Leder i BUPL Storkøbenhavn


I BUPL Storkøbenhavn har vi udviklet en række tilbud til dig, der er leder. Vi tilbyder både rådgivning, coaching og undervisningstilbud.


Opdateret d. 15. juni 2021

Bemærk: Under COVID-19 situationen kan du kontakte Lederkonsulent Britta Leth Madsen på 61 96 41 00 | brm@bupl.dk. Samtaler foregår i denne periode telefonisk.

Som leder kan du læse mere om Corona-virus: Gode råd og svar for ledere OG BUPL’s side Corona virus alle gode råd samlet et sted


Leder i BUPL Storkøbenhavn

Som leder er du automatisk medlem af BUPL’s lederforening. Den lokale lederforening er med til at udvikle lederområdet i BUPL Storkøbenhavn.

Den lokale lederforenings bestyrelse består af ledere, der vælges på lederårsmøde for alle ledermedlemmer i BUPL Storkøbenhavn, hvor også visioner for det lokale ledelsespolitiske arbejde besluttes. Senest: Den lokale lederforenings visioner 2020-22

I BUPL Storkøbenhavn er der løbende tilbud til dig som leder. Vi afholder ledercaféer, konferencer, møder og andre lederarrangementer, som du finder under arrangementer.

Du har mulighed for at få rådgivning, sparring eller coaching i BUPL Storkøbenhavn. Vi kan også hjælpe dig til kontakt med leder-tillidsrepræsentanten (leder-TR) i din kommune.

Kontakt: Lederkonsulent Britta Leth Madsen via Min Side | 35 46 53 54

 

Lederrådgivning
Som leder kan du få kvalificeret rådgivning og vejledning i forhold til dine egne vilkår, som medarbejder og lønmodtager, eller i forhold til arbejdet som leder. Lederkonsulenten henviser om nødvendigt til andre eksperter i BUPL Storkøbenhavn.

Coaching
Du kan få gratis coaching på dine ledelsesudfordringer, hvis du har brug for at stille skarpt på dine ressourcer, ønsker og muligheder. Det kan være i forbindelse med generelle udviklingsønsker, konkrete problemstillinger i forbindelse med organisatoriske forandringer. Lederkonsulenten er ”Master i organisatorisk læring og coaching” og har mange års erfaring på området.

Samtalerne er fortrolige.

Bemærk: Ledere i BUPL Storkøbenhavn kan også få ledersparring i mindre grupper eller teams.

Løntjek
Som leder kan man altid få et løneftersyn. BUPL Storkøbenhavns lønkonsulenter kender til din kommunes lønaftaler og kan tjekke, hvor du ligger på lønstigen – og samtidig give gode råd til din næste lønforhandling. Lønkonsulenterne varetager lederlønforhandlinger i samarbejde med leder-TR i kommunen.

Ledercaféer
Vi afholder flere gange årligt særlige ledercaféer om emner, der relaterer sig til lederrollen. Derudover afholder BUPL Storkøbenhavn en række torsdagscafeer om professionsrelevante emner.

Konferencer
Vi afholder en årlig ledelseskonference om et aktuelt tema. Konferencen tilrettelægges i samarbejde med den lokale lederforenings bestyrelse.

Nye ledere
Som ny leder og medlem af lederforeningen er det vigtigt at vide, at lederrådgivningen er stedet, hvor du altid kan få rådgivning og hente hjælp. Der afholdes løbende velkomstmøde for nye ledere i BUPL Storkøbenhavn, som annonceres under arrangementer.

Arrangementer for ledere
Du kan som leder i BUPL Storkøbenhavn finde alle aktuelle ledercaféer, temadage, ledelseskonferencer, møder for nye ledere mv. under arrangementer.

Karriererådgivning for ledere
Lederforeningen i BUPL tilbyder særlig karriererådgivning for ledere. Få mere at vide og få kontakt til karriererådgivningen her

 


Som leder og medlem af fagforeningen, kan BUPL Storkøbenhavn tilbyde dig kvalificeret rådgivning og vejledning af rådgivere med ekspertise i forhold til lederes løn og ansættelsesforhold.

Du har også mulighed for at få gratis professionel coaching og sparring med udgangspunkt i viden om ledelsesopgaven, vilkårene for ledelse og de særlige ansættelsesmæssige forhold, som du er ansat under. Her kan du få nye perspektiver og input til dine ledelsesmæssige overvejelser og strategier.

Du er som leder selv ansvarlig for, hvordan du efter rådgivning/coaching vælger at tilrettelægge ledelsesstrategier, uddannelsesprogram eller ledelsesmæssige dispositioner i øvrigt.

Hvis du som leder og arbejdsgiver ønsker at foretage tjenstlige sanktioner eller afskedige en medarbejder, yder vi ikke juridisk bistand, men henviser til at du rådfører dig med din foresatte.

Rådgivning og coaching hos BUPL er fortrolig.

Aftale om lederrådgivning eller coaching kontakt:
Lederkonsulent Britta Leth Madsen via Min Side | 35 46 53 54

 


Som ny leder og medlem af lederforeningen er det vigtigt at vide, at lederrådgivningen er stedet, hvor du altid kan få rådgivning og hente hjælp.

Vi arrangerer jævnligt møde for nye ledere i BUPL Storkøbenhavn i Ballerup. På mødet får du lejlighed til at drøfte udfordringer og glæder som ny leder sammen med andre i samme situation. Vi sender invitation ud i nyhedsbrev for ledere og du kan finde næste møde under arrangementer

Din leder-TR er en vigtig person for dig at kende, ikke mindst i den første tid som ny leder i kommunen. Der vil, uanset om du kommer fra et lederjob i en anden kommune eller ikke har været leder før, være et hav af spørgsmål, hvor din leder-TR kan hjælpe dig.

Har du spørgsmål vedrørende din rolle som ny leder eller bare brug for en snak, er du altid velkommen til at kontakte lederkonsulent Britta Leth Madsen via Min Side | 35 46 53 54


Som leder og medlem af BUPL er du samtidig automatisk medlem af BUPL’s lederforening og den lokale lederforening, der varetager ledernes fagpolitiske interesser.

Du har en lang række fordele ved at være medlem af lederforeningen. Men en væsentlig fordel er, at du via lederforeningen får mulighed for lokal ledelsespolitisk viden, i situationer hvor dine løn- og ansættelsesforhold er i spil.

De lokale lederforeninger har hver en lokal lederforeningsbestyrelse, der vælges på foreningens årsmøde. Som medlem af lederforeningen kan du her opstille til valg.

De lokale lederforeningsbestyrelser vælger en repræsentant til den centrale lederforenings bestyrelse. På den måde er du, via din lokale lederforeningsrepræsentant sikret indflydelse på det ledelsespolitiske arbejde i hele BUPL. Du kan se lederforeningens vedtægter her

Den lokale lederforenings bestyrelse i BUPL Storkøbenhavn har fokus på og arbejder for de lokale vilkår og forhold, der er forbundet med at være leder på det pædagogiske område. Der afholdes 4-6 årlige møder i den lokale bestyrelse i Storkøbenhavn. Her drøftes de ledelsespolitiske dagsordener og lokale lederaktiviteter.

Kontakt bestyrelsen for den lokale lederforening i BUPL Storkøbenhavn


Når der træffes beslutninger i din kommune, der vedrører dit arbejdsfelt eller måske dine egne arbejdsvilkår, skal du være opmærksom på, at du har en leder-TR, som kan være dit talerør ind i det politiske system. Leder-TR er omfattet af tillidsmandsbeskyttelse.

En leder-TR har et unikt kendskab til lokale forhold, viden og indsigt i lederjobbet, ligesom de har mulighed for at drøfte vigtige fagpolitiske spørgsmål med arbejdsgiverne – hvad enten det er på forvaltningsniveau eller på det politiske niveau. Leder-TR er automatisk knyttet til et tværgående leder-netværk i BUPL Storkøbenhavn. Et netværk, der på tværs af kommunale grænser, drøfter ledernes udfordringer i en fagpolitisk kontekst.

Når en leder-TR repræsenterer lederkolleger, kan dilemmaer komme så tæt på, at der kan være behov for at vende problemstillingen med en anden. Kontakt evt. lederkonsulenten i BUPL Storkøbenhavn ved behov for individuel sparring eller coaching.

Din leder-TR handler på dine vegne og har følgende opgaver:

  • Sikrer medlemmernes demokratiske rettigheder i kommunen
  • Hjælper/vejleder kolleger i forhold til løn- og ansættelsesspørgsmål
  • Følger ledernes arbejdsvilkår, og sikrer at eventuelle problemer synliggøres og søges løst
  • Er bindeled mellem lederne i kommunen og BUPL
  • Forhandler og/eller aftaler ny løn i samarbejde med BUPL Storkøbenhavn

Leder-TR får:

  • Uddannelse til opgaven sammen med andre ledertillidsrepræsentanter
  • Sparring til opgaven
  • Tematiserede møder med relevans for opgaveløsningen

Leder-TR’s øvrige tilknytning til BUPL:

  • Leder-TR inviteres til at deltage i kommunegruppens arbejde i den kommune, de er valgt
  • Leder-TR inviteres til temadebatter med den lokale lederforeningsbestyrelse


Find din leder-TR

Albertslund
Mette Mathorne Østergaard (0-5 år) | m.mathorne@gmail.com

Ballerup
Irene Videbæk Bendtsen (0-5 år) | irene.v.bendtsen@gmail.com
Berit Ebbe (SFO/klub) | bee@balk.dk

Brøndby
Henrik Due Vengfelt (SFO) | hedve@brondby.dk

Furesø
Jeanette Reneé Gjøl (0-5 år) | jgj@furesoe.dk

Gladsaxe
Ingen valgte

Glostrup
Hanne Wassmann (0-5 år) | hanne.wassmann@glostrup.dk
Lisa Majbritt Ward (SFO/klub) | lisa.ward@glostrup.dk

Herlev
Franck Jean Dupuy (0-5 år) | franck.dupuy@herlev.dk
Anja Lemming Wittus (SFO/klub) | anja.lemming.wittus@herlev.dk

Hvidovre
Janni Østvand Juhl-Petersen (0-5 år) | jjp@hvidovre.dk
Nanna Larsson (SFO/klub) | nan@hvidovre.dk

Høje-Taastrup
Jens Ove Bay (Klub) | job@jensovebay.dk
Charlotte Borgstrøm (0-5 år) | charlotteBo@htk.dk
Ole Kruse Pedersen (SFO) | olepe@htk.dk

Ishøj
Oscar Bloch (0-5 år/SFO) | obl@ishoj.dk

Rødovre
Morten Sønderup (SFO) | cn19574@rk.dk
Christina Olsen (0-5 år) | christina.olsen@rk.dk

Vallensbæk
Karin Gudbergsen (for alle områder) | kag@vallensbaek.dk


BUPL Storkøbenhavn holder en gang om året årsmøde for lederne. Hvert andet år (lige år) er der på årsmødet valg til den lokale lederforenings bestyrelse. Her har alle ledermedlemmer i BUPL Storkøbenhavn mulighed for at stille op.

Lederårsmøde afholdes i 2021 i forbindelse med Ledelseskonferencen d. 23.-24. september 2021 på Glostrup Parkhotel.

Har du spørgsmål kan du kontakte Lederkonsulent Britta Leth Madsen på brm@bupl.dk

Den lokale lederforenings visioner 2020-2022
Referat lederårsmøde 2020 – underskrevet
Samarbejdsaftale mellem bestyrelsen for BUPL Storkøbenhavn og den lokale lederforening

 

 


BUPL Storkøbenhavn og den lokale lederforening lancerede i januar 2019 en to-dages ledelseskonference. Vi gentog succesen i 2020 med 150 deltagere! Målet med konferencen er at sætte fagligt fokus på ledelsesudfordringer, udvikling af ledelse og styring af offentlig velfærd, samt nye trends, tendenser og strømninger i relation til ledelse på det pædagogiske område. Konferencens program vil også give mulighed for dialog, erfaringsudveksling og netværksdannelse blandt lederkolleger på området.

Seneste ledelseskonference blev afholdt torsdag d. 6. til fredag d. 7. februar 2020
på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup.

Programmet for konferencen 2020 kan ses her

Ledelseskonference 2021
Ledelseskonferencen og årsmøde afholdes d. 23.-24. september 2021 på Glostrup Parkhotel. Program for BUPL Storkøbenhavns ledelseskonference 2021 vil blive offentliggjort her på hjemmesiden og udsendt via nyhedsbrev, når det er muligt.