Forslag 5 a – egenkapitalens størrelse


Forslag 5 a – egenkapitalens størrelse