Undersøgelser & publikationer for BUPL Nordsjælland


BUPL Nordsjælland udarbejder løbende forskellige typer af dokumentation, som skal bidrage til såvel fagforeningens som det enkelte medlems argumentation. Dokumentationsmaterialet analyserer faglige problemstillinger og angiver en retning for problemets løsning.


Opdateret d. 20. maj 2019

 

BUPL Nordsjælland – vilkårsundersøgelsen 2019

Presse: Massivt behov for flere pædagoger i daginstitutioner

 

 

 

 

 

Analysenotater og fritekstbesvarelser

 


BUPL Nordsjælland har udarbejdet den nye undersøgelse, der afdækker pædagogiske vilkår og børns trivsel og læring i nordsjællandske skoler, SFO’er og klubber.

Udgivet 2015

Skole- og fritidsundersøgelsen 2015 (pdf)


Formålet med undersøgelsen er at afdække pædagoger og lederes adgang til efteruddannelse, relevansen af den uddannelse de gennemfører, samt hvilke barrierer der eksisterer for, at pædagoger og ledere deltager i efter- og videreuddannelse.

Udgivet 2014

Efteruddannelsesundersøgelsen 2014 (pdf)


Denne undersøgelse udgør et statustjek på, hvordan skolereformen realiseres i Nordsjælland med særligt fokus på den rolle pædagoger tiltænkes i skolen her 1,5 måned inden reformen træder i kraft, og de arbejdsvilkår som arbejdet op til reformen afleder.

Udgivet 2014

Skolereformens konsekvenser for pædagogers psykiske arbejdsmiljø (pdf)


Operate A/S har på vegne af BUPL Nordsjælland lavet en analyse af ledernes psykiske arbejdsmiljø i de 12 nordsjællandske kommuner.

Formålet med analysen har været at tage temperaturen på trivslen blandt institutionslederne samt at få underbygget og afdækket, hvilke faktorer og omstændigheder, der udfordrer det psykiske arbejdsmiljø blandt lederne i dagsinstitutionerne.

Udgivet 2013

Kommer snarest online: Det psykiske arbejdsmiljø blandt pædagogiske ledere i Nordsjælland (pdf)


Operate A/S har på vegne af BUPL Nordsjælland foretaget en temperaturmåling i 12 nordsjællandske kommuner om pædagogernes rolle i fremtidens folkeskole og daginstitutioner. Undersøgelsen er lavet som en rundspørge blandt 43 ledende lokalpolitikere herunder borgmestre, viceborgmestre og byrådsmedlemmer.

Rundspørgen er foretaget i perioden 23. april til 24. maj 2013.

Udgivet 2013

Temperaturmåling: Pædagogernes rolle i fremtidens kommuner (pdf)


 

Fra maj-juni 2013 gennemførte BUPL Nordsjælland en undersøgelse blandt fagforeningens medlemmer med fokus på forholdene i de nordsjællandske daginstitutioner og skoler. Undersøgelsen blev afsluttet pr. 01. juni 2013.

Undersøgelsen er blevet gennemført for at afdække de nuværende forhold på skole og fritidsområdet og blandt daginstitutionerne i Nordsjælland.

Undersøgelsen sætter fokus på:

  • Forholdene for børn i vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner
  • Samarbejdet mellem SFO, klub og skoler i Nordsjælland
  • Pædagogers nuværende rolle i skolen i Nordsjælland

Udgivet 2013

BUPL Nordsjællands medlemsundersøgelse 2013 (pdf)


 

En rapport om hvordan en gruppe fællestillidsrepræsentanter i BUPL Nordsjælland har arbejdet med at opkvalificere tillidsmandsmøderne.

Formålet med projekter var bl.a.:

  • at finde styrker og svagheder i kommunikationen med tillidsrepræsentanter
  • at blive bedre til at uddanne gode TR’er
  • at undersøge hvad der skal til for at TR synes, det er et interessant job at varetage
  • at ruste tillidsfolkene til at sætte fagpolitiske problemstillinger på dagsordenen.

Rapport: Opkvalificering af tillidsmandsmøder i BUPL Nordsjælland (pdf)