Kandidater til bestyrelsen


Her kan du læse om de kandidater, som stiller op til BUPL Sydjyllands bestyrelse.


Opdateret d. 10. september 2020

8. oktober er der generalforsamling i BUPL Sydjylland, og du kan som medlem være med til at bestemme, hvem der skal repræsentere dig og dine kolleger de kommende år. Bestyrelsen vælges af og blandt medlemmerne, og der er i alt 18 bestyrelsesmedlemmer.

Her kan du læse om de forskellige kandidater – hvem de er, hvilke poster de stiller op til, og hvad de vil arbejde for.

 

 

Genopstiller som formand

Hvem er jeg:

Jeg har været formand for BUPL Sydjylland siden januar 2015.

Jeg er bosiddende i Varde Kommune og har arbejdet både på specialområdet og i en daginstitution, inden jeg i forbindelse med kommunalreformen i 2007 blev fællestillidsrepræsentant i Varde Kommune og sidenhen faglig sekretær i BUPL Sydjylland.

Hvilken post stiller jeg op til:

Jeg genopstiller til formandsposten i BUPL Sydjylland.

Hvad vil jeg arbejde for:

Anerkendelsen af pædagogerne og den pædagogiske profession er gennem de senere år steget, men vi er langt fra i mål. Det er hjerteblod for mig at fortsætte arbejdet med at fremme anerkendelsen af pædagogerne, lederne og vores fag. Det kræver en vedholdende indsats både i forhold til at skabe bedre vilkår for det pædagogiske arbejde i hverdagen og i forhold til synet på de store kvindefag generelt set. Anerkendelse hænger nemlig sammen med lønnen – her skal der ske forbedringer. Det er ganske enkelt ikke rimeligt, at ”kvindetunge” fag får lavere løn end fag, der er mere domineret af mænd.

Anerkendelse og udvikling af vores profession sker både i de interne dialoger med hinanden som professionsbærer og de eksterne dialoger med det omgivende samfund.

Jeg glæder mig til at fortsætte det arbejde, vi har gang i, så vi alle med rank ryg kan være en #Stoltpædagog.


Genopstiller som næstformand

Hvem er jeg:

Jeg bor i Haderslev og er næstformand i BUPL Sydjylland. Mine ansvarsområder er FTR’erne, TR-grunduddannelsen, TR-møder for de private, arbejdsgruppen Skole/fritid samt pensionistsektionen.

Derudover er jeg faglig sekretær i Fredericia, Haderslev og Vejle kommuner.

Hvilken post stiller jeg op til:

Jeg genopstiller til posten som næstformand i BUPL Sydjylland.

Hvad vil jeg arbejde for:

Jeg er pædagog og stolt af det. Jeg er stolt af det, vi som faggruppe bidrager med. Jeg arbejder hver dag for, at det skal være tydeligt for både os selv og andre, at BUPL er det bedste og stærkeste valg af fagforening for pædagoger og ledere.

Jeg vil arbejde for, at vi politisk i BUPL Sydjylland vil gøre alt for at øge indflydelsen ude i kommunerne. Vi skal arbejde for, at der bliver ansat pædagoger til gavn for børn og unges trivsel og udvikling Jeg vil med min pædagogfaglige viden, erfaring og faglighed skabe debat og dialog om pædagogernes betydning for børns og unges liv.

Vores faglighed er vores faglige fundament i det pædagogiske arbejde, uanset om vi er pædagog eller leder, arbejder i daginstitutioner, special eller på en skole/fritidsdel – sammen skal vi udgøre  en stærk og stolt faglighed, som skal bruges over for forældrene, politikerne – ja, omverden skal anerkende pædagogernes værdi for hele samfundet. Vores løn skal hæves.

Der skal fokus på 2. voksenordning, idet pædagoger har deres pædagogfaglighed som forudsætninger for at supplere lærerne i undervisningen, og pædagogerne kan med deres faglighed garantere en hverdag med fokus på børn og unges trivsel, udvikling og læring.

Jeg er klar til at forsætte kampen for pædagogerne, faget og vores løn- og ansættelsesvilkår. Savner du indflydelse? Kom og gør din stemme gældende. Jeg vil altid huske – BUPL er intet uden jer.

Håber vi ses.


Genopstiller som kasserer og faglig sekretær

Hvem er jeg:

Jeg er i dag valgt som kasserer og faglig sekretær i BUPL Sydjylland.

Jeg blev uddannet som pædagog i år 2000 og arbejdede i en årrække som støttepædagog i både daginstitutioner og skoler/SFO’er. Fra 2007 til 2011 arbejdede jeg som specialpædagogisk konsulent ved PPR i Varde Kommune. I 2011 blev jeg valgt til FTR for BUPL’s pædagoger i kommunen. I 2015 blev jeg valgt som faglig sekretær og i januar 2019 til posten som kasserer og faglig sekretær.

Hvilken post stiller jeg op til:

Jeg genopstiller til posten som kasserer og faglig sekretær.

Hvad vil jeg arbejde for:

Jeg vil gerne fortsat arbejde for, at pædagoger får gode vilkår på arbejdspladserne, således at vi bedst muligt kan understøtte og styrke børn og unges trivsel og udvikling.

Pædagogerne skal arbejde i et godt og sundt arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at vi har medindflydelse og medbestemmelse på de ting, der sker i institutioner og skoler/SFO’er, så nogle af mine fokusområder vil fortsat være på MED-systemet og på uddannelse af tillidsrepræsentanterne.

Der skal være en normering, der gør, at vi kan udføre den store samfundsmæssige opgave, som vi er uddannet til. Vi er nået et skridt af vejen, da folketinget har vedtaget minimumsnormeringer, men der skal til stadighed lægges et politisk pres for at sikre, at penge til minimumsnormeringer også kan mærkes på de enkelte stuer/i de enkelte grupper.

Pædagogerne skal have en ordentlig løn. Vores arbejde skal værdsættes og anerkendes, og det skal ske med en løn, der svarer til uddannelseslængden, for vi er mere værd.

Som kasserer er min opmærksomhed rettet mod, at fordelingen af BUPL Sydjyllands økonomi skal afspejle det behov, som vores medlemmer har. Pengene skal bruges der, hvor det giver bedst mening for medlemmerne.


Genopstiller til hovedbestyrelsen og som faglig sekretær

Hvem er jeg:
Jeg er faglig sekretær, hovedbestyrelsesmedlem og delegeret i A-kassen.
Hvilken post stiller jeg op til:

Jeg genopstiller til posterne som hovedbestyrelsesmedlem, faglig sekretær og delegeret i A-kassen.

Hvad vil jeg arbejde for:

Jeg vil arbejde for:

 • Flere hænder og højere pædagogandel
 • Et sundt arbejdsmiljø på alle arbejdspladser
 • Minimumsnormeringer så tidligt som muligt alle steder
 • Klarere rammer for skolepædagogernes arbejde og fritidspædagogikken tilbage i centrum
 • En løn der modsvarer pædagogers uddannelse
 • En styrket pædagoguddannelse og mere efter- og videreuddannelse til alle pædagoger
 • Ret til tidlig tilbagetrækning for pædagoger og styrkede seniorrettigheder
 • Større samarbejde med de øvrige faglige organisationer
 • Ret til fuldtidsstillinger
 • Bedre vilkår for pædagoger på kanten af arbejdsmarkedet
 • Overskud til et rummeligt pædagogisk arbejdsmarked
 • At TR-uddannelse skal være højt prioriteret i hele organisationen
 • At alle medlemmer i private institutioner og skoler er dækket af en overenskomst.

Jeg håber på genvalg og ser frem til de politiske drøftelser og debatter på generalforsamlingen.


Genopstiller til hovedbestyrelsen og som faglig sekretær

Hvem er jeg:
Jeg har været hovedbestyrelsesmedlem og faglig sekretær i BUPL Sydjylland i seks år.
Hvilken post stiller jeg op til:

Jeg genopstiller til posterne som hovedbestyrelsesmedlem og faglig sekretær.

Hvad vil jeg arbejde for:

Jeg synes, at der gennem de år, hvor jeg har været valgt som en del af den daglige ledelse, er sket rigtig mange ting – gode som alvorlige.BUPL Sydjylland er lykkedes med, at komme igennem med vigtige budskaber, og det er lykkes at skabe resultater rundt i kommunerne.

Vi er slet ikke i mål endnu. For samtidig med at vi har fået sat solide aftryk, oplever vi også, at medlemmer giver udtryk for, at vilkårene for at udøve faget med den kvalitet, som pædagoger ved, de kan levere, ikke er ordentlige. Pædagoger presses på tid og på arbejdsmiljøet.

Der ligger stadig mange dagsordner, der skal italesættes og arbejdes for. Det kan føles som Davids kamp mod Goliat – men den kamp er jeg motiveret for at fortsætte. For det allervigtigste, jeg har oplevet, siden jeg blev valgt første gang, er den gejst og ild, jeg ser vokse hos tillidsrepræsentanter og pædagoger. Og jeg kan se og mærke, at jeg ikke kæmper alene – tusind tak for det.

Derfor vil jeg gerne modtage genvalg af generalforsamlingen.


Genopstiller som faglig sekretær

Hvem er jeg:
Jeg er faglig sekretær i BUPL Sydjylland og bor i Esbjerg.
Jeg blev valgt som faglig sekretær på BUPL Sydjyllands ekstraordinære generalforsamling i januar 2019. Tidligere har jeg været fællestillidsrepræsentant i Esbjerg Kommune på 0-18 års-området i seks år.
Hvilken post stiller jeg op til:

Jeg genopstiller til posterne som 1. suppleant til hovedbestyrelsen og faglig sekretær.

Hvad vil jeg arbejde for:

I mit hverv som faglig sekretær har jeg altid taget udgangspunkt i, hvordan vi bedst muligt varetager BUPL’s medlemmers interesser bedst muligt. Det gælder både, når vi har lavet nye politikker og strategier, og når vi har drøftet økonomi og budgetter, hvor vi altid skal tage udgangspunkt i, hvad der giver mest værdi for BUPL’s medlemmer. Det fokus vil jeg fortsat have, hvis jeg bliver genvalgt.

Der stilles stadig flere og større krav til pædagoger og ledere, men der følger meget sjældent flere ressourcer med. Det påvirker arbejdsvilkårene og arbejdsmiljøet i en negativ retning, og det hænger slet ikke sammen med tidens trend om senere og senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

De ringe arbejdsvilkår betyder, at vi har mange medlemmer, der siger, at de ikke kan holde til at arbejde på fuld tid, bliver sygemeldt eller helt forlader faget. Dette må ikke blive et vilkår i verdens bedste fag.

Jeg vil derfor arbejde for, at BUPL får endnu mere fokus på arbejdsmiljøet for vores medlemmer. Det skal blandt andet ske ved, at vi får endnu mere fokus på arbejdsvilkår, fx via bedre normeringer på alle pædagogiske arbejdspladser, tid til planlægning og evaluering af det pædagogiske arbejde, centralt aftalte seniorordninger samt tættere kontakt til vores arbejdsmiljørepræsentanter.

-Når pædagoger og ledere på arbejdspladserne trives, så er der bedre chance for, at børn og de unge trives!


Genopstiller til bestyrelsen

Hvem er jeg:
Jeg arbejder på en specialskole i Fredericia Kommune.
Hvilken post stiller jeg op til:

Jeg stiller op til posten som bestyrelsesmedlem i BUPL Sydjylland.

Hvad vil jeg arbejde for:

Vi som fagforening skal stå i egen ret som den toneangivende fagforening i det pædagogiske fag. BUPL skal blive ved med at være en forandrende kraft, der sikrer, at Danmark fortsat er et af verdens førende lande inden for det pædagogiske felt. Det er det, fagforeningen bør handle om – at styrke faget og dets arbejdere.

Den opgave vil jeg fortsat arbejde for sammen med resten af BUPL Sydjylland. Mit hovedfokus er:

Stolt pædagog

 • Fokus på, at pædagoger og ledere er med til at udvikle faget og professionen
 • Fokus på at styrke pædagoguddannelsen og pædagogers efter- og videreuddannelse

Specialområdet

 • Fokus på de arbejdsvilkår pædagogerne har i skolen
 • Fokus på, at normeringer passer til arbejdsopgaverne

Lige løn

 • Fokus på, at pædagoger bliver lønnet på samme niveau som andre mellemlange uddannelser.

Jeg ser frem til at fortsætte arbejdet i bestyrelsen.


Genopstiller til bestyrelsen

Hvem er jeg:
Jeg er ressourcepædagog i Esbjerg Kommune inden for 0-6-årsområdet. En stilling jeg har varetaget siden 2004. Jeg har siddet i BUPL Sydjyllands bestyrelse siden generalforsamlingen i 2013 og er endvidere medlem af BUPL´s Etiske Råd.
Hvilken post stiller jeg op til:

Jeg stiller op til posten som bestyrelsesmedlem i BUPL Sydjylland.

Hvad vil jeg arbejde for:

Jeg vil med min deltagelse i bestyrelsesarbejdet være med til at styrke vores faglige identitet, professionsudviklingen og det fagpolitiske arbejde. Et arbejde med fokus på minimumsnormering, seniorordninger, gode vilkår for arbejdets udførelse og meget mere. Det handler blandt andet om arbejdsmiljø både fysisk (indretning) og psykisk (mange krav og forventninger).

Specialpædagogikken er mit ”hjertebarn”, og derfor vil jeg gøre, hvad jeg kan for at sætte den på dagsordenen.

I det etiske råd er jeg med til at debattere og sætte fokus på aktuelle temaer. Lige nu arbejder vi på at få nye cases på hjemmesiden til brug for refleksioner på personalemøder.


Genopstiller til bestyrelsen

Hvem er jeg:

Jeg er pædagog og familierådgiver i Ungerådgivningen Sønderborg Kommune.

Hvilken post stiller jeg op til:

Jeg genopstiller til bestyrelsen.

Hvad vil jeg arbejde for:

Jeg vil gerne rette fokus på den tidlige indsats. Jeg mener, at pædagoger udfører et kæmpe arbejde i forhold til at støtte op omkring familierne. Gennem tætte relationer til barnet og familien spiller pædagogerne en vigtig rolle i familiens netværk. En funktion, der let overses, men som i min optik er et vigrigt fundament i kerneydelsen.

Jeg vil arbejde for at skabe opmærksomhed på, at pædagoger skal tilbydes råd og vejledning i form af tværfaglige fællesskaber, så der altid er fokus på barnets trivsel.

Jeg mener, at det er vigtigt at holde fast i fokus på at arbejde for ligeløn i forhold til de mellemlange videregående uddannelser, som vi traditionelt sammenligner os med.

Vigtigst er fokus på at styrke faglighed og profession. At vi får italesat det, vi kan, gør og vil.


Genopstiller til bestyrelsen

Hvem er jeg:

Jeg er 41 år og arbejder som fællestillidsrepræsentant i Esbjerg Kommune. Jeg er uddannet i 2003 på Esbjerg Seminarium, og min erfaring er specialområdet for børn med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Hvilken post stiller jeg op til:

Jeg blev valgt ind i bestyrelse i 2018 og ønsker at genopstille til bestyrelsen.

Hvad vil jeg arbejde for:

Igennem mit tidligere arbejde som pædagog og nuværende arbejde som fællestillidsrepræsentant vil jeg fortsat arbejde for at synliggøre BUPL og påvirke relevante interesser for bedre vilkår for pædagogerne.

For mig er fagforeningen pædagogernes stemme, og den stemme skal vi bruge til at få størst mulig indflydelse på professionens udvikling og være med til at forbedre løn og arbejdsvilkår, så vi som pædagoger kan holde fysisk og psykisk et helt arbejdsliv.


Genopstiller til bestyrelsen

Hvem er jeg:

Jeg er siden 2016 valgt som FTR i Aabenraa Kommune. Efter jeg blev uddannet i 1996, har jeg primært arbejdet i 0-5 års-institutioner, hvor jeg både som pædagog og TR har oplevet to sammenlægninger og gentagne kommunale besparelser.

I 2015 tog jeg en pædagogisk meningsdanner uddannelse – et samarbejde mellem BUPL og Cevea. Det gav mig skubbet til og troen på, at jeg med min tilgang kan være med til at gøre en forskel i forhold til at få ændret vores arbejdsvilkår, arbejdsbetingelser og arbejdsmiljø – og få italesat vores faglighed for derigennem at kunne skabe de bedst mulige pædagogiske læringsmiljøer for vores børn og unge i daginstitutionerne og skolerne.

Hvilken post stiller jeg op til:

Jeg blev valgt ind i bestyrelse for to år siden og ønsker at genopstille. Jeg er slet ikke færdig med at deltage i bestyrelsesarbejdet, hvor jeg synes, at BUPL Sydjylland er inde i en fantastisk positiv udvikling til alle medlemmernes fordel. Desuden genopstiller jeg som suppleant til hovedbestyrelsen.

Hvad vil jeg arbejde for:

BUPL er en professionsfagforening, som ud over at bistå medlemmerne i diverse udfordringer sætter spot på vores faglighed – noget som jeg vil kæmpe for, at vi bliver ved med.

Vi pædagoger har ikke været gode nok til at italesætte vores faglighed. Det er vi blevet bedre til, og jeg tror på, det er vejen frem til endnu bedre vilkår.

Vi skal give vores TR`er og AMR`er et meget større tilhørsforhold til BUPL Sydjylland. Vi har taget de første skridt med den nye fem dages TR-grunduddannelse og den planlagte fælles dag for alle TR`er i BUPL Sydjylland, en dag jeg både glæder mig til og har store forventninger til.

Igennem mit FTR-hverv har jeg et stort kendskab til, hvad der rører sig, ikke kun i min egen kommune, men i hele BUPL Sydjylland. Jeg vil fortsat kæmpe for, at alle får en stemme ind i bestyrelsen, uanset om vi arbejder på daginstitutions-, skole-, SFO-, klub- eller specialområdet.


Genopstiller til bestyrelsen

Hvem er jeg:

Jeg er 42 år og fra Fredericia, hvor jeg arbejder som fællestillidsrepræsentant for pædagogerne på 0-18 års området.

Hvilken post stiller jeg op til:

Jeg stiller op til bestyrelsen.

Hvad vil jeg arbejde for:

Jeg tror på fagforeningens berettigelse, fællesskabets styrke og solidaritetens ånd. Jeg vil derfor som bestyrelsesmedlem arbejde for en moderne fagforening, som binder grundtankerne bag fagforeningen sammen med den verden, vi lever i i dag.

BUPL skal stadig have fokus på vilkår, løn og rettigheder. BUPL skal fortsat arbejde på at italesætte og styrke vores profession, og BUPL skal være en forening, der er nærværende og synlig for det enkelte medlem.


Genopstiller til bestyrelsen

Hvem er jeg:

Jeg er fællestillidsrepræsentant i Varde Kommune.

Hvilken post stiller jeg op til:

Jeg er kommet ind i BUPL Sydjyllands bestyrelse som 1. suppleant i januar 2019, og jeg stiller op som bestyrelsesmedlem.

Hvad vil jeg arbejde for:

Jeg synes, det er spændende og meget relevant at være en del af bestyrelsen og være med til at sætte fagpolitiske rammer og retning for BUPL Sydjylland.

Jeg har det brede fokus på pædagogernes vilkår, med baggrund i mit daglige arbejde som fællestillidsrepræsentant i Varde Kommune.

Jeg vil arbejde for endnu mere synlighed på vores pædagogiske profession. Sætte fokus på de arbejdsvilkår, som vores medlemmer arbejder under ude på vores skoler, SFO´er, fritidstilbud og dagtilbud. Det er vigtigt med fokus på arbejdsmiljøet ude lokalt. Vi skal være på arbejdsmarkedet i mange år, og det kan vi kun, hvis der er ordentlige forhold.

Vi som bestyrelse skal være nysgerrige på forsat at inddrage vores medlemmer, være tilgængelige og sætte endnu mere fokus på det vigtige samarbejde med TR og AMR ude i kommunerne. Dette gør vi b.la. gennem fortsat at have fokus på at tilbyde kurser for de tillidsvalgte. Derudover mener jeg, at vi skal fortsætte med, at tilbyde relevante medlemsaktiviteter/fyraftensmøder rundt i hele Sydjylland.

Jeg håber at blive valgt til at være med til at udvikle BUPL Sydjylland i de næste år frem.


Genopstiller til bestyrelsen

Hvem er jeg:

Jeg arbejder som skolepædagog på Specialcenter Vonsild, som er en af Kolding Kommunes specialskoler under folkeskoleloven. Ligeledes har jeg gennem en årrække varetaget funktionen som TR.

Hvilken post stiller jeg op til:

Jeg stiller op til en bestyrelsespost.

Hvad vil jeg arbejde for:

I et fag hvor vi som pædagoger favner bredt, mener jeg, at vores fagforening skal favne lige så bredt. Derfor ønsker jeg at blive i bestyrelsen, sådan at jeg stadig kan bidrage med viden fra mit daglige indblik i specialskoleverdenen. Jeg ser, at jeg ved at sidde i BUPL’s bestyrelse kan være med til at arbejde for pædagogers vilkår.

Den kommende periode er for mig enormt spændende, og jeg glæder mig til at bidrage i arbejdet for en overenskomst, der afspejler pædagogernes værdifulde arbejde.


Genopstiller til bestyrelsen

Hvem er jeg:

Jeg har været med i bestyrelsen de seneste to år og arbejdet i fritidsklub og SFO i snart 20 år. I dag er jeg fællestillidsmand i Vejen Kommune, som jeg har været i siden 2017.

Hvilken post stiller jeg op til:

Jeg stiller op til bestyrelsen.

Hvad vil jeg arbejde for:

Jeg stiller op til bestyrelsen i BUPL Sydjylland, da jeg gerne vil være med til at påvirke arbejdet i bestyrelsen ud fra den vinkel, at bestyrelsen er så bred som muligt, og at der er repræsentanter fra alle kommuner.

Jeg kommer fra Vejen Kommune, som er en mindre kommune med tre store områder for dagtilbud, mange børnecentre med dagtilbud, SFO og skole samt en række folkeskoler med SFO.

I bestyrelsen vil jeg arbejde for:

 • at være med til at styrke arbejdet for, at vores vilkår i kommunerne bliver bedre.
 • at være med til at styrke vores profession ud fra den dagligdag, jeg lytter mig til gennem min virke som FTR.
 • at bidrage til at sætte en politisk ramme for det fagpolitiske arbejde ud fra den dagligdag, jeg lytter mig til gennem min virke som FTR.
 • at have fokus på, at vi i BUPL Sydjylland lytter til vores medlemmer.

En stemme på mig vil sikre, at hverdagen fra det pædagogiske felt bliver bragt med ind i de beslutninger, bestyrelsen skal tage.


Genopstiller til bestyrelsen

Hvem er jeg:

Jeg er skolepædagog på Urbanskolen afdeling Danmarksgade og fritidspædagog i klub Nørregade, Esbjerg Kommune.

Hvilken post stiller jeg op til:

Jeg stiller op til bestyrelsen.

Hvad vil jeg arbejde for:

Jeg vil gerne være en del af bestyrelsen, fordi jeg ønsker at bidrage med min praksisviden fra mit daglige arbejde som pædagog og TR. Jeg vil gerne holde fokus på, hvad  medlemmerne har brug for fra BUPL, og hvordan BUPL kan formidle sit budskab til medlemmerne. Det er vigtigt for mig, at der er sammenhæng mellem medlemmernes ønsker og behov og BUPL’s virke.

”Hvilken dag er det i dag,” spurgte Peter Plys. ”Det er i dag,” svarede Grisling. “Min yndlingsdag,” sagde Peter Plys.

Ikke alle dage er lige gode på arbejdspladsen, men det er vigtigt at fokusere på, at det kan blive bedre og hele tiden kæmpe for at skabe gode arbejdsvilkår for os pædagoger. Især det psykiske arbejdsmiljø bør der fokuseres på, idet jeg tror på, at arbejdsglæde kan styrke os i vores daglige kamp for at udføre vores pædagogiske arbejde.

”Manglende tid til kerneopgaven” har jeg gennem mine 27 år som pædagog ofte hørt, men jeg tror også på, at de mange skiftende arbejdsforhold har været med til at styrke vores pædagogfaglighed. Vi er i høj grad lykkedes med at stille skarpt på vores værd i samfundet. Og jeg er ”en stolt pædagog”. Jeg tror på, at vi gennem samarbejde (pædagog, ledelse, forvaltning, BUPL m.fl.) kan udvikle den bedste ”butik” for vores kunder (børn, unge, ældre). I denne butik skal der være dygtige pædagoger, der har viden, erfaring, indsigt og gode arbejdsvilkår, og det vil jeg gerne være med til at sætte på dagsordenen.

Idet ”Morgendagens succes skabes i dag”.