Bestyrelsesmedlemmer i BUPL Østjylland


BUPL Østjyllands bestyrelse vælges af og blandt medlemmerne på generalforsamlingen hvert andet år. Se, hvem der blev valgt ind ved generalforsamlingen i oktober 2016.


Opdateret d. 11. september 2018
Hvem sidder i BUPL Østjyllands bestyrelse?

Her kan du se hvem, der sidder i den nuværende bestyrelse samt deres funktion, arbejdskommune og kontaktoplysninger.

Anne Grethe Rosenberg
formand og faglig sekretær

anr@bupl.dk
35 46 56 03
20 10 14 31

 

 

Ann Søndergaard Pedersen 
næstformand og faglig sekretær

anp@bupl.dk
35 46 56 23
61 62 98 55

 

 

Tine Honoré
kasserer og faglig sekretær

tih@bupl.dk
35 46 56 06
20 10 28 87

 

 

Kim Ager
bestyrelsesmedlem og medlem af BUPL’s Hovedbestyrelse

Fællestillidsrepræsentant i Syddjurs Kommune
kag@bupl.dk
23 36 98 91

 

 

Lone Brask Bay
Bestyrelsesmedlem og medlem af BUPL’s Hovedbestyrelse

Fællestillidsrepræsentant i Odder Kommune
29 21 72 40
lbb@bupl.dk

 

 

Anette Dippel Rasmussen
bestyrelsesmedlem

Ressourcepædagog i Silkeborg Kommune
adr@bupl.dk
20 58 61 68

 

 

Bente Binder
bestyrelsesmedlem

Skolepædagog i Silkeborg Kommune
ber@bupl.dk
30 68 12 64

 

 

Bettina Laursen
bestyrelsesmedlem

Pædagog i Silkeborg Kommune
bpaatoppen@gmail.com
26 35 11 51

 

 

Brigitta Nickelsen
bestyrelsesmedlem

Skolepædagog og TR i Silkeborg Kommune
bon@bupl.dk
30 13 67 07

 

 

Else Marie Møller
bestyrelsesmedlem

Pensionist
emm@bupl.dk

 

 

Eva Gam Laursen
bestyrelsesmedlem

Pædagog i Silkeborg Kommune
egl@bupl.dk
22 88 83 47

 

 

Finn Rubach-Larsen
bestyrelsesmedlem

Fællestillidsrepræsentant i Favrskov Kommune
frl@bupl.dk
61 20 36 26

 

 

Jesper Kragh
bestyrelsesmedlem

Fællestillidsrepræsentant i Randers Kommune
jrk@bupl.dk
21 62 12 45

 

 

Karsten Krogh Madsen
bestyrelsesmedlem

Fællestillidsrepræsentant i Randers Kommune
kkm@bupl.dk
61 20 36 28

 

 

Rikke W. Ganderup
bestyrelsesmedlem

Fællestillidsrepræsentant i Hedensted Kommune
rwg@bupl.dk
61 20 73 08

 

 

Søren Sørensen
bestyrelsesmedlem

Pædagog i Silkeborg Kommune
sorensensdk@gmail.com
50 26 22 60

 

 

Tinne Christiansen
bestyrelsesmedlem

Fællestillidsrepræsentant i Norddjurs Kommune
tmc@bupl.dk
61 20 36 27

 

 

Mette Greve Venneberg
bestyrelsesmedlem

Repræsentant for den lokale lederforening
mette.venneberg@randers.dk
20 56 34 92

 

 

 

Her finder du refusionsskemaer for kørsel og diverse udlæg

Refusion for kørsel

Har du haft udgifter med at komme til og fra et møde i eller med BUPL Østjyllands lederbestyrelse, så kan du bruge dette km-skema til at få refunderet dine transportudgifter:

Km Skema Lav 2018

Øvrige udlæg

Har du som bestyrelsesmedlem haft udgifter i forbindelse med dit tillidshverv i BUPL Østjylland, kan du bruge dette udlægsbilag til at få refunderet dine udgifter:

Udgiftsbilag