GDPR regler


Som tillidsvalgt er du ofte i besiddelse af personhenførbar data, og det er derfor vigtigt, at du ved, hvordan du skal håndtere sådanne data.


Opdateret d. 01. marts 2021

I BUPL Storkøbenhavn er vi forpligtet på at sikre, at alle tillidsvalgte kender GDPR reglerne og kan håndtere persondata på en sikker måde, når de kommunikerer med medlemmer, andre tillidsvalgte samt ansatte og politisk valgte i BUPL Storkøbenhavn. Ved at se følgende videoer kan du blive klogere på datasikkerhed og sikker kommunikation i udøvelsen af tillidshvervet.

Datasikkerhed i TR-arbejdet: https://youtu.be/GkSkLUxxp-A
Sikker kommunikation i TR-arbejdet: https://youtu.be/zz0JuiRk_h4
Datasikkerhed i LTR-arbejdet: https://youtu.be/b-jqR5CH364
Sikker kommunikation i LTR-arbejdet: https://youtu.be/nIxTGROOVN0

Vi vil løbende opdaterer jer på nye regler samt genopfriske allerede gældende regler. Skulle videoerne være anledning til spørgsmål eller kommentarer så kan du kontakte Naja Linea Mittå, TR-konsulent i BUPL Storkøbenhavn, nlm@bupl.dk.