Fællestillidsrepræsentanter i BUPL Østjylland


Fællestillidsrepræsentanten vælges i en kommune af og blandt tillidsrepræsentanterne. Fællestillidsrepræsentanten og BUPL Østjyllands faglige sekretærer har jævnligt møder med tillidsrepræsentanterne i de enkelte kommuner


Opdateret d. 1 februar, 2021
FTR’en – din lokale interessevaretager

Dine interesser varetager fællestillidsrepræsentanten (FTR) på det lokale niveau. Han/hun forhandler med din arbejdskommune om fx:

  • normeringer
  • løn
  • ansættelsesvilkår

 

Din FTR deltager også i den offentlige debat om dagtilbudsområdet og pædagogers arbejdsvilkår generelt. Han/hun er valgt for en kommune og vælges blandt tillidsrepræsentanterne i din arbejdskommune.

 

FTR – din samarbejdspartner

FTR’en er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, som har overblikket over dagtilbuddene i din arbejdskommune og kender til de forskellige udfordringer og problematikker på børne- og ungeområdet.

Som BUPL-medlem er du altid velkommen til at kontakte din fællestillidsrepræsentant, hvis du har spørgsmål til faglige forhold.

FTR’en og BUPL Østjylland mødes jævnligt med tillidsrepræsentanterne i din arbejdskommune.

 

FTR’er i Østjylland

Find din lokale fællestillidsrepræsentant, som er valgt i netop dit fagområde og din arbejdskommune:

 

Finn Rubach-Larsen
(alle institutionstyper)

61 20 36 26

frl@bupl.dk


 

Anne-Marie Søgaard
(dagtilbudsområdet)

61 20 73 09

ama@bupl.dk

 

 

 

Rikke W. Ganderup
(SFO-området)

61 20 73 08

rwg@bupl.dk

 

 

 


Suppleant pt. ikke valgt


Søren Nissen FTR

Søren Nissen
(alle institutionstyper)

Fredrik Bajers Gade 28, 1. sal

8700 Horsens

24 94 14 55

soni@bupl.dk


 

Tinne M. Christiansen
(alle institutionstyper)

61 20 36 27

tmc@bupl.dk


 

Lone Brask Bay
(alle institutionstyper)

29 21 72 40

lbb@bupl.dk

 

 

Sten Andersen
(suppleant)

24 41 90 45


 

Jesper Kragh
(0-6-årsområdet)

21 62 12 45

jrk@bupl.dk

 

 

 

Karsten Krogh Madsen
(skole- og fritidsområdet)

61 20 36 28

kkm@bupl.dk


Samsø Kommune er en lille kommune med få pædagogiske arbejdspladser, pædagoger og ledere. Derfor har de ikke deres egen fællestillidsrepræsentant.


Jesper Højer Larsen
(alle institutionstyper)

61 26 65 41

jehl@bupl.dk

 

 

 

 

Billede mangler

Søren Sørensen
(suppleant)

50 26 22 60

ssr@bupl.dk


 

Anne Deleuran Momme (orlov)

(alle institutionstyper)

20 49 73 63

alm@bupl.dk

 

 

Suppleant for FTR:

Marie LysdalMarie Lysdal

51 28 08 49 (onsdag & torsdag, kl. 8-16)
mly@bupl.dk


 

Kim Ager
(alle institutionstyper)

23 36 98 91

kag@bupl.dk


Her finder du refusionsskemaer for kørsel og diverse udlæg

Refusion for kørsel

Har du som fællestillidsrepræsentant haft udgifter med at komme til og fra et møde i eller med BUPL Østjylland, så kan du bruge dette km-skema til at få refunderet dine transportudgifter:

KM-skema høj takst 2021

Øvrige udlæg

Har du som fællestillidsrepræsentant haft udgifter i forbindelse med dit tillidshverv i BUPL Østjylland, kan du bruge dette udlægsbilag til at få refunderet dine udgifter:

Udlægsskema