hansen
Leder i vuggestuen Kernehuset
Aabenraa Kommune
Mail: ems@bupl.dk

 

Bestyrelsens sammensætning

Der er 18 medlemmer i bestyrelsen, og sammensætningen er som følger:

1 formand
1 næstformand
1 kasserer
2 hovedbestyrelsesmedlemmer (varetages p.t af 2 lønnede tillidsrepræsentanter)
2 hovedbestyrelsessuppleanter
3 valgte lønnede tillidsrepræsentanter
9 øvrige bestyrelsesmedlemmer
1 lederrepræsentant valgt af den lokale lederforening


Det er medlemmerne, der driver BUPL Sydjylland, idet medlemmerne vælger repræsentanter til de ledende organer i fagforeningen på generalforsamling hvert andet år.

Næste ordinære generalforsamling afholdes lørdag den 6. oktober 2018 på Hotel Comwell i Kolding.

Referat fra generalforsamling 2016