Generalforsamling 2020 :: BUPL Nordsjælland


BUPL Nordsjælland afholder generalforsamling årligt. Dette års generalforsamling finder sted d. 1. oktober 2019 på Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød


Opdateret d. 30. september 2020
Vi generobrer fagligheden

Kom til generalforsamling i BUPL Nordsjælland den 1. oktober 2020 på Konferencecenter Pharmakon kl. 18.30 – ca. 22.00

Nedenfor kan du orientere dig i materialerne, som offentliggøres løbende i takt med processen.

Indskrivning og spisning forud for generalforsamlingen foregår fra kl. 17.00 – 18.30.

 

Tilmelding

Tilmelding til generalforsamling, spisning mv. kan ske fra d. 1. september

Tilmeld dig BUPL Nordsjællands generalforsamling 2020 

 

Endelig dagsorden

1. Velkomst og formalia
1.1 Valg af dirigent
1.2 Valg af referent
1.3 Valg af stemmeudvalg

2. Bestyrelsens beretning og fremtidigt virke
2.1 Formandens beretning og debat

3. Hovedbestyrelsens kongresberetning

4. Regnskab 2019 samt forslag til budget 2021

5. Indkomne forslag 5.1 Lovændringsforslag
5.2 Bevilling

6. Valg
6.1 Næstformand
6.2 1. Hovedbestyrelsesmedlem
6.3 2. Suppleant for HB-medlemmer
6.4 Bestyrelsesmedlemmer
6.5 Suppleanter til bestyrelsen
6.6 Kongresdelegerede
6.7 Suppleanter for kongresdelegerede
6.8 Kritiske revisorer
6.9 Suppleant for kritiske revisorer

7. Afslutning

 

Kom til Generalforsamling 2020 i BUPL Nordsjælland

Offentliggørelse af materialer

Diverse materialer til generalforsamlingen offentliggøres på hjemmesiden fra den 10. september 2020.

COVID-19 og vores forholdsregler
  • BUPL Nordsjælland – og Pharmakon – er stærkt optagede af at overholde og tydeliggøre retningslinjer for håndhygiejne og afstandskrav.
  • Hvis der kommer flere, end vi kan og må være i salen, vil vi skabe mulighed for livestreaming i andre lokaler på Pharmakon.
  • Der er også mulighed for at deltage digitalt hjemmefra. PÅ den måde kan alle ‘deltage’, nogle dog på afstand.
  • Der er taget de fornødne forholdsregler, så det er muligt at indtage middagen uden risiko for smitte.

Hvis du har brug for yderligere information, så skriv eller ring endelig til os. Vi gør vores yderste for at overholde sundhedsmyndighedernes påbud og anbefalinger og er selvfølgelig meget optaget af at minimere enhver risiko for smitte.

Her finder Pharmakons forholdsregler