Gladsaxe – Grundlønsindplacering af faglige ledere på folkeskoler august 2014


Gladsaxe – Grundlønsindplacering af faglige ledere på folkeskoler august 2014