Generalforsamling BUPL Nordsjælland


BUPL Nordsjælland afholder generalforsamling årligt.


Opdateret d. 18. september 2018

Dette års generalforsamling i BUPL Nordsjælland er nu åbent for tilmeldinger. Du tilmelder dig via nedenstående link til arrangementet.

 

Tid og sted
 • 24. september 2018
 • Kl. 18.30 – ca. 22.00
 • Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød

 

Indskrivning og spisning

Indskrivning og spisning forud for generalforsamlingen foregår fra kl. 17.00 – 18.30.

Ønsker du at deltage i spisning, så skal din tilmelding ske senest d. 20. september af hensyn til bestilling af forplejning. Herefter lukkes der ned for den elektroniske tilmelding.

Fra og med fredag den 21.09 til d. 24.09 er der fortsat mulighed for at tilmelde sig generalforsamlingen ved direkte henvendelse til BUPL Nordsjælland. Dette vil dog være tilmelding til deltagelse uden spisning.

 

Tilmelding

Gå til tilmeldingen

 

Offentliggørelse af materialer til generalforsamlingen

 

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen i BUPL Nordsjælland og BUPL-A
 1. Velkomst og formalia
 2. Bestyrelsens beretning og fremtidigt virke
 3. Regnskab 2017 samt forslag til budget 2019
 4. Indkomne forslag
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
 5. Valg
 6. Afslutning

Kl. ca. 21.45 – 22.00 gennemføres generalforsamlingen i BUPL-A med særskilt dagsorden.

 

I år afholder BUPL kongres i dagene 29. og 30. november, og der vil på de lokale fagforeningers kommende generalforsamlinger ske orientering/ drøftelse af forskellige emner, der senere skal besluttes på kongressen.

 1. Hovedbestyrelsens kongresberetning 2016-2018 www.bupl.dk/kongres2018
 2. Professionsstrategien
 3. Lovændringsforslag
 4. Kongresbudgettet
 5. Målsætninger for BUPL’s økonomi


På dagsordenen for generalforsamlingen i BUPL Nordsjælland den 24.09.18 er der et punkt om valg af delegerede og suppleanter herfor til Pensionskassen PBU.

BUPL Nordsjælland har 3 delegerede i PBU, og et antal suppleanter. Nogle af de nuværende PBU-delegerede har pt. tilkendegivet, at de ønsker at genopstille, ligesom der har meldt sig en ny kandidat.

Nedenfor ses de pt opstillede kandidaters præsentationer

Materiale til orientering omkring arbejdet i PBU