Arbejdsmiljø


Arbejdsmiljø er mange ting. Det handler både om ergonomi, samarbejde, kemi, støj, vold, sikkerhed, arbejdsbelastning osv. og det har tæt forbindelse til alt fra vagtplaner og pædagogik til ledelse og kommunalpolitik.


Opdateret d. 24. august 2021

På denne side vil du ikke kunne finde en bred viden om de forskellige relevante arbejdsmiljøtemaer. I stedet beskriver vi kort de temaer og områder, vi har særlig fokus på i BUPL Storkøbenhavn. Det drejer sig om:

  • TRIO- og MED-samarbejdet
  • Vold og trusler
  • Stressforebyggelse og stressnetværk
  • Samarbejdskultur
  • Sygefravær

Du kan også altid kontakte arbejdsmiljøkonsulent Maja Sasser

BEMÆRK! Hvis du henvender dig med personfølsomme oplysninger, skal du ringe eller kontakte os via Min Side

Der er mere information om forskellige arbejdsmiljøtemaer på bupl.dk under arbejdsmiljø

 

Det bedste arbejdsmiljø opnås igennem dialog og samarbejde mellem lederen og medarbejderrepræsentanter. Dette samarbejde kan både finde sted i MED-udvalget og i TRIO-samarbejdet. TRIO består af de tre roller: leder, TR og AMR, og er til forskel fra MED-samarbejdet et mere uformelt, ureguleret og ofte også mere lokalt samarbejde. I BUPL Storkøbenhavn støtter vi op om samarbejdet om arbejdsmiljø på arbejdspladsen ved at tilbyde kurser og temamøder for hele TRIO eller MED. Vi tilbyder også arbejdspladsrettet hjælp og vejledning i forhold til selve samarbejdet i TRIO og MED eller i forhold til en konkret arbejdsmiljøproblemstilling.

Kontakt arbejdsmiljøkonsulent Maja Sasser, TR-konsulent Naja Linea Mittå eller lederkonsulent Britta Leth Madsen

Du kan læse mere om din rolle som tillidsvalgt under Tillidsvalgte i BUPL Storkøbenhavn


Vold og trusler er desværre en del af hverdagen for mange pædagoger. Men sådan bør det ikke være!

I BUPL Storkøbenhavn har vi fokus på at nedbringe vold og trusler i det pædagogiske arbejde. Vi har blandt andet udarbejdet folderen Fysisk og psykisk vold på jobbet, som kort og godt beskriver, hvad vold er, og hvordan det skal anmeldes og forebygges. Du kan også læse mere om vold og trusler på bupl.dk.


Mange pædagoger oplever på et tidspunkt i deres arbejdsliv symptomer på arbejdsrelateret stress. Selvom stresssymptomer optræder hos den enkelte, må det aldrig blive set som en individuel problemstilling. Det er vigtigt, at stress forebygges i fællesskab på arbejdspladsen, og dette forebyggende arbejde støtter vi op om ved at tilbyde viden og rådgivning i, hvordan I f.eks. i fællesskab prioriterer i jeres arbejdsopgaver. Vi har også produceret en mødepakke omhandlende tiden på arbejdet, bestående af nogle film med oplæg og instruktion i dialogprocesser, som I kan gøre brug af på et TRIO- MED og/eller personalemøde. Du kan læse mere om mødepakken her
Du kan også høre mere om mødepakken ved at kontakte arbejdsmiljøkonsulent Maja Sasser.

BUPL Storkøbenhavn tilbyder også netværk for stressramte pædagoger. Netværket afholdes ca hver 3. uge med 8 deltagere. Når der opstartes nye netværk, fremgår det af oversigten over BUPL Storkøbenhavns arrangementer eller via nyhedsbrev. Du er altid velkommen til at kontakte stressvejleder/kommunikationskonsulent Charlotte Toft for at høre, hvornår næste stressnetværk begynder.


Ingen pædagog er en ø, og kvaliteten af samarbejdet med kollegerne er et vigtigt aspekt af det psykiske arbejdsmiljø. I BUPL Storkøbenhavn ønsker vi at være med til at fremme en samarbejdskultur på arbejdspladserne, som er præget af respektfuld kommunikation og faglige dialoger med plads til konstruktive uenigheder. Det gør vi ved bl.a. at tilbyde viden og rådgivning i konfliktnedtrappende kommunikation, mødeledelse, mobning og faglig feedback.

Kontakt arbejdsmiljøkonsulent Maja Sasser


Sygefravær har stor betydning for det psykiske arbejdsmiljø, fordi det sætter en personalegruppe under pres, når kolleger ofte er fraværende. Den måde, personalet forholder sig til og taler om sygefravær og de fraværende på, er også et vigtigt aspekt af kulturen på arbejdspladsen. Og så forholder det sig selvfølgelig også sådan, at sygefravær ikke alene er årsag til arbejdsmiljøbelastninger, men også kan være et resultat af arbejdsmiljøbelastninger. Der er derfor mange gode grunde til, at vi i BUPL Storkøbenhavn har sat fokus på sygefravær i relation til arbejdsmiljøet. Det har vi gjort ved at udvikle en sygefraværspolitik, som beskriver vores bedste bud på, hvordan man på arbejdspladsen skal arbejde med sygefravær. Vi tilbyder samtidig viden og værktøjer til at sætte sygefraværskulturen på dagsordenen og har blandt andet udviklet nogle dialogkort med dilemmaer Cases – sygefraværskultur, som kan sætte gang i snakken hos jer. Kontakt arbejdsmiljøkonsulent Maja Sasser .