Ledige stillinger i BUPL Nordsjælland


Her finder du aktuelle stillingsopslag fra BUPL Nordsjælland.


Opdateret d. 30. marts 2021

Vi har for nuværende 1 ledig stilling

 


 

Vil du have et meningsfuldt job, der gør en reel forskel for 5.500 medlemmers arbejds- og privatliv? Kan du se fordelene ved at arbejde i en organisation, der er Danmarks største faglige fællesskab for pædagoger? Og er du både talknuser og strateg?

 


For at styrke vores medlemsarbejde søger vi nu en kollega til en nyoprettet stilling, hvor du vil samarbejde tæt med den politiske ledelse, dygtige kolleger og tillidsvalgte.

Stærkt fagligt fællesskab for pædagoger

I BUPL Nordsjælland varetager vi 5.500 pædagoger og lederes interesser i 12 nordsjællandske kommuner. Vi forhandler løn- og ansættelsesvilkår og varetager de faglige interesser inden for det pædagogiske arbejdsområde. Fælles for os er, at vi tror på, at fagbevægelsens arbejde gør en forskel for den enkelte pædagog.

Politisk kontor med høj faglighed

På vores kontor i Hillerød er vi i alt 18 ansatte, der tæller 6 politisk valgte samt konsulenter med opgaver inden for økonomi, jura, medlemsrådgivning, kommunikation, ledelse, administration mv. Vi har et fladt hierarki og et tæt samspil i hverdagen, når vi arbejder med information om minimumsnormeringer i institutionerne, sygefravær og andre aktuelle emner i kommunerne.

Spil en vigtig rolle med analyse og strategi i centrum

Som vores nye kollega får du ansvar for den samlede lønstrategi for 12 kommuner, så vi i sidste ende sikrer vores medlemmer en bedre løn.

Mere konkret får du ansvar for at:

  • afkode værdier i de forhåndsaftaler, vi har, inden vi indgår nye, så vi ved, hvad der reelt betyder noget i forhandlingen.
  • styrke lønarbejdet ved at forberede og gennemføre analyser på kommune- og institutionsniveau til brug for den enkelte fællestillidsrepræsentant (FTR) og forhandlingsleder (FL).
  • håndtere analysearbejdet og oversætte det til forhandlingsoplæg, som FTR og FL kan handle på.
  • levere analyser og strategiske anbefalinger, der klæder os endnu bedre på i forhold til forhandlinger.
  • skabe struktur for indsatsen i forhold til lønstrategien.

Stillingen er en solid mulighed for at sætte et betydeligt præg på vores lønstrategi og både operere på et konkret analytisk og et mere overordnet, strategisk plan. Ydermere er du med til at skabe endnu mere struktur på lønområdet, og du bliver en del af et rigtig godt arbejdsfællesskab med en humoristisk og kollegial tone og fokus på både samarbejde og selvstændig opgaveløsning.

Flere indgange til stillingen
  • Vi forestiller os, at du har en akademisk baggrund og erfaring fra en lignende stilling inden for lønområdet – højst sandsynligt i en faglig eller politisk styret organisation.
  • Du har som minimum et par års strategisk erfaring med lønområdet.
  • Du er både talknuser og strateg, så du kan operere ubesværet på både analytisk og strategisk plan samt omsætte store løndatamængder til forståeligt sprog og korte notater til brug i forhandlinger.
  • Du har god forståelse for overenskomster, forhåndsaftaler, og hvordan det hænger sammen med den løn, som den enkelte får, samt lønudviklingen i kommunen.
  • Du kan omsætte data til strategiske overvejelser og politiske anbefalinger.

Det er vigtigt for os, at du har stærke samarbejds- og relationskompetencer baseret på tillid, involvering og anerkendelse.

Du er god til hurtigt at sætte dig ind i faglige problematikker, samtidig med at du er en dygtig sparringspartner, der ved, at vi i fællesskab gør hinanden bedre.

Er du interesseret?

Send din ansøgning, dit CV og kontaktinformation på to referencer til BUPL Nordsjælland via Jobindex: Erfaren løn- og analysemedarbejder

Ansøgningsfrist er d. 26. april kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler er planlagt til den 3. og 4. maj samt 2. runde den 7. maj.

For nærmere information om stillingen kan følgende kontaktes: Anders Wolf Andresen, Kontorleder, mobil: 5192 5728 eller Pernille Riis, Formand, mobil: 2178 0670

Stillingen er fuldtid og ansættelse og løn sker efter overenskomst.