Tillidsvalgte i BUPL Storkøbenhavn

Opdateret d. 01. oktober 2021

Tillidsrepræsentanten (TR) har flere opgaver eller roller. Tillidsrepræsentantens opgaver kan spænde fra alene at sikre, at gældende overenskomster og aftaler bliver overholdt, til selv at have kompetence til at indgå lokale aftaler om lokal løndannelse for personalet på den eller de institutioner, hvor tillidsrepræsentanten er valgt.

TR-uddannelse
Det er vigtigt, at tillidsrepræsentanten er så godt uddannet som muligt. Derfor arrangerer BUPL Storkøbenhavn faglige kurser for tillidsrepræsentanter. Du kan se aktuelle kurser, TR-topmøde mv. og tilmelde dig via arrangementer på BUPL Storkøbenhavns forside.

Individuelt samtaletilbud til dig som TR
Ud over at du som TR i BUPL Storkøbenhavn tilbydes løbende uddannelse, TR møder og netværksmøder, er det nu også muligt at få en individuel samtale med TR-konsulent Naja Linea Mittå. Samtalen kan omhandle:

 • din rolle som TR
 • hvad du brænder for i dit TR arbejde
 • arbejde med at styrke kommunikationen i dit arbejde som TR
 • kompetenceafklaring – hvad er dine styrker og udfordringer
 • styrkelse af evnen til at prioritere i dit arbejde

Kontakt TR-konsulent Naja Linea Mittå, hvis du ønsker at booke en samtale.

Valg af tillidsrepræsentant
Tillidsrepræsentanten er pædagogernes lokale talsmand. På hver institution har pædagogerne ret til at vælge en tillidsrepræsentant.
Anmeldelse af valg til tillidsrepræsentant i Storkøbenhavn

TR-konsulent
Kontakt TR-konsulent Naja Linea Mittå | 35 46 53 17 | nlm@bupl.dk, hvis du har spørgsmål til de TR-rettede uddannelsesaktiviteter, som f.eks. introduktionsforløbet, temadage eller netværk for områdetillidsrepræsentanter.

TR-login
Login og se hvem der er medlem i din institution.


Lederne vælger deres egen leder-tillidsrepræsentant (leder-TR) blandt de ledere i kommunen, der er dækket af lederoverenskomsten. En tillidsrepræsentant for lederne har de samme opgaver som andre tillidsrepræsentanter, nemlig at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Herudover består opgaven i at være talsmand for kollegerne og forhandle lokale spørgsmål.

Lederne vælger deres egen leder-TR blandt de ledere i kommunen, der er dækket af lederoverenskomsten.
Anmeldelse af valg til leder-TR i Storkøbenhavn

Du kan læse mere om leder-TR’ens opgave og finde den lokale leder-TR under Leder i BUPL Storkøbenhavn

Kontakt lederkonsulent Britta Leth Madsen, 35 46 53 54 | 61 96 41 00 | brm@bupl.dk, hvis du har spørgsmål til rådgivning, coaching og undervisningstilbud.


Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) er en nøgleperson i arbejdet med det daglige arbejdsmiljø. AMR’ens opgave er overordnet set at medvirke til et sikkert, sundt og forebyggende arbejdsmiljø på institutionen. Der er en række formelle krav og regler, som angår din rolle som AMR, mens der samtidig er rig mulighed for, at du i dialog med din leder og kolleger selv kan påvirke og fortolke, hvordan din rolle som AMR skal være i praksis. Det kan du læse mere her.

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af de ansatte på institutionen, og du repræsenterer alle medarbejdergrupper. Vi i BUPL Storkøbenhavn vil meget gerne vide det, når du er valgt, således vi kan tilbyde dig den bedste hjælp og støtte. Her er skemaet, du skal bruge: Anmeldelse af valg til arbejdsmiljørepræsentant

BUPL Storkøbenhavn støtter og vejleder dig som AMR. Vi er med til at sikre, at du har den nødvendige viden og kompetencer ved at tilbyde kurser, temadage, konferencer og netværksmøder. Du kan orientere dig om aktuelle aktiviteter målrettet dig under arrangementer her på hjemmesiden.

Vi støtter samarbejdet om arbejdsmiljøet i MED-udvalget og via TRIO på din institution ved at tilbyde rådgivning i forhold til selve samarbejdet og/eller konkrete arbejdsmiljøudfordringer. Læs mere her om de temaer og områder, BUPL Storkøbenhavn har særligt fokus.

Kontakt arbejdsmiljøkonsulent Maja Sasser på 35 46 53 16 / mss@bupl.dk, hvis du har spørgsmål til din rolle som AMR eller ønsker råd og vejledning i forhold til en konkret arbejdsmiljøproblemstilling.

På BUPL’s hjemmeside under arbejdsmiljø kan du læse om forskellige arbejdsmiljøtemaer og finde vejledninger til, hvordan du løfter din rolle som AMR.


Fællestillidsrepræsentanten (FTR) vælges i en kommune af og blandt tillidsrepræsentanterne.

FTR’en og BUPL Storkøbenhavns faglige sekretærer har jævnligt møder med tillidsrepræsentanterne i de enkelte kommuner.

Fællestillidsrepræsentanten er en vigtig samarbejdspartner. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender til de forskellige forhold indenfor det pædagogiske fagområde.

FTR’en er ofte frikøbt til blandt andet at være medarbejdernes repræsentant i en lang række samarbejdsorganer i kommunerne, og deltager i forhandlinger med kommunerne.

Du finder din fællestillidsrepræsentant under ‘Din kommune‘.


TR-rådet vælges på det årlige TR-topmøde i september måned.

I TR-rådet – valgt på TR-topmødet den 17. september 2021 – sidder:

 • Jane Maj Hanson, FTR Furesø Kommune
 • Dea Vennestrøm Skaarup, Farum Nordby
 • Bonnie Henriksen, TR Daginstitution Ejbyvang
 • Brigitte Christensen, faglig sekretær
 • Rikke Kristensen, FTR Brøndby Kommune
 • Sabrina Victoria Heslou, TR Brøndby Strand Skole og SFO