Din kommune i BUPL Storkøbenhavn


BUPL Storkøbenhavn dækker 12 kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk.

I hver kommune er der møder for tillidsrepræsentanter (TR), ledere og kommunegruppe.


Opdateret d. 14. oktober 2021

Sådan arbejder kommunegruppen

 

Vil du vide mere om forholdene i din kommune og de lokale aftaler og møder, eller har du brug for at komme i kontakt med din fællestillidsrepræsentant, så find informationerne her.

Din fællestillidsrepræsentant (FTR)

 

 • Du er altid velkommen til at kontakte din FTR, hvis du har spørgsmål til faglige forhold. Som medlem skal du kontakte din FTR via Min Side.
 • FTR’en varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen og deltager i den offentlige debat på området.
 • FTR’en er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender de forskellige udfordringer og problematikker.

Kontakt din FTR

 • Jeanne Stahl Hansen på 0-6 års området via Min Side eller på 61 95 99 32
 • Henrik Ørberg Hansen på SFO- og klubområdet via Min Side eller på 20 64 84 81

 


Møder for TR’er, ledere og kommunegruppe

 

TR-møder 2. halvår 2021 (0-6 år)

 • Torsdag d. 2. september, kl. 9-11, Herstedvester skole
 • Torsdag d. 14. oktober, kl. 9-11, Storagergård
 • Tirsdag d. 2. november, kl. 9-11, Storagergård

TR-møder 1. halvår 2022 (0-6 år)

 • Fredag d. 21. januar, kl. 9-11, Herstedvester skole
 • Onsdag d. 16. februar, kl. 9-11, Storagergård
 • Torsdag d. 17. marts, kl. 9-11, Storagergård
 • Torsdag d. 28. april, kl. 9-11, Storagergård

TR-møder 2. halvår 2021 (SFO og klub)

 • Torsdag d. 2. september, kl. 10-12, Herstedvester skole
 • Torsdag d. 14. oktober, kl. 10-12, Storagergård
 • Tirsdag d. 2. november, kl. 10-12, Storagergård

TR-møder 1. halvår 2022 (SFO og klub)

 • Fredag d. 21. januar, kl. 10-12, Herstedvester skole
 • Onsdag d. 16. februar, kl. 10-12, Storagergård
 • Torsdag d. 17. marts, kl.10-12, Storagergård
 • Torsdag d. 28. april, kl. 10-12, Storagergård

 

Kommunegruppemøder 2. halvår 2021

 • Fredag d. 24. september, kl. 10-12, Hjerter 2
 • Mandag d. 25. oktober, kl. 10-12, Hjerter 2

Kommunegruppemøder 1. halvår 2022

 • Tirsdag d. 4. januar, kl. 10-12, Hjerter 2
 • Mandag d. 7. februar, kl. 10-12, Hjerter 2
 • Fredag d. 4. marts, kl. 10-12, Hjerter 2
 • Tirsdag d. 19. april, kl. 10-12, Hjerter 2

 


Kommunegruppen

 

 • Jeanne Stahl Hansen, FTR for 0-6 års området
 • Henrik Ørberg Hansen, FTR for SFO- og klubområdet
 • Anders Thostrup, faglig sekretær og bestyrelsens repræsentant
 • Kenneth Henriksen, TR, Herstedlund Skole og SFO
 • Berit Sloth Poulsen, TR, Støttekorpset
 • Jeannie Stubtoft, TR, SFO Herstedvester Skole
 • Gülüzar Celik, TR, Børnehuset Stensmosen
 • Mark Beckmann, TR, Klub Bakkens Hjerte
 • Lise Connie Olsen Nielsen, TR, Egelundskolen og SFO
 • Mie Lindbo Rask, TR, Børnehuset Toftekær

 


Høringssvar og aftaler om løn og vilkår

Albertslund – Høringssvar Budget 2022
Albertslund – Tillæg til forhåndsaftale om arbejdstidstillægget for souschefer og stedfortrædere juni 2021
Albertslund – Forhåndsaftale pædagoger mellem Albertslund Kommune og BUPL Storkøbenhavn 18. december 2020 underskrevet
Albertslund – Høringssvar Budget 2021
Albertslund – Aftale om planlægning i en særlig tid maj 2020
Albertslund – Frivilligaftale i forbindelse med COVID-19
Albertslund – Tillæg til frivilligaftale i forbindelse med COVID-19
Albertslund – Høringssvar Budget 2019
Albertslund – Høringssvar Budget 2018
Albertslund – Aftale om tilbud om pendlerkort til medarbejdere
Albertslund – Forhåndsaftale for ledere pr. 1. januar 2018


Din fællestillidsrepræsentant (FTR)

 

 • Du er altid velkommen til at kontakte din FTR, hvis du har spørgsmål til faglige forhold. Som medlem skal du kontakte din FTR via Min Side.
 • FTR’en varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen og deltager i den offentlige debat på området.
 • FTR’en er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender de forskellige udfordringer og problematikker.

Kontakt din FTR

 • Pernille Birk Brammer via Min Side

 


Møder for TR’er, ledere og kommunegruppe

 

TR-møder i 2021

 • Onsdag d. 6. januar, kl. 9-12, Netværksmøde BFO/klub
 • Onsdag d. 20. januar, kl. 9-12, Fælles
 • Onsdag d. 3. februar, kl. 9-12, Netværksmøde BFO/klub
 • Onsdag d. 24. februar, kl. 9-12, Fælles
 • Torsdag d. 25. februar, kl. 17-20, Årsmøde
 • Onsdag d. 3. marts, kl. 9-12, Netværksmøde BFO/klub
 • Onsdag d. 10. marts, kl. 9-12, BFO/klub
 • Onsdag d. 17. marts, kl. 9-12, Dagtilbud
 • Onsdag d. 7. april, kl. 9-12, Netværksmøde BFO/klub
 • Onsdag d. 14. april, kl. 9-12, BFO/klub
 • Onsdag d. 21. april, kl. 9-12, Dagtilbud
 • Onsdag d. 5. maj, kl. 9-12, Netværksmøde BFO/klub
 • Torsdag d. 20. maj, kl. 9-12, Fælles
 • Onsdag d. 9. juni, kl. 9-13, Fælles/leder
 • Onsdag d. 18. august, kl. 9-12, Netværksmøde BFO/klub
 • Onsdag d. 25. august, kl. 9-12, Fælles
 • Onsdag d. 8. september, kl. 9-12, Netværksmøde BFO/klub
 • Onsdag d. 15. september, kl. 9-12, BFO/klub
 • Onsdag d. 22. september, kl. 9-12, Dagtilbud
 • Onsdag d. 6. oktober, kl. 9-12, Netværksmøde BFO/klub
 • Onsdag d. 13. oktober, kl. 9-12, BFO/klub
 • Onsdag d. 27. oktober, kl. 9-12, Dagtilbud
 • Onsdag d. 3. november, kl. 9-12, Netværksmøde BFO/klub
 • Onsdag d. 17. november, kl. 9-12, Fælles
 • Onsdag d. 15. december, kl. 9-13, Fælles/leder

 

Kommunegruppemøder i 2021

 • Onsdag d. 27. januar, kl. 9-12
 • Torsdag d. 25. februar, kl. 17-20, Årsmøde
 • Onsdag d. 24. marts, kl. 9-12
 • Onsdag d. 28. april, kl. 9-12
 • Torsdag d. 27. maj, kl. 9-12
 • Onsdag d. 29. september, kl. 9-12
 • Torsdag d. 28. oktober, kl. 9-12
 • Onsdag d. 24. november, kl. 9-12

 


Kommunegruppen

 

 • Pernille Birk Brammer, FTR
 • Cindie Christoffersen, faglig sekretær og bestyrelsens repræsentant
 • Arne Ruohonen, pædagog, Valhalla i Byen
 • Maria Giordano Bjørklund, TR, Børnehuset Måløv By
 • Berit Ebbe, leder-TR for BFO- og klubområdet, BFO Hedegård afd. Maglegården
 • Irene Videbæk Bendtsen, leder-TR for 0-5 års området, Valhalla i Skoven
 • Mikkel Borregaard, pædagogisk leder, Klub Skovlunde

 


 

Høringssvar og aftaler om løn og vilkår

Ballerup – Høringssvar Budget 2022
Ballerup – TR aftale Baltorpskolen
Ballerup – Høringssvar Budget 2021
Ballerup – Frivilligaftale i forbindelse med COVID-19
Ballerup – Tillæg til frivilligaftale i forbindelse med COVID-19 – ledere også omfattet
Ballerup – BUPL referat til forhåndsaftale pædagoger
Ballerup – BUPL Forhåndsaftale 2018-2021 – pædagoger
Ballerup – BUPL arbejdstidsaftale 2018-2021 – pædagoger
Ballerup – Høringssvar Budget 2019

Ballerup – Høringssvar Børne- og ungestrategi. Fællesskab for alle – alle i fællesskab
Ballerup – Høringssvar Fællesskab der forandrer, Sverigesmodel Ballerupoptik
Ballerup – Distrikts- og pædagogiske dagtilbudsledere pr. 7. april 2017
Ballerup – Forhåndsaftale for BFO-ledere pr. 1. august 2015
Ballerup – Lokal aftale for de pædagogiske vejledere i C-BUR gældende fra 1. juli 2015
Ballerup – Forhåndsaftale for klubledere, pædagogiske ledere i BFO og klub august 2016
Ballerup – Forhåndsaftale for stedfortrædere og afdelingsledere pr. 1. april 2012
Ballerup – Aftale om MED-struktur og valg af tillidsrepræsentanter på skoleområdet pr. 1. august 2015
Ballerup – Aftale om tid til MED-repræsentanter og AMR i Center for skole og institutioner


Din fællestillidsrepræsentant (FTR)

 

 • Du er altid velkommen til at kontakte din FTR, hvis du har spørgsmål til faglige forhold. Som medlem skal du kontakte din FTR via Min Side.
 • FTR’en varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen og deltager i den offentlige debat på området.
 • FTR’en er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender de forskellige udfordringer og problematikker.

Kontakt din FTR

 • Rikke Kristensen via Min Side eller på 35 46 53 41 / 40 43 70 49

 


Møder for TR’er, ledere og kommunegruppe

 

TR-møder i 2020

 • Mandag d. 20. januar, kl. 9-12, Kulturhuset Brønden
 • Tirsdag d. 25. februar, kl. 9-12, Kulturhuset Kilden
 • Mandag d. 30. marts, kl. 9-12, Brøndby sted ukendt
 • Fredag d. 17. april, kl. 8.30-15, Kursusdag i Ballerup
 • Torsdag d. 28. maj, kl. 9-12, Brøndby sted ukendt
 • Tirsdag d. 23. juni, kl. 9-12, Brøndby sted ukendt
 • Tirsdag d. 25. august, kl. 9-12, TR/ledermøde i Ballerup
 • Tirsdag d. 22. september, kl. 9-12, Brøndby sted ukendt
 • Tirsdag d. 27. oktober, kl. 9-12, Brøndby sted ukendt
 • Mandag d. 30. november, kl. 9-13, (forbehold for ændringer)

 

Kommunegruppemøder i 2020

 • Mandag d. 20. januar, kl. 12.30-15.30

 


Kommunegruppen

 

 • Rikke Kristensen, FTR
 • Karen Aslaug Ramm, faglig sekretær og bestyrelsens repræsentant
 • Henrik Due Vengfelt, leder-TR for SFO-området
 • Pia Engel, Børnehaven Vesterled
 • Lone Helle Valsted, Brøndbyvester Skoles SFO
 • Henrik Hartvig Sørensen, Brøndby Strand Skoles SFO

 


 

Høringssvar og aftaler om løn og vilkår

Brøndby – Forhåndsaftale for ledere i dagtilbud pr. 1. juli 2021
Brøndby – Frivilligaftale i forbindelse med COVID-19
Brøndby – Tillæg til frivilligaftale i forbindelse med COVID-19
Brøndby – Forhåndsaftale for pædagoger på grundskoler og UNC 10. klasseskolen 21.5.2019
Brøndby – Forhåndsaftale 0 år – skolestart 2019
Brøndby – Forhåndsaftale for ledere, souschefer og afdelingsledere på SFO-området pr. 1. juli 2016
Brøndby – Forhåndsaftale for souschefer på daginstitutionsområdet
Brøndby – Forhåndsaftale for pædagoger indenfor området 0 år – skolestart pr 1. april 2010
Brøndby – Forhåndsaftale for pædagoger på SFO-området pr. 1. april 2010
Brøndby – Afvikling af lukkedage pr. 1. april 2009


Din fællestillidsrepræsentant (FTR)

 

 • Du er altid velkommen til at kontakte din FTR, hvis du har spørgsmål til faglige forhold. Som medlem skal du kontakte din FTR via Min Side.
 • FTR’en varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen og deltager i den offentlige debat på området.
 • FTR’en er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender de forskellige udfordringer og problematikker.

Kontakt din FTR

 • Jane Maj Hanson via Min Side eller på 35 46 53 43 / 61 96 40 05

 


Møder for TR’er, ledere og kommunegruppe

 

TR-møder i 2020

 • Onsdag d. 8. januar, kl. 9-11, FFO
 • Onsdag d. 12. februar, kl. 8.30-11, Dagtilbud
 • Onsdag d. 26. februar, kl. 9-11, FFO
 • Onsdag d. 1. april, kl. 9-11, FFO
 • Onsdag d. 22. april, kl. 8.30-11, Dagtilbud
 • Onsdag d. 6. maj, kl. 9-11, FFO
 • Onsdag d. 10. juni, kl. 10-13.30, Fælles
 • Onsdag d. 12. august, kl. 8.30-11, Dagtilbud
 • Onsdag d. 2. september, kl. 9-11, FFO
 • Onsdag d. 7. oktober, kl. 9-11, FFO
 • Onsdag d. 14. oktober, kl. 8.30-11, Dagtilbud
 • Onsdag d. 4. november, kl. 9-11, FFO
 • Onsdag d. 2. december, kl. 10-13.30, Fælles

 


Kommunegruppen

 

 • Jane Maj Hanson, FTR
 • Brigitte Christensen, faglig sekretær og bestyrelsens repræsentant

 


Høringssvar og aftaler om løn og vilkår

Furesø – Arbejdstidsaftale for skolepædagoger indgået mellem BUPL Storkøbenhavn og Furesø Kommune
Furesø – Tillæg vedr. afdelingsledere til Forhåndsaftale mellem Furesø Kommune og BUPL Storkøbenhavn vedr. pædagoger, støttepædagoger og ikke-uddannede klubmedarbejdere
Furesø – Høringssvar Budget 2021
Furesø – Arbejdstidsaftale i forbindelse med COVID-19
Furesø – Frivilligaftale i forbindelse med COVID-19
Furesø – Tillæg til frivilligaftale i forbindelse med COVID-19
Furesø – Høringssvar budget 2020
Furesø – Høringssvar Budget 2019
Furesø – Høringssvar Budget 2017
Furesø – Aflønning af ledere pr. 2. april 2009
Furesø – Forhåndsaftalemodel for dagtilbudsledere d. 20. juni 2019
Furesø – Forhåndsaftale for pædagoger, støttepædagoger og ikke-pædagoguddannede klubmedarbejdere pr. 28. maj 2020
Furesø – Referat af forhandling med protokollat vedrørende lederstillinger i Specialpædagogisk Center april 2011
Furesø – Fælles forståelse mellem Furesø Kommune/BUPL/DLF/Skolelederne om opgaveløsning i skoleåret


Din fællestillidsrepræsentant (FTR)

 

 • Du er altid velkommen til at kontakte din FTR, hvis du har spørgsmål til faglige forhold. Som medlem skal du kontakte din FTR via Min Side.
 • FTR’en varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen og deltager i den offentlige debat på området.
 • FTR’en er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender de forskellige udfordringer og problematikker.

Kontakt din FTR

 • Karina Marcher Holm via Min Side eller på 35 46 53 51 | 20 84 35 42

 


Møder for TR’er, ledere og kommunegruppe

 

TR-møder i 2021

 • Torsdag d. 18. februar, kl. 9-12, Balleruphuset el. digitalt
 • Torsdag d. 15. april, kl. 9-12, Balleruphuset el. digitalt
 • Torsdag d. 27. maj, kl. 9-12, Balleruphuset el. digitalt
 • Torsdag d. 23. september, kl. 9-12, Balleruphuset el. digitalt
 • Torsdag d. 14. oktober, kl. 9-12, Balleruphuset el. digitalt
 • Torsdag d. 2. december, kl. 9-12, Balleruphuset el. digitalt

 

Kommunegruppemøder i 2021

 • Torsdag d. 25. marts, kl. 9-12, Balleruphuset el. digitalt
 • Torsdag d. 6. maj, kl. 9-12, Balleruphuset el. digitalt
 • Onsdag d. 25. august, kl. 9-12, Balleruphuset el. digitalt
 • Torsdag d. 7. oktober, kl. 9-12, Balleruphuset el. digitalt
 • Torsdag d. 25. november, kl. 9-12, Balleruphuset el. digitalt

 

 


Kommunegruppen

 

 • Karina Marcher Holm, FTR
 • Anders Thostrup, faglig sekretær og bestyrelsens repræsentant
 • Lenea Jakobsen, TR, SFO Bagsværd
 • Susanne Jeppesen, Nybrogård
 • Mirsad Dajic, TR, Buddinge Skole
 • Dorte Duelund Pedersen, leder, Nøddehegnet
 • Annette Pugh, SFO Vadgård
 • Lise Lotte Riis Olsen, TR, Bakkeskolen
 • Kevin Juel Rosenkrantz, TR, Enghavegård Skole og SFO

 


Høringssvar og aftaler om løn og vilkår

Gladsaxe – Høringssvar Budget 2022
Gladsaxe – Forhåndsaftale for skolepædagoger pr. 1. august 2021
Gladsaxe – Arbejdstidsaftale for pædagoger i folkeskolen august 2020
Gladsaxe – Skolepædagogers betalte fridage
Gladsaxe – Frivilligaftale i forbindelse med COVID-19
Gladsaxe – Tillæg til frivilligaftale i forbindelse med COVID-19
Gladsaxe – Oversigt over størrelser og funktionstillæg 2019
Gladsaxe – Aftale om fortolkningen af Skivetillæg
Gladsaxe – Tjekliste pædagoger børnehuse og selvejende 2019
Gladsaxe – Tjekliste souschefer børnehuse og selvejende 2019
Gladsaxe – Tjekliste ledere af børnehuse 2019
Gladsaxe – Tjekliste ledere selvejende 2019
Gladsaxe – Tjekliste områdeledere 2019
Gladsaxe – Aftale for nyansatte og nyuddannede på folkeskolerne 2018
Gladsaxe – Høringssvar Sundhedspolitik 2018
Gladsaxe – Grundlønsindplacering af faglige ledere på folkeskoler august 2014
Gladsaxe – Fælles forståelse af opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler august 2015


Din fællestillidsrepræsentant (FTR)

 

 • Du er altid velkommen til at kontakte din FTR, hvis du har spørgsmål til faglige forhold. Som medlem skal du kontakte din FTR via Min Side.
 • FTR’en varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen og deltager i den offentlige debat på området.
 • FTR’en er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender de forskellige udfordringer og problematikker.

Kontakt din FTR

 • Josie Nicolie Ingemann via Min Side eller på 35 46 53 44 / 22 31 23 08

 


Møder for TR’er, ledere og kommunegruppe

 

TR-møder 1. halvår 2021 – Dagtilbudsområdet

 • Torsdag d. 7. januar, kl. 9-12, nærmere om sted kommer
 • Mandag d. 1. februar, kl. 9-12, nærmere om sted kommer
 • Mandag d. 1. marts, kl. 9-12, nærmere om sted kommer
 • Tirsdag d. 6. april, kl. 9-12, nærmere om sted kommer
 • Mandag d. 3. maj, kl. 9-12, nærmere om sted kommer
 • Torsdag d. 3. juni, kl. 8.30-13, Sommerfrokost i Ballerup

 

TR-møder 1. halvår 2021 – SFO og klubområdet

 • Torsdag d. 7. januar, kl. 8.30-11, nærmere om sted kommer
 • Torsdag d. 4. februar, kl. 8.30-11, nærmere om sted kommer
 • Torsdag d. 4. marts, kl. 8.30-11, nærmere om sted kommer
 • Torsdag d. 8. april, kl. 8.30-11, nærmere om sted kommer
 • Torsdag d. 6. maj, kl. 8.30-11, nærmere om sted kommer
 • Torsdag d. 3. juni, kl. 8.30-13, Sommerfrokost i Ballerup

 

Kommunegruppemøder i 2021

 • Mandag d. 8. februar, nærmere om tid og sted kommer

 


Kommunegruppen

 

 • Josie Nicolie Ingemann, FTR
 • Brigitte Christensen, faglig sekretær og bestyrelsens repræsentant
 • Mikkel Nyborg Marott, SFO Nordvangskolen
 • Hanne Wassmann, leder-TR for 0-5 års området, Hvissingegården
 • Lisa Ward, leder-TR for SFO- og klubområdet, Vestervangskolen

 


Høringssvar og aftaler om løn og vilkår

Glostrup – Fælles forståelse mellem Glostrup Skole og BUPL for skoleåret 2021/2022
Glostrup – Høringssvar Budget 2021
Glostrup – Arbejdstidsaftale i forbindelse med COVID-19
Glostrup – Frivilligaftale i forbindelse med COVID-19
Glostrup – Tillæg til frivilligaftale i forbindelse med COVID-19
Glostrup – Fællesforståelse mellem Glostrup Skole og BUPL Storkøbenhavn for skoleåret 2018-2019
Glostrup – Høringssvar Budget 2018
Glostrup – Høringssvar Faglige vejledere maj 2017
Glostrup – Høringssvar Budget 2017
Glostrup – Forhåndsaftale for Daglige Pædagogiske Ledere pr. 1. januar 2016
Glostrup – Forhåndsaftale til dagtilbudsledere pr. 1. april 2015
Glostrup – Forhåndsaftale Center for Familie og Forebyggelse 2013
Glostrup – Forhåndsaftale for Dagtilbud, SFO og Klub 2013
Glostrup – Lokalaftale for SFO-lederne og klublederne på Glostrup Skole pr. 1. december 2016
Glostrup – Rammeaftale for aflønning af tillidsrepræsentanter
Glostrup – Lokal procedureaftale mellem Glostrup Kommune og BUPL Storkøbenhavn 2013
Glostrup – Administrationsgrundlag for undervisningstimer (Skive tillæg) Glostrup Skole pr. 28. april 2016
Glostrup – MED-aftale 2016
Glostrup – Aftale om tilrettelæggelse af arbejdet på særlige dage på 0-6 års området pr. 21. januar 2016
Glostrup – Retningslinjer for god håndtering af sygefravær pr. 11. december 2014
Glostrup – Retningslinjer vedrørende arbejdsbetinget stress


Din fællestillidsrepræsentant (FTR)

 

 • Du er altid velkommen til at kontakte din FTR, hvis du har spørgsmål til faglige forhold. Som medlem skal du kontakte din FTR via Min Side.
 • FTR’en varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen og deltager i den offentlige debat på området.
 • FTR’en er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender de forskellige udfordringer og problematikker.

Kontakt din FTR

 • Louise Nuppenau via Min Side eller på 35 46 53 27 / 23 84 76 93

 


Møder for TR’er, ledere og kommunegruppe

 

TR-møder i 2021

 • Tirsdag d. 12. januar, kl. 9-12, nærmere om sted kommer
 • Tirsdag d. 19. januar, kl. 9-11.30, TR på SFO-området
 • Onsdag d. 10. februar, kl. 9-12, nærmere om sted kommer
 • Tirsdag d. 9. marts, kl. 9-12, nærmere om sted kommer
 • Tirsdag d. 13. april, kl. 9-12, nærmere om sted kommer
 • Mandag d. 26. april, kl. 9-11.30, TR på SFO-området
 • Tirsdag d. 11. maj, kl. 9-12, nærmere om sted kommer
 • Torsdag d. 10. juni, kl. 9-12, Gammelgård i Herlev, Gl. Klausdalsbrovej 436 (med lidt lækker forplejning)
 • Tirsdag d. 23. august, kl. 9-12, nærmere om sted kommer
 • Tirsdag d. 14. september, kl. 9-12, nærmere om sted kommer
 • Onsdag d. 13. oktober, kl. 9-12, nærmere om sted kommer
 • Tirsdag d. 9. november, kl. 9-12, nærmere om sted kommer
 • Torsdag d. 2. december, kl. 8.30-14, Balleruphuset (julefrokost)

 

Kommunegruppemøder i 2021

 • Fredag d. 5. februar, kl. 9-11.30, Balleruphuset
 • Onsdag d. 24. marts, kl. 9-11.30, Balleruphuset
 • Torsdag d. 29. april, kl. 9-11.30, Balleruphuset
 • Torsdag d. 26. august, kl. 9-11.30, Balleruphuset
 • Tirsdag d. 28. september, kl. 9-11.30, Balleruphuset
 • Tirsdag d. 26. oktober, kl. 9-11.30, Balleruphuset
 • Tirsdag d. 23. november, kl. 9-11.30, Balleruphuset
 • Tirsdag d. 14. december, kl. 9-11.30, Balleruphuset

 


Kommunegruppen

 

 • Louise Nuppenau, FTR
 • Karen Aslaug Ramm, faglig sekretær og bestyrelsens repræsentant
 • Anja Wittus, leder-TR for SFO-området
 • Pia Poulsen Olafsson, TR, Krudttønden
 • Kristina Wolter, TR-suppleant, Lindehøjklubben
 • Mette Christensen, TR, Hyldeblomsten
 • Lena Levy, TR, Kildegårdskolen Vest
 • Franck Jean Dupuy, leder-TR, Krudttønden
 • Merle Felicia Zorck, Pædagogiske Vejledere

 


Høringssvar og aftaler om løn og vilkår

Herlev – Høringssvar Budget 2022
Herlev – Høringssvar Budget 2021
Herlev – Arbejdstidsaftale i forbindelse med COVID-19
Herlev – Frivilligaftale og tillægsaftale i forbindelse med COVID-19
Herlev – Høringssvar Budget 2019
Herlev – Høringssvar Budget 2018
Herlev – Høringssvar Budget 2017
Herlev – Forhåndsaftale mellem BUPL og Herlev Kommune vedr. aflønning af pædagoger på daginstitutioner 0-6 års området 2019
Herlev – Forhåndsaftale for pædagogiske vejledere pr. 1. juli 2018
Herlev – Høringssvar Udviklingsplan Glade børn og kloge elver – en stærkere skole 2017
Herlev – Forhåndsaftale dagtilbudsledere januar 2020
Herlev – Forhåndsaftale for skolepædagoger pr. 1. august 2015
Herlev – Aftale om pædagogernes arbejdstid på Gl. Hjortespring Skole 2019
Herlev – Professionsaftale for skolepædagoger med arbejdstid for 2017-2018


Din fællestillidsrepræsentant (FTR)

 

 • Du er altid velkommen til at kontakte din FTR, hvis du har spørgsmål til faglige forhold. Som medlem skal du kontakte din FTR via Min Side.
 • FTR’en varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen og deltager i den offentlige debat på området.
 • FTR’en er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender de forskellige udfordringer og problematikker.

Kontakt din FTR

 • Rikke Graae Jacobsen på 0-6 års området via Min Side eller på 35 46 53 06 / 25 58 95 02
 • Karin Vesterberg Hansen på SFO- og klubområdet via Min Side eller på 35 46 53 42 / 29 63 14 57

 


Møder for TR’er, ledere og kommunegruppe

 

TR-møder i 2021

Afholdes som udgangspunkt kl. 9-12 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446

 • Onsdag d. 13. januar, Fællesmøde (fra kl. 12-14 nytårsfrokost)
 • Onsdag d. 3. februar, 0-6 års området
 • Onsdag d. 10. februar, SFO, klub og specialområdet
 • Onsdag d. 10. marts, 0-6 års området
 • Onsdag d. 17. marts, SFO, klub og specialområdet
 • Onsdag d. 7. april, Fællesmøde
 • Onsdag d. 5. maj, 0-6 års området
 • Onsdag d. 12. maj, SFO, klub og specialområdet
 • Onsdag d. 9. juni, Fællesmøde i Salen
 • Onsdag d. 11. august, SFO, klub og specialområdet
 • Onsdag d. 1. september, 0-6 års området
 • Onsdag d. 8. september, SFO, klub, og specialområdet
 • Onsdag d. 13. oktober, Fællesmøde
 • Onsdag d. 3. november, 0-6 års området
 • Onsdag d. 10. november, SFO, klub og specialområdet
 • Onsdag d. 8. december, 0-6 års området
 • Onsdag d. 15. december, SFO, klub og specialområdet

 

Kommunegruppemøder i 2021

 • Mandag d. 18. januar, kl. 9 -12
 • Onsdag d. 10. februar, kl. 12.30-15.30
 • Mandag d. 22. marts, kl. 9-12
 • Onsdag d. 21. april, kl. 9-12
 • Fredag d. 7. maj, kl. 9-15
 • Tirsdag d. 22. juni, kl. 9-12
 • Torsdag d. 12. august, kl. 9-12
 • Mandag d. 13. september, kl. 9-12
 • Onsdag d. 27. oktober, kl. 9-12
 • Onsdag d. 17. november, kl. 9-12
 • Fredag d. 17. december, kl. 9-12

 


Kommunegruppen

 

 • Rikke Graae Jakobsen, FTR for 0-6 års området
 • Karin Vesterberg Hansen, FTR for SFO- og klubområdet
 • Cindie Christoffersen, faglig sekretær og bestyrelsens repræsentant
 • Janni Ø. Juhl-Petersen, leder-TR for 0-5 års området, Idrætsinstitutionen Tumlehuset
 • Nanna Larsson, leder-TR for fritidsområdet, Avedøreskolens SFO
 • Bettina Grønvall Skouenby, TR, Strandhuset
 • Kevin Juhl Jensen, TR, Langhøjskolens SFO
 • Mette Lone Pedersen, TR, Risbjergskolen og SFO

 


Høringssvar og aftaler om løn og vilkår

Hvidovre – Høringssvar Budget 2022
Hvidovre – Udlånsaftale på Dagtilbudsområdet 2021
Hvidovre – Frivilligaftale i forbindelse med COVID-19
Hvidovre – Tillæg til frivilligaftale i forbindelse med COVID-19
Hvidovre – BUPL Storkøbenhavns bemærkninger til budget 2019
Hvidovre – BUPL Storkøbenhavns bemærkninger til direktionens nye spareforslag 2019-2022

Hvidovre – Høringssvar Budget 2017-2020
Hvidovre – Forhåndsaftale for pædagogisk uddannet personale samt afdelingskoordinatorer, afdelingsledere og souschefer januar 2018
Hvidovre – Bilag 1+2 Forhåndsaftale for pædagogisk uddannet personale samt afdelingskoordinatorer, afdelingsledere og souschefer januar 2018
Hvidovre – Høringssvar Sammenlægning af Humlebien og Manegen
Hvidovre – Uddybende Høringssvar Budget 2017-2020
Hvidovre – Høringssvar Ny Budgettildelingsmodel for inklusion i folkeskolen
Hvidovre – Forhandling om indplacering af klubledere 24. november 2009
Hvidovre – Aftale om tillæg for alternativ pasning april 2015
Hvidovre – Aftale om indplacering af ledere på 0-6 års området januar 2015
Hvidovre – Aftale om lønindplacering for SFO-ledere juli 2014
Hvidovre – Forhåndsaftale om aftentillæg for klubansatte januar 2012
Hvidovre – Aftale om tid til TR og AMR i SFO og klub juni 2014
Hvidovre – Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk uddannet personale og klubmedarbejdere ansat ved klubber iht. dagtilbudsloven og tilknyttet skoler august 2014


Din fællestillidsrepræsentant (FTR)

 

 • Du er altid velkommen til at kontakte din FTR, hvis du har spørgsmål til faglige forhold. Som medlem skal du kontakte din FTR via Min Side.
 • FTR’en varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen og deltager i den offentlige debat på området.
 • FTR’en er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender de forskellige udfordringer og problematikker.

Kontakt din FTR

 • Lisbeth Brandt Andersen på 0-6 års området via Min Side eller på 51 39 40 36
 • Mette Bjerring Klint Jensen på SFO- og klubområdet via Min Side eller på 35 46 53 45 / 25 58 94 46

 


Møder for TR’er, ledere og kommunegruppe

 

TR-møder (0-6 år) 1. halvår 2021 (TR’erne er frikøbt fra kl. 9-15)

 • Tirsdag d. 5. januar, kl. 9-13
 • Tirsdag d. 2. februar, kl. 9-13
 • Tirsdag d. 2. marts, kl. 9-13
 • Tirsdag d. 6. april, kl. 9-13
 • Tirsdag d. 4. maj, kl. 9-13
 • Tirsdag d. 1. juni, kl. 9-13 (evt. sommerfrokost)

 

TR-møder (SFO og klub) 1. halvår 2021

 • Tirsdag d. 5. januar, kl. 9-12
 • Tirsdag d. 2. februar, kl. 9-12
 • Tirsdag d. 2. marts, kl. 9-12
 • Tirsdag d. 6. april, kl. 9-12
 • Tirsdag d. 4. maj, kl. 9-12
 • Tirsdag d. 1. juni, kl. 9-12 (evt. sommerfrokost)

* Nogle møder kan være til kl. 13, det aftales undervejs.

 

Kommunegruppemøder 1. halvår 2021

 • Tirsdag d. 12. januar, kl. 9-12.30
 • Torsdag d. 18. februar, kl. 9-11.30
 • Tirsdag d. 16. marts, kl. 9.00-11.30
 • Torsdag d. 22. april, kl. 9-11.30
 • Torsdag d. 27. til fredag d. 28. maj, Strategiseminar m/overnatning
 • Onsdag d. 9. juni, kl. 9-11.30

 


Kommunegruppen
 • Lisbeth Brandt Andersen, FTR for 0-6 års området
 • Mette Bjerring Klint Jensen, FTR for SFO- og klubområdet
 • Anders Thostrup, faglig sekretær og bestyrelsens repræsentant
 • Anders Bidstrup Hansen, TR, Borgerskolen
 • Gitte Klemensen, TR, De pædagogiske vejledere
 • Kirsten Ladefoged Mørch, TR, Junglehuset
 • Nina Strøm Tønnes, TR, Klub 5’eren

 


Høringssvar og aftaler om løn og vilkår

Høje-Taastrup – Samarbejdsgrundlag for folkeskolen 2021
Høje-Taastrup – Arbejdstidsaftale i forbindelse med COVID-19
Høje-Taastrup – Tillæg til arbejdstidsaftale i forbindelse med COVID-19
Høje-Taastrup – Frivilligaftale i forbindelse med COVID-19
Høje-Taastrup – Tillæg til frivilligaftale i forbindelse med COVID-19
Høje-Taastrup – Høringssvar Budget 2019
Høje-Taastrup – Arbejdstidsaftale for pædagoger i Flønghuset PFF-området september 2020
Høje-Taastrup – Forhåndsaftale for pædagogisk uddannet personale pr. 1. august 2016
Høje-Taastrup – Aftale om områdetillidsrepræsentanter på 0-6 års området
Høje-Taastrup – Aftalestyring Principper og vilkår
Høje-Taastrup – Arbejdstidsaftale for ansatte på 0-5 års området


Din fællestillidsrepræsentant (FTR)

 

 • Du er altid velkommen til at kontakte din FTR, hvis du har spørgsmål til faglige forhold. Som medlem skal du kontakte din FTR via Min Side.
 • FTR’en varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen og deltager i den offentlige debat på området.
 • FTR’en er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender de forskellige udfordringer og problematikker.

Kontakt din FTR

 • Lene Holm Thomassen via Min Side eller på 35 46 53 66 | 61 96 40 49

 


Møder for TR’er, ledere og kommunegruppe

 

TR-møder i 2021

 • Fredag d. 15. januar, kl. 9-11.30
 • Fredag d. 12. februar, kl. 9-11.30
 • Fredag d. 19. marts, kl. 9-11.30
 • Fredag d. 16. april, kl. 9-11.30
 • Fredag d. 21. maj, kl. 9-11.30
 • Fredag d. 11. juni, kl. 9-14 (Sommer TR-møde)
 • Fredag d. 20. august, kl. 9-11.30
 • Fredag d. 1. oktober, kl. 9-11.30
 • Fredag d. 12. november, kl. 9-11.30
 • Fredag d. 3. december, kl. 9-14 (Jule TR-møde)

 

Kommunegruppemøder i 2021

 • Fredag d. 15. januar, kl. 12-14
 • Fredag d. 19. marts, kl. 12-14
 • Fredag d. 21. maj, kl. 12-14
 • Fredag d. 20. august, kl. 12-14
 • Fredag d. 1. oktober, kl. 12-14
 • Fredag d. 12. november, kl. 12-14

 


Kommunegruppen

 

 • Lene Holm Thomassen, FTR
 • Cindie Christoffersen, faglig sekretær og bestyrelsens repræsentant
 • Sisse Fugl, pædagog, Vejlebroskolen og SFO
 • Vibe Herup, TR, Børnehuset Troldebo
 • Marianne Sonja Snelling, pædagog, Børnehuset Femkanten

 


Høringssvar og aftaler om løn og vilkår

Ishøj – Høringssvar Budget 2022
Ishøj – Rammeaftale om etablering af tværorganisatorisk hjælpekorps
Ishøj – Tillæg til arbejdstidsaftale i forbindelse med COVID-19
Ishøj – Frivilligaftale i forbindelse med COVID-19
Ishøj – Tillæg til frivilligaftale i forbindelse med COVID-19
Ishøj – Tillæg til forhåndsaftaler. Udbetaling af kvalifikationstillæg december 2015
Ishøj – Forhåndsaftale for pædagoger på Kirkebækskolen pr. 1. august 2015
Ishøj – Forhåndsaftale for pædagoger i dagtilbud pr. 1. august 2014

Ishøj – Forhåndsaftale for pædagoger i skole og SFO pr. 1. august 2014
Ishøj – Forhåndsaftale for pædagoger på Ishøjgård pr. 1. januar 2015
Ishøj – Forhåndsaftale for pædagoger på Strandgårdskolen pr. 1. januar 2017
Ishøj – Forhåndsaftale for sprogpædagoger i Sprogkorpset pr. 1. januar 2015
Ishøj – Forhåndsaftale for støtte- og ressourcepædagoger pr. 1. januar 2015
Ishøj – Administrationsgrundlag for pædagogers arbejde i folkeskolen november 2016
Ishøj – Forhåndsaftale for afdelingsledere i dagtilbud pr. 1. januar 2015
Ishøj – Vilkår og regler for tillidsrepræsentanter pr. 1. januar 2013
Ishøj – Forhåndsaftale for dagtilbudsledere pr. 1. april 2010
Ishøj – Forhåndsaftale for SFO-ledere pr. 1. april 2010


Din fællestillidsrepræsentant (FTR)
 • Du er altid velkommen til at kontakte din FTR, hvis du har spørgsmål til faglige forhold. Som medlem skal du kontakte din FTR via Min Side.
 • FTR’en varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen og deltager i den offentlige debat på området.
 • FTR’en er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender de forskellige udfordringer og problematikker.

Kontakt din FTR

 • Lena Mosbæk Grønsund via Min Side eller på 35 46 53 50 / 61 61 02 44

 


Møder for TR’er, ledere og kommunegruppe

 

TR-møder i 2021

 • Torsdag d.14. januar, kl. 9-12.30
 • Torsdag d. 4. februar, kl. 9-12.30
 • Torsdag d. 4. marts, kl. 9-12.30
 • Torsdag d. 8. april, kl. 9-12.30
 • Torsdag d. 6. maj, kl. 9-12.30
 • Torsdag d. 3. juni, kl. 9-12.30
 • Torsdag d.19. august, kl. 9-12.30
 • Torsdag d. 2. september, kl. 9-12.30
 • Torsdag d. 7. oktober, kl. 9-12.30
 • Torsdag d. 4. november, kl. 9-12.30
 • Torsdag d. 2. december, kl. 9-12.30

 

Kommunegruppemøder i 2021

 • Torsdag d.14. januar, kl. 13-15.30
 • Torsdag d. 4. februar, kl. 13-15.30
 • Torsdag d. 4. marts, kl. 13-15.30
 • Torsdag d. 8. april, kl. 13-15.30
 • Torsdag d. 6. maj, kl. 13-15.30
 • Torsdag d. 3. juni, kl. 13-15.30
 • Torsdag d.19. august, kl. 13-15.30
 • Torsdag d. 2. september, kl. 13-15.30
 • Torsdag d. 7. oktober, kl. 13-15.30
 • Torsdag d. 4. november, kl. 13-15.30

 


Kommunegruppen
 • Lena Mosbæk Grønsund, FTR
 • Karen Aslaug Ramm, faglig sekretær og bestyrelsens repræsentant
 • Christina Olsen, leder-TR, Daginstitution Skibet
 • Berit Esther Husher, TR, SFO Tinderhøj Skole
 • Pia Routhe, TR, Byggelegepladsen Rønneholm

 


Høringssvar og aftaler om løn og vilkår

Rødovre – Høringssvar Budget 2022
Rødovre – Fælleserklæring december 2020 endelig
Rødovre – Udtalelse i forbindelse med renovering af Kompasset
Rødovre – Arbejdstidsaftale i forbindelse med COVID-19
Rødovre – Frivilligaftale i forbindelse med COVID-19
Rødovre – Tillæg til frivilligaftale i forbindelse med COVID-19
Rødovre – Høringssvar på sammenlægning af Byggelegepladsen Rønneholm og Broparken juni 2020
Rødovre – Høringssvar Omlægning af strukturgrupperne på dagtilbudsområdet maj 2020
Rødovre – Høringssvar Sammenlægning af Børneinstitutionen Regnbuen og Æblehaven maj 2020
Rødovre – Høringssvar Omlægning af Skovtilbud 2019
Rødovre – Høringssvar vedr. læringsfælleskaber 2019
Rødovre – Høringssvar Budget 2021
Rødovre – Høringssvar Budget 2020
Rødovre – Høringssvar Budget 2019
Rødovre – Høringssvar Budget 2018

Rødovre – Høringssvar Budget 2017
Rødovre – Forhåndsaftale på SFO området 2022
Rødovre – Forhåndsaftale for ledere i dagtilbud pr. 1. januar 2020
Rødovre – Forhåndsaftale for pædagoger, souschefer og afdelingsledere for 0-6 års området august 2015
Rødovre – Forhåndsaftale for pædagoger, souschefer mfl. ansat i SFO’er og klubber pr. 1. august 2014
Rødovre – Forhåndsaftale for ledere i SFO’er, klubber pr. 1. april 2011
Rødovre – Forhåndsaftale for pædagoger og souschefer ansat på Skovmoseskolen pr. april 2021
Rødovre – Enighedspapir mellem Rødovre Kommune og BUPL Storkøbenhavn underskrevet februar 2018
Rødovre – Aftale om merarbejde og afspadsering på Skovmoseskolen/Espelunden juni 2012


Din fællestillidsrepræsentant (FTR)

 

 • Du er altid velkommen til at kontakte din FTR, hvis du har spørgsmål til faglige forhold. Som medlem skal du kontakte din FTR via Min Side.
 • FTR’en varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen og deltager i den offentlige debat på området.
 • FTR’en er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender de forskellige udfordringer og problematikker.

Kontakt din FTR

 • Jasper Juul-Jensen via Min Side eller på 35 46 53 71 / 23 28 93 76

 


Møder for TR’er, ledere og kommunegruppe

 

TR-møder i 2021

 • Mandag d.18. januar, mødelokale Sletten
 • Tirsdag d.16. februar, mødelokale Sletten
 • Torsdag d.18. marts, mødelokale HAVET
 • Torsdag d.15. april, mødelokale HAVET
 • Tirsdag d.18. maj, mødelokale Sletten
 • Fredag d. 25. juni, mødelokale Sletten
 • Torsdag d.26. august, mødelokale HAVET
 • Mandag d. 20. september, mødelokale Sletten
 • Tirsdag d.19. oktober, mødelokale Sletten
 • Torsdag d.18. november, mødelokale HAVET

 

Kommunegruppemøder 2. halvår 2021

 • Datoer er på vej

 


Kommunegruppen

 

 • Jasper Juul-Jensen, FTR
 • Brigitte Christensen, faglig sekretær og bestyrelsens repræsentant
 • Magnus Falkedal, TR, Pilehaveskolens SFO
 • Umi Syed Jespersen Rashid, leder, Vallensbæk Skoles SFO
 • Karin Nørgaard Gudbergsen, leder-TR, Daginstitutionen Mejsebo

 


Høringssvar og aftaler om løn og vilkår

Vallensbæk – Frivilligaftale i forbindelse med COVID-19
Vallensbæk – Tillæg til frivilligaftale i forbindelse med COVID-19
Vallensbæk – Forhåndsaftale om lønindplacering af pædagoger pr. 1. juli 2016
Vallensbæk – Referat af forhandlingsmøde 20. maj 2016 om forhåndsaftale pr. 1. juli 2016
Vallensbæk – Forhåndsaftale for ledere på daginstitution og SFO pr. 1. januar 2015
Vallensbæk – Forhåndsaftale for souschefer/afdelingsledere i daginstitutioner, skolefritidsordninger og klubber
Vallensbæk – Løn- og arbejdsvilkår for Gadeteam pr. 1. april 2014