Medlemsrådgivning i BUPL Storkøbenhavn


BUPL Storkøbenhavn yder professionel medlemsrådgivning og vejledning til alle medlemmer, og vi rådgiver dig, hvis du har spørgsmål om din løn og ansættelse. Vi hjælper også, hvis du har problemer på din arbejdsplads, eller du er blevet syg og i en periode ikke kan passe dit arbejde. Skulle du være så uheldig at blive afskediget, så går vi altid ind i sagen.


Opdateret d. 01. juli 2019
Har du brug for hjælp?

BUPL Storkøbenhavns medlemsrådgivning og vejledning består blandt andet i, at:

 • Vi vejleder dig, når du søger job
 • Vi hjælper dig med at tjekke din løn og pensionsbidrag
 • Vi vejleder dig om arbejdstidsaftaler og arbejdstidstillæg
 • Vi vejleder om, hvilke rettigheder og forpligtelser
 • Vi rådgiver dig, hvis du bliver kaldt til tjenstlig samtale
 • Vi rådgiver dig, hvis dine ansættelsesvilkår bliver ændret
 • Vi bistår og rådgiver dig, hvis du bliver afskediget
 • Vi vejleder dig om dit arbejdsmiljø
 • Vi bistår og rådgiver dig, hvis du får en arbejdsskade
 • Vi rådgiver dig om dine rettigheder i forbindelse med ferie og feriepenge
 • Vi bistår og rådgiver dig, når du bliver senior
 • Vi vejleder dig i forbindelse med din graviditet, barsel, adoption eller forældreorlov
 • Vi vejleder dig, hvis dine børn eller andre i familien er syge
 • Vi vejleder dig om dine rettigheder, hvis du er syg
 • Vi vejleder dig om din pension

 

Pædagoger i kommunale og selvejende institutioner.

I BUPL Storkøbenhavn er der faglige- og juridiske konsulenter, fællestillidsrepræsentanter eller faglige sekretærer til at rådgive og vejlede dig.

I rådgivningen kan BUPL Storkøbehavn bl.a. hjælpe dig hvis du:

 • skal til en tjenstlig samtale
 • bliver afskediget
 • har svært ved at passe dit arbejde på grund af sygdom
 • bliver syg, ikke kan arbejde mere og har brug for støtte og vejledning i forhold til myndigheder
 • har behov for et fleksjob
 • skal have hjælp til at anmelde en arbejdsskade
 • har spørgsmål til løn eller andre overenskomstmæssige emner
 • ønsker rådgivning om, hvor og hvordan du kan hente hjælp, hvis du har problemer med dit eller institutionens fysiske eller psykiske arbejdsmiljø.

Din henvendelse behandles fortroligt, med mindre du aftaler noget andet med den person, der rådgiver dig.

Brug for hjælp?
Skriv til os via Min Side eller ring 35 46 53 00.
BUPL Storkøbenhavn | Lindevænget 19 | 2750 Ballerup |


Ledere i kommunale og selvejende institutioner.

Som leder – og dermed medlem af BUPL’s lederforening – har du udover tilbud om medlemsrådgivning også mulighed for at modtage rådgivning og coaching omkring:

 • overvejelser i relation til dit personale, din bestyrelse, din forvaltning eller din overordnede chef
 • problemer omkring stress eller konflikthåndtering
 • karriereplanlægning

Brug for hjælp?
Kontakt lederkonsulent Britta Leth Madsen via Min Side eller på 35 46 53 54 / 61 96 41 00 for nærmere aftale.

BUPL Forbunds lederrådgivning kontaktes på 35 46 51 60. Forbundets rådgivning har åben mandag og torsdag kl. 10-15.


Pædagoger og ledere i private institutioner

BUPL Storkøbenhavn har et solidt kendskab til den pædagogiske profession og overenskomsterne på det private område.

Kontakt os hvis du har spørgsmål, der f.eks. drejer sig om:

 • Løn- og ansættelsesforhold
 • Indgåelse af lokalaftaler, hvor der ikke er en TR
 • Arbejdsmiljø og samarbejdsproblemer
 • Lederrådgivning
 • Forhandling af lederløn
 • Sygesamtaler og tjenstlige samtaler
 • Ansættelsesforhold for fleksjobansatte mv.
 • Godkendelse af tillidsrepræsentanter og registrering af arbejdsmiljørepræsentanter
 • Netværk for tillidsrepræsentanter på privatområdet

 

Brug for hjælp?

Vejledning for pædagoger
Kontakt faglig konsulent Peer Iversen via Min Side eller på 35 46 53 32
Kontakt juridisk konsulent Dagny Knag via Min Side eller på 35 46 53 23

Vejledning for ledere
Kontakt lederkonsulent Britta Leth Madsen via Min Side eller på 35 46 53 54


Fælles overenskomst for medlemmer af BUPL og SL.

Du arbejder som pædagog i et dagbehandlingstilbud, med familiebehandling eller som opsøgende medarbejder. Sammen med dine kollegaer løfter du nogle særlige pædagogiske opgaver overfor børn, unge og deres familier.

BUPL Storkøbenhavn og SL Storkøbenhavn varetager i fællesskab rådgivning, forhandlings- og aftaleretten for medlemmer, der er ansat indenfor det forebyggende og dagbehandlende område – Pædagogernes Forhandlings Fællesskab (PFF-overenskomsten).

Kontakt BUPL Storkøbenhavn og få rådgivning om både løn- og ansættelsesforhold og sparring i forhold til de særlige problemstillinger, der er på det forebyggende og dagbehandlende område.

Brug for hjælp?
Kontakt faglig konsulent Trine Heiberg via Min Side eller på 35 46 53 33.


Det kan være svært at gennemskue tillæg, erfaringsgrundlag, pension, feriepenge og de mange andre poster, der kan være på en lønseddel. Men som medlem af BUPL Storkøbenhavn kan du få tjekket, om du får den rette løn.

Hvis du vil have tjekket, om du får den løn, du er berettiget til, skal du udfylde og sende følgende:

 • Kopi af dit ansættelsesbrev
 • Kopi af de seneste lønsedler

Du skal sende ovenstående til storkobenhavn@bupl.dk
Herefter gennemgår BUPL Storkøbenhavns lønsagsbehandler din løn, og du bliver efterfølgende kontaktet via Min Side.

Du kan også prøve BUPL’s lønberegner