Leder i Sydjylland


Der stilles høje krav til ledere inden for det pædagogiske arbejde. Derfor er det altafgørende, at ledere kan få råd, hjælp og faglig sparring i deres faglige organisation – BUPL Sydjylland. Fagforeningen arbejder aktivt på at være proaktiv i forhold til at kunne imødekomme lederes behov og den samfundsmæssige udvikling. Dette arbejde foregår i flere fora, som du kan læse om her på siden.


Opdateret d. 11. november 2020

Som ledermedlem i BUPL Sydjylland er du automatisk medlem af den lokale lederforening. Der er nedsat en lokal lederbestyrelse, hvis vigtigste opgave er at varetage lederforeningens – og hermed dine – interesser.


Karin Bremer
Formand
Kildemosen, Kolding
E-mail: kabr@bupl.dk


Marianne Traberg

Næstformand og repræsentant i den centrale lederbestyrelse
Børnehaven Bakkehuset,  Aabenraa
E-mail: mth@aabenraa.dk


Karen E. Dahlsgaard Mikkelsen
Suppleant til til den centrale lederbestyrelse
SFO Vidåen, Tønder
E-mail: kse@toender.dk


Bente H. Sørensen

Møllehuset, Varde
E-mail: behs@varde.dk 


Eva Margrethe Skov Hansen
Kernehuset, Aabenraa
E-mail: emha@aabenraa.dk


Hauke Paulsen
Frederiksberg Daginstitution, Slesvig
E-mail:hap@bupl.dk


Ib Andersen

Børnehaven Søndermosen/Skovbrynet, Padborg
E-mail: ia@aabenraa.dk


Jan Holton Rubæk
Børnehuset Villa Gaia, Fredericia
E-mail: villagaia@villagaia.dk


Kirsten Hummelgaard Hansen
Daginst. Peter Åge Gården
E-mail: kirsten.hansen@fredericia.dk


Lars Vandborg Skov  

E-mail: lvsk@sonderborg.dk


Lone J. Eskildsen
Løgumkloster Distriktsskole, Tønder
E-mail: le2@toender.dk


Jonna Jul Gudmundsen
Formand, BUPL Sydjylland
Telefon: 35 46 54 00
Mobil: 61 20 56 28
E-mail: joj@bupl.dk

Der er ingen suppleanter til bestyrelsen.


Årsmøde for ledere

Hvert år afholdes årsmøde for alle ledermedlemmer.
Seneste årsmøde blev holdt sammen med en professionsdag for ledere 1. oktober 2020.

Her ses en del af den nyvalgte lederbestyrelse på årsmødet 2020, hvor alle coronarestriktioner i øvrigt blev overholdt.

Referat fra ledernes årsmøde 2020

 

Møder i den lokale lederbestyrelse

Der afholdes cirka seks årlige møder i den lokale lederbestyrelse. Her behandler bestyrelsen relevante problemstillinger på ledelsesområdet, og BUPL orienterer om, hvad der sker i Lederforeningen, Hovedbestyrelsen og i BUPL Sydjyllands bestyrelse.


Fagforeningen yder rådgivning og vejledning til ledere, som er ansat på BUPL’s lederoverenskomst, og som er medlem af BUPL.

BUPL Sydjylland kan for eksempel tilbyde dig kvalificeret rådgivning og vejledning i forhold til:

  • Rollen som arbejdsgiverrepræsentant og ledelsesperson.
  • overvejelser i relation til dit personale, din bestyrelse, din forvaltning eller din overordnede chef
  • Spørgsmål om overenskomster, love og aftaler på det ansættelsesretlige område.
  • problemer omkring stress eller konflikthåndtering
  • Trivsel og samarbejdsforhold i institutionen.
  • karriereplanlægning

I BUPL Sydjylland er der ansat sagsbehandlere, der udelukkende beskæftiger sig med rådgivning af ledere. Her får du hjælp med udgangspunkt i viden om ledelsesopgaven, vilkårene for ledelse og de særlige forhold, som du er ansat under.

Kontakt medlemsrådgivningen på telefon 35 46 54 00 eller send en mail til en af de lokale lederrådgivere:

Diana Diechmann Jensen
Sagsbehandler
Arbejdsområde: PFF sekretariatet og sagsbehandling af ledernes løn samt det private område og særlige stillinger
Mail: ddi@bupl.dk

Hans-Peder Nielsen
Ledersagsbehandler
Arbejdsområde: Ansættelse, vilkår og afskedigelser for daglig pædagogisk ledere/institutionsledere/SFO-ledere, selvejende lederes ansættelsesforhold og ledere af private institutioner uden overenskomster
Mail: hpn@bupl.dk

Sten Andersen
Faglig konsulent
Arbejdsområde: Vilkår, ansættelser, afskedigelser, løn, vejledning, coaching og karriererådgivning af ledere af ledere samt ledere på det private område og det forebyggende dagbehandlende område
Mail: stn@bupl.dk

BUPL Forbunds lederrådgivning kan kontaktes på tlf. 35 46 51 60. Forbundets rådgivning har åben mandag og torsdag kl. 10.00-15.00.


BUPL Sydjyllands bestyrelse har i 2009 vedtaget en politik for pædagogfaglig ledelse. Med denne politik fastslår BUPL Sydjylland, at ledelse af offentlige institutioner ikke kan udøves af hvem som helst, der har læst en bog om ledelse eller har været på lederrekrutteringskursus. Ledelse af pædagogisk arbejde forudsætter i stedet en pædagogisk uddannelse og pædagogfaglig tilgang.

Med politikken for pædagogfaglig ledelse vil BUPL Sydjylland sætte pædagogfaglig ledelse på dagsordenen som det politiske grundlag for enhver forhandling og debat om institutionsledelse på alle niveauer.

Læs Politik for pædagogfaglig ledelse her