Om BUPL Østjylland


BUPL Østjylland er en lokal fagforening under BUPL – Forbundet for pædagoger og klubfolk. Vi organiserer pædagoger i ti østjyske kommuner


Opdateret d. 1 februar, 2021

Her kan du se, hvad dine kontingentkroner går til

Som medlem af BUPL er du en del af Danmarks største faglige fællesskab for pædagoger. BUPL Østjylland er din lokale fagforening, der organiserer pædagoger og ledere på børne- og ungeområdet i Østjylland.

 

BUPL Østjylland er den eneste fagforening på, der kan forhandle normeringer og standarder på institutions- og skoleområdet i din østjyske arbejdskommune. Sker der ændringer i normeringer eller standarderne, har vi mulighed for at forhandle sagen med kommunen.

BUPL Østjylland kæmper for, at pædagoger og ledere i Østjylland kan få nogle optimale arbejdsforhold og gode løn- og ansættelsesvilkår. Herudover er vores ambition at skabe de bedste rammer for det pædagogiske fags udvikling.

 


Få overblik over, hvilken hjælp og rådgivning du kan få af BUPL Østjylland som pædagog og som leder

Hvis du som pædagog eller leder får brug for hjælp, står BUPL Østjyllands faglige konsulenter klar til at svare på spørgsmål vedrørende:

 • Ansættelse
 • Løn
 • Tjenestelig samtale
 • Sygdom
 • Fleksjob
 • Førtidspension og juridisk bistand, hvis en afgørelse skal ankes
 • En arbejdsskade og juridisk bistand, hvis afgørelsen skal ankes

Der er tilknyttet juridisk bistand til rådgivningen.

Rådgivning til medlemmer på det forebyggende og dagbehandlende område

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår og arbejder på PFF-området (det forebyggende og dagbehandlende område), så skal du kontakte faglig sekretær Ann. S. Pedersen, BUPL Østjylland (35 46 56 23 / 61 62 98 55)

Rådgivning særligt til ledere

BUPL Østjyllands ledere kan få viden og sparring hos konsulenterne i BUPL Østjyllands ledersekretariat.

Læs mere om BUPL Østjyllands ledersekretariat


Her kan du læse om de mange tilbud, som du får, når du er medlem af BUPL Østjylland

Som medlem af BUPL kan du deltage i BUPL Østjyllands mange aktiviteter, der støtter dig i både din faglige identitet og argumentation. Vi tilbyder blandt andet:

 • Konferencer
 • Kurser
 • Temamøder

 

Se listen over arrangementer her.


Se listen over de ti østjyske kommuner, som BUPL Østjylland organiserer pædagoger og ledere i

BUPL Østjylland dækker følgende ti kommuner
 • Favrskov
 • Hedensted
 • Horsens
 • Norddjurs
 • Odder
 • Randers
 • Samsø
 • Silkeborg
 • Skanderborg
 • Syddjurs


Hvis du har en god idé til et initiativ, der støtter pædagogernes profession, så kan du søge om økonomisk støtte i BUPL Østjylland

Vil du have økonomisk støtte

Du kan som medlem af BUPL søge om økonomisk hjælp hos BUPL Østjyllands bestyrelse til:

 1. Projekter, der understøtter pædagogprofessionen
  Krav til at opnå økonomisk støtte til professionsaktiviteter
 2. Personlig, faglig udvikling
  Krav til at opnå økonomisk støtte til personlige formål m.h.p. faglig udvikling
 3. Velfærdspolitiske initiativer
  Krav til at opnå økonomisk støtte til velfærdspolitiske aktiviteter


Som medlem af BUPL Østjylland kan du deltage i fagforeningens lokale generalforsamling. Her kan du være med til at bestemme, hvad din lokale fagforening skal beskæftige sig med i de næste to år, og hvordan den bedst varetager dine interesser

Hvad er en generalforsamling for noget?

Generalforsamlingen er BUPL Østjyllands øverste myndighed. BUPL Østjylland afholder ordinær generalforsamling hvert andet år. Generalforsamlingen er placeret i perioden 15. september til 15. oktober.

Deltagerne på generalforsamlingen:

 • vælger medlemmerne af BUPL Østjyllands bestyrelse for de næste to år
 • godkender fagforeningens arbejde for de forgangne år
 • lægger planerne for de kommende år
Ekstraordinær generalforsamling

BUPL Østjylland kan afholde en ekstraordinær generalforsamling, hvis:

 • ikke fagforeningsbestyrelsen er på mindst 5 medlemmer
 • fagforeningens bestyrelse eller hovedbestyrelsen finder det påkrævet
 • 1/3 af medlemmerne fremsætter begæring herom med afgivelse af dagsorden
BUPL Østjyllands bestyrelse

På generalforsamlingen bliver der som regel valgt nye medlemmer ind i BUPL Østjyllands bestyrelse.

Se BUPL Østjyllands bestyrelse

Film, der måske giver dig lyst til at blive faglig aktiv

Ved du ikke, hvad det indebærer at melde sig til bestyrelsen i BUPL Østjylland, at være tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen, så se denne film, der giver et indblik i, hvad det vil sige:

Læs referatet af ordinær generalforsamling 2020

Læs Fremtidigt Arbejde 2020-22 som blev vedtaget på GF 2020


BUPL Østjyllands bestyrelse har besluttet en række politikker for fagforeningens arbejde, som du kan læse her

Lønpolitik

BUPL Østjylland forhandler ud fra nogle bestemte værdier og principper. De er nedfældet i en lønpolitik

Læs BUPL Østjyllands lønpolitik

Dispensationspolitik

Typisk er man som medlem af BUPL uddannet pædagog. Det hænder, at BUPL Østjylland bevilger eller afslår dispensation for dette uddannelseskrav. Du kan i Dispensationspolitikken læse, hvilke kriterier og rammer, BUPL Østjylland giver dispensation for uddannelseskravet.

Læs BUPL Østjyllands dispensationspolitik

Rotationspolitik

Når BUPL Østjylland forhandler om rotationsprojekter med kommunerne, hviler disse på nogle bestemte værdier. Du kan i BUPL Østjyllands politik for oprettelse af rotationsprojekter læse værdierne bag.

Læs BUPL Østjyllands politik for oprettelse af rotationsprojekter

Kommunikationspolitik

BUPL Østjylland har en klar strategi for sin måde at kommunikere til medlemmer og omverdenen på. I BUPL Østjyllands kommunikationspolitik finder du målsætninger og værdier for den interne og eksterne kommunikation.

Læs BUPL Østjyllands kommunikationspolitik