Om BUPL Storkøbenhavn


BUPL Storkøbenhavn er din lokale fagforening med 5600 medlemmer i 12 storkøbenhavnske kommuner. Vi arbejder for ordentlige arbejdsforhold, og forhandler dine løn- og ansættelsesvilkår, normeringer, afskedigelser og særlige forhold ift barsel, ferie, orlov, uddannelse mv. Du kan få råd og vejledning samt deltage i debatmøder, caféaftener, temadage og kurser.


Opdateret d. 25. november 2020

Der er pt. ingen ledige stillinger.


BUPL Storkøbenhavn holder ordinær generalforsamling hvert år i perioden 15. september til 15. oktober. Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle anliggender, der alene vedrører fagforeningens forhold.

BUPL Storkøbenhavn kan afholde ekstraordinær generalforsamling, hvis ikke fagforeningsbestyrelsen er på mindst 5 medlemmer, hvis fagforeningsbestyrelsen eller hovedbestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis 1/3 af medlemmerne fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden.

Generalforsamling d. 11. november 2020
Referat generalforsamling 2020
GF20 Dagsorden
BUPL Storkøbenhavns årsberetning 2019/20
BUPL Storkøbenhavn 2019 årsrapport
BUPL Storkøbenhavn revisionsprotokol 2019
Kritisk revisions kommentar 2019
Kampvalg og valg på GF20
Præsentation af næstformandskandidaterne
Satsningsområde 2020-2021/21
Vedtægtsændring – direkte valg af faglig sekretær
Vedtægtsændring – antal valg til bestyrelsen
Forslag til vedtægter for Pensionistsektionen BUPL Storkøbenhavn
Forslag til plan for brugen og nedbringelse af egenkapitalen i BUPL Storkøbenhavn
Lovændringsforslag til kongressen fra BUPL Storkøbenhavn pkt. 6. – Karensperiode

Kongres 2020 (materiale til brug for generalforsamling 2020)

  1. Hovedbestyrelsens kongresberetning 2018-2020
  2. Status på professionsstrategien samt forslag til nye indsatsområder
  3. Pejlemærker på fritidsområdet
  4. Lovændringsforslag (Servicetjek af BUPL´s love samt indkomne lovændringsforslag)
  5. Indkomne lovforslag
  6. Indsatsområder for lederarbejdet 2020-2022 i BUPL
  7. Budget 2020-2022
  8. Målsætninger for og fokusområder om BUPL´s økonomi og ressourcer
  9. Fællesopgaver 
  10. Målsætninger for arbejdet med medlemsengagementet

 

 

 

 
Pensionister og modtagere af efterløn har mange muligheder i BUPL Storkøbenhavn. Fagforeningen tilbyder møder, udflugter, foredrag, udstillinger og socialt samvær for seniormedlemmerne. Tilbuddene til seniorerne er tilrettelagt, så der er størst mulig chance for, at du kommer til at træffe gamle kolleger.

I løbet af året er der tre-fire arrangementer for seniorerne i seniorgruppen for Furesø, Gladsaxe og Herlev Kommuner, seniorgruppen for Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommuner, seniorgruppen for Ballerup Kommune og seniorgruppen for Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre Kommuner. Derudover er der et årligt fællesarrangement for alle BUPL Storkøbenhavns seniormedlemmer. Du vil få tilsendt indbydelse til arrangementerne.

Hvis vi ikke allerede har din mailadresse, skal vi bede dig om at sende den til os på storkobenhavn@bupl.dk

Kontakt: Sekretær Trine Elise Christiansen, 35 46 53 00 | trc@bupl.dk

Styregruppe for seniorer i BUPL Storkøbenhavn:

Annie Hansen | 48hansen@gmail.com
Birthe Husum | birte2012@gmail.com
Margit Dam | dam.margit@gmail.com
Jens Onsberg Henriksen | jens.o.h@live.dk
Benny Kamper | kamper.benny@gmail.com
Marianne Poulsen | nehar@live.dk
Gerda Kofoed | vernerko@worldonline.dk

 

 


BUPL Storkøbenhavns bestyrelse holder 10 ordinære møder om året.

Du kan rekvirere det seneste referat fra det sidste bestyrelsesmøde ved at kontakte Henriette Segall | hse@bupl.dk sekretær for formand og sekretariatsleder.

Ønsker du at vide mere om, hvad der forventes af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, finder du svar på det meste i velkomstfolderen