Hvidovre – Bilag 1+2 Forhåndsaftale for pædagogisk uddannet personale samt afdelingskoordinatorer, afdelingsledere og souschefer januar 2018


Hvidovre – Bilag 1+2 Forhåndsaftale for pædagogisk uddannet personale samt afdelingskoordinatorer, afdelingsledere og souschefer januar 2018