Bestyrelsesmedlemmer i BUPL Østjylland


BUPL Østjyllands bestyrelse vælges af og blandt medlemmerne på generalforsamlingen hvert andet år. Se, hvem der blev valgt ind ved generalforsamlingen i oktober 2018.


Opdateret d. 9 august, 2019
Hvem sidder i BUPL Østjyllands bestyrelse?

Her kan du se hvem, der sidder i den nuværende bestyrelse samt deres funktion, arbejdskommune og kontaktoplysninger (valgt på generalforsamlingen 4. oktober 2018):

 

Anne Grethe Rosenberg
formand og faglig sekretær


35 46 56 03
20 10 14 31

anr@bupl.dk

 

 

Ann Søndergaard Pedersen 
næstformand, faglig sekretær og medlem af BUPL’s Hovedbestyrelse

35 46 56 23
61 62 98 55

anp@bupl.dk

 

 

Tine Honoré
kasserer og faglig sekretær


35 46 56 06
20 10 28 87

tih@bupl.dk

 

 

Kim Ager
bestyrelsesmedlem
fællestillidsrepræsentant i Syddjurs Kommune

61 62 98 13

kag@bupl.dk

 

 

Lone Brask Bay
bestyrelsesmedlem
fællestillidsrepræsentant i Odder Kommune

29 21 72 40

lbb@bupl.dk

 

 

Anette Dippel Rasmussen
bestyrelsesmedlem
ressourcepædagog i Silkeborg Kommune

20 58 61 68

adr@bupl.dk

 

 

Bente Binder
bestyrelsesmedlem
skolepædagog i Silkeborg Kommune

30 68 12 64

ber@bupl.dk

 

 

Bettina Laursen
bestyrelsesmedlem
pædagog i Silkeborg Kommune

26 35 11 51

blu@bupl.dk

 

 

Christian Skov Nielsen
bestyrelsesmedlem
skolepædagog i Favrskov Kommune

30 36 21 23

chsn@bupl.dk

 

 

 

Else Marie Møller
bestyrelsesmedlem
pensionist

 

emm@bupl.dk

 

 

Finn Rubach-Larsen
bestyrelsesmedlem
fællestillidsrepræsentant i Favrskov Kommune

61 20 36 26

frl@bupl.dk

 

 

Hejdi Birk
bestyrelsesmedlem
pædagog i Randers Kommune

hbb@bupl.dk
22 67 38 78

 

 

 

Jesper Kragh
bestyrelsesmedlem
fællestillidsrepræsentant i Randers Kommune

21 62 12 45

jrk@bupl.dk

 


 

Karsten Krogh Madsen
bestyrelsesmedlem og medlem af BUPL’s Hovedbestyrelse
fællestillidsrepræsentant i Randers Kommune

61 20 36 28

kkm@bupl.dk

 

 

Rikke W. Ganderup
bestyrelsesmedlem
fællestillidsrepræsentant i Hedensted Kommune

61 20 73 08

rwg@bupl.dk

 

Søren Sørensen
bestyrelsesmedlem
pædagog i Silkeborg Kommune

50 26 22 60

ssr@bupl.dk

 

 

Tinne Christiansen
bestyrelsesmedlem
fællestillidsrepræsentant i Norddjurs Kommune

61 20 36 27

tmc@bupl.dk

 

 

Mette Greve Venneberg
bestyrelsesmedlem
repræsentant for den lokale lederforening

20 56 34 92

mgv@bupl.dk

 

Her finder du refusionsskemaer for kørsel og diverse udlæg

Refusion for kørsel

Har du haft udgifter med at komme til og fra et møde i eller med BUPL Østjyllands lederbestyrelse, så kan du bruge dette km-skema til at få refunderet dine transportudgifter:

Km-skema Lav 2020

Øvrige udlæg

Har du som bestyrelsesmedlem haft udgifter i forbindelse med dit tillidshverv i BUPL Østjylland, kan du bruge dette udlægsbilag til at få refunderet dine udgifter:

Udgiftsbilag