Fællestillidsrepræsentanter i BUPL Østjylland


Fællestillidsrepræsentanten vælges i en kommune af og blandt tillidsrepræsentanterne. Fællestillidsrepræsentanten og BUPL Østjyllands faglige sekretærer har jævnligt møder med tillidsrepræsentanterne i de enkelte kommuner


Opdateret d. 21 januar, 2019

Fællestillidsrepræsentanten (FTR) varetager dine interesser på det lokale niveau. Han/hun forhandler fx normeringer, løn og ansættelsesvilkår med din arbejdskommune og deltager i den offentlige debat om daginstitutioner og pædagogers arbejdsvilkår.

Fællestillidsrepræsentanten er valgt for en kommune og vælges blandt tillidsrepræsentanterne i din arbejdskommune.

FTR – din samarbejdspartner

FTR’en er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, som har overblikket over institutionerne i din arbejdskommune og kender til de forskellige udfordringer og problematikker på området.

Som BUPL-medlem er du altid velkommen til at kontakte din fællestillidsrepræsentant, hvis du har spørgsmål til faglige forhold.

FTR’en og BUPL Østjylland mødes jævnligt med tillidsrepræsentanterne i din arbejdskommune.

FTR’er i Østjylland

Find din lokale fællestillidsrepræsentant, som er valgt i netop dit fagområde og din arbejdskommune:

Fællestillidsrepræsentant for alle institutionstyper:

Finn Rubach-Larsen

61 20 36 26

frl@bupl.dk


Fællestillidsrepræsentant for dagtilbudsområdet:

Anne-Marie Søgaard

61 20 73 09

ama@bupl.dk

 

 

Fællestillidsrepræsentant for SFO-området:

Rikke W. Ganderup

61 20 73 08

rwg@bupl.dk

 

 

 

Suppleant for fællestillidsrepræsentanten på SFO-området:

Uffe Vind

22 76 88 79


Fællestillidsrepræsentant for alle institutionstyper:

Henrik Daugaard Christensen

41 61 74 88

hdc@bupl.dk


Fællestillidsrepræsentant for alle institutionstyper:

Tinne M. Christiansen

61 20 36 27

tmc@bupl.dk


Fællestillidsrepræsentant for alle institutionstyper:

Lone Brask Bay

29 21 72 40

lbb@bupl.dk

 

 

Suppleant for fællestillidsrepræsentanten:

Sten Andersen

24 41 90 45


Fællestillidsrepræsentant for 0-6-årsområdet:

Jesper Kragh

21 62 12 45

jrk@bupl.dk

 

 

Fællestillidsrepræsentant for skole- og fritidsområdet:

Karsten Krogh Madsen

61 20 36 28

kkm@bupl.dk


Samsø Kommune er en lille kommune med få pædagogiske arbejdspladser, pædagoger og ledere. Derfor har de ikke deres egen fællestillidsrepræsentant.


Fællestillidsrepræsentant for alle institutionstyper:

Lisa Krodal

61 20 73 07

lkd@bupl.dk

 

Suppleant for fællestillidsrepræsentanten:

Søren Sørensen

50 26 22 60

ssr@bupl.dk


Fællestillidsrepræsentant for alle institutionstyper:

Anne Deleuran Momme (på barsel)

20 49 73 63

alm@bupl.dk

 

 

Suppleant for fællestillidsrepræsentanten:

Marie Lysdal

21 56 11 64

mly@bupl.dk


Fællestillidsrepræsentant for alle institutionstyper:

Kim Ager

61 62 98 13

kag@bupl.dk


Her finder du refusionsskemaer for kørsel og diverse udlæg

Refusion for kørsel

Har du som fællestillidsrepræsentant haft udgifter med at komme til og fra et møde i eller med BUPL Østjylland, så kan du bruge dette km-skema til at få refunderet dine transportudgifter:

Km-skema høj 2020

Øvrige udlæg

Har du som fællestillidsrepræsentant haft udgifter i forbindelse med dit tillidshverv i BUPL Østjylland, kan du bruge dette udlægsbilag til at få refunderet dine udgifter:

Udlægsskema