Tillidsvalgte i BUPL Storkøbenhavn

Opdateret d. 03. december 2019

Tillidsrepræsentanten (TR) har flere opgaver eller roller. Tillidsrepræsentantens opgaver kan spænde fra alene at sikre, at gældende overenskomster og aftaler bliver overholdt, til selv at have kompetence til at indgå lokale aftaler om lokal løndannelse for personalet på den eller de institutioner, hvor tillidsrepræsentanten er valgt.

TR-uddannelse
Det er vigtigt, at tillidsrepræsentanten er så godt uddannet som muligt. Derfor arrangerer BUPL Storkøbenhavn faglige kurser for tillidsrepræsentanter. Du kan se aktuelle kurser, TR-topmøde mv. og tilmelde dig via arrangementer på BUPL Storkøbenhavns forside.

Individuelt samtaletilbud til dig som TR
Ud over at du som TR i BUPL Storkøbenhavn tilbydes løbende uddannelse, TR møder og netværksmøder, er det nu også muligt at få en individuel samtale med TR-konsulent Bente Møllmann Beck. Samtalen kan omhandle:

 • din rolle som TR
 • hvad du brænder for i dit TR arbejde
 • arbejde med at styrke kommunikationen i dit arbejde som TR
 • kompetenceafklaring – hvad er dine styrker og udfordringer
 • styrkelse af evnen til at prioritere i dit arbejde

Kontakt TR-konsulent Bente Møllmann Beck, hvis du ønsker at booke en samtale.

Valg af tillidsrepræsentant
Tillidsrepræsentanten er pædagogernes lokale talsmand. På hver institution har pædagogerne ret til at vælge en tillidsrepræsentant.
Anmeldelse af valg til tillidsrepræsentant i Storkøbenhavn

TR-konsulent
Kontakt TR-konsulent Bente Møllmann Beck, 35 46 53 17 | bmb@bupl.dk, hvis du har spørgsmål til de TR-rettede uddannelsesaktiviteter, som f.eks. introduktionsforløbet, temadage eller netværk for områdetillidsrepræsentanter.

TR-login
Login og se hvem der er medlem i din institution.


Lederne vælger deres egen leder-tillidsrepræsentant (leder-TR) blandt de ledere i kommunen, der er dækket af lederoverenskomsten. En tillidsrepræsentant for lederne har de samme opgaver som andre tillidsrepræsentanter, nemlig at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Herudover består opgaven i at være talsmand for kollegerne og forhandle lokale spørgsmål.

Lederne vælger deres egen leder-TR blandt de ledere i kommunen, der er dækket af lederoverenskomsten.
Anmeldelse af valg til leder-TR i Storkøbenhavn

Du kan læse mere om leder-TR’ens opgave og finde den lokale leder-TR under Leder i BUPL Storkøbenhavn

Kontakt lederkonsulent Britta Leth Madsen, 35 46 53 54 | 61 96 41 00 | brm@bupl.dk, hvis du har spørgsmål til rådgivning, coaching og undervisningstilbud.


Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) er – sammen med institutionens leder – nøglepersonen i arbejdet med det daglige arbejdsmiljø. AMR’ens opgaver er at sikre et sikkert, sundt og forebyggende arbejdsmiljø på institutionen og at vejlede de ansatte i spørgsmål vedrørende arbejdsmiljø.

BUPL Storkøbenhavn forhandler med kommunerne om arbejdsmiljøproblemer og fører sager mod myndighederne, hvis det er relevant. BUPL Storkøbenhavn støtter og vejleder AMR’en og afholder kurser og temadage for AMR’en.

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af de ansatte på institutionen.
Anmeldelse af valg til arbejdsmiljørepræsentant

Kontakt arbejdsmiljøkonsulent Birte Hansen, 35 46 53 16 | brt@bupl.dk ved problemer med det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø. Institutioner, sikkerhedsgrupper og arbejdsmiljøansvarlige i kommunernes sikkerheds- eller MED-udvalg kan få hjælp.

 


Fællestillidsrepræsentanten (FTR) vælges i en kommune af og blandt tillidsrepræsentanterne.

FTR’en og BUPL Storkøbenhavns faglige sekretærer har jævnligt møder med tillidsrepræsentanterne i de enkelte kommuner.

Fællestillidsrepræsentanten er en vigtig samarbejdspartner. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender til de forskellige forhold indenfor det pædagogiske fagområde.

FTR’en er ofte frikøbt til blandt andet at være medarbejdernes repræsentant i en lang række samarbejdsorganer i kommunerne, og deltager i forhandlinger med kommunerne.

Du finder din fællestillidsrepræsentant under ‘Din kommune‘.


TR-rådet vælges på det årlige TR-topmøde i september måned.

I TR-rådet – valgt på TR-topmødet den 13. september 2019 – sidder:

 • Jane Maj Hanson, FTR Furesø Kommune
 • Dea Vennestrøm Skaarup, Farum Nordby
 • Bonnie Henriksen, TR Daginstitution Ejbyvang
 • Brigitte Christensen, faglig sekretær
 • Rikke Kristensen, FTR Brøndby Kommune
 • Karin Vesterberg Hansen, FTR Hvidovre Kommune
 • Sabrina Victoria Heslou, TR Brøndby Strand Skole og SFO