Forhandlingsreferat om indgåelse af forhåndsaftale for pædagogisk afdelingsleder for indskoling/SFO ved Vestskolen per 1. april 2018


Forhandlingsreferat om indgåelse af forhåndsaftale for pædagogisk afdelingsleder for indskoling/SFO ved Vestskolen per 1. april 2018