Om BUPL Storkøbenhavn


BUPL Storkøbenhavn er din lokale fagforening med 5600 medlemmer i 12 storkøbenhavnske kommuner. Vi arbejder for ordentlige arbejdsforhold, og forhandler dine løn- og ansættelsesvilkår, normeringer, afskedigelser og særlige forhold ift barsel, ferie, orlov, uddannelse mv. Du kan få råd og vejledning samt deltage i debatmøder, caféaftener, temadage og kurser.


Opdateret d. 12. september 2019

Specialkonsulent – barselsvikariat

Vores arbejdsmiljøkonsulent skal på barsel. Vil du være hendes barselsvikar?

Pædagogerne og lederne i Storkøbenhavn skal have det bedst mulige arbejdsmiljø. I dag oplever mange særligt det psykiske arbejdsmiljø som en stor og svær udfordring, og vores medlemmer skal ikke være alene om at håndtere arbejdsmiljøet. Samarbejdsproblemer, højt arbejdspres, høje følelsesmæssige krav, mobning og moralsk stress er nogle af de udfordringer, som BUPL Storkøbenhavn aktivt samarbejder med medlemmerne om at gøre noget ved.

Vores arbejdsmiljøkonsulent har til opgave at rådgive medlemmer, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere på arbejdspladserne i, hvordan arbejdsmiljøudfordringerne bedst muligt håndteres. Arbejdet betyder en stor kontaktflade til mange medlemmer, herunder deltagelse i personalemøder på de pædagogiske arbejdspladser, sparring med ledere og tillidsvalgte, herunder vores fællestillidsrepræsentanter og faglige sekretærer som dagligt arbejder for bedre arbejdsmiljø i vores 12 kommuner. Arbejdet består derudover også i at arrangere samt afvikle temadage, konferencer og netværksmøder, ofte i samarbejde med de øvrige kolleger i huset. Det er dog en forudsætning, at du kan arbejde selvstændigt.

Vi leder efter en barselsvikar, som har en bred viden om psykisk arbejdsmiljø og har flere års erfaring med arbejdsmiljørådgivning – og derfor ret hurtigt kan træde ind i stillingen og løfte de medlemsrettede opgaver selvstændigt. Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende.

Du er god til og har erfaring med:

  • Rådgivning af tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og øvrige medlemmer i sager omhandlende arbejdsmiljøet, særligt psykisk arbejdsmiljø.
  • Tilrettelæggelse af netværksmøder, temadage og lign.
  • Formidling af og undervisning i forskellige arbejdsmiljøtemaer.

Derudover skal du:

  • have kendskab til det pædagogiske arbejde og kende de særlige arbejdsmiljøudfordringer, som præger området.
  • Forstå de kommunale samarbejdssystemer, herunder de indflydelsesmuligheder TR og AMR har sammen og hver for sig.
  • Kende til AMR-rollen og have erfaring med de forskellige problemstillinger, som kan være i forhold til at løfte denne rolle.
  • kunne navigere i en politisk organisation med forskellige interesser og til tider modsatrettede krav og forventninger.

Vi tilbyder dig en arbejdsplads præget af stort engagement og høje ambitioner om at skabe de bedste vilkår for pædagoger og ledere.

Stillingen er placeret i fagforeningens sekretariat med sekretariatslederen som din daglige leder. Ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Arbejdstiden er 37 timer om ugen inkl. frokostpause. Der vil være rejseaktivitet i stillingen. Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte sekretariatsleder Søren O. Nissen på 20 45 91 97 eller arbejdsmiljøkonsulent Maja Sasser 20 69 58 20. Motiveret ansøgning, inkl. CV, sendes pr. mail til sekretær Trine Christiansen på trc@bupl.dk mærket ”specialkonsulent + navn på ansøger”.

Vi skal have din ansøgning senest d. 8. september 2019. Det forventes, at der gennemføres samtaler i uge 38.

Tiltrædelse hurtigst muligt, senest pr. 1. november 2019.

BUPL Storkøbenhavn er en af 12 fagforeninger i BUPL. Vi organiserer ca. 5.500 l pædagoger og ledere, der arbejder i kommunerne omkring København. Vi har til daglig til huse i Ballerup, hvor du indgår i et sekretariat på knap 20 personer. Herudover arbejder der fire valgte (ansatte) faglige sekretærer og 14 fællestillidsrepræsentanter, som også vil være daglige samarbejdspartnere.

 


BUPL Storkøbenhavn holder ordinær generalforsamling hvert år i perioden 15. september til 15. oktober. Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle anliggender, der alene vedrører fagforeningens forhold.

BUPL Storkøbenhavn kan afholde ekstraordinær generalforsamling, hvis ikke fagforeningsbestyrelsen er på mindst 5 medlemmer, hvis fagforeningsbestyrelsen eller hovedbestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis 1/3 af medlemmerne fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden.

Generalforsamling 3. oktober 2019
GF19 Dagsorden
BUPL Storkøbenhavns årsberetning 2018/19
Præsentation af formandskandidater

 

 

 
Pensionister og modtagere af efterløn har mange muligheder i BUPL Storkøbenhavn. Fagforeningen tilbyder møder, udflugter, foredrag, udstillinger og socialt samvær for seniormedlemmerne. Tilbuddene til seniorerne er tilrettelagt, så der er størst mulig chance for, at du kommer til at træffe gamle kolleger.

I løbet af året er der tre-fire arrangementer for seniorerne i seniorgruppen for Furesø, Gladsaxe og Herlev Kommuner, seniorgruppen for Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommuner, seniorgruppen for Ballerup Kommune og seniorgruppen for Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre Kommuner. Derudover er der et årligt fællesarrangement for alle BUPL Storkøbenhavns seniormedlemmer. Du vil få tilsendt indbydelse til arrangementerne.

Årsprogram 2018

Hvis vi ikke allerede har din mailadresse, skal vi bede dig om at sende den til os på storkobenhavn@bupl.dk

Kontakt: Sekretær Trine Elise Christiansen, 35 46 53 00 | trc@bupl.dk

 


BUPL Storkøbenhavns bestyrelse holder 10 ordinære møder om året.

Du kan rekvirere det seneste referat fra det sidste bestyrelsesmøde ved at kontakte Henriette Segall | hse@bupl.dk sekretær for formand og sekretariatsleder.

 


 

Michael Egelund
Formand, faglig sekretær
35 46 53 39 | 26 36 44 96 | meg@bupl.dk

Charlotte Stendorf
Næstformand, faglig sekretær
35 46 53 37 | 21 44 16 83 | cst@bupl.dk

Brigitte Christensen
Kasserer, faglig sekretær
35 46 53 36 | 23 71 64 59 | bic@bupl.dk

Randi Tielbo
Hovedbestyrelsesmedlem, faglig sekretær
35 46 53 30 | 21 44 16 87 | rat@bupl.dk

Karen Aslaug Ramm
Hovedbestyrelsesmedlem, bestyrelsesmedlem
35 46 53 49 | 51 39 40 37 | kgj@bupl.dk

Cindie Christoffersen
Bestyrelsesmedlem
35 46 53 09 | cic@bupl.dk

Daniel Arildsen
Bestyrelsesmedlem
30 35 85 97 | mailto:dan@bupl.dk

Gitte Klemensen
Bestyrelsesmedlem
gkl@bupl.dk

Jane Maj Hanson
Bestyrelsesmedlem
28 83 63 55 | jjh@bupl.dk

Jesper Wildenrath
Bestyrelsesmedlem
jew@bupl.dk

Jette Meyer Borggård
Bestyrelsesmedlem, LLB
bbg@balk.dk

Jon Olufson
Bestyrelsesmedlem
34 46 53 07 | joo@bupl.dk

Kevin Rosenkrantz
Bestyrelsesmedlem
krz@bupl.dk

Lena Mosbæk Grønsund
Bestyrelsesmedlem, 1. suppleant til Hovedbestyrelsen
35 46 53 50 | 61 61 02 44 | lmd@bupl.dk

Louise Nuppenau
Bestyrelsesmedlem
35 46 53 27 | 23 84 76 93 | lnu@bupl.dk

Mathias Dejgaard
Bestyrelsesmedlem
made@bupl.dk

Mogens Mathiesen
Bestyrelsesmedlem
mma@bupl.dk

Nina Tønnes
Bestyrelsesmedlem
nst@bupl.dk

Rikke Kristensen
Bestyrelsesmedlem
40 43 70 49 | rkr@bupl.dk

Susanne Lund
Bestyrelsesmedlem
35 46 53 44 | 21 20 70 42 | sul@bupl.dk