Forhandling mellem BUPL og FDDB om udmøntning af midler til lokal løndannelse – per 1. april 2010


Forhandling mellem BUPL og FDDB om udmøntning af midler til lokal løndannelse – per 1. april 2010