Medlemsrådgivning i BUPL Storkøbenhavn


BUPL Storkøbenhavn yder professionel rådgivning og vejledning til alle medlemmer.


Opdateret d. 20. august 2018

I BUPL Storkøbenhavn er der faglige- og juridiske konsulenter, fællestillidsrepræsentanter eller faglige sekretærer til at rådgive og vejlede dig.

I rådgivningen kan BUPL Storkøbehavn bl.a. hjælpe dig hvis du:

 • skal til en tjenstlig samtale
 • bliver afskediget
 • har svært ved at passe dit arbejde på grund af sygdom
 • bliver syg, ikke kan arbejde mere og har brug for støtte og vejledning i forhold til myndigheder
 • har behov for et fleksjob
 • skal have hjælp til at anmelde en arbejdsskade
 • har spørgsmål til løn eller andre overenskomstmæssige emner
 • ønsker rådgivning om, hvor og hvordan du kan hente hjælp, hvis du har problemer med dit eller institutionens fysiske eller psykiske arbejdsmiljø.

Din henvendelse behandles fortroligt, med mindre du aftaler noget andet med den person, der rådgiver dig.

Kontakt BUPL Storkøbenhavn | Lindevænget 19 | 2750 Ballerup | 35 46 53 00 | storkobenhavn@bupl.dk


Som leder – og dermed medlem af BUPL’s lederforening – har du udover tilbud om medlemsrådgivning også mulighed for at modtage rådgivning og coaching omkring:

 • overvejelser i relation til dit personale, din bestyrelse, din forvaltning eller din overordnede chef
 • problemer omkring stress eller konflikthåndtering
 • karriereplanlægning

Kontakt lederkonsulent Britta Leth Madsen 35 46 53 54 | 61 96 41 00, brm@bupl.dk for nærmere aftale.

BUPL Forbunds lederrådgivning kontaktes på 35 46 51 60. Forbundets rådgivning har åben mandag og torsdag kl. 10-15.


Det kan være svært at gennemskue tillæg, erfaringsgrundlag, pension, feriepenge og de mange andre poster, der kan være på en lønseddel. Men som medlem af BUPL Storkøbenhavn kan du få tjekket, om du får den rette løn.

Hvis du vil have tjekket, om du får den løn, du er berettiget til, skal du udfylde og sende følgende:

 • Kopi af dit ansættelsesbrev
 • Kopi af de seneste lønsedler

Du skal sende ovenstående til storkobenhavn@bupl.dk
Herefter gennemgår BUPL Storkøbenhavns lønsagsbehandler din løn, og du bliver efterfølgende kontaktet.

Du kan også prøve BUPL’s lønberegner