Om BUPL Storkøbenhavn


BUPL Storkøbenhavn er din lokale fagforening med 5600 medlemmer i 12 storkøbenhavnske kommuner. Vi arbejder for ordentlige arbejdsforhold, og forhandler dine løn- og ansættelsesvilkår, normeringer, afskedigelser og særlige forhold ift barsel, ferie, orlov, uddannelse mv. Du kan få råd og vejledning samt deltage i debatmøder, caféaftener, temadage og kurser.


Opdateret d. 11. december 2019

Der er p.t. ingen ledige stillinger


BUPL Storkøbenhavn holder ordinær generalforsamling hvert år i perioden 15. september til 15. oktober. Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle anliggender, der alene vedrører fagforeningens forhold.

BUPL Storkøbenhavn kan afholde ekstraordinær generalforsamling, hvis ikke fagforeningsbestyrelsen er på mindst 5 medlemmer, hvis fagforeningsbestyrelsen eller hovedbestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis 1/3 af medlemmerne fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden.

Generalforsamling 3. oktober 2019
GF19 referat med underskrift
GF19 Dagsorden
BUPL Storkøbenhavns årsberetning 2018/19
Præsentation af formandskandidater
BUPL Storkøbenhavn 2018 årsrapport
BUPL Storkøbenhavn revisionsprotokol 2018BUPL Storkøbenhavn kritiske revisorer regnskab 2018 med underskrift

 

 

 
Pensionister og modtagere af efterløn har mange muligheder i BUPL Storkøbenhavn. Fagforeningen tilbyder møder, udflugter, foredrag, udstillinger og socialt samvær for seniormedlemmerne. Tilbuddene til seniorerne er tilrettelagt, så der er størst mulig chance for, at du kommer til at træffe gamle kolleger.

I løbet af året er der tre-fire arrangementer for seniorerne i seniorgruppen for Furesø, Gladsaxe og Herlev Kommuner, seniorgruppen for Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommuner, seniorgruppen for Ballerup Kommune og seniorgruppen for Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre Kommuner. Derudover er der et årligt fællesarrangement for alle BUPL Storkøbenhavns seniormedlemmer. Du vil få tilsendt indbydelse til arrangementerne.

Hvis vi ikke allerede har din mailadresse, skal vi bede dig om at sende den til os på storkobenhavn@bupl.dk

Kontakt: Sekretær Trine Elise Christiansen, 35 46 53 00 | trc@bupl.dk

 


BUPL Storkøbenhavns bestyrelse holder 10 ordinære møder om året.

Du kan rekvirere det seneste referat fra det sidste bestyrelsesmøde ved at kontakte Henriette Segall | hse@bupl.dk sekretær for formand og sekretariatsleder.

 


 

Jon Olufson
Formand, faglig sekretær
35 46 53 07 | 61 96 40 88 | joo@bupl.dk

Charlotte Stendorf
Næstformand, faglig sekretær
35 46 53 37 | 21 44 16 83 | cst@bupl.dk

Brigitte Christensen
Kasserer, faglig sekretær
35 46 53 36 | 23 71 64 59 | bic@bupl.dk

Randi Tielbo
Hovedbestyrelsesmedlem, faglig sekretær
35 46 53 30 | 21 44 16 87 | rat@bupl.dk

Karen Aslaug Ramm
Hovedbestyrelsesmedlem, bestyrelsesmedlem
35 46 53 49 | 51 39 40 37 | kgj@bupl.dk

Brian Bertelsen
Bestyrelsesmedlem
bbt@bupl.dk

Cindie Christoffersen
Bestyrelsesmedlem
35 46 53 09 | cic@bupl.dk

Jane Maj Hanson
Bestyrelsesmedlem
28 83 63 55 | jjh@bupl.dk

Jesper Wildenrath
Bestyrelsesmedlem
jew@bupl.dk

Jette Meyer Borggård
Bestyrelsesmedlem, LLB
bbg@balk.dk

Josie Grenaa Køhlert
Bestyrelsesmedlem
22 31 23 08 | jgk@bupl.dk

Karina Marcher Holm
Bestyrelsesmedlem
kmho@bupl.dk

Lena Mosbæk Grønsund
Bestyrelsesmedlem, 1. suppleant til Hovedbestyrelsen
35 46 53 50 | 61 61 02 44 | lmd@bupl.dk

Louise Nuppenau
Bestyrelsesmedlem
35 46 53 27 | 23 84 76 93 | lnu@bupl.dk

Mathias Dejgaard
Bestyrelsesmedlem
made@bupl.dk

Mogens Mathiesen
Bestyrelsesmedlem
mma@bupl.dk

My Line Gerritsen
Bestyrelsesmedlem
mlge@bupl.dk

Nina Tønnes
Bestyrelsesmedlem
nst@bupl.dk

Rikke Graae Jakobsen
Bestyrelsesmedlem
rkg@bupl.dk

Rikke Kristensen
Bestyrelsesmedlem, 2. suppleant til Hovedbestyrelsen
40 43 70 49 | rkr@bupl.dk