Om BUPL Storkøbenhavn


BUPL Storkøbenhavn er din lokale fagforening med 5600 medlemmer i 12 storkøbenhavnske kommuner. Vi arbejder for ordentlige arbejdsforhold, og forhandler dine løn- og ansættelsesvilkår, normeringer, afskedigelser og særlige forhold ift barsel, ferie, orlov, uddannelse mv. Du kan få råd og vejledning samt deltage i debatmøder, caféaftener, temadage og kurser.


Opdateret d. 24. marts 2020

BUPL Storkøbenhavn søger to studentermedhjælpere

Det er BUPL Storkøbenhavns ambition af være en attraktiv sparringspartner for vores kommuner, når det kommer til at udvikle ledelse og styring af det pædagogiske område – fordi den kommunale styring af det pædagogiske område har tiltagende stor betydning for vores medlemmers arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og dermed for udviklingen af det pædagogiske fag.

Vi har derfor søsat et projekt, som skal styrke vores evner og muligheder for at påvirke den kommunale styring. Som en væsentlig ressource ind i projektet søger vi to studentermedhjælpere, som foreløbig resten af 2020 kan arbejde 10-15 timer ugentligt på projektet. Vi leder efter to studentermedhjælpere med indsigt og forståelse for kommunale styring og interessevaretagelse – den ene gerne med et (tal)analytisk blik og den anden gerne med en kommunikerende pen til såvel intern som ekstern kommunikation.

Vi forventer, at du gennem dit studie har interesse, viden og gerne erfaring fra spændingsfeltet mellem det kommunale behov for styring af et centralt velfærdsområde og de fagprofessionelles ønske om et tillidsbaseret, meningsfuldt lokalt handlingsrum. Du skal således kende til interessevaretagelse overfor en kommunal forvaltning og kommunalbestyrelse, arbejdet i en politisk ledet organisation samt enten at have mod på at lave analyser af området eller understøtte vores kommunikation i projektet, herunder anvendelse af sociale medier mv.

Som en central ressource i projektet skal du samarbejde med faglige specialister, politisk valgte pædagoger og andre medlemmer. Du og din studenterkollega vil referer til en styregruppe, og her vil vi sammen identificere, hvilke analyser og kommunikationsindsatser du skal arbejde med fremadrettet. Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt, og er åben for at projektet vil udvikle sig i takt med, at vi bliver klogere på opgaven, og i takt med at du sammen med os sætter dit præg på projektet.

Arbejdsstedet er Ballerup i gå afstand fra S-tog. Du skal forvente at skulle rundt i de 12 kommuner vores fagforening dækker i Københavns omegn. Du aflønnes efter intern overenskomst og med fleksible arbejdstider. Tiltrædelse hurtigst muligt. Vil du vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Søren O. Nissen på telefon 2045 9197, økonomisk konsulent Thomas Rasmussen 3546 5324 eller kommunikationskonsulent Charlotte Toft 3546 5331.

Send en ansøgning til aim@bupl.dk inden den 16. april 2020.

BUPL Storkøbenhavn er en af 12 fagforeninger i BUPL. Vi organiserer næsten 6.000 pædagoger og ledere, der arbejder i kommunerne omkring København. Vi har til daglig til huse i Ballerup, hvor du indgår i et sekretariat på knap 20 personer. Herudover arbejder der fire valgte (ansatte) faglige sekretærer og 14 fællestillidsrepræsentanter, som også vil være daglige samarbejdspartnere.


BUPL Storkøbenhavn holder ordinær generalforsamling hvert år i perioden 15. september til 15. oktober. Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle anliggender, der alene vedrører fagforeningens forhold.

BUPL Storkøbenhavn kan afholde ekstraordinær generalforsamling, hvis ikke fagforeningsbestyrelsen er på mindst 5 medlemmer, hvis fagforeningsbestyrelsen eller hovedbestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis 1/3 af medlemmerne fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden.

Generalforsamling 3. oktober 2019
GF19 referat med underskrift
GF19 Dagsorden
BUPL Storkøbenhavns årsberetning 2018/19
Præsentation af formandskandidater
BUPL Storkøbenhavn 2018 årsrapport
BUPL Storkøbenhavn revisionsprotokol 2018BUPL Storkøbenhavn kritiske revisorer regnskab 2018 med underskrift

 

 

 
Pensionister og modtagere af efterløn har mange muligheder i BUPL Storkøbenhavn. Fagforeningen tilbyder møder, udflugter, foredrag, udstillinger og socialt samvær for seniormedlemmerne. Tilbuddene til seniorerne er tilrettelagt, så der er størst mulig chance for, at du kommer til at træffe gamle kolleger.

I løbet af året er der tre-fire arrangementer for seniorerne i seniorgruppen for Furesø, Gladsaxe og Herlev Kommuner, seniorgruppen for Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommuner, seniorgruppen for Ballerup Kommune og seniorgruppen for Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre Kommuner. Derudover er der et årligt fællesarrangement for alle BUPL Storkøbenhavns seniormedlemmer. Du vil få tilsendt indbydelse til arrangementerne.

Hvis vi ikke allerede har din mailadresse, skal vi bede dig om at sende den til os på storkobenhavn@bupl.dk

Kontakt: Sekretær Trine Elise Christiansen, 35 46 53 00 | trc@bupl.dk

Styregruppe for seniorer i BUPL Storkøbenhavn:

Annie Hansen | 48hansen@gmail.com
Birthe Husum | birte2012@gmail.com
Margit Dam | dam.margit@gmail.com
Jens Onsberg Henriksen | jens.o.h@live.dk
Benny Kamper | kamper.benny@gmail.com
Marianne Poulsen | nehar@live.dk
Gerda Kofoed | vernerko@worldonline.dk

 

 


BUPL Storkøbenhavns bestyrelse holder 10 ordinære møder om året.

Du kan rekvirere det seneste referat fra det sidste bestyrelsesmøde ved at kontakte Henriette Segall | hse@bupl.dk sekretær for formand og sekretariatsleder.