OK18 – BUPL Storkøbenhavn


Forhandlinger er genoptaget.


Opdateret d. 21. april 2018

Vi opdaterer siden løbende.

 

Demonstrationer

  • København, Forligsinstitutionen d. 21-22. april. Faneborg nat og dag. Kom og vis din opbakning til vores forhandlere, når de skal til møde i Forligsinstitutionen, Sankt Annæ Plads 5A. Det er nu, det gælder. Lørdag er der også leg og aktiviteter k. 13-15.

Find flere demonstrationer:

Der kan være flere demonstrationer i nærheden af, hvor du bor. Se hvilke demonstrationer, møder og andre aktiviteter på enloesningforalle.dk

Her kan du også indberette nye demonstrationer og aktiviteter.


Her finder du svar på de oftest forekommende spørgsmål: OK18 – Din overenskomst


Retningslinjer for fremmøde – sådan deltager du i konflikten

BUPL’s hovedbestyrelse har besluttet at udbetale konfliktunderstøttelse til medlemmerne under konflikten. For at få udbetalt understøttelsen skal du følge disse retningslinjer, som Daglig Ledelse i BUPL Storkøbenhavn har fastlagt.

BUPL Storkøbenhavn vil under konflikten dagligt arrangere aktiviteter og indkalde til møder. Der er mødepligt til  både aktiviteter og møder. Du skal som hovedregel dokumentere dit fremmøde via afkrydsning hos din tillidsrepræsentant. Har du ikke en tillidsrepræsentant – eller er denne fraværende – vil der være omtalt andre registreringsmuligheder i forbindelse med indkaldelsen til aktiviteten.

Aktiviteterne kan foregå i lejet lokaler i egen kommune – typisk om formiddagen. Du vil dagligt blive oplyst om mødested. Ved konfliktens begyndelse pr. mail og derefter gennem fælles beskeder på stedet samt eventuelt sms og mail såfremt der sker ændringer. Du har pligt til selv aktivt at holde dig orienteret via din tillidsrepræsentant og BUPL Storkøbenhavns hjemmeside om, hvor og hvornår der er møder.

Enkelte aktiviteter kan foregå andre steder på tværs af kommunegrænser og på andre tidspunkter, end I er indkaldt til. I den periode, hvor hele Storkøbenhavn er ramt af lockouten vil der være dage, hvor vi samles på tværs af kommunegrænser og faggrænser til større fælles aktiviteter. Du vil modtage besked om aktiviteterne, ligesom du vil få besked om, hvordan og hvorvidt en registrering er muligt.

Er du sammen med en aktionsgruppe sat til at udføre aktiviteter et andet sted eller på et andet tidspunkt end ved de møder og aktiviteter BUPL Storkøbenhavn arrangerer, kan du efter aftale med din tillidsrepræsentant lovligt udeblive fra vores møder og aktiviteter. Ligeledes kan fremmøde også erstattes med aktiviteter i medierne mv. Formålet med registreringen er at sikre, at du deltager aktivt i konflikten.

BUPL Storkøbenhavn opfordrer alle medlemmer til også at deltage i andre aktiviteter, demonstrationer mv. Det kan både være dem, man som medlem selv arrangerer, og dem andre organisationer laver.

Udebliver du uden aftale fra en dags aktiviteter, vil du ikke modtage konfliktunderstøttelse for denne dag. Dog gælder følgende:

  • Er du sygemeldt, skal du dagligt kontakte din tillidsrepræsentant telefonisk, således at du kan blive registreret. Sygdom er selvfølgelig lovligt forfald, men BUPL Storkøbenhavn forbeholder sig ret til indhente lægeerklæring ved mistanke om misbrug.
  • Er du ansat på særlige vilkår eller på fleksjob, skal du aftale et fremmøde med din tillidsrepræsentant eller med BUPL Storkøbenhavn, som modsvarer dit normale fremmøde på din sædvanlige arbejdsplads. Har du således et fleksjob som betyder, at du kun arbejder en dag om ugen vil du i udgangspunktet kun ha’ mødepligt en dag om ugen under konflikten.
  • Konflikt er i henhold til ferieloven en såkaldt feriehindring. Ferieloven bestemmer altså, at du ikke må starte på en ferie under konflikten.
  • Er du bosat langt fra din normale arbejdsplads og gør konflikten på de statslige jernbaneskinner det vanskeligt at komme frem, kan vi lave en aftale med en lokal BUPL fagforening tættere på din bolig om at deltage i deres aktiviteter i stedet for vores. Kontakt os derfor, såfremt du vil konflikte et andet sted end i Storkøbenhavn.

Ovenstående retningslinjer er besluttet af Daglig Ledelse i BUPL Storkøbenhavn d. 27. marts 2018. Er du i tvivl om dine rettigheder, eller vil du klage over, hvordan de administreres, kan du altid henvende dig til BUPL Storkøbenhavn. Klager sendes til BUPL Storkøbenhavn.


Vi har produceret t-shirts, huer, badges, postkort, veste, regnslag mv til brug for demonstrationer og aktioner. Alt er fordelt, så hver kommune har nogenlunde lige meget. Vi forsøger at dele så meget ud som muligt – og hurtigt. Kontakt din fællestillidsrepræsentant.