OK21 – BUPL Storkøbenhavn


OK21: Der er stemt ja til alle overenskomster


Opdateret d. 26. april 2021

Der er d. 26. februar indgået aftale om ny overenskomst for pædagoger og ledere. D. 29. marts sluttede urafstemningen. I alt har 69% af medlemmerne i BUPL Storkøbenhavn afgivet deres stemme mod 66% på landsplan. 82% har stemt JA

De privat har også stemt ja
Der er også indgået en aftale på privatområdet, hvor der er urafstemning fra d. 12. – 26. april. Urafstemningen på det private daginstitutions og skoleområde vedrørende OK21 er netop afsluttet med et JA til resultat. Næsten 84% stemte ja. Afstemningsresultatet betyder, at de nye overenskomster træder i kraft fra den 1. april 2021.

Et flertal i BUPL Storkøbenhavns bestyrelse anbefalede et ja
“Et flertal i BUPL Storkøbenhavns bestyrelse anbefaler et ja til den nye overenskomst. Først og fremmest fordi den har sikret pædagoger og ledere en reallønsfremgang i krisetid. Bestyrelsen vil dog ikke undlade at udtrykke en dyb forundring og skuffelse over, at KL ikke ønsker at anerkende pædagoger og ledere i højere grad, end det er tilfældet. Det risikerer at sætte respekten og dermed rekrutteringen til pædagogfaget alvorligt tilbage.”

 

Siden opdateres løbende

 

Her finder du fakta, viden og sidste nyt om OK21 – din overenskomst


OK21-tidslinje fra indgået aftale 15. februar til resultat af urafstemning 29. marts 2021

 • 15. februar – Ny kommunal OK-aftale
 • 15. februar – Ekstraordinært bestyrelsesmøde kl. 17-18
 • 17. februar – Pædagogernes egne overenskomster forhandles
 • 17. februar – Opbakning/faneborg foran KL
 • 22. februar – Ekstraordinært bestyrelsesmøde kl. 16-18
 • 24. februar – Lederoverenskomsten forhandles
 • 26. februar – Digitalt FTR/TR-møde (Storkøbenhavn) kl. 10-12
 • 2. marts – Digitalt FTR/LTR/FS møde (Forbundet) kl. 17.30-19
 • 4. marts – Digitalt medlemsmøde om resultatet (Storkøbenhavn) kl. 18-20
 • 10. marts – Facebook Live (Forbundet) kl. 20
 • 22. marts – Digitalt TR-møde om resultatet (Forbundet)
 • 12. marts – 29. marts – Urafstemning
 • 20. april – Medlemsmøde for privatansatte (digitalt)

Du kan tilmelde dig møderne under arrangementer

Nogle arrangementer er stadig under oprettelse, men vil snarest fremgå under arrangementer på bupl.dk.
Der tages forbehold for ændringer af tidspunkter.

Præsentationer fra OK21-møder
Medlemsmøde d. 4. marts 2021
FTR/TR-møde d. 26. februar 2021


Møder om OK21 frem til forhandlinger i februar 2021
I august måned 2020 er der kick-off-møder for TR’er og lederne. På møderne kigger vi nærmere på, hvad vi skal prioritere, hvad det kan betale sig at gå efter og sende et klart signal til vores forhandlere om, hvad vi ønsker, de skal gå efter.

BUPL Storkøbenhavns bestyrelse behandler kravene på bestyrelsesmøde d. 14. september og sender herefter BUPL Storkøbenhavns krav til BUPL, hvorefter de behandles i Forhandlingsfællesskabet og endeligt forhandles med KL (Kommunernes Landsforening).

 

Vær med til at stille krav. Kom med til medlemsmøde i august/september:

 • Tilmeld dig ledermedlemsmødet d. 24. august kl. 9-11.30
 • Tilmeld dig medlemsmøde 2. september kl. 17.30-19.30
 • Tilmeld dig TR-topmøde 11. september kl. 9.30-15.30 (TR-topmødet AFLYST pga. de skærpede tiltag mod corona, som Sundhedsmyndighederne meldte ud 7. september)

Postkort og mail til brug for dine krav til OK21
Til brug for kravindsamlingen har vi udarbejdet et postkort, hvor du som medlem kan skrive, hvad der er det vigtigste for dig i overenskomsten, hvad du godt kunne tænke dig mere af, og hvad du ikke vil undvære. Din TR har fået postkortene, så spørg efter det, hvis du ikke allerede har modtaget det. Har du ikke en TR, så kan du sende os dine krav pr mail. Du finder postkort og adresser nedenfor. Der er deadline for aflevering af dine krav fredag d. 11. september kl. 12.

 

OK21 proces for indsamling af krav

 • Medlemsmøder (medlemmer, ledere og tillidsrepræsentanter)
 • Bestyrelsen behandler kravene 14. september
 • Krav sendes til BUPL 15. september
 • Forhandlinger ultimo 2020
 • Ny overenskomst senest februar 2021
 • Afstemning om ny overenskomst marts 2021

Du kan benytte postkortet og aflevere det til din tillidsrepræsentant, ledertillidsrepræsentant, sende/aflevere til BUPL Storkøbenhavn, Lindevænget 19, 2750 Ballerup eller sende os dine krav pr. mail på OK21storkoebenhavn@bupl.dk med svar på følgende tre spørgsmål: hvad der er det vigtigste for dig i overenskomsten, hvad du godt kunne tænke dig mere af, og hvad du ikke vil undvære.

Du kan hente postkortene her:
OK21 postkort til pædagoger
OK21 postkort til ledere

Der er deadline for aflevering af dine krav fredag d. 11. september kl. 12.

 


Det er vigtigt at flest mulige medlemmer stemmer, så et ja eller et nej bliver tydeligt. BUPL Storkøbenhavn udlover i den anledning slik og gaver til de første 40 arbejdspladser med medlemmer af BUPL Storkøbenhavn, der kan melde ind, at alle har stemt. Så hiv fat i dine kolleger, få dem til at stemme og når I er i mål, så få din tillidsrepræsentant til at sende os billede til tnh@bupl.dk, der viser at alle har stemt. Det er tilladt at være kreativ, så gældende corona-retningslinjer følges 😎