Forhandlingsreferat om indgåelse af ny forhåndsaftale for basispersonale i dagtilbud 2017


Forhandlingsreferat om indgåelse af ny forhåndsaftale for basispersonale i dagtilbud 2017