Om BUPL Sydjylland


BUPL Sydjylland er den lokale fagforening for pædagoger og klubfolk i de 12 sydjyske kommuner Aabenraa, Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen og Vejle samt Sydslesvig.


Opdateret d. 20. december 2019

Fagforeningen er partipolitisk uafhængig og organiserer ca. 8000 medlemmer, der alle arbejder inden for børne- og ungeområdet.

Det er medlemmerne, der driver BUPL Sydjylland, idet medlemmerne vælger repræsentanter til de ledende organer i fagforeningen på generalforsamling hvert andet år.

 

BUPL Sydjylland søger jurist til barselsvikariat

BUPL Sydjylland søger barselsvikar for jurist ansat til behandling af personsager for vores medlemmer på det ansættelsesretslige område.

Brænder du for at arbejde med personalejura, er du måske BUPL Sydjyllands nye jurist. Vi tilbyder en udfordrende stilling i en dynamisk og velfungerende fagforening.

Du kommer til at hjælpe vores medlemmer indenfor det ansættelsesretlige og personalejuridiske område, hvor hovedvægten er på disciplinær- og samarbejdssager.
En anden væsentlig del af arbejdet består i at rådgive og vejlede medlemmer om overenskomsterne på det pædagogiske område.

Du bliver en del af et velfungerende team på otte personer, der vægter faglig sparring og samarbejde højt. Foruden dig består teamet af en jurist, fire socialrådgivere og to andre sagsbehandlere.
Teamet behandler en bred vifte af sager for det enkelte medlem.

Faglige og uddannelsesmæssige krav og forventninger

 • Du skal have en juridisk embedseksamen. Gerne med vægt på personalejura og forvaltningsret – alternativt, erfaring hermed.
 • Du skal være en konstruktiv forhandler og have gode samarbejdsevner.
 • Du skal selvstændigt kunne forhandle med kommunernes forvaltninger, institutionsledere samt bestyrelser for de selvejende og private institutioner.
 • Du skal være konsulent for og underviser af tillidsrepræsentanter i de sydjyske kommuner.
 • Du skal kunne formidle komplicerede budskaber til medlemmerne, klart og forståeligt både mundtligt og skriftligt.
 • Du skal have interesse og forståelse for at arbejde i en politisk ledet organisation.
 • Du skal påregne en del kørsel i stillingen.

Tiltrædelse
Stillingen er et tidsbegrænset barselsvikariat med start den 1. marts 2020 eller snarest derefter.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på fuld tid. Løn og ansættelsesforhold følger BUPL fagforeningernes fælles overenskomst.

Lønnen fastsættes ud fra stillingens funktioner og dine kvalifikationer.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte
Sekretariatsleder i BUPL Sydjylland Iver Rose Vejersø.
Mail: ivi@bupl.dk eller mobil: 20 55 27 87.

Ansøgningsfrist og ansøgning
Du bedes maile din ansøgning med relevante bilag til sydjylland-job@bupl.dk, så vi har den senest fredag den 24. januar 2020.

Ansættelsessamtaler
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 5.


96 stemmeberettigede medlemmer deltog i BUPL Sydjyllands generalforsamling lørdag d. 6. oktober 2018.
Flere bestyrelsesmedlemmer havde valgt ikke at genopstille, men heldigvis var nye kræfter klar, så bestyrelsen er fuldtallig.

Se BUPL Sydjyllands nye bestyrelse. 

Referat fra generalforsamlingen.

Nedenfor kan du se en lille video med stemningsbilleder fra generalforsamlingen.

 

 


Vi arbejder for gode arbejdsforhold, gode løn- og ansættelsesvilkår og for at skabe de bedste rammer for det pædagogiske fags udvikling.

BUPL Sydjyllands overordnede vision er at styrke fagforeningens indflydelse til gavn for den pædagogiske profession og medlemmernes løn- og arbejdsvilkår.

Kort sagt er det BUPL Sydjyllands ambition, at:

 • forbedre medlemmernes løn- og arbejdsvilkår
 • fremme den pædagogiske professions vilkår
 • sikre god og professionel medlemsservice og sagsbehandling
 • sætte fokus på den velfærdspolitiske dagsorden


BUPL Sydjyllands vedtægter og politikker danner grundlag for fagforeningens arbejde. BUPL Sydjyllands politikker revideres løbende. Det vil altid være den nyeste udgave, der er tilgængelig på hjemmesiden.

 

Vedtægter
PolitikkerJonna Jul Gudmundsen
Formand
Mail: joj@bupl.dk
Telefon: 35 46 54 00
Mobil: 61 20 56 28


Ulla Koustrup
Næstformand
Mail: uko@bupl.dk
Telefon:  35 46 54 00
Mobil:  29 61 35 61


Lasse Porsgaard Birkelund
Faglig sekretær
Hovedbestyrelsesmedlem (HB)
Mail: lpb@bupl.dk
Telefon:  35 46 54 00
Mobil: 21 15 02 29


Mette Tolstrup
Faglig sekretær
Hovedbestyrelsesmedlem (HB)
Mail: mts@bupl.dk
Telefon: 35 46 54 00
Mobil: 24 25 32 58


Merete Wittrup Lauesen
Faglig sekretær
Kasserer
Mail: mwl@bupl.dk
Telefon: 35 46 54 00
Mobil: 51 19 58 28

Michael Juul Thorup
Faglig sekretær
1. HB suppleant
Mail: mjt@bupl.dk
Telefon: 35 46 54 00
Mobil: 5141 00 74


Hauke Paulsen
Frederiksberg Daginstitution
Schleswig
Mail: hap@bupl.dk
Mobil: +49 17 51 93 05 25


Per Friis Andersen
Fællestillidsrepræsentant (FTR)
Vejen Kommune
Mail: pad@bupl.dk


Helle Secher-Kiib
Fællestillidsrepræsentant (FTR)
Fredericia Kommune
Mail: hki@bupl.dk


Ib Andersen
Repræsentant for den lokale lederforening
Børnehaven Søndermose/Skovbrynet, Padborg
Aabenraa Kommune
Mail: iad@bupl.dk


Anne Grete Bue Ryneld
Ressourcepædagog
Esbjerg Kommune
Mail: ard@bupl.dk


Mette Damkjær
Specialcenter Vonsild
Kolding Kommune
Mail: mdk@bupl.dk


Tina Kjær Fentz
Urbanskolen, afd. Urban D
Esbjerg Kommune
Mail: tkf@bupl.dk


Dorrit Margrethe Knudsen
2. HB Suppleant
Fællestillidsrepræsentant (FTR)
Aabenraa Kommune
Mail: dmk@bupl.dk

Joan Ladegaard Brandsborg
Fællestillidsrepræsentant (FTR)
Varde Kommune
Mail: ljb@bupl.dk


Alex Zakaria
Frederiksodde Skolen
Fredericia Kommune
Mail: alz@bupl.dk 


Bente Susanne Veje Plauborg
Tidlig indsats PFF
Sønderborg Kommune
Mail: bsvp@bupl.dk


Bonnie Fjord
Fællestillidsrepræsentant
Esbjerg Kommune
Mail: bof@bupl.dk

 


Bestyrelsens sammensætning

Der er 18 medlemmer i bestyrelsen, og sammensætningen er som følger:

1 formand
1 næstformand
1 kasserer
2 hovedbestyrelsesmedlemmer (varetages p.t af 2 lønnede tillidsrepræsentanter)
2 hovedbestyrelsessuppleanter
3 valgte lønnede tillidsrepræsentanter
9 øvrige bestyrelsesmedlemmer
1 lederrepræsentant valgt af den lokale lederforening