Medlemsrådgivning Sydjylland


Har du brug for råd og vejledning om dine rettigheder, muligheder og arbejdsforhold, er du altid meget velkommen til at kontakte medlemsrådgivningen i BUPL Sydjylland.


Hos medlemsrådgivningen i BUPL Sydjylland kan du blandt andet få juridisk hjælp, råd og vejledning, hvis du:

 • skal på barsel eller holde ferie
 • skal have forhandlet løn eller får nyt job
 • vil have tjekket din løn
 • skal til en tjenstlig samtale
 • bliver afskediget eller får andre arbejdsmæssige problemer
 • har svært ved at passe dit arbejde på grund af sygdom
 • har behov for et fleksjob
 • skal have hjælp til at anmelde en arbejdsskade
 • har spørgsmål eller problemer i forhold til dit arbejdsmiljø
 • har brug for karriererådgivning

OBS. VEDR. CORONA: Få svar på de oftest stillede spørgsmål

      

Fortrolighed

For den juridiske medlemsrådgivning gælder det, at kontakten er personlig og håndteres fortroligt med mindre andet aftales.

Tid og sted

Det er muligt at få medlemsrådgivning både telefonisk og personligt ved fremmøde hos BUPL Sydjylland, på din arbejdsplads eller personlige adresse. Dette aftales individuelt, når du kontakter medlemsrådgivningen i BUPL Sydjylland på telefon 35 46 54 00 eller mail sydjylland@bupl.dk

 

BUPL Sydjyllands medarbejdere og sagsbehandlere har et solidt kendskab til den pædagogiske profession og overenskomster, ligesom de også har stort kendskab til de lokale arbejdspladser.

Som medlem af fagforeningen kan du altid ringe til medlemsrådgivningen i BUPL Sydjylland på tlf. 35 46 54 00 og få råd og vejledning.

Du kan også kontakte din tillidsrepræsentant, din fællestillidsrepræsentant eller den kommuneansvarlige, som du finder under Din Kommune.


Fagforeningen yder rådgivning og vejledning til ledere, som er ansat på BUPL’s lederoverenskomst, og som er medlem af BUPL.

BUPL Sydjylland kan for eksempel tilbyde dig kvalificeret rådgivning og vejledning i forhold til:

 • Rollen som arbejdsgiverrepræsentant og ledelsesperson.
 • Overvejelser i relation til dit personale, din bestyrelse, din forvaltning eller din overordnede chef
 • Spørgsmål om overenskomster, love og aftaler på det ansættelsesretlige område.
 • Problemer omkring stress eller konflikthåndtering
 • Trivsel og samarbejdsforhold i institutionen.
 • Karriereplanlægning

I BUPL Sydjylland er der ansat sagsbehandlere, der udelukkende beskæftiger sig med rådgivning af ledere. Her får du hjælp med udgangspunkt i viden om ledelsesopgaven, vilkårene for ledelse og de særlige forhold, som du er ansat under.

Kontakt medlemsrådgivningen på telefon 35 46 54 00 eller send en mail til en af de lokale lederrådgivere:

Diana Diechmann Jensen
Sagsbehandler
Arbejdsområde: PFF sekretariatet og sagsbehandling af ledernes løn samt det private område og særlige stillinger
Mail: ddi@bupl.dk

Hans-Peder Nielsen
Ledersagsbehandler
Arbejdsområde: Ansættelse, vilkår og afskedigelser for daglig pædagogisk ledere/institutionsledere/SFO-ledere, selvejende lederes ansættelsesforhold og ledere af private institutioner uden overenskomster
Mail: hpn@bupl.dk

 

Sten Andersen
Faglig konsulent
Arbejdsområde: Vilkår, ansættelser, afskedigelser, løn, vejledning, coaching og karriererådgivning af ledere af ledere samt ledere på det private område og det forebyggende dagbehandlende område
Mail: stn@bupl.dk

BUPL Forbunds lederrådgivning kan kontaktes på tlf. 35 46 51 60. Forbundets rådgivning har åben mandag og torsdag kl. 10.00-15.00.

Læs mere om lederbestyrelsen her


BUPL Sydjylland har et solidt kendskab til den pædagogiske profession og overenskomsterne på det private område.

Kontakt os hvis du har spørgsmål, der fx drejer sig om:

 • Løn- og ansættelsesforhold
 • Indgåelse af lokalaftaler, hvor der ikke er en TR
 • Arbejdsmiljø og samarbejdsproblemer
 • Lederrådgivning
 • Forhandling af lederløn
 • Sygesamtaler og tjenstlige samtaler
 • Ansættelsesforhold for fleksjobansatte mv.
 • Godkendelse af tillidsrepræsentanter og registrering af arbejdsmiljørepræsentanter

Medlemsrådgivningen i BUPL Sydjylland kan kontaktes på telefon 35 46 54 00 eller mail sydjylland@bupl.dk


Rådgivning til medlemmer ansat inden for specialområdet (PFF).

Arbejder du inden for det specialpædagogiske område (PFF), så er dine vilkår og din arbejdstid måske anderledes end andres, og det kan dine spørgsmål og behov for råd og vejledning også være.

Kontakt specialpædagogisk rådgivning i BUPL Sydjylland:

Diana Diechmann Jensen
Telefon: 35 46 54 00
Mail: ddi@bupl.dk

Læs overenskomsten:


BUPL Sydjylland besøger sammen med Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS) og Socialpædagogernes Landsforbund (SL) seminarierne og vejleder de studerende om blandt andet jobsøgning, og hvad man som uddannet pædagog kan bruge fagforeningen til.

Her får du som studerende at vide, hvad organisationerne står for og kan tilbyde, og hvornår du kan melde dig ind i A-kassen.

Når studietiden er ved at være slut, bliver dimittenderne kontaktet af BUPL Sydjylland og inviteret til et møde om dagpengeret, jobsøgning og fagforeningens aktiviteter.

Som nyuddannet eller studerende er du velkommen til at kontakte os, hvis du har faglige spørgsmål eller har brug for vejledning. Ring på vores hovednummer 35 46 54 00 eller kontakt:

Lasse Porsgaard Birkelund
Faglig sekretær
Mail: lpb@bupl.dk
Telefon:  35 46 54 00
Mobil: 21 15 02 29


Få råd og vejledning om jobsøgning.

Uanset om du er nyuddannet pædagog, ledig eller ønsker at skifte job, så kan du få hjælp til din ansøgning.

Vi tilbyder:

 • at læse din ansøgning igennem og komme med gode råd til forbedringer
 • vejledning om dine karrieremuligheder og videreuddannelse

Ring på vores hovednummer 35 46 54 00 eller kontakt:

Lasse Porsgaard Birkelund
Faglig sekretær
Mail: lpb@bupl.dk
Telefon:  35 46 54 00
Mobil: 21 15 02 29


Det kan være svært at gennemskue tillæg, erfaringsgrundlag, pension, feriepenge og de mange andre poster, der kan være på en lønseddel. BUPL Sydjylland tjekker derfor gerne, om du får den rette løn.

Hvis du vil have tjekket, om du får den løn, du er berettiget til, skal du udfylde og sende følgende:

 • Løntjek skema – printes og udfyldes
 • Kopi af dit ansættelsesbrev
 • Kopi af de lønsedler, du ønsker kontrolleret

Du skal sende ovenstående via Min Side. Herefter gennemgår BUPL Sydjyllands lønsagsbehandlere din løn, og du bliver efterfølgende kontaktet.
Har du en sikker mail, kan du benytte sydjylland-lon@bupl.dk.