Vilkaarsundersoegelsen 2019 Forhaandsaftale Paedagoger Souschefer Afdelingsledere Og Klubmedarbejdere Samsoe 1 April 2018 15


Vilkaarsundersoegelsen 2019 Forhaandsaftale Paedagoger Souschefer Afdelingsledere Og Klubmedarbejdere Samsoe 1 April 2018 15