BUPL Sydjylland søger en sekretariatsleder


BUPL Sydjylland søger en ny sekretariatsleder med ledelseserfaring og forståelse for fagbevægelsen.


Opdateret d. 07. juli 2020

Da BUPL Sydjyllands sekretariatsleder gennem mange år har valgt at gå på pension, søger vi en ny til at varetage jobbet. Sekretariatslederen har det daglige ansvar for koordinering og ledelse af BUPL Sydjyllands administrative og faglige arbejde. Ledelsen udøves i tæt samarbejde med BUPL Sydjyllands politiske ledelse.

Stærkt fagligt fællesskab for pædagoger

I BUPL Sydjylland varetager vi 7.500 pædagoger og lederes interesser i de 12 sydjyske kommuner og Sydslesvig. Vi forhandler løn- og ansættelsesvilkår og varetager de faglige interesser inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Politisk kontor med fingeren på pulsen

På vores kontor er vi i alt 23 ansatte + 6 politiske valgte, som varetager opgaver inden for økonomi, jura, personsagsbehandling, medlemsrådgivning, kommunikation, ledelse, administration mv. Vi har et tæt samspil i hverdagen, når vi arbejder med information om minimumsnormeringer i institutionerne, antal stillinger, sygefravær, arbejdsmiljø, løn, kommunale budgetter og andre aktuelle emner i kommunerne og på det private område.

Du sikrer det gode samarbejde

I tæt samarbejde og med reference til formanden har du som hovedopgave at koordinere og udvikle BUPL Sydjyllands samlede fagpolitiske og administrative arbejde. Du sikrer sammenhæng mellem bestyrelsens politiske mål og den administrative udførelse af opgaverne. Det betyder, at du:

  • forestår personaleledelsen af medarbejdere samt følger op på og koordinerer de daglige opgaver
  • har ansvaret for den daglige drift og økonomi
  • skaber gode samarbejdsrelationer internt som eksternt og understøtter, at BUPL Sydjylland er en arbejdsplads præget af trivsel og høj motivation for god opgaveløsning i henhold til de politiske og økonomisk udstukne rammer
  • sammen med den politiske ledelse realiserer og understøtter, at politiske og strategiske målsætninger omsættes til operationelle mål, god sagsbehandling og pejlemærker, som medarbejderne kan arbejde efter.
Et engageret team

Vi har flere forskellige faglige baggrunde. Fælles for os er, at vi tror på fagbevægelsens betydning og at gøre en forskel for den enkelte pædagog. Vi har et rigtig godt arbejdsfællesskab med fokus på både samarbejde og selvstændig opgaveløsning samt en humoristisk og kollegial tone.

Ledelseserfaring og forståelse for fagbevægelsen

Det er vigtigt for os, at du har stærke samarbejds- og relationskompetencer baseret på tillid, involvering og anerkendelse. Du er god til hurtigt at sætte dig ind i faglige problematikker og har evnen til at motivere. Samtidig er du en uformel og troværdig sparringspartner for både politikere og medarbejdere, der ved, at vi i fællesskab gør hinanden bedre.

Derudover ser vi gerne, at du:

  • har relevant ledelseserfaring og uddannelse og er afklaret med din egen lederrolle
  • har en veludviklet forståelse af at arbejde i fagbevægelsen. Har du desuden kendskab til BUPL’s arbejdsområder og erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation, er det en fordel.
  • har erfaring med udvikling og ledelse af projektstyring og processer
  • er målorienteret og kan arbejde strategisk, ligesom du formår at kommunikere klart og motiverende.

Stillingen er fra 1. november 2020 eller snarest derefter.

Er du interesseret?

Send din ansøgning, CV og kontaktinformation til BUPL Sydjylland pr. mail:
sydjylland-job@bupl.dk
Ansøgningsfrist er d. 25. august. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 9. september, med en 2. samtale den 14. september.
Læs mere om stillingen her: Stillingsprofil for sekretariatsleder i BUPL Sydjylland 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte formand Jonna Jul Gudmundsen på mobil 61205628 eller næstformand Ulla Koustrup på mobil 29613561.

Stillingen er uden højeste tjenestetid, og lønnen fastsættes efter konkret forhandling i forhold til dine kvalifikationer.

Læs mere om os på www.bupl.dk/sydjylland