Om BUPL Sydjylland


BUPL Sydjylland er den lokale fagforening for pædagoger og klubfolk i de 12 sydjyske kommuner Aabenraa, Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen og Vejle samt Sydslesvig.


Opdateret d. 18. januar 2018

Fagforeningen er partipolitisk uafhængig og organiserer ca. 8000 medlemmer, der alle arbejder inden for børne- og ungeområdet.

Det er medlemmerne, der driver BUPL Sydjylland, idet medlemmerne vælger repræsentanter til de ledende organer i fagforeningen på generalforsamling hvert andet år.

 

Vi arbejder for gode arbejdsforhold, gode løn- og ansættelsesvilkår og for at skabe de bedste rammer for det pædagogiske fags udvikling.

BUPL Sydjyllands overordnede vision er at styrke fagforeningens indflydelse til gavn for den pædagogiske profession og medlemmernes løn- og arbejdsvilkår.

Kort sagt er det BUPL Sydjyllands ambition, at:

 • forbedre medlemmernes løn- og arbejdsvilkår
 • fremme den pædagogiske professions vilkår
 • sikre god og professionel medlemsservice og sagsbehandling
 • sætte fokus på den velfærdspolitiske dagsorden


BUPL Sydjyllands vedtægter og politikker danner grundlag for fagforeningens arbejde. BUPL Sydjyllands politikker revideres løbende. Det vil altid være den nyeste udgave, der er tilgængelig på hjemmesiden.

 

Vedtægter
Politikker


BUPL Sydjyllands bestyrelse vælges af og blandt medlemmerne på generalforsamlingen, som afholdes hvert andet år. Næste gang er lørdag den 6. oktober 2018 på Hotel Comwell i Kolding.


Jonna Jul Gudmundsen
Formand
Mail: joj@bupl.dk
Telefon: 35 46 54 00
Mobil: 61 20 56 28


Ulla Koustrup
Næstformand
Mail: uko@bupl.dk
Telefon:  35 46 54 00
Mobil:  29 61 35 61


Lasse Porsgaard Birkelund
Faglig sekretær
Hovedbestyrelsesmedlem (HB)
Mail: lpb@bupl.dk
Telefon:  35 46 54 00
Mobil: 21 15 02 29


Mette Tolstrup
Faglig sekretær
Hovedbestyrelsesmedlem (HB)
Mail: mts@bupl.dk
Telefon: 35 46 54 00
Mobil: 24 25 32 58


Jacob Svarre Winther
Kasserer
Mail: jsw@bupl.dk
Telefon: 35 46 54 00
Mobil: 41 39 37 44


Merete Wittrup Lauesen
Faglig sekretær
1. Hovedbestyrelses suppleant (HB)
Mail: mwl@bupl.dk
Telefon: 35 46 54 00
Mobil: 51 19 58 28


Hauke Paulsen
Frederiksberg Daginstitution
Schleswig
Mail: hap@bupl.dk
Mobil: +49 17 51 93 05 25


Tina Schack Jensen
Fællestillidsrepræsentant (FTR)
Kolding Kommune
Mail: tsj@bupl.dk
Mobil: 40 50 56 82


Tina Richardy
Skolepædagog og tillidsrepræsentant (TR)
Vejle Kommune
Mail: try@bupl.dk


Helle Secher-Kiib
Fællestillidsrepræsentant (FTR)
Fredericia Kommune
Mail: hki@bupl.dk


Michael Juul Thorup
2. Hovedbestyrelses suppleant (HB)
Fællestillidsrepræsentant (FTR)
Esbjerg Kommune
Mail: mjt@bupl.dk


Ib Andersen
Repræsentant for den lokale lederforening
Børnehaven Søndermose/Skovbrynet, Padborg
Aabenraa Kommune
Mail: iad@bupl.dk


Solvejg Lønne Sørensen
Nygårdsvej Integreret Institution
Esbjerg Kommune
Mail: sso@bupl.dk


Anne Grete Bue Ryneld
Ressourcepædagog
Esbjerg Kommune
Mail: ard@bupl.dk


Mette Damkjær
Specialcenter Vonsild
Kolding Kommune
Mail: mdk@bupl.dk


Eva Aabjerg
Fællestillidsrepræsentant (FTR)
Tønder Kommune
Mail: eab@bupl.dk


Tina Kjær Fentz
Urbanskolen, afd. Urban D
Esbjerg Kommune
Mail: tkf@bupl.dk


Eva Margrethe Skov Hansen
Leder i vuggestuen Kernehueset
Aabenraa Kommune
Mail: ems@bupl.dk

 

Bestyrelsens sammensætning

Der er 18 medlemmer i bestyrelsen, og sammensætningen er som følger:

1 formand
1 næstformand
1 kasserer
2 hovedbestyrelsesmedlemmer (varetages p.t af 2 lønnede tillidsrepræsentanter)
2 hovedbestyrelsessuppleanter
3 valgte lønnede tillidsrepræsentanter
9 øvrige bestyrelsesmedlemmer
1 lederrepræsentant valgt af den lokale lederforening


Det er medlemmerne, der driver BUPL Sydjylland, idet medlemmerne vælger repræsentanter til de ledende organer i fagforeningen på generalforsamling hvert andet år.

Næste ordinære generalforsamling afholdes lørdag den 6. oktober 2018 på Hotel Comwell i Kolding.

Referat fra generalforsamling 2016


BUPL Sydjylland søger jurist til barselsvikariat

 

BUPL Sydjylland søger barselsvikar for jurist ansat til behandling af personsager for vores medlemmer på det ansættelsesretslige område.

Brænder du for at arbejde med personalejura, er du måske BUPL Sydjyllands nye jurist. Vi tilbyder en udfordrende stilling i en dynamisk og velfungerende fagforening.

Du kommer til at hjælpe vores medlemmer indenfor det ansættelsesretlige og personalejuridiske område, hvor hovedvægten er på afskedigelse- og samarbejdssager.
En anden væsentlig del af arbejdet består i at rådgive og vejlede medlemmer om overenskomsten på det pædagogiske område.

Du bliver en del af et velfungerende team på syv personer, der vægter faglig sparring og samarbejde højt. Foruden dig består teamet af en jurist, 3 socialrådgivere og to andre sagsbehandlere.
Teamet behandler en bred vifte af sager for det enkelte medlem.

 

Faglige og uddannelsesmæssige krav og forventninger:

 • Du skal have en juridisk embedseksamen. Gerne med vægt på personalejura og forvaltningsret – alternativt erfaring hermed.
 • Du skal være en konstruktiv forhandler og have gode samarbejdsevner.
 • Du skal selvstændigt kunne forhandle med kommunernes forvaltninger og institutionsledere.
 • Du skal være konsulent for og underviser af tillidsrepræsentanter i de sydjyske kommuner.
 • Du skal kunne formidle komplicerede budskaber til medlemmerne, klart og forståeligt både mundtligt og skriftligt.
 • Du skal have interesse og forståelse for at arbejde i en politisk ledet organisation.
 • Du skal påregne en del kørsel i stillingen.


Tiltrædelse

Stillingen er et tidsbegrænset barselsvikariat med start den 1.april 2018 eller snarest derefter.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på fuld tid, og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem BUPL Sydjylland og de faglige organisationer. Lønnen fastsættes ud fra stillingens funktioner og dine kvalifikationer.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte
Sekretariatsleder i BUPL Sydjylland Iver Rose Vejersø.
Mail: ivi@bupl.dk eller mobil: 20 55 27 87.

Ansøgningsfrist og ansøgning
Du bedes maile din ansøgning med relevante bilag til sydjylland-job@bupl.dk, så vi har den senest mandag den 19. februar 2018 klokken 12.00

Ansættelsessamtaler
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 9.