Hvidovre – Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk uddannet personale og klubmedarbejdere ansat ved klubber iht. dagtilbudsloven og tilknyttet skoler august 2014


Hvidovre – Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk uddannet personale og klubmedarbejdere ansat ved klubber iht. dagtilbudsloven og tilknyttet skoler august 2014