Om BUPL Sydjylland


BUPL Sydjylland er den lokale fagforening for pædagoger og klubfolk i de 12 sydjyske kommuner Aabenraa, Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen og Vejle samt Sydslesvig.


Opdateret d. 16. december 2021

Fagforeningen er partipolitisk uafhængig og organiserer ca. 8000 medlemmer, der alle arbejder inden for børne- og ungeområdet.

Det er medlemmerne, der driver BUPL Sydjylland, idet medlemmerne vælger repræsentanter til de ledende organer i fagforeningen på generalforsamling hvert andet år.

 

Generalforsamling 2020

Den seneste generalforsamling blev holdt 8. oktober 2020. På grund af det stigende smittetryk i forbindelse med covid-19 havde en enig bestyrelse besluttet at aflyse den fysiske generalforsamling og i stedet – som noget helt nyt – holde en digital generalforsamling.

Den digitale generalforsamling blev livestreamet fra Comwell i Kolding og ud til medlemmerne. I alt var 171 medlemmer tilmeldt den digitale generalforsamling, og hen over aftenen deltog godt 150 medlemmer ude ved skærmene.

Læs mere om den digitale generalforsamling her:

Tak for en god generalforsamling

Se BUPL Sydjyllands bestyrelse

Referat fra BUPL Sydjyllands generalforsamling 2020

Stemningsbilleder fra den digitale generalforsamlingen 2020:

 


Vi arbejder for gode arbejdsforhold, gode løn- og ansættelsesvilkår og for at skabe de bedste rammer for det pædagogiske fags udvikling.

BUPL Sydjyllands overordnede vision er at styrke fagforeningens indflydelse til gavn for den pædagogiske profession og medlemmernes løn- og arbejdsvilkår.

Kort sagt er det BUPL Sydjyllands ambition, at:

  • forbedre medlemmernes løn- og arbejdsvilkår
  • fremme den pædagogiske professions vilkår
  • sikre god og professionel medlemsservice og sagsbehandling
  • sætte fokus på den velfærdspolitiske dagsorden


BUPL Sydjyllands vedtægter og politikker danner grundlag for fagforeningens arbejde. BUPL Sydjyllands politikker revideres løbende. Det vil altid være den nyeste udgave, der er tilgængelig på hjemmesiden.

 

Vedtægter
PolitikkerJonna Jul Gudmundsen
Formand
Mail: joj@bupl.dk
Telefon: 35 46 54 00
Mobil: 61 20 56 28


Ulla Koustrup
Næstformand
Mail: uko@bupl.dk
Telefon:  35 46 54 00
Mobil:  29 61 35 61


Lasse Porsgaard Birkelund
Faglig sekretær
Hovedbestyrelsesmedlem (HB)
Mail: lpb@bupl.dk
Telefon:  35 46 54 00
Mobil: 21 15 02 29


Mette Tolstrup
Faglig sekretær
Hovedbestyrelsesmedlem (HB)
Mail: mts@bupl.dk
Telefon: 35 46 54 00
Mobil: 24 25 32 58


Merete Wittrup Lauesen
Faglig sekretær
Kasserer
Mail: mwl@bupl.dk
Telefon: 35 46 54 00
Mobil: 51 19 58 28

Michael Juul Thorup
Faglig sekretær
1. HB suppleant
Mail: mjt@bupl.dk
Telefon: 35 46 54 00
Mobil: 5141 00 74


Hauke Paulsen
Frederiksberg Daginstitution
Schleswig
Mail: hap@bupl.dk
Mobil: +49 17 51 93 05 25


Per Friis Andersen
Fællestillidsrepræsentant (FTR)
Vejen Kommune
Mail: pad@bupl.dk


Helle Secher-Kiib
Fællestillidsrepræsentant (FTR)
Fredericia Kommune
Mail: hki@bupl.dk


Karin Bremer
Repræsentant for den lokale lederforening
Kildemosen, Kolding
E-mail: kabr@bupl.dk


Anne Grete Bue Ryneld
Ressourcepædagog
Esbjerg Kommune
Mail: ard@bupl.dk


Trine Bjørn Northlev
Fællestillidsrepræsentant (FTR)
Tønder Kommune
Mail: tbn@bupl.dk


Tina Kjær Fentz
Urbanskolen, afd. Urban D
Esbjerg Kommune
Mail: tkf@bupl.dk


Dorrit Margrethe Knudsen
2. HB Suppleant
Fællestillidsrepræsentant (FTR)
Aabenraa Kommune
Mail: dmk@bupl.dk

Joan Ladegaard Brandsborg
Fællestillidsrepræsentant (FTR)
Varde Kommune
Mail: ljb@bupl.dk


Søren Wiggers
Frederiksodde Skolen
Fredericia Kommune
Mail: svwi@bupl.dk


Bente Susanne Veje Plauborg
Tidlig indsats PFF
Sønderborg Kommune
Mail: bsvp@bupl.dk


Bonnie Fjord
Fællestillidsrepræsentant
Esbjerg Kommune
Mail: bof@bupl.dk

 


Bestyrelsens sammensætning

Der er 18 medlemmer i bestyrelsen, og sammensætningen er som følger:

1 formand
1 næstformand
1 kasserer
2 hovedbestyrelsesmedlemmer (varetages p.t af 2 lønnede tillidsrepræsentanter)
2 hovedbestyrelsessuppleanter
3 valgte lønnede tillidsrepræsentanter
9 øvrige bestyrelsesmedlemmer
1 lederrepræsentant valgt af den lokale lederforening