Generalforsamling 2019 :: BUPL Nordsjælland


BUPL Nordsjælland afholder generalforsamling årligt. Dette års generalforsamling finder sted d. 1. oktober 2019 på Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød


Opdateret d. 13. september 2019
Kvalitet: fra indtryk til udtryk og aftryk

– Jagten på kvalitet starter med din fortælling

Kom til generalforsamling i BUPL Nordsjælland den 1. oktober 2019 på Konferencecenter Pharmakon kl. 18.30 – ca. 22.00

Indskrivning og spisning

Indskrivning og spisning forud for generalforsamlingen foregår fra kl. 17.00 – 18.30.

Tilmelding

Gå til tilmelding til dette års generalforsamling, spisning mv.

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen i BUPL Nordsjælland:

Endelig dagsorden til generalforsamlingen offentliggøres 5 dage før generalforsamlingen.

 • Velkomst og formalia
 • Bestyrelsens beretning og fremtidigt virke
 • Regnskab 2018 samt forslag til budget 2020
 • Indkomne forslag
  (Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
 • Valg
 • Afslutning
Offentliggørelse af materialer til generalforsamlingen

Diverse materialer til generalforsamlingen offentliggøres på hjemmesiden fra den 10. september 2019.

 • Politisk udtalelse 2019 (opdateres)
 • Debat (opdateres)
 • Beretning, fremtidigt virke og gældende politikker 2019
 • Regnskab 2018
 • Budgetforslag 2020 (opdateres)
 • Kandidatpræsentationer (opdateres)
 • Bevilling 2019 (opdateres)
 • Endelig dagsorden til generalforsamlingen i BUPL Nordsjælland (opdateres)
 • Referat: Generalforsamlingen I BUPL Nordsjælland 2019 (opdateres efter afholdt generalforsamling)

 

Hvert andet år afholder BUPL kongres. 2018 var et kongresår, og nedenfor kan du orientere dig i materialerne omhandlende sidste års kongres:

 1. Hovedbestyrelsens kongresberetning 2016-2018 www.bupl.dk/kongres2018
 2. Professionsstrategien
 3. Lovændringsforslag
 4. Kongresbudgettet
 5. Målsætninger for BUPL’s økonomi