Leder i BUPL Storkøbenhavn


I BUPL Storkøbenhavn har vi udviklet en række tilbud til dig, der er leder. Vi tilbyder både rådgivning, coaching og undervisningstilbud.


Opdateret d. 25. februar 2020

Vi holder fyraftensmøder, konferencer, og andre lederarrangementer. Du finder fyraftensmøder og konferencer under arrangementer.

Som leder er du automatisk medlem af den lokale lederforening, som er med til at udvikle lederområdet i BUPL Storkøbenhavn.

Den lokale lederforenings bestyrelse består af fem ledere, der vælges på lederårsmødet. Bestyrelsen fastlægger også visioner for det ledelsespolitiske arbejde. Senest: Den lokale lederforenings visioner 2018-20

Du har mulighed for at få rådgivning og sparring, og der er også en leder-tillidsrepræsentant (leder-TR) i din kommune, som kan hjælpe dig.

Kontakt: Lederkonsulent Britta Leth Madsen via Min Side | 35 46 53 54

Lederrådgivning
Som leder kan du få kvalificeret rådgivning og vejledning i forhold til dine egne vilkår, som medarbejder og lønmodtager, eller i forhold til arbejdet som leder. Det er også muligt at få besøg af lederkonsulenten i mindre grupper, hvis der er behov for det.

Coaching
Få gratis coaching på dine ledelsesudfordringer, hvis du har brug for at stille skarpt på dine ressourcer, ønsker og muligheder. Det kan være i forbindelse med generelle udviklingsønsker eller konkrete problemstillinger i forbindelse med organisatoriske forandringer eller vigtige karrieremæssige valg. Samtalerne er fortrolige.

Løntjek
Som leder kan man altid få et løneftersyn. BUPL Storkøbenhavns faglige konsulenter kender til din kommunes lønaftaler og kan tjekke, hvor du ligger på lønstigen – og samtidig give gode råd til din næste lønforhandling.

Ledercaféer
Fire gange om året holder vi ledercaféer om emner, der relaterer sig til lederrollen. Derudover afholder vi en række torsdagscafeer om professionsrelevante emner.

Konferencer
Sammen med BUPL Nordsjælland holder vi et par årlige konferencer om aktuelle temaer, der optager ledere.

Nye ledere
Som ny leder og medlem af lederforeningen er det vigtigt at vide, at lederrådgivningen er stedet, hvor du altid kan få rådgivning og hente hjælp.

Arrangementer for ledere
Aktuelle ledercaféer, temadage og konferencer for dig, der er leder i Storkøbenhavn findes under arrangementer.

 


Som leder og medlem af fagforeningen, kan BUPL Storkøbenhavn tilbyde dig kvalificeret rådgivning, vejledning eller sparring om væsentlige forhold i forbindelse med dit lederskab og i dit ansættelsesforhold.

Som leder har du mulighed for at få gratis og professionel hjælp, når du har behov for rådgivning, sparring eller blot en samtale om væsentlige forhold i forbindelse med dit lederskab og/eller i dit ansættelsesforhold.

I lederrådgivningen har du mulighed for at få coaching på dine ledelsesmæssige strategier, eller i forhold til overvejelser om egen karriereplanlægning.

Lederrådgivningen er et sted, hvor du kan hente hjælp, når ’det brænder på’ og få coaching og sparring på ledelsesmæssige udfordringer.

Rådgivningen er fortrolig og med vandtætte skotter til BUPL’s øvrige virke.

Rådgiveren påtager sig ikke ansvar for, hvordan den enkelte leder efter rådgivningen vælger at tilrettelægge sine ledelsesstrategier, sit uddannelsesprogram eller ledelsesmæssige dispositioner i øvrigt. Rådgiveren yder ikke juridisk bistand, når lederen som arbejdsgiver ønsker at afskedige en medarbejder. Her henviser vi til lederens foresatte. Rådgivning om lønvilkår sker via faglig konsulent.

Aftale om lederrådgivning kontakt:
Lederkonsulent Britta Leth Madsen via Min Side | 35 46 53 54


Som ny leder og medlem af lederforeningen er det vigtigt at vide, at lederrådgivningen er stedet, hvor du altid kan få rådgivning og hente hjælp.

Når der er tilstrækkeligt mange nye ledere, vil vi, sammen med den lokale lederforeningsbestyrelse, invitere dig til et møde i BUPL Storkøbenhavn i Ballerup. På mødet får du lejlighed til at drøfte dine udfordringer og glæder som ny leder sammen med andre i samme situation.

Din leder-TR er en vigtig person for dig at kende, ikke mindst i den første tid som ny leder i kommunen. Der vil, uanset om du kommer fra et lederjob i en anden kommune eller ikke har været leder før, være et hav af spørgsmål, hvor din leder-TR kan hjælpe dig.

Har du spørgsmål vedrørende din rolle som ny leder, er du altid velkommen til at kontakte lederkonsulent Britta Leth Madsen via Min Side | 35 46 53 54

 


Som leder og medlem af BUPL er du medlem af BUPL’s lederforening og den lokale lederforening, der varetager ledernes fagpolitiske interesser.

Du har en lang række fordele ved at være medlem af lederforeningen. Men din primære fordel er, at du via lederforeningen sikres kompetent ledelsespolitisk viden og aktuel lokal knowhow, i situationer hvor dine løn- og ansættelsesforhold er i spil.

De lokale lederforeninger har hver en lokal lederforeningsbestyrelse, der vælges på foreningens årsmøde. Som medlem af lederforeningen kan du opstille til valg.

De lokale lederforeningsbestyrelser vælger en repræsentant til den centrale lederforenings bestyrelse. På den måde er du, via dine lokale lederforeningsrepræsentant sikret indflydelse på det ledelsespolitiske arbejde i BUPL.

Den lokale lederforenings bestyrelse i BUPL Storkøbenhavn har fokus på og arbejder for de vilkår og forhold, der er forbundet med at være leder på det pædagogiske område. Der afholdes 4-6 årlige møder i den lokale bestyrelse i Storkøbenhavn. Her drøftes de ledelsespolitiske dagsordener og lokale lederaktiviteter.

Kontakt bestyrelsen for den lokale lederforening i BUPL Storkøbenhavn


Niels Klitgaard Aagesen
Formand og repræsentant i LB
43 28 36 58 | nkg@brondby.dk

Jens Ove Bay
Næstformand og suppleant til LB
43 35 34 81 | jensba@htk.dk

Camilla Hasenberg
44 77 16 82 | cahs@balk.dk

Jette Meyer Borggård
44 77 16 20 | bgg@balk.dk

Franck Jean Dupuy
44 52 58 80 | franck.dupuy@herlev.dk


Når der træffes beslutninger i din kommune, der vedrører dit arbejdsfelt eller måske dine egne arbejdsvilkår, skal du være opmærksom på, at du har en leder-TR, som kan være dit talerør ind i det politiske system. Leder-TR er omfattet af tillidsmandsbeskyttelse.

En leder-TR har et unikt kendskab til lokale forhold, viden og indsigt i lederjobbet, ligesom de har mulighed for at drøfte vigtige fagpolitiske spørgsmål med arbejdsgiverne – hvad enten det er på forvaltningsniveau eller på det politiske niveau. Leder-TR er automatisk knyttet til et tværgående leder-netværk i BUPL Storkøbenhavn. Et netværk, der på tværs af kommunale grænser, drøfter ledernes udfordringer i en fagpolitisk kontekst.

Når en leder-TR’er repræsenterer lederkollegaer kan deres dilemmaer komme så tæt på, at der er behov for at vende problemstillingen med en anden. Der kan også opstå situationer, hvor leder-TR ikke kan få adgang til institutionschefen, eller der kan være andre sager, hvor der er behov for sparring. Derfor inviteres leder-TR også løbende til kurser og tilbydes sparring. Kontakt altid lederkonsulenten i BUPL Storkøbenhavn ved behov.

Din leder-TR handler på dine vegne og har følgende opgaver:

  • Sikrer medlemmernes demokratiske rettigheder i kommunen.
  • Hjælper/vejleder kolleger i forhold til løn- og ansættelsesspørgsmål.
  • Følger ledernes arbejdsvilkår, og sikrer at eventuelle problemer synliggøres og søges løst.
  • Er bindeled mellem lederne i kommunen og BUPL.
  • Forhandler og/eller aftaler ny løn i samarbejde med BUPL Storkøbenhavn.

Leder-TR får:

  • Uddannelse til opgaven sammen med andre ledertillidsrepræsentanter.
  • Sparring til opgaven.
  • Tematiserede møder med relevans for opgaveløsningen.

Leder-TR’s øvrige tilknytning til BUPL:

  • Leder-TR inviteres til at deltage i kommunegruppens arbejde i den kommune, de er valgt.
  • Leder-TR inviteres til temadebatter med den lokale lederforeningsbestyrelse.

 

Find din leder-TR

Albertslund
Ingen valgte

Ballerup
Irene Videbæk Bendtsen (0-5 år) | irene.v.bendtsen@gmail.com
Berit Ebbe (SFO/klub) | bee@balk.dk

Brøndby
Henrik Due Vengfelt (SFO) | hedve@brondby.dk

Furesø
Jeanette Reneé Gjøl (0-5 år) | jgj@furesoe.dk

Gladsaxe
Ingen valgte

Glostrup
Hanne Wassmann (0-5 år) | hanne.wassmann@glostrup.dk
Lisa Majbritt Ward (SFO/klub) | lisa.ward@glostrup.dk

Herlev
Franck Jean Dupuy (0-5 år) | franck.dupuy@herlev.dk
Anja Lemming Wittus (SFO/klub) | anja.lemming.wittus@herlev.dk

Hvidovre
Janni Østvand Juhl-Petersen (0-5 år) | jjp@hvidovre.dk
Nanna Larsson (SFO/klub) | nan@hvidovre.dk

Høje-Taastrup
Jens Ove Bay (Klub) | job@jensovebay.dk
Charlotte Borgstrøm (0-5 år) | charlotteBo@htk.dk
Ole Kruse Pedersen (SFO) | olepe@htk.dk

Ishøj
Jonna Pheil Nielsen (0-5 år) | jon@ishoj.dk

Rødovre
Per Bent Andersen (SFO) | skhepa@rk.dk
Christina Olsen (0-5 år) | christina.olsen@rk.dk

Vallensbæk
Karin Gudbergsen (for alle områder) | kag@vallensbaek.dk


BUPL Storkøbenhavn holder en gang om året årsmøde for lederne. Årsmødet holdes sammen med BUPL Nordsjælland. Hvert andet år (lige år) er der valg til den lokale lederforening. Det sker i forlængelse af årsmødet.

Årsmøde 2019 blev afholdt d. 20. september og afholdes på Farmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød.

Samarbejdsaftale mellem bestyrelsen for BUPL Storkøbenhavn og den lokale lederforening


Dokumenter vedr. årsmødet 2018

Dagsorden for lokalt årsmøde i lederforeningen i BUPL Storkøbenhavn den 7. september 2018
Invitation og program for Lederforeningens årsmøde 2018
Den lokale lederforenings visioner 2018-20
Vedtaget Forslag årsmøde 2018 antal medlemmer i LLB
Referat lederforeningens årsmøde i BUPL Storkøbenhavn d. 7. september 2018

 


BUPL Storkøbenhavn og den lokale lederforening lancerede i januar 2019 en to-dages ledelseskonference. Vi gentager succesen i 2020! Målet med konferencen er at sætte fagligt fokus på ledelsesudfordringer, udvikling af ledelse og styring af offentlig velfærd, samt nye trends, tendenser og strømninger i relation til ledelse på det pædagogiske område. Konferencens program vil også give mulighed for dialog, erfaringsudveksling og netværksdannelse blandt lederkolleger på området.

Den næste ledelseskonference afholdes torsdag d. 6. til fredag d. 7. februar 2020
på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup, www.parkhotel.dk

Programmet for konferencen 2020 kan ses her

Vi ser frem til at åbne dørene til BUPL Storkøbenhavns næste ledelseskonference!