Din kommune i BUPL Storkøbenhavn


BUPL Storkøbenhavn dækker 12 kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk.

I hver kommune er der møder for tillidsrepræsentanter (TR), ledere og kommunegruppe.


Opdateret d. 09. november 2018

Sådan arbejder kommunegruppen

 

Vil du vide mere om forholdene i din kommune og de lokale aftaler og møder, eller har du brug for at komme i kontakt med din fællestillidsrepræsentant, så find informationerne her.

Din fællestillidsrepræsentant (FTR)

 

 • Du er altid velkommen til at kontakte din FTR, hvis du har spørgsmål til faglige forhold.
 • FTR’en varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen og deltager i den offentlige debat på området.
 • FTR’en er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender de forskellige udfordringer og problematikker.

Kontakt din FTR

 • Jeanne Stahl Hansen | 0-5 års området | jss@bupl.dk | 61 95 99 32
 • Henrik Ørberg Hansen | SFO- og klubområdet | hoh@bupl.dk | 20 64 84 81

 


Møder for TR’er, ledere og kommunegruppe

 

TR-møder i 2018 (0-5 år)

 • Tirsdag d. 6. februar, kl. 9-11, Storagergård
 • Torsdag d. 1. marts, kl. 9-12, Balleruphuset
 • Tirsdag d. 3. april, kl. 9-11, Storagergård
 • Mandag d. 7. maj, kl. 9-11, Storagergård
 • Mandag d. 11. juni, kl. 9-11, Storagergård
 • Tirsdag d. 23. oktober, kl. 9-11, Storagergård
 • Mandag d. 19. november, kl. 9-11, Storagergård

 

TR-møder i 2018 (SFO og klub)

 • Tirsdag d. 6. februar, kl. 10-12, Storagergård
 • Torsdag d. 1. marts, kl. 9-12, Balleruphuset
 • Tirsdag d. 3. april, kl. 10-12, Storagergård
 • Mandag d. 7. maj, kl. 10-12, Storagergård
 • Mandag d. 11. juni, kl. 10-12, Storagergård
 • Tirsdag d. 23. oktober, kl. 10-12, Storagergård
 • Mandag d. 19. november, kl. 10-12, Storagergård

 

Kommunegruppemøder i 2018

 • Torsdag d. 15. februar, kl. 10-12, Bakkens Hjerte
 • Tirsdag d. 20. marts, kl. 10-12, Bakkens Hjerte
 • Tirsdag d. 24. april, kl. 10-12, Bakkens Hjerte
 • Tirsdag d. 29. maj, kl. 10-12, Bakkens Hjerte
 • Fredag d. 5. oktober, kl. 9-11, Hjerter 2
 • Tirsdag d. 6. november, kl. 9-11, Hjerter 2
 • Tirsdag d. 4. december, kl. 9-11, Hjerter 2

 


Kommunegruppen

 

 • Jeanne Stahl Hansen, FTR for 0-5 års området
 • Henrik Ørberg Hansen, FTR for SFO- og klubområdet
 • Randi Tielbo, faglig sekretær og bestyrelsens repræsentant
 • Janne Munksgaard, leder-TR, Familiecentret Storagergård
 • Benjamin Helmstedt, TR, Klub Svanen
 • Berit Sloth Poulsen, TR, Støttekorpset
 • Jeannie Stubtoft, TR, SFO Herstedvester Skole
 • Camilla Leisin, TR, Børnehuset Rosenly
 • Gülüzar Celik, TR, Børnehuset Stensmosen
 • Mark Beckmann, TR, Klub Bakkens Hjerte

Beretning fra kommunegruppen i Albertslund Kommune 2017-18

 


Høringssvar og aftaler om løn og vilkår

Albertslund – Høringssvar Budget 2019
Albertslund – Høringssvar Budget 2018
Albertslund – Aftale om tilbud om pendlerkort til medarbejdere
Albertslund – Forhåndsaftale for ledere pr. 1. januar 2018


Din fællestillidsrepræsentant (FTR)

 

 • Du er altid velkommen til at kontakte din FTR, hvis du har spørgsmål til faglige forhold.
 • FTR’en varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen og deltager i den offentlige debat på området.
 • FTR’en er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender de forskellige udfordringer og problematikker.

Kontakt din FTR

 • Cindie Christoffersen | cic@bupl.dk | 35 46 53 09 | 61 96 40 01

 


Møder for TR’er, ledere og kommunegruppe

 

TR-møder i 2018

 • Onsdag d. 10. januar, kl. 9-12, Dagtilbud
 • Onsdag d. 24. januar, kl. 9-12, BFO og klub
 • Onsdag d. 21. februar, kl. 9-12, Fælles TR/AMR
 • Onsdag d. 7. marts, kl. 9-12, Fælles
 • Onsdag d. 11. april, kl. 9-12, Dagtilbud
 • Onsdag d. 18. april, kl. 9-12, BFO
 • Onsdag d. 13. juni, kl. 9-12, Fælles TR/leder
 • Onsdag d. 22. august, kl. 9-12, Fælles TR
 • Onsdag d. 5. september, kl. 9-12, Dagtilbud
 • Onsdag d. 19. september, kl. 9-12, BFO og klub
 • Onsdag d. 3. oktober, kl. 9-12, Dagtilbud
 • Onsdag d. 10. oktober, kl. 9-12, BFO og klub
 • Onsdag d. 21. november, kl. 9-12, Fælles TR/AMR
 • Onsdag d. 5. december, kl. 9-12, Fælles TR/leder

 

Kommunegruppemøder i 2019

 • Onsdag d. 16. januar, kl. 9-12
 • Onsdag d. 20. februar, kl. 17-20, Årsmøde
 • Onsdag d. 27. marts, kl. 9-12
 • Onsdag d. 24. april, kl. 9-12
 • Onsdag d. 29. maj, kl. 9-12
 • Onsdag d. 28. august, kl. 9-12
 • Onsdag d. 25. september, kl. 9-12
 • Onsdag d. 30. oktober, kl. 9-12
 • Onsdag d. 27. november, kl. 9-12

 


Kommunegruppen

 

 • Cindie Christoffersen, FTR
 • Randi Tielbo, faglig sekretær og bestyrelsens repræsentant
 • Arne Ruohonen, pædagog, Valhalla i Byen
 • Birgit Toft-Olsen, leder, Børnehuset Lundegården
 • Maria Giordano Bjørklund, TR, Børnehuset Måløv By
 • Ellinor Hedenskog, TR, Klub Måløv afd. Klakkebjerg
 • Torben G. Bank, TR, BFO Baltorpskolen afd. Grantoften
 • Berit Ebbe, leder-TR for BFO- og klubområdet, BFO Hedegård afd. Maglegården
 • Daniel Arildsen, suppleant for TR, BFO Skovvejens Skole
 • Leila Roylund, leder, BFO Rugvænget
 • Heidi Scherre-Tangen, TR, Kirstinevang
 • Irene Videbæk Bendtsen, leder-TR for 0-5 års området, Valhalla i Skoven
 • Anja Elisabeth Thornsen, TR, C-BUR

Beretning fra kommunegruppen i Ballerup Kommune 2017-18


 

Høringssvar og aftaler om løn og vilkår

Ballerup – BUPL referat til forhåndsaftale pædagoger
Ballerup – BUPL Forhåndsaftale 2018-2021 – pædagoger
Ballerup – BUPL arbejdstidsaftale 2018 – pædagoger
Ballerup – Høringssvar Budget 2019

Ballerup – Høringssvar Børne- og ungestrategi. Fællesskab for alle – alle i fællesskab
Ballerup – Høringssvar Fællesskab der forandrer, Sverigesmodel Ballerupoptik
Ballerup – Distrikts- og pædagogiske dagtilbudsledere pr. 7. april 2017
Ballerup – Forhåndsaftale for BFO-ledere pr. 1. august 2015
Ballerup – Lokal aftale for de pædagogiske vejledere i C-BUR gældende fra 1. juli 2015
Ballerup – Forhåndsaftale for klubledere, pædagogiske ledere i BFO og klub august 2016
Ballerup – Forhåndsaftale for stedfortrædere og afdelingsledere pr. 1. april 2012
Ballerup – Aftale om MED-struktur og valg af tillidsrepræsentanter på skoleområdet pr. 1. august 2015
Ballerup – Aftale om tid til MED-repræsentanter og AMR i Center for skole og institutioner


Din fællestillidsrepræsentant (FTR)

 

 • Du er altid velkommen til at kontakte din FTR, hvis du har spørgsmål til faglige forhold.
 • FTR’en varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen og deltager i den offentlige debat på området.
 • FTR’en er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender de forskellige udfordringer og problematikker.

Kontakt din FTR

 • Rikke Kristensen | rkr@bupl.dk | 35 46 53 41 | 40 43 70 49

 


Møder for TR’er, ledere og kommunegruppe

 

TR-møder i 2018

 • Mandag d. 15. januar, kl. 9-11.30
 • Torsdag d. 1. marts, kl. 9-13, Fælles TR-møde om OK ’18
 • Onsdag d. 11. april, kl. 9-11.30
 • Torsdag d. 17. maj, kl. 9-11.30
 • Onsdag d. 20. juni, kl. 9-11.30

 

Kommunegruppemøder i 2018

 • Torsdag d. 18. januar, kl. 9-11.30
 • Torsdag d. 15. februar, kl. 9-11.30
 • Tirsdag d. 20. marts, kl. 9-11.30

 


Kommunegruppen

 

 • Rikke Kristensen, FTR
 • Brigitte Christensen, faglig sekretær og bestyrelsens repræsentant
 • Henrik Due Vengfelt, Brøndbyvester Skoles SFO
 • Pia Engel, Børnehaven Vesterled
 • Lone Helle Valsted, Brøndbyvester Skoles SFO
 • Henrik Hartvig Sørensen, Brøndby Strand Skoles SFO

 

Beretning fra kommunegruppen i Brøndby Kommune 2017-18


 

Høringssvar og aftaler om løn og vilkår

Brøndby – Forhåndsaftale for ledere, souschefer og afdelingsledere på SFO-området pr. 1. juli 2016
Brøndby – Forhåndsaftale for ledere indenfor området 0 år – skolestart pr. 1. juni 2016
Brøndby – Forhåndsaftale for souschefer på daginstitutionsområdet
Brøndby – Forhåndsaftale for pædagoger indenfor området 0 år – skolestart pr 1. april 2010
Brøndby – Forhåndsaftale for pædagoger på SFO-området pr. 1. april 2010
Brøndby – Afvikling af lukkedage pr. 1. april 2009


Din fællestillidsrepræsentant (FTR)

 

 • Du er altid velkommen til at kontakte din FTR, hvis du har spørgsmål til faglige forhold.
 • FTR’en varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen og deltager i den offentlige debat på området.
 • FTR’en er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender de forskellige udfordringer og problematikker.

Kontakt din FTR

 • Jane Maj Hanson | jjh@bupl.dk | 35 46 53 43 | 61 96 40 05

 


Møder for TR’er, ledere og kommunegruppe

 

TR-møder i 2018

 • Onsdag d. 14. februar, kl. 12.30-14.30, Dagtilbud
 • Onsdag d. 21. februar, kl. 9-11, FFO
 • Onsdag d. 7. marts, kl. 9-11, FFO
 • Onsdag d. 14. marts, kl. 12.30-14.30, Dagtilbud
 • Onsdag d. 4. april, kl. 9-11, FFO
 • Onsdag d. 4. april, kl. 12.30-14.30, Dagtilbud
 • Onsdag d. 2. maj, kl. 12.30-14.30, Dagtilbud
 • Onsdag d. 6. juni, kl. 9-13, FFO og Dagtilbud

 


Kommunegruppen

 

 • Jane Maj Hanson, FTR
 • Randi Tielbo, faglig sekretær og bestyrelsens repræsentant

 

Beretning fra kommunegruppen i Furesø Kommune 2017-18


Høringssvar og aftaler om løn og vilkår

Furesø – Høringssvar Budget 2019
Furesø – Høringssvar Budget 2017
Furesø – Aflønning af ledere pr. 2. april 2009
Furesø – Forhåndsaftale for ledere
Furesø – Forhåndsaftale for pædagoger, støttepædagoger og ikke-pædagoguddannede klubmedarbejdere pr. 1. august 2015
Furesø – Referat af forhandling med protokollat vedrørende lederstillinger i Specialpædagogisk Center april 2011
Furesø – Fælles forståelse mellem Furesø Kommune/BUPL/DLF/Skolelederne om opgaveløsning i skoleåret


Din fællestillidsrepræsentant (FTR)

 

 • Du er altid velkommen til at kontakte din FTR, hvis du har spørgsmål til faglige forhold.
 • FTR’en varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen og deltager i den offentlige debat på området.
 • FTR’en er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender de forskellige udfordringer og problematikker.

Kontakt din FTR

 • Pia Petersen | pip@bupl.dk | 35 46 53 45 | 51 32 91 14

 


Møder for TR’er, ledere og kommunegruppe

 

TR-møder i 2018

 • Torsdag d. 8. februar, kl. 9-12, Balleruphuset
 • Torsdag d. 3. maj, kl. 9-12, Gladsaxe Hovedbibliotek
 • Torsdag d. 7. juni, kl. 9-12, Gladsaxe Hovedbibliotek
 • Torsdag d. 23. august, kl. 9-12, Balleruphuset
 • Torsdag d. 25. oktober, kl. 9-12, Balleruphuset
 • Torsdag d. 13. december, kl. 9-13 med julefrokost, Balleruphuset

 

Kommunegruppemøder i 2018

 • Torsdag d. 18. januar, kl. 9-12, Balleruphuset
 • Torsdag d. 5. april, kl. 9-12, Balleruphuset
 • Torsdag d. 9. august, kl. 9-12, Balleruphuset
 • Torsdag d. 27. september, kl. 9-12, Balleruphuset
 • Torsdag d. 6. december, kl. 17.30

 


Kommunegruppen

 

 • Pia Petersen, FTR
 • Randi Tielbo, faglig sekretær og bestyrelsens repræsentant
 • Lenea Jakobsen, TR, SFO Bagsværd
 • Luna Elmkjær, Trinbrættet
 • Susanne Jeppesen, Nybrogård
 • Jon Olufsen, TR, Søborg SFO
 • Mirsad Dajic, TR, Buddinge Skole
 • Kevin Rosenkrantz, TR, SFO Enghavegård
 • Dorte Duelund Pedersen, leder, Nøddehegnet
 • Annette Pugh, TR, SFO Vadgård
 • Lise Lotte Riis Olsen, TR, Bakkeskolen

 

Beretning fra kommunegruppen i Gladsaxe Kommune 2017-18

 


Høringssvar og aftaler om løn og vilkår

Gladsaxe – Aftale for nyansatte og nyuddannede på folkeskolerne 2018
Gladsaxe – Høringssvar Sundhedspolitik 2018
Gladsaxe – Tjekliste ledere af børnehuse 2017
Gladsaxe – Tjekliste områdeledere 2017
Gladsaxe – Tjekliste souschefer (børnehuse og selvejende) 2017
Gladsaxe – Tjekliste pædagoger (børnehuse og selvejende) 2017
Gladsaxe – Tjekliste ledere selvejende 2017
Gladsaxe – Oversigt over størrelser og funktionstillæg (knyttet til institutionen) 2017
Gladsaxe – Grundlønsindplacering af faglige ledere på folkeskoler august 2014
Gladsaxe – Tjekliste SFO-pædagoger 2015
Gladsaxe – Fælles forståelse af opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler august 2015


Din fællestillidsrepræsentant (FTR)

 

 • Du er altid velkommen til at kontakte din FTR, hvis du har spørgsmål til faglige forhold.
 • FTR’en varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen og deltager i den offentlige debat på området.
 • FTR’en er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender de forskellige udfordringer og problematikker.

Kontakt din FTR

 • Susanne Lund | sul@bupl.dk | 35 46 53 44 | 21 20 70 42

 


Møder for TR’er, ledere og kommunegruppe

 

TR-møder 1. halvår 2018 – 0-5 års området

 • Mandag d. 8. januar, kl. 9-12, Glostrup Fritidscenter, fællessal 3
 • Mandag d. 5. februar, kl. 9-12, Glostrup Fritidscenter, fællessal 3
 • Mandag d. 5. marts, kl. 9-12, Glostrup Fritidscenter, fællessal 3
 • Mandag d. 7. maj, kl. 9-12, Glostrup Fritidscenter, fællessal 3
 • Torsdag d. 7. juni, 9-13.30, Fælles med SFO/klub + sommerfrokost, Balleruphuset

 

TR-møder 1. halvår 2018 – SFO og klubområdet

 • Torsdag d. 4. januar, kl. 9-11.30, Vestervangskolen
 • Torsdag d. 1. februar, kl. 9-11.30, Klub Granskoven
 • Torsdag d. 1. marts, kl. 9.-11.30, Klub Dalvangen
 • Torsdag d. 3. maj, kl. 9-11.30, Nordvangskolen
 • Torsdag d. 7. juni, kl. 9-13.30, Fælles med Dagtilbud + sommerfrokost, Balleruphuset

 


Kommunegruppen

 

 • Susanne Lund, FTR
 • Charlotte Stendorf, faglig sekretær og bestyrelsens repræsentant
 • Hanne Wassmann, leder-TR for 0-5 års området, Hvissingegården
 • Lisa Ward, leder-TR for SFO- og klubområdet, Vestervangskolen

 

Beretning fra kommunegruppen i Glostrup Kommune 2017-18

 


Høringssvar og aftaler om løn og vilkår

Glostrup – Fællesforståelse mellem Glostrup Skole og BUPL Storkøbenhavn for skoleåret 2018-2019
Glostrup – Høringssvar Budget 2018
Glostrup – Høringssvar Faglige vejledere maj 2017
Glostrup – Høringssvar Budget 2017
Glostrup – Forhåndsaftale for Daglige Pædagogiske Ledere pr. 1. januar 2016
Glostrup – Forhåndsaftale til dagtilbudsledere pr. 1. april 2015
Glostrup – Forhåndsaftale Center for Familie og Forebyggelse 2013
Glostrup – Forhåndsaftale for Dagtilbud, SFO og Klub 2013
Glostrup – Lokalaftale for SFO-lederne og klublederne på Glostrup Skole pr. 1. december 2016
Glostrup – Rammeaftale for aflønning af tillidsrepræsentanter
Glostrup – Lokal procedureaftale mellem Glostrup Kommune og BUPL Storkøbenhavn 2013
Glostrup – Administrationsgrundlag for undervisningstimer (Skive tillæg) Glostrup Skole pr. 28. april 2016
Glostrup – MED-aftale 2016
Glostrup – Aftale om tilrettelæggelse af arbejdet på særlige dage på 0-6 års området pr. 21. januar 2016
Glostrup – Retningslinjer for god håndtering af sygefravær pr. 11. december 2014
Glostrup – Retningslinjer vedrørende arbejdsbetinget stress


Din fællestillidsrepræsentant (FTR)

 

 • Du er altid velkommen til at kontakte din FTR, hvis du har spørgsmål til faglige forhold.
 • FTR’en varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen og deltager i den offentlige debat på området.
 • FTR’en er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender de forskellige udfordringer og problematikker.

Kontakt din FTR

 • Louise Nuppenau | lnu@bupl.dk | 35 46 53 27 | 23 84 76 93

 


Møder for TR’er, ledere og kommunegruppe

 

TR-møder i 2018

 • Tirsdag d. 9. januar, kl. 9-12, Lindehøjklubben (alle)
 • Torsdag d. 8. februar, kl. 9-12, Lindehøjklubben (alle)
 • Tirsdag d. 27. februar, kl. 9-11.30, Balleruphuset (SFO/klub)
 • Tirsdag d. 13. marts, kl. 9-12, Lindehøjklubben (alle)
 • Mandag d. 9. april, kl. 9-12, Lindehøjklubben (alle)
 • Tirsdag d. 24. april, kl. 9-11.30, Lindehøjklubben (SFO/klub)
 • Tirsdag d. 8. maj, kl. 9-12, Lindehøjklubben (alle)
 • Onsdag d. 6. juni, kl. 9-13.30, Balleruphuset (sommerfrokost)
 • Tirsdag d. 14. august, kl. 9-12, Lindehøjklubben (alle)
 • Mandag d. 10. september, kl. 9-12, Lindehøjklubben (alle)
 • Tirsdag d. 18. september, kl. 9-11.30, Lindehøjklubben (SFO/klub)
 • Tirsdag d. 9. oktober, kl. 9-12, Lindehøjklubben (alle)
 • Tirsdag d. 6. november, kl. 9-12, Lindehøjklubben (alle)
 • Tirsdag d. 13. november, kl. 9-11.30, Lindehøjklubben (SFO/klub)
 • Fredag d. 7. december, kl. 9-13.30, Balleruphuset (fælles)

 

Kommunegruppemøder i 2018

 • Onsdag d. 31. januar, kl. 9-11.30, Balleruphuset
 • Fredag d. 16. marts, kl. 9-11.30, Balleruphuset
 • Torsdag d. 19. april, kl. 17-20, Årsmøde
 • Onsdag d. 25. april, kl. 9-11.30, Balleruphuset
 • Fredag d. 25. maj, kl. 9-11.30, Balleruphuset
 • Fredag d. 22. juni, kl. 9-11.30, Balleruphuset
 • Onsdag d. 29. august, kl. 9-11.30, Balleruphuset
 • Torsdag d. 27. september, kl. 9-11.30, Balleruphuset
 • Fredag d. 26. oktober, kl. 9-11.30, Balleruphuset
 • Torsdag d. 22. november, kl. 9-11.30, Balleruphuset

 


Kommunegruppen

 

 • Louise Nuppenau, FTR
 • Charlotte Stendorf, faglig sekretær og bestyrelsens repræsentant
 • Birgitte Holck, Elverhuset
 • Pia Poulsen Olafsson, TR, Krudttønden
 • Kristina Wolter, TR, Lindehøjklubben
 • Mette Christensen, TR, Hyldeblomsten
 • Lena Levy, TR, Kildegårdskolen Vest
 • Franck Jean Dupuy, leder-TR, Krudttønden
 • Merle Felicia Zorck, Pædagogiske Vejledere
 • Kathrine Marie Clausen Levald, TR, Herlevgård
 • Lasse Pedersen, Herlev Byskole SFO 1

Beretning for kommunegruppen i Herlev kommune 2017-18

 

 


Høringssvar og aftaler om løn og vilkår

Herlev – Høringssvar Budget 2019
Herlev – Høringssvar Budget 2018
Herlev – Høringssvar Budget 2017
Herlev – Forhåndsaftale for pædagogiske vejledere pr. 1. juli 2018
Herlev – Høringssvar Udviklingsplan Glade børn og kloge elver – en stærkere skole 2017
Herlev – Forhåndsaftale dagtilbudsledere januar 2017
Herlev – Forhåndsaftale om lokal løn for pædagoger på 0-6 års området pr. 1. september 2014
Herlev – Forhåndsaftale for skolepædagoger pr. 1. august 2015
Herlev – Aftale om pædagogernes arbejdstid på Gl. Hjortespring Skole juni 2017
Herlev – Professionsaftale for skolepædagoger med arbejdstid for 2017-2018
Herlev – Arbejdstidsaftale for specialpædagoger ansat i Herlev Kommune


Din fællestillidsrepræsentant (FTR)

 

 • Du er altid velkommen til at kontakte din FTR, hvis du har spørgsmål til faglige forhold.
 • FTR’en varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen og deltager i den offentlige debat på området.
 • FTR’en er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender de forskellige udfordringer og problematikker.

Kontakt din FTR

 • Karin Vesterberg Hansen | kvh@bupl.dk | 35 46 53 42 | 29 63 14 57

 


Møder for TR’er, ledere og kommunegruppe

 

TR-møder i 2018

 • Onsdag d. 10. januar, kl. 9-12, Fælles TR-møde
 • Tirsdag d. 6. februar, kl. 9-12, 0-5 års området
 • Onsdag d. 7. februar, kl. 9-12, SFO, klub og gruppeordning
 • Torsdag d. 1. marts, Fælles TR-møde om OK ’18
 • Onsdag d. 7. marts, kl. 9-12, 0-5 års området
 • Onsdag d. 14. marts, kl. 9-12, SFO, klub og gruppeordning
 • Onsdag d. 11. april, kl. 9-12, Fælles TR-møde
 • Onsdag d. 2. maj, kl. 9-12, Fælles TR-møde
 • Onsdag d. 6. juni, kl. 9-12, 0-5 års området
 • Onsdag d. 13. juni, kl. 9-12, SFO, klub og gruppeordning
 • Onsdag d. 22. august, kl. 9-12, Fælles TR-møde
 • Onsdag d. 5. september, kl. 9-12, 0-5 års området
 • Onsdag d. 12. september, kl. 9-12, SFO, klub og gruppeordning
 • Onsdag d. 10. oktober, kl. 9-12, Fælles TR-møde
 • Onsdag d. 7. november, kl. 9-12, 0-5 års området
 • Onsdag d. 14. november, kl. 9-12, SFO, klub og gruppeordning
 • Onsdag d. 6. december, kl. 9-12, 0-5 års området
 • Onsdag d. 12. december, kl. 9-12, SFO, klub og gruppeordning

 


Kommunegruppen

 

 • Karin Vesterberg Hansen, FTR
 • Brigitte Christensen, faglig sekretær og bestyrelsens repræsentant
 • Rikke Graae Jakobsen, suppleant for FTR, Børnehuset Enghøj
 • Janni Østvand Juhl-Petersen, leder-TR for 0-5 års området, Børneinstitutionen Frydenhøj
 • Nanna Larsson, leder-TR for fritidsområdet, Avedøreskolens SFO
 • June Grotto, TR, Langhøjskolens SFO 3 Høje
 • Bettina Grønvall Skouenby, TR, Strandhuset

 

Beretning fra kommunegruppen i Hvidovre Kommune 2017-18

 


Høringssvar og aftaler om løn og vilkår

Hvidovre – BUPL Storkøbenhavns bemærkninger til budget 2019
Hvidovre – BUPL Storkøbenhavns bemærkninger til direktionens nye spareforslag 2019-2022

Hvidovre – Høringssvar Budget 2017-2020
Hvidovre – Forhåndsaftale for pædagogisk uddannet personale samt afdelingskoordinatorer, afdelingsledere og souschefer januar 2018
Hvidovre – Bilag 1+2 Forhåndsaftale for pædagogisk uddannet personale samt afdelingskoordinatorer, afdelingsledere og souschefer januar 2018
Hvidovre – Høringssvar Sammenlægning af Humlebien og Manegen
Hvidovre – Uddybende Høringssvar Budget 2017-2020
Hvidovre – Høringssvar Ny Budgettildelingsmodel for inklusion i folkeskolen
Hvidovre – Forhandling om indplacering af klubledere 24. november 2009
Hvidovre – Aftale om tillæg for alternativ pasning april 2015
Hvidovre – Aftale om indplacering af ledere på 0-6 års området januar 2015
Hvidovre – Aftale om lønindplacering for SFO-ledere juli 2014
Hvidovre – Forhåndsaftale om aftentillæg for klubansatte januar 2012
Hvidovre – Aftale om tid til TR og AMR i SFO og klub juni 2014
Hvidovre – Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk uddannet personale og klubmedarbejdere ansat ved klubber iht. dagtilbudsloven og tilknyttet skoler august 2014


Din fællestillidsrepræsentant (FTR)

 

 • Du er altid velkommen til at kontakte din FTR, hvis du har spørgsmål til faglige forhold.
 • FTR’en varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen og deltager i den offentlige debat på området.
 • FTR’en er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender de forskellige udfordringer og problematikker.

Kontakt din FTR

 • Lisbeth Brandt Jensen | lbn@bupl.dk | 0-5 års området | 51 39 40 36
 • Karen Aslaug Ramm | kgj@bupl.dk | SFO- og klubområdet | 51 39 40 37

 


Møder for TR’er, ledere og kommunegruppe

 

TR-møder i 2018 (0-5 år)

 • Tirsdag d. 9. januar, kl. 9-15.30
 • Tirsdag d. 6. februar, kl. 9-15.30
 • Torsdag d. 1. marts, kl. 9-12, Fælles TR-møde
 • Tirsdag d. 3. april, kl. 9-15.30
 • Tirsdag d. 8. maj, kl. 9-15.30
 • Tirsdag d. 12. juni, Sommerfrokost i Balleruphuset
 • Tirsdag d. 4. september, kl. 9-15.30, Taastrup Kulturcenter
 • Tirsdag d. 2. oktober, kl. 9-15.30, Taastrup Kulturcenter
 • Tirsdag d. 4. november, kl. 9-15.30, Taastrup Kulturcenter

 

TR-møder i 2018 (SFO og klub)

 • Tirsdag d. 9. januar, kl. 9-12
 • Tirsdag d. 6. februar, kl. 9-12
 • Torsdag d. 1. marts, kl. 9-12, Fælles TR-møde
 • Tirsdag d. 3. april, kl. 9-12
 • Tirsdag d. 8. maj, kl. 9-12
 • Tirsdag d. 12. juni, Sommerfrokost i Balleruphuset
 • Tirsdag d. 4. september, kl. 9-12, Taastrup Kulturcenter
 • Tirsdag d. 2. oktober, kl. 9-12, Taastrup Kulturcenter
 • Tirsdag d. 4. november, kl. 9-12, Taastrup Kulturcenter

 

Kommunegruppemøder i 2018

 • Tirsdag d. 16. januar 2018, kl. 9-11.30
 • Mandag d. 12. februar 2018, kl. 9-11.30
 • Onsdag d. 14. marts 2018, kl. 9-11.30
 • Torsdag d. 12. april 2018, kl. 9-11.30
 • Tirsdag d. 15. maj 2018, kl. 9-11.30
 • Mandag d. 3. september 2018, kl. 9-11.30, Taastrup Kulturcenter Lokale 2
 • Tirsdag d. 9. oktober 2018, kl. 9-11.30, Taastrup Kulturcenter Lokale 2
 • Torsdag d. 8. november 2018, kl. 9-11.30, Taastrup Kulturcenter Lokale 4
 • Torsdag d. 13. december 2018, kl. 9-11.30, Taastrup Kulturcenter Lokale 4

 


Kommunegruppen

 

 • Lisbeth Brandt Jensen, FTR for 0-5 års området
 • Karen Aslaug Ramm, FTR for SFO- og klubområdet
 • Brigitte Christensen, faglig sekretær og bestyrelsens repræsentant
 • Mona Laursen, TR, SFO Borgerskolen
 • Gitte Klemensen, TR, De pædagogiske vejledere
 • Kirsten Ladefoged Mørch, TR, Junglehuset
 • Karina Vilstrup Andersen, TR, Engvadgård Klubben i Fløng
 • Nina Strøm Tønnes, TR, Klub 5’eren

 

Beretning fra kommunegruppen i Høje-Taastrup Kommune 2017-18

 


Høringssvar og aftaler om løn og vilkår

Høje-Taastrup – Høringssvar Budget 2019
Høje-Taastrup – Forhåndsaftale for pædagogisk uddannet personale pr. 1. august 2016
Høje-Taastrup – Aftale om områdetillidsrepræsentanter på 0-6 års området
Høje-Taastrup – Aftalestyring Principper og vilkår
Høje-Taastrup – Arbejdstidsaftale for ansatte på 0-5 års området
Høje-Taastrup – Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole pr. 25. februar 2014


Din fællestillidsrepræsentant (FTR)

 

 • Du er altid velkommen til at kontakte din FTR, hvis du har spørgsmål til faglige forhold.
 • FTR’en varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen og deltager i den offentlige debat på området.
 • FTR’en er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender de forskellige udfordringer og problematikker.

Kontakt din FTR

 • Anette Strack Christiansen | acc@bupl.dk | 35 46 53 66 | 23 42 70 77

 


Møder for TR’er, ledere og kommunegruppe

 

TR-møder i 2018

 • Fredag d. 5. januar, kl. 9-11.30
 • Fredag d. 9. februar, kl. 9-11.30
 • Fredag d. 2. marts, kl. 9-11.30
 • Fredag d. 6. april, kl. 9-11.30
 • Fredag d. 4. maj, kl. 9-11.30
 • Fredag d. 8. juni, kl. 9-14.30, Sommer TR-møde
 • Fredag d. 31. august, kl. 9-11.30
 • Fredag d. 5. oktober, kl. 9-11.30
 • Fredag d. 2 november, kl. 9-11.30
 • Fredag d. 7. december, kl. 9-14.30, Jule TR-møde

 

Kommunegruppemøder i 2018

 • Fredag d. 5. januar, kl. 11.30-14
 • Fredag d. 9. februar, kl. 11.30-14
 • Fredag d. 2. marts, kl. 11.30-14
 • Fredag d. 6. april, kl. 11.30-14
 • Fredag d. 4. maj, kl. 11.30-14
 • Fredag d. 31. august, kl. 11.30-14
 • Fredag d. 5. oktober, kl. 11.30-14
 • Fredag d. 2. november, kl. 11.30-14

 


Kommunegruppen

 

 • Anette Strack Christiansen, FTR
 • Charlotte Stendorf, faglig sekretær og bestyrelsens repræsentant
 • Pia Nielsen, TR, Sprogkorpset
 • Lene Holm Thomassen, TR, Ishøj Skole SFO
 • Janet Krøll Hansen, Vejlebroskolens SFO
 • Vibe Herup, TR, Børnehuset Troldebo

 

Beretning fra kommunegruppen i Ishøj Kommune 2017-18

 


Høringssvar og aftaler om løn og vilkår

Ishøj – Tillæg til forhåndsaftaler. Udbetaling af kvalifikationstillæg december 2015
Ishøj – Forhåndsaftale for pædagoger på Kirkebækskolen pr. 1. august 2015
Ishøj – Forhåndsaftale for pædagoger i dagtilbud pr. 1. august 2014

Ishøj – Forhåndsaftale for pædagoger i skole og SFO pr. 1. august 2014
Ishøj – Forhåndsaftale for pædagoger på Ishøjgård pr. 1. januar 2015
Ishøj – Forhåndsaftale for pædagoger på Strandgårdskolen pr. 1. januar 2017
Ishøj – Forhåndsaftale for sprogpædagoger i Sprogkorpset pr. 1. januar 2015
Ishøj – Forhåndsaftale for støtte- og ressourcepædagoger pr. 1. januar 2015
Ishøj – Administrationsgrundlag for pædagogers arbejde i folkeskolen november 2016
Ishøj – Forhåndsaftale for afdelingsledere i dagtilbud pr. 1. januar 2015
Ishøj – Forhåndsaftale for dagtilbudsledere pr. 1. april 2010
Ishøj – Forhåndsaftale for SFO-ledere pr. 1. april 2010


Din fællestillidsrepræsentant (FTR)

 

 • Du er altid velkommen til at kontakte din FTR, hvis du har spørgsmål til faglige forhold.
 • FTR’en varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen og deltager i den offentlige debat på området.
 • FTR’en er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender de forskellige udfordringer og problematikker.

Kontakt din FTR

 • Lena Mosbæk Grønsund | lmd@bupl.dk | 35 46 53 50 | 61 61 02 44

 


Møder for TR’er, ledere og kommunegruppe

 

TR-møder i 2018

 • Torsdag d. 18. januar, kl. 9-12.30, Rødovregård
 • Torsdag d. 8. februar, kl. 9-12.30, Rødovregård
 • Torsdag d. 8. marts, kl. 9-12.30, Rødovregård
 • Torsdag d. 12. april, kl. 9-12.30, Rødovregård
 • Tirsdag d. 24. april, kl. 9-16, Ballerup
 • Mandag d. 14. maj, kl. 9-12.30, Rødovregård
 • Onsdag d. 20. juni, kl. 9-12.30, Rødovregård
 • Onsdag d. 15. august, kl. 9-12.30, Rødovregård
 • Torsdag d. 13. september, kl. 9-12.30, Rødovregård
 • Fredag d. 14. september, kl 9-15.30, Musikteatret i Albertslund
 • Torsdag d.27. september, kl.17-20, Medlemsmøde på Rødovregård
 • Torsdag d.4. oktober, ca. kl.17, generalforsamling, stedet pt. ukendt
 • Torsdag d. 11. oktober, kl. 9-12.30, Rødovregård
 • Tirsdag d. 6. november, kl. 8.30-15, TR-seminar på Ørbygård
 • Torsdag d. 8. november, kl. 9-12.30, Rødovregård
 • Fredag d. 7. december, kl. 8.30-14, julefrokost i Balleruphuset

 

Kommunegruppemøder i 2018

 • Torsdag d. 18. januar, kl. 13-15.30, Rødovregård
 • Torsdag d. 8. februar, kl. 13-15.30, Rødovregård
 • Torsdag d. 8. marts, kl. 13-15.30, Rødovregård
 • Torsdag d. 12. april, kl. 13-15.30, Rødovregård
 • Mandag d. 14. maj, kl. 13-15.30, Rødovregård
 • Onsdag d. 20. juni, kl. 13-15.30, Rødovregård
 • Onsdag d. 15. august, kl. 13-15.30, Rødovregård
 • Torsdag d. 6. september, kl. 13-15.30, Rødovregård
 • Torsdag d. 11. oktober, kl. 13-15.30, Rødovregård
 • Torsdag d. 8. november, kl. 13-15.30, Rødovregård

 


Kommunegruppen

 

 • Lena Mosbæk Grønsund, FTR
 • Charlotte Stendorf, faglig sekretær og bestyrelsens repræsentant
 • Thilde Ethelberg, TR, Børnehuset Elvergården
 • Per Bent Andersen, leder-TR, SFO Hendriksholm Skole
 • Christina Olsen, leder-TR, Daginstitution Skibet
 • Berit Esther Husher, TR, SFO Tinderhøj Skole

 

Beretning fra kommunegruppen i Rødovre Kommune 2017-18

 


Høringssvar og aftaler om løn og vilkår

Rødovre – Høringssvar Budget 2019
Rødovre – Høringssvar Budget 2018

Rødovre – Høringssvar Budget 2017
Rødovre – Forhåndsaftale for pædagoger, souschefer og afdelingsledere for 0-6 års området august 2015
Rødovre – Forhåndsaftale for ledere i dagtilbud pr. 1. april 2010
Rødovre – Forhåndsaftale for pædagoger, souschefer mfl. ansat i SFO’er og klubber pr. 1. august 2014
Rødovre – Forhåndsaftale for ledere i SFO’er, klubber pr. 1. april 2011
Rødovre – Forhåndsaftale for pædagoger og souschefer ansat på Skovmoseskolen pr. 1. august 2014
Rødovre – Enighedspapir mellem Rødovre Kommune og BUPL Storkøbenhavn underskrevet februar 2018
Rødovre – Aftale om merarbejde og afspadsering på Skovmoseskolen/Espelunden juni 2012


Din fællestillidsrepræsentant (FTR)

 

 • Du er altid velkommen til at kontakte din FTR, hvis du har spørgsmål til faglige forhold.
 • FTR’en varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen og deltager i den offentlige debat på området.
 • FTR’en er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender de forskellige udfordringer og problematikker.

Kontakt din FTR

 • Jasper Juul-Jensen | jwi@bupl.dk | 35 46 53 71 | 23 28 93 76

 


Møder for TR’er, ledere og kommunegruppe

 

TR-møder i 2018

 • Torsdag d. 18. januar, kl. 9-11.30, Rådhuset (incl. ledere fra kl. 9-10)
 • Torsdag d. 15. februar, kl. 9-11.30, Rådhuset
 • Torsdag d. 15. marts, kl. 9-11.30, Rådhuset
 • Mandag d. 16. april, kl. 9-11.30, Rådhuset (incl. ledere fra kl. 9-11)
 • Torsdag d. 17. maj, kl. 9-11.30, Rådhuset
 • Mandag d. 25. juni, kl. 9-11.30, Rådhuset
 • Torsdag d. 23. august, kl. 9-11.30, Rådhuset
 • Mandag d. 24. september, kl. 9-11.30, Rådhuset
 • Torsdag d. 25. oktober, kl. 9-11.30, Rådhuset
 • Mandag d. 19. november, kl. 9-11.30, Rådhuset
 • Torsdag d. 6. december, kl. 9-11.30, Rådhuset

 

Kommunegruppemøder i 2018

 • Fredag d. 5. januar, kl. 10-14.30
 • Torsdag d. 8. februar, kl. 9-11.30
 • Torsdag d. 8. marts, kl. 9-11.30
 • Torsdag d. 19. april, kl. 9-11.30
 • Torsdag d. 24. maj, kl. 9-11.30
 • Torsdag d. 21. juni, kl. 9-11.30
 • Torsdag d. 30. august, kl. 9-11.30
 • Torsdag d. 20. september, kl. 9-11.30
 • Torsdag d. 11. oktober, kl. 9-11.30
 • Torsdag d. 22. november, kl. 9-11.30

 


Kommunegruppen

 

 • Jasper Juul-Jensen, FTR
 • Brigitte Christensen, faglig sekretær og bestyrelsens repræsentant
 • Magnus Falkedal, TR, Pilehaveskolens SFO
 • Anders Thostrup, Pilehaveskolens SFO 3
 • Umi Syed Jespersen Rashid, leder, Vallensbæk Skoles SFO
 • Karin Nørgaard Gudbergsen, leder-TR, Daginstitutionen Mejsebo

 

Beretning fra kommunegruppen i Vallensbæk Kommune 2017-18

 


Høringssvar og aftaler om løn og vilkår

Vallensbæk – Forhåndsaftale om lønindplacering af pædagoger pr. 1. juli 2016
Vallensbæk – Referat af forhandlingsmøde 20. maj 2016 om forhåndsaftale pr. 1. juli 2016
Vallensbæk – Forhåndsaftale for ledere på daginstitution og SFO pr. 1. januar 2015
Vallensbæk – Forhåndsaftale for souschefer/afdelingsledere i daginstitutioner, skolefritidsordninger og klubber
Vallensbæk – Løn- og arbejdsvilkår for Gadeteam pr. 1. april 2014