Generalforsamling 2021 :: BUPL Nordsjælland


BUPL Nordsjælland afholder generalforsamling årligt. Dette års generalforsamling finder sted mandag d. 4 oktober 2021 på Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød


Opdateret d. 15. september 2021
Rekruttering til fag og uddannelse

Rekruttering går i fodsporene på fastholdelse: En af velfærdssamfundets største udfordringer lige nu er mangel på pædagoger. Pædagoger er i høj kurs og bringes i spil på mange forskellige arenaer. Desværre er der for få uddannede pædagoger og i takt med at presset på rammer og vilkår øges, bliver der færre.

Kom til generalforsamling i BUPL Nordsjælland mandag d. 4. oktober 2021 på Konferencecenter Pharmakon kl. 18.30 – ca. 22.00

Nedenfor kan du orientere dig i materialerne, som offentliggøres løbende i takt med processen.

Indskrivning og spisning forud for generalforsamlingen foregår fra kl. 17.00 – 18.30.

 

Tilmelding

Tilmelding til generalforsamling, spisning mv. sker her

OBS! Hvis du ønsker at deltage i middagen, så skal du tilmelde dig senest d. 28. september.

 

Foreløbig dagsorden

Endelig dagsorden til generalforsamlingen offentliggøres 5 dage før generalforsamlingen. Den foreløbige dagsorden for generalforsamlingen i BUPL Nordsjælland er:

  1. Velkomst og formalia
  2. Bestyrelsens beretning og fremtidigt virke
  3. Regnskab 2020 samt forslag til budget 2022
  4. Indkomne forslag: forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
  5. Valg
  6. Afslutning

 

Offentliggørelse af materialer

Diverse materialer til generalforsamlingen offentliggøres på hjemmesiden den 10. september.

Download beretning og fremtidigt virke

Download beretning og fremtidigt virke

Kom til Generalforsamling 2020 i BUPL Nordsjælland

Offentliggørelse af materialer

Diverse materialer til generalforsamlingen offentliggøres på hjemmesiden fra den 10. september 2020.

COVID-19 og vores forholdsregler
  • BUPL Nordsjælland – og Pharmakon – er stærkt optagede af at overholde og tydeliggøre retningslinjer for håndhygiejne og afstandskrav.
  • Hvis der kommer flere, end vi kan og må være i salen, vil vi skabe mulighed for livestreaming i andre lokaler på Pharmakon.
  • Der er også mulighed for at deltage digitalt hjemmefra. PÅ den måde kan alle ‘deltage’, nogle dog på afstand.
  • Der er taget de fornødne forholdsregler, så det er muligt at indtage middagen uden risiko for smitte.

Hvis du har brug for yderligere information, så skriv eller ring endelig til os. Vi gør vores yderste for at overholde sundhedsmyndighedernes påbud og anbefalinger og er selvfølgelig meget optaget af at minimere enhver risiko for smitte.

Her finder Pharmakons forholdsregler