Om BUPL Storkøbenhavn


BUPL Storkøbenhavn er din lokale fagforening med 5600 medlemmer i 12 storkøbenhavnske kommuner. Vi arbejder for ordentlige arbejdsforhold, og forhandler dine løn- og ansættelsesvilkår, normeringer, afskedigelser og særlige forhold ift barsel, ferie, orlov, uddannelse mv. Du kan få råd og vejledning samt deltage i debatmøder, caféaftener, temadage og kurser.


Opdateret d. 01. juli 2019

Servicemedarbejder til BUPL Storkøbenhavn, Ballerup

På grund af øget mødeaktivitet søger vi en ny servicemedarbejder til vores serviceteam, til ansættelse pr. 1. august 2019. Er du serviceminded, og har du flair for planlægning, mødeforberedelse, rengøring og internt vedligehold? Så er du måske BUPL Storkøbenhavns nye servicemedarbejder.

Stillingen er placeret i et serviceteam på 4 kollegaer, som til sammen står for serviceringen i vores kontorhus tæt på Ballerup Station. Her arbejder knap 50 mennesker og vi afvikler dagligt en række mindre og større møder, ligesom huset skal rengøres og vedligeholdes.

Du er mødestabil, imødekommende og venlig, har kendskab til IT og AV på brugerniveau. Arbejdstiden er 20 timer om ugen primært indenfor almindelige arbejdstid (kl. 8-16), der vil dog henover et år forekomme aftenarrangementer, her vil der være brug for fleksibel mødeplanlægning.

Din hovedopgave bliver klargøring af møde- og kursusfaciliteter, tilpasning af kursusfaciliteter, forplejning, samt rengøring. Det er derfor også vigtigt, at du har en god fysik.

Ved ferie og sygdom skal du desuden kunne afløse i receptionen, kendskab hertil vil være en fordel, ellers vil vi selvfølgelig hjælpe med oplæringen. Har du hænderne skruet godt på, er du god til havearbejde og måske håndværktøj, vil det være en fordel, men ikke et krav, da vi også gør brug af eksterne.

Du ansættes og aflønnes efter vores interne overenskomst aftalt med din faglige organisation. Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte sekretariatsleder Søren O. Nissen på 20 45 91 97. Ansøgning, inkl. CV, sendes pr. mail til sekretær Trine Christiansen på trc@bupl.dk mærket ”Servicemedarbejder + navn på ansøger”.

Vi skal have din ansøgning senest d. 29. maj 2019. Det forventes, at der gennemføres samtaler i uge 26.

BUPL Storkøbenhavn er en af 12 fagforeninger i BUPL. Vi organiserer næsten 6.000 l pædagoger og ledere, der arbejder i kommunerne omkring København. Vi har til daglig til huse i Ballerup, hvor du indgår i et sekretariat på knap 20 personer. Herudover arbejder der fire valgte (ansatte) faglige sekretærer og 14 fællestillidsrepræsentanter, som også vil være daglige samarbejdspartnere.


BUPL Storkøbenhavn holder ordinær generalforsamling hvert år i perioden 15. september til 15. oktober. Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle anliggender, der alene vedrører fagforeningens forhold.

BUPL Storkøbenhavn kan afholde ekstraordinær generalforsamling, hvis ikke fagforeningsbestyrelsen er på mindst 5 medlemmer, hvis fagforeningsbestyrelsen eller hovedbestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis 1/3 af medlemmerne fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden.

Generalforsamling 2018

GF18 Dagsorden
Referat GF18
BUPL Storkøbenhavns årsberetning 2017/18
Regnskab 2017
De kritiske revisorers bemærkninger vedr. regnskab 2017

Kongres 2018

Hovedbestyrelsens beretning – Kongresperiode 2016-2018
Kongres 2018 Lovforslagsændringer
Kongres 2018 Professionsstrategien 18. September 2018
Kongres 2018 Målsætninger for arbejdet med Bupls økonomi og ressourcer
Kongres 2018 Kongresbudget 2019-2020 – HB vedtaget

 

 
Pensionister og modtagere af efterløn har mange muligheder i BUPL Storkøbenhavn. Fagforeningen tilbyder møder, udflugter, foredrag, udstillinger og socialt samvær for seniormedlemmerne. Tilbuddene til seniorerne er tilrettelagt, så der er størst mulig chance for, at du kommer til at træffe gamle kolleger.

I løbet af året er der tre-fire arrangementer for seniorerne i seniorgruppen for Furesø, Gladsaxe og Herlev Kommuner, seniorgruppen for Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommuner, seniorgruppen for Ballerup Kommune og seniorgruppen for Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre Kommuner. Derudover er der et årligt fællesarrangement for alle BUPL Storkøbenhavns seniormedlemmer. Du vil få tilsendt indbydelse til arrangementerne.

Årsprogram 2018

Hvis vi ikke allerede har din mailadresse, skal vi bede dig om at sende den til os på storkobenhavn@bupl.dk

Kontakt: Sekretær Trine Elise Christiansen, 35 46 53 00 | trc@bupl.dk

 


BUPL Storkøbenhavns bestyrelse holder 10 ordinære møder om året.

Du kan rekvirere det seneste referat fra det sidste bestyrelsesmøde ved at kontakte Henriette Segall | hse@bupl.dk sekretær for formand og sekretariatsleder.

 


 

Michael Egelund
Formand, faglig sekretær
35 46 53 39 | 26 36 44 96 | meg@bupl.dk

Charlotte Stendorf
Næstformand, faglig sekretær
35 46 53 37 | 21 44 16 83 | cst@bupl.dk

Brigitte Christensen
Kasserer, faglig sekretær
35 46 53 36 | 23 71 64 59 | bic@bupl.dk

Randi Tielbo
Hovedbestyrelsesmedlem, faglig sekretær
35 46 53 30 | 21 44 16 87 | rat@bupl.dk

Karen Aslaug Ramm
Hovedbestyrelsesmedlem, bestyrelsesmedlem
35 46 53 49 | 51 39 40 37 | kgj@bupl.dk

Cindie Christoffersen
Bestyrelsesmedlem
35 46 53 09 | cic@bupl.dk

Daniel Arildsen
Bestyrelsesmedlem
30 35 85 97 | mailto:dan@bupl.dk

Gitte Klemensen
Bestyrelsesmedlem
gkl@bupl.dk

Helle Bjerregaard
Bestyrelsesmedlem, 2. suppleant til Hovedbestyrelsen
hbg@bupl.dk

Jane Maj Hanson
Bestyrelsesmedlem
28 83 63 55 | jjh@bupl.dk

Jesper Wildenrath
Bestyrelsesmedlem
jew@bupl.dk

Jette Meyer Borggård
Bestyrelsesmedlem, LLB
bbg@balk.dk

Jon Olufson
Bestyrelsesmedlem
34 46 53 07 | joo@bupl.dk

Kevin Rosenkrantz
Bestyrelsesmedlem
krz@bupl.dk

Lena Mosbæk Grønsund
Bestyrelsesmedlem, 1. suppleant til Hovedbestyrelsen
35 46 53 50 | 61 61 02 44 | lmd@bupl.dk

Louise Nuppenau
Bestyrelsesmedlem
35 46 53 27 | 23 84 76 93 | lnu@bupl.dk

Mathias Dejgaard
Bestyrelsesmedlem
made@bupl.dk

Mogens Mathiesen
Bestyrelsesmedlem
mma@bupl.dk

Nina Tønnes
Bestyrelsesmedlem
nst@bupl.dk

Rikke Kristensen
Bestyrelsesmedlem
40 43 70 49 | rkr@bupl.dk

Susanne Lund
Bestyrelsesmedlem
35 46 53 44 | 21 20 70 42 | sul@bupl.dk