Om BUPL Storkøbenhavn


BUPL Storkøbenhavn er din lokale fagforening med 5600 medlemmer i 12 storkøbenhavnske kommuner. Vi arbejder for ordentlige arbejdsforhold, og forhandler dine løn- og ansættelsesvilkår, normeringer, afskedigelser og særlige forhold ift barsel, ferie, orlov, uddannelse mv. Du kan få råd og vejledning samt deltage i debatmøder, caféaftener, temadage og kurser.


Opdateret d. 13. oktober 2021

Der er pt. ingen ledige stillinger.


BUPL Storkøbenhavn holder ordinær generalforsamling hvert år i perioden 15. september til 15. oktober. Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle anliggender, der alene vedrører fagforeningens forhold.

BUPL Storkøbenhavn kan afholde ekstraordinær generalforsamling, hvis ikke fagforeningsbestyrelsen er på mindst 5 medlemmer, hvis fagforeningsbestyrelsen eller hovedbestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis 1/3 af medlemmerne fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden.

Generalforsamling d. 7. oktober  2021

Referat generalforsamling 2021

Dagsorden 2021
Forslag 5 a – egenkapitalens størrelse
Forslag 5 b – anvendelse af overskydende egenkapital
Forslag 5 c – Ekstra faglig sekretær – vedtægtsændring
Årsberetning 2020/21
BUPL Storkøbenhavns årsrapport 2020
BUPL Storkøbenhavns revisionsprotokol 2020
BUPL Storkøbenhavn Kritisk Revision 2020
Valg på generalforsamling 2021

 
Pensionister og modtagere af efterløn har mange muligheder i BUPL Storkøbenhavn. Fagforeningen tilbyder møder, udflugter, foredrag, udstillinger og socialt samvær for seniormedlemmerne. Tilbuddene til seniorerne er tilrettelagt, så der er størst mulig chance for, at du kommer til at træffe gamle kolleger.

I løbet af året er der tre-fire arrangementer for seniorerne i seniorgruppen for Furesø, Gladsaxe og Herlev Kommuner, seniorgruppen for Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommuner, seniorgruppen for Ballerup Kommune og seniorgruppen for Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre Kommuner. Derudover er der et årligt fællesarrangement for alle BUPL Storkøbenhavns seniormedlemmer. Du vil få tilsendt indbydelse til arrangementerne.

Hvis vi ikke allerede har din mailadresse, skal vi bede dig om at sende den til os på storkobenhavn@bupl.dk

Kontakt: Sekretær Trine Elise Christiansen, 35 46 53 00 | trc@bupl.dk

Styregruppe for seniorer i BUPL Storkøbenhavn:

Annie Hansen | 48hansen@gmail.com
Birthe Husum | birte2012@gmail.com
Margit Dam | dam.margit@gmail.com
Jens Onsberg Henriksen | jens.o.h@live.dk
Benny Kamper | kamper.benny@gmail.com
Marianne Poulsen | nehar@live.dk
Gerda Kofoed | vernerko@worldonline.dk

 

 


BUPL Storkøbenhavns bestyrelse holder 10 ordinære møder om året.

Du kan rekvirere det seneste referat fra det sidste bestyrelsesmøde ved at kontakte Henriette Segall | hse@bupl.dk sekretær for formand og sekretariatsleder.

Ønsker du at vide mere om, hvad der forventes af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, finder du svar på det meste i velkomstfolderen