Ledermedlemmer i BUPL Østjylland


Som leder og medlem af BUPL får du en bred vifte af personlig rådgivning og hjælp til dit job som leder


Opdateret d. 1 februar, 2021

Lederkonsulenterne i BUPL Østjylland kan give dig en personlig hjælp til forskellige aspekter i dit lederjob.

Som leder og medlem af BUPL Østjylland kan du få viden og sparring hos lederkonsulenter i BUPL Østjyllands ledersekretariat. Derudover varetager BUPL dine lederinteresser igennem vores samarbejde og forhandlinger med forvaltningen i din arbejdskommune.

De lederfaglige konsulenter i BUPL Østjylland rådgiver dig i dit arbejde som leder. Vi tilbyder rådgivning til dig:

  • Som medarbejder
  • Som arbejdsgiver
  • Om institutionens kerneopgaver og karriere

Rådgivningen er ikke anonym, men fortrolig, medmindre andet aftales med dig.

Kontaktoplysninger på BUPL Østjyllands lederfaglige konsulenter:

Ofte kan din lokale ledertillidsrepræsentant svare på dine spørgsmål. – Hvis ikke, så kan du kontakte BUPL Østjyllands lederfaglige konsulent:

 

 

Lene Schou Gleerup 

Rådgivning til ledere – herunder jura

 

35 46 56 15

lsg@bupl.dk

 

 

Jakob Terp
Rådgivning for ledere – herunder løn

 

35 46 56 00

lederostjylland@bupl.dk

 

 

Anne Grethe Rosenberg

Formand for BUPL Østjylland – herunder ansvarlig for BUPL Østjyllands ledelsespolitik

35 46 56 03

anr@bupl.dk


Lederne har ret til at vælge deres egen lokale ledertillidsrepræsentant

Ofte kan din lokale ledertillidsrepræsentant svare på dine spørgsmål. Har du et spørgsmål, som din lokale ledertillidsrepræsentant ikke kan svare på, kan du kontakte BUPL Østjyllands lederfaglige konsulenter.

Se din lokale ledertillidsrepræsentant


Som leder og medlem af BUPL kan du få tjekket din løn i BUPL Østjylland

Få tjekket din lønseddel

For dig, der er på BUPL’s lederoverenskomst, er det BUPL Østjylland, der har kompetencen til at forhandle din løn. Det betyder, at du som leder typisk får tjekket din løn jævnligt af BUPL Østjylland.

Ledere løntjek sker fx i forbindelse med:

  • nyansættelser
  • lønaftaler ved nye ledelsesstrukturer

Du er som leder også på andre tidspunkter velkommen til at få tjekket din lønseddel hos BUPL Østjyllands lederkonsulent.

Sådan kan BUPL Østjyllands lederkonsulent hjælpe dig

En seddel, dit navn, telefonnummer og mailadresse. – Så lidt skal der til for at se, om du får den løn, du har krav på.

Find din seneste lønseddel
Skan din seneste lønseddel eller tag et billede af den med mobilen. Vær sikker på, at samtlige informationer er med, og at hele kopien er læselig.

Beskriv kort problemet
Hvis der er noget på din lønseddel, som du er i tvivl om, så beskriv det kort i en mail til os.

Send mail med lønseddel til os
Send mailen vedhæftet din lønseddel, dit telefonnummer og mailadresse til:

lederostjylland@bupl.dk

Skriv “Løncheck – Lederoverenskomst” i Emnefeltet

Vi kontakter dig
Når vi har modtaget og behandlet dine oplysninger, mailer eller ringer vi til dig. Vi kontakter dig, så snart vi kan. Vi tager dog forbehold for, at der i perioder kan være særligt travlt.

Beregn selv din løn
Hvad får du i løn, hvis du går ned i timetal? Og hvor meget skal du have i pension?

Prøv BUPL’s lønberegner


Du og din ledergruppe kan få hjælp til at bruge et BUPL-værktøj for ledere, som forbedrer jeres psykiske arbejdsmiljø

Hjælp til det psykiske arbejdsmiljø

Lokale ledergrupper kan få bistand af BUPL Østjylland til at bruge BUPL’s Lederforenings værktøj, der kan forbedre lederes psykiske arbejdsmiljø. Forløbet mellem jer og BUPL Østjyllands lederforening foregår sådan:

Den første kontakt
Problem-ejeren, den lokale leder-tillidsrepræsentant eller den lokale ledergruppe kontakter BUPL Østjyllands Lederforening for hjælp eller inspiration

Beskrivelse af problemet
Problem-ejeren, den lokale leder-tillidsrepræsentant og BUPL Østjyllands lederkonsulent beskriver problemet/opgaven

Tilrettelæggelse af programmet
Problem-ejeren og BUPL Østjyllands lederkonsulent udvælger redskaber og tilrettelægger et program af maksimum en halv dags varighed

Spilleregler
En kontrakt eller nogle relevante spilleregler aftales indbyrdes

Det lokale møde
Problem-ejeren eller den lokale leder-tillidsrepræsentant og BUPL Østjyllands lederkonsulent afholder et møde, hvor følgende sker:

  • BUPL Østjyllands lederkonsulent introducerer redskaber og styrer processen ved mødet
  • Problem-ejeren eller den lokale leder-tillidsrepræsentant parkerer eventuelle øvrige problemer
  • Problem-ejeren eller den lokale leder-tillidsrepræsentant afrunder dagen med en opsamling og aftaler eventuel opfølgning

Afholdes mødet i BUPL Østjyllands lokaler, er fagforeningen gerne (efter aftale) vært for en let frokost.

Efter forløbet
Har du brug for sparring efter forløbet, er du velkommen til at ringe til BUPL Østjyllands lederkonsulent for sparring

Find din lokale ledertillidsrepræsentant

Kontakt BUPL Østjyllands lokale lederbestyrelse 


Læs her, hvad du kan gøre for at være med til at bestemme, hvordan BUPL Østjylland bedst varetager dine interesser som leder

Som leder og medlem af BUPL er du automatisk medlem af BUPL’s lederforening.

Læs mere om den landsdækkende lederforening

Du kan øve lokal indflydelse på BUPL’s lederarbejde ved at deltage i Årsmøde for ledere. Her vælges den lokale lederbestyrelse.

Læs mere om den lokale lederbestyrelse i BUPL Østjylland

Læs referatet af ledernes årsmøde 15. september 2020


Du kan kontakte medlemmer af BUPL Østjyllands lokale lederbestyrelse.