Log ind i A-Kassen

BUPL Storkøbenhavn


BUPL Storkøbenhavn er din lokale fagforening. Vi varetager 5600 pædagoger og lederes overenskomstsmæssige, faglige og arbejdsmiljømæssige interesser i 12 storkøbenhavnske kommuner.