BUPL Sydjylland søger stærk konsulent


BUPL Sydjylland søger en konsulent, som vil være med til at styrke og udvikle den pædagogiske profession.


Opdateret d. 20. maj 2021

Stillingen er en fast fuldtidsstilling.

 

Stærkt fagligt fællesskab for pædagoger

I BUPL Sydjylland varetager vi 7.500 pædagogers og lederes interesser i de 12 sydjyske kommuner og Sydslesvig. Vi forhandler løn- og ansættelsesvilkår og varetager de faglige interesser inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Vi er beliggende i Kolding, tæt på motorvejsnettet og centralt placeret imellem de kommuner, vores medlemmer arbejder i.

 

Politisk kontor med fingeren på pulsen

På vores kontor er vi i alt 23 ansatte + 6 politiske valgte, som varetager opgaver inden for økonomi, jura, personsagsbehandling, medlemsrådgivning, kommunikation, ledelse, administration mv. Vi har et tæt samspil i hverdagen, når vi fx arbejder med information om minimumsnormeringer i institutionerne, antal stillinger, sygefravær, arbejdsmiljø, løn, kommunale budgetter og andre aktuelle emner i kommunerne og på det private område.

Den kollega, vi nu søger, skal være vores nye medspiller på holdet. Du kommer til at varetage en kompleks og spændende stilling, hvor du både bliver samarbejdspartner for den politiske ledelse og understøtter den administrative ledelse i forskellige processer – alt sammen med det mål at styrke professionen. Og så bliver du selvfølgelig en del af hele kontorets fællesskab, hvor vi alle arbejder sammen og går på tværs i vores medlemmers interesse.

Du vil aktivt skulle arbejde med udviklingsaktiviteter for tillidsvalgte og medlemmer, uddannelse og understøttelse af tillidsrepræsentanter, karriereudvikling for pædagoger og ledere samt medlemsrekruttering og medlemsfastholdelse. I dit daglige arbejde kommer du til at referere til sekretariatslederen.

 

Vi vil gerne have at vores nye kollega;

  • Har et godt kendskab til den pædagogiske profession. Det kan både være i kraft af din uddannelsesmæssige baggrund og dit erfaringsgrundlag. Vi er åbne over for forskellige uddannelsesbaggrunde, men det vil være en stor fordel, hvis du har en pædagogisk uddannelse, ligesom det vil være et stort plus, at din uddannelse er suppleret med en akademisk overbygning.
  • Har erfaring med at undervise/holde oplæg og kan lave kvalificerede præsentationer. Hvis du har erfaring med projektledelse, vil det være en fordel.
  • Har fingeren på pulsen i forhold til dagtilbuds-, skole- og fritids/klubområdet både rent pædagogfagligt og i forhold til de politiske dagsordner. Det vil desuden være en fordel, hvis du har kendskab til de pædagogiske uddannelsesinstitutioner.
  • Har administrative og analytiske kompetencer og kan gennemskue politiske og administrative dagsordener. Du har desuden forståelse for processer i kommuner og det at være ansat i en politisk ledet organisation.
  • Trives med forskellige arbejdsopgaver, som ikke nødvendigvis kan defineres på forhånd. Der vil også ofte være tale om helt praktiske administrative opgaver.
  • Har gode formuleringsevner både på skrift og i tale.
  • Er kreativ, nysgerrig og selvstændig.

 

Til gengæld tilbyder vi bl.a.:

  • Mulighed for stor indflydelse på din egen arbejdsdag og for selv at være med til at definere opgaverne og stillingen.
  • Du bliver del af et humoristisk og dynamisk arbejdsfællesskab, og du kommer naturligvis ikke til at stå alene. Vi har hektiske perioder, hvor bølgerne går højt, men der er også tid til ro og fordybelse.
  • Plads til at du kan lære og udvikle dig under ordnede arbejdsforhold.

 

Generelt om stillingen: Stillingen er på 37 timer, der vil kunne laves aftale om færre timer. Tiltrædelse ca. 1. august 2021. Løn efter kvalifikationer og intern fælles overenskomst for fagforeningen. Der er fleksibel arbejdstid. Arbejdsstedet er i Kolding, men du skal være mobil til møder i hele området.

Ansøgningsfrist: 15. juni 2021. Ansøgning med relevante bilag sendes til BUPL Sydjylland på mail til Sydjylland-job@bupl.dk Husk at skrive ”Konsulent” i emnefeltet.

Der afholdes samtaler den 28. juni 2021.

Har du spørgsmål til stillingen: Kontakt sekretariatsleder Merethe Løvmose på tlf. 2558 9419

 

BUPL Sydjylland er professionsfagforeningen for pædagoger, klubfolk og pædagogiske ledere på det kommunale- og det private område. Fagforeningen ledes af en valgt bestyrelse og en valgt daglig politisk ledelse. Du kan læse mere på www.bupl.dk/sydjylland