Udgivelser – BUPL Storkøbenhavn

Opdateret d. 30. september 2021

Analyse- og dokumentationsarbejde er en vigtig del af arbejdet i BUPL Storkøbenhavn. Det gælder, når vi skal forhandle med kommunerne. Og det gælder, når vi informerer medlemmer og offentligheden om forhold og tiltag, der har betydning for pædagoger, ledere og de børn og unge, vi arbejder for.

Årsberetning: Der er brug for pædagoger!
Medlemsfremgang, OK21, KV21, ligestilling, rekruttering og styring samt 6 centrale emner, er blot nogle af de temaer, der har præget arbejdet og de politiske diskussioner i 2020/21.
BUPL Storkøbenhavns årsberetning 2020/21

Fysisk og psykisk vold på jobbet
Voldsomme handlinger er en del af hverdagen for mange pædagoger, og iflg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø udsættes hver fjerde pædagog for vold eller trusler på jobbet. Pjecen giver bl.a. fakta om arbejdsmiljølovgivningen og klare definitioner og retningslinjer om ansvar og pligter.
Fakta til pædagoger og ledere om fysisk og psykisk vold – 2020

Når pædagoger i dagtilbud gør en forskel
Forskningsopsamling med argumenter for den pædagogiske indsats.
Forskningsbaseret viden og resultater 2017 (pdf)

Pjecer, rapporter og andre udgivelser fra BUPL Storkøbenhavn kan frit downloades.