Ledige stillinger i BUPL Nordsjælland


BUPL Nordsjælland søger
Socialrådgiver/Juridisk konsulent


Opdateret d. 16. juli 2019

Til det ansættelses- og arbejdsretslige område samt til sager på social- og arbejdsmarkedsområdet søger BUPL Nordsjælland en ny medarbejder, gerne socialrådgiver eller jurist, til at varetage medlemmernes interesser i forbindelse med afsked, sociale- og ansættelsesretslige spørgsmål mv. Du skal yde bistand og rådgivning samt forhandle medlemssager med kommunernes personale- og HR-afdelinger og øvrige arbejdsgivere.

Arbejdsopgaver i stillingen
Ansættelses- og arbejdsretsområdet

 • Rådgivning af medlemmer i spørgsmålet om ansættelsesforhold og overenskomster.
 • Forhandling afskedigelses-og fratrædelsessager med kommunale- såvel som private arbejdsgivere.

Social- og arbejdsmarkedsområdet

 • Rådgivning i og behandling af sociale sager som f.eks sygdom, sygedagpenge, fleksjob, ressourceforløb, pension mv.

Private institutioner

 • Lønsagsbehandling

Fælles for alle områder

 • Erfarings- og videns opsamling indenfor områderne med henblik på analyser, der kan understøtte fagforeningens strategi og politik indenfor områderne samt det øvrige forhandlingsarbejde overfor arbejdsgiverne.
 • Formidling og undervisning, herunder at fungere som sparringspartner for ledelse og tillidsrepræsentanter.

Kvalifikationer

 • Relevant uddannelse og erfaring.
 • Erfaring med og kendskab til ansættelsesret, overenskomstfortolkning, forvaltningsret samt socialret og beskæftigelseslovgivning.
 • Har analytiske kompetencer og kan uddrage essensen af en sag.
 • Selvstændigt arbejdende med interesse for vidensdeling og udviklingsopgaver.
 • Forhandlingserfaring og gode kommunikative evner.

Vores forventninger til dig

 • Overblik og evne til prioritering – også når arbejdsopgaverne er mange og tidsfristerne korte.
 • Fleksibel, udadvendt og med gode tværfaglige samarbejdsevner.
 • Ro og gennemslagskraft og evner at håndtere sager med til tider højt konfliktniveau og medlemmer, der befinder sig i en presset situation.
 • Lyst til at arbejde i en politisk styret organisation samt har et afklaret forhold til fagpolitisk arbejde.
 • Interesse for medlemskontakt og medlemsservice. Og lyst til at deltage i de samlede arbejdsopgaver i en fagforening, herunder mindre undervisningsopgaver

Se opgaveprofil (pdf)

Løn og arbejdsvilkår
Stillingen er på 37 timer med tiltrædelse snarest eller pr. 01.10.19. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Egen bil forudsættes, da forhandlingsarbejdet ofte foregår ude i kommunerne.

Ansøgning
Stiles til BUPL Nordsjælland og sendes pr. mail til: nordsjaelland-job@bupl.dk
Ansøgningsfrist 12. august 2019 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler er planlagt til d. 20. august med 2. runde samtaler d. 26. august
For yderligere information kan der rettes henvendelse til formand Pernille Riis 2178 0670 eller næstformand Dorte Ellegaard 29698103

BUPL Nordsjælland er en lokal professionsfagforening. BUPL Nordsjælland varetager næsten 6.000 pædagoger og lederes interesser i 12 nordsjællandske kommuner. Vi forhandler løn- og ansættelsesvilkår
og varetager de faglige interesser for det pædagogiske arbejdsområde. Vi er 16 engagerede ansatte, som du vil indgå i tværgående opgaveløsning med.
Læs mere om os på www.bupl.dk/nordsjaelland