Ledige stillinger i BUPL Nordsjælland


Her finder du aktuelle stillingsopslag fra BUPL Nordsjælland.


Opdateret d. 24. marts 2020

Vi imødeser fortsat jobansøgninger til vores ledige stilling som kontorleder.

Grundet den særlige situation omkring Coronavirus ser vi os dog ikke i stand til at gennemføre ansættelsessamtalerne som først planlagt, hvorfor ansøgningsfristen rykkes frem til 4. maj.

Vi forventer dermed at kunne afholde 1. samtalerunde den 13. maj og 2. samtalerunde den 15. maj – med forbehold for udviklingen af situationen til den tid.

 


 

Vil du være med til at udvikle BUPL Nordsjælland til en nærværende og synlig fagforening for pædagoger og ledere?

For at styrke vores politiske aktiviteter og medlemsarbejde søger vi nu en kontorleder til en nyoprettet stilling, hvor du vil samarbejde tæt med den politiske ledelse, dygtige medarbejdere og tillidsrepræsentanter.

Stærkt fagligt fællesskab for pædagoger

I BUPL Nordsjælland varetager vi 5.500 pædagoger og lederes interesser i 12 nordsjællandske kommuner. Vi forhandler løn- og ansættelsesvilkår og varetager de faglige interesser inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Politisk kontor med fingeren på pulsen

På vores kontor i Hillerød er vi i alt 17 ansatte, der tæller 6 politisk valgte samt konsulenter med opgaver inden for økonomi, jura, medlemsrådgivning, kommunikation, ledelse, administration mv.

Vi har flade hierarkier og et tæt samspil i hverdagen, når vi arbejder med information om minimumsnormeringer i institutionerne, antal stillinger, sygefravær, løn og andre aktuelle emner i kommunerne.

Du sikrer det gode samarbejde

I tæt samarbejde og med reference til formanden har du som hovedopgave at koordinere og udvikle BUPL Nordsjællands samlede fagpolitiske og administrative arbejde. Du sikrer sammenhæng mellem bestyrelsens politiske mål og den administrative udførelse af opgaverne. Det betyder, at du:

  • forestår personaleledelsen af medarbejdere samt følger op på og koordinerer de daglige opgaver
  • skaber gode samarbejdsrelationer internt som eksternt og understøtter, at BUPL Nordsjælland er en arbejdsplads præget at trivsel og høj motivation for god opgaveløsning i henhold til de politiske og økonomisk udstukne rammer
  • sammen med den politiske ledelse realiserer og understøtter at politiske og strategiske målsætninger omsættes til operationelle mål, god sagsbehandling og pejlemærker som medarbejderne kan arbejde efter.
Et engageret team

Vi har flere forskellige faglige baggrunde. Fælles for os er, at vi tror på fagbevægelsens betydning og at gøre en forskel for den enkelte pædagog. Vi har et rigtig godt arbejdsfællesskab med fokus på både samarbejde og selvstændig opgaveløsning samt en humoristisk og kollegial tone.

Ledelseserfaring og forståelse for fagbevægelsen

Det er vigtigt for os, at du har stærke samarbejds- og relationskompetencer baseret på tillid, involvering og anerkendelse. Du er god til hurtigt at sætte dig ind i faglige problematikker og har evnen til at motivere. Samtidig er du en uhøjtidelig og troværdig sparringspartner, der ved, at vi i fællesskab gør hinanden bedre.

Derudover ser vi gerne, at du:

  • har relevant ledelseserfaring og uddannelse, og er afklaret med din egen lederrolle
  • har en veludviklet forståelse af at arbejde i fagbevægelsen. Har du desuden kendskab til BUPL’s arbejdsområder og erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation, er det en fordel
  • har erfaring med udvikling og ledelses af projektstyring og processer
  • er målorienteret og kan arbejde strategisk, ligesom du formår at kommunikere klart og motiverende.
Opgaveprofil

Hent: Opgaveprofil for kontorleder (pdf)

Er du interesseret?

Send din ansøgning, CV og kontaktinformation på to referencer til BUPL Nordsjælland pr. mail: nordsjaelland-job@bupl.dk.

Ansøgningsfrist

Grundet den særlige situation omkring Coronavirus ser vi os desværre ikke i stand til at gennemføre ansættelsessamtalerne som først planlagt, hvorfor ansøgningsfristen rykkes frem til 4. maj.

Vi forventer dermed at kunne afholde 1. samtalerunde den 13. maj og 2. samtalerunde den 15. maj – med forbehold for udviklingen af situationen til den tid.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte formand Pernille Riis på mobil 2178 0670 eller næstformand Dorte Ellegaard 2969 8103.

Stillingen er uden højeste tjenestetid og lønnen fastsættes efter konkret forhandling i forhold til dine kvalifikationer.

 


 

Vi imødeser fortsat jobansøgninger til vores ledige stilling som kontorleder.

Grundet den særlige situation omkring Coronavirus vil vi, i dagene op til ansøgningsfristen, orientere alle ansøgere om eventuelle ændringer til ansættelsesprocessen.