Forhandlingsreferat om indgåelse af ny forhåndsaftale for basispersonale i dagtilbud 2021


Forhandlingsreferat om indgåelse af ny forhåndsaftale for basispersonale i dagtilbud 2021