Udgivelser – BUPL Storkøbenhavn

Opdateret d. 03. maj 2021

Analyse- og dokumentationsarbejde er en vigtig del af arbejdet i BUPL Storkøbenhavn. Det gælder, når vi skal forhandle med kommunerne. Og det gælder, når vi informerer medlemmer og offentligheden om forhold og tiltag, der har betydning for pædagoger, ledere og de børn og unge, vi arbejder for.

Årsberetning: Gode erfaringer smitter
Corona-virus, nedlukning og genåbning samt kampen for minimumsnormeringer satte sit præg på 2019/20
BUPL Storkøbenhavns årsberetning 2019/20

Fysisk og psykisk vold på jobbet
Voldsomme handlinger er en del af hverdagen for mange pædagoger, og iflg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø udsættes hver fjerde pædagog for vold eller trusler på jobbet. Pjecen giver bl.a. fakta om arbejdsmiljølovgivningen og klare definitioner og retningslinjer om ansvar og pligter.
Fakta til pædagoger og ledere om fysisk og psykisk vold – 2020

Når pædagoger i dagtilbud gør en forskel
Forskningsopsamling med argumenter for den pædagogiske indsats.
Forskningsbaseret viden og resultater 2017 (pdf)

Pjecer, rapporter og andre udgivelser fra BUPL Storkøbenhavn kan frit downloades.