Leder i Sydjylland


Der stilles høje krav til ledere inden for det pædagogiske arbejde. Derfor er det altafgørende, at ledere kan få råd, hjælp og faglig sparring i deres faglige organisation – BUPL Sydjylland. Fagforeningen arbejder aktivt på at være proaktiv i forhold til at imødekomme lederes behov og den samfundsmæssige udvikling. Dette arbejde foregår i flere fora, som du kan læse om her på siden.


Opdateret d. 08. oktober 2021

Som ledermedlem i BUPL Sydjylland er du automatisk medlem af den lokale lederforening. Der er nedsat en lokal lederbestyrelse, hvis vigtigste opgave er at varetage lederforeningens – og hermed dine – interesser.


Karin Bremer
Formand, delegeret lederforeningens landsmøde
Kildemosen, Kolding
E-mail: kabr@bupl.dk


Jan Holton Rubæk
Næstformand, LB-repræsentant, delegeret lederforeningens landsmøde
Børnehuset Villa Gaia, Fredericia
E-mail: villagaia@villagaia.dk


Hauke Paulsen
LB-suppleant, delegeret lederforeningens landsmøde
Frederiksberg Daginstitution, Slesvig
E-mail:hap@bupl.dk


Bente H. Sørensen

Delegeret lederforeningens landsmøde
Møllehuset, Varde
E-mail: behs@varde.dk 


Eva Margrethe Skov Hansen
Delegeret lederforeningens landsmøde
Kernehuset, Aabenraa
E-mail: emha@aabenraa.dk


Kirsten Hummelgaard Hansen
Delegeret lederforeningens landsmøde
Daginst. Peter Åge Gården
E-mail: kirsten.hansen@fredericia.dk


Lars Vandborg Skov
Delegeret lederforeningens landsmøde
E-mail: lvsk@sonderborg.dk


Lone J. Eskildsen
Delegeret lederforeningens landsmøde
Løgumkloster Distriktsskole, Tønder
E-mail: le2@toender.dk


Jonna Jul Gudmundsen
Formand, BUPL Sydjylland
Telefon: 35 46 54 00
Mobil: 61 20 56 28
E-mail: joj@bupl.dk


Anne Merethe Løvmose
Sekretariatsleder, BUPL Sydjylland
anml@bupl.dk
35 46 54 25 / 25 58 94 19

Suppleanter:

Pia Hansen
Delegeret lederforeningens landsmøde


Årsmøde for ledere

Hvert år afholdes årsmøde for alle ledermedlemmer.
Seneste årsmøde blev holdt sammen med en professionsdag for ledere 1. oktober 2020.

Her ses en del af den nyvalgte lederbestyrelse på årsmødet 2020, hvor alle coronarestriktioner i øvrigt blev overholdt.

Referat fra ledernes årsmøde 2020

 

Møder i den lokale lederbestyrelse

Der afholdes cirka seks årlige møder i den lokale lederbestyrelse. Her behandler bestyrelsen relevante problemstillinger på ledelsesområdet, og BUPL orienterer om, hvad der sker i Lederforeningen, Hovedbestyrelsen og i BUPL Sydjyllands bestyrelse.


Fagforeningen yder rådgivning og vejledning til ledere, som er ansat på BUPL’s lederoverenskomst, og som er medlem af BUPL.

BUPL Sydjylland kan for eksempel tilbyde dig kvalificeret rådgivning og vejledning i forhold til:

  • Rollen som arbejdsgiverrepræsentant og ledelsesperson.
  • Overvejelser i relation til dit personale, din bestyrelse, din forvaltning eller din overordnede chef.
  • Spørgsmål om overenskomster, love og aftaler på det ansættelsesretlige område.
  • Problemer omkring stress eller konflikthåndtering.
  • Trivsel og samarbejdsforhold i institutionen.
  • Karriereplanlægning

I BUPL Sydjylland er der ansat faglige konsulenter, der særligt beskæftiger sig med rådgivning af ledere. Her får du hjælp med udgangspunkt i viden om ledelsesopgaven, vilkårene for ledelse og de forhold, du er ansat under.

Kontakt medlemsrådgivningen på telefon 35 46 54 00 eller kontakt BUPL Sydjylland via Min side.

 

BUPL Sydjyllands faglige konsulenter og rådgivere på lederområdet:


Hans-Peder Nielsen
Faglig konsulent
Ledersagsbehandling vedr. ansættelse, vilkår og afskedigelse for daglige pædagogiske ledere/institutionsledere/SFO-ledere, selvejende lederes ansættelsesforhold og ledere af private institutioner uden overenskomster
35 46 53 97

 


Sten Andersen
Faglig konsulent
Løn og forhandling for ledere
35 46 54 20

 


Diana Callesen Jensen
Faglig konsulent
Løn og forhandling for ledere
35 46 54 31

 


Birgitte Wænnerstrøm
Faglig konsulent
Løn og forhandling for ledere
35 46 54 40

 


Anne Merethe Løvmose
Sekretariatsleder
Vejledning, sparring og karriererådgivning for områdeledere, distriktsledere og daginstitutionsledere.
anml@bupl.dk
35 46 54 25 / 25 58 94 19

 

BUPL’s lederrådgivning kan desuden kontaktes på tlf. 35 46 51 60. Forbundets rådgivning har åben mandag og torsdag kl. 10-15.


BUPL Sydjyllands bestyrelse har i 2009 vedtaget en politik for pædagogfaglig ledelse. Med denne politik fastslår BUPL Sydjylland, at ledelse af offentlige institutioner ikke kan udøves af hvem som helst, der har læst en bog om ledelse eller har været på lederrekrutteringskursus. Ledelse af pædagogisk arbejde forudsætter i stedet en pædagogisk uddannelse og pædagogfaglig tilgang.

Med politikken for pædagogfaglig ledelse vil BUPL Sydjylland sætte pædagogfaglig ledelse på dagsordenen som det politiske grundlag for enhver forhandling og debat om institutionsledelse på alle niveauer.

Læs Politik for pædagogfaglig ledelse her