Generalforsamling BUPL Nordsjælland


BUPL Nordsjælland afholder generalforsamling årligt. Dette års generalforsamling fandt sted d. 24. september 2018 på Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød


Opdateret d. 04. juni 2019
Offentliggørelse af materialer til generalforsamlingen

 

 

I år afholder BUPL kongres i dagene 29. og 30. november, og der vil på de lokale fagforeningers kommende generalforsamlinger ske orientering/ drøftelse af forskellige emner, der senere skal besluttes på kongressen.

  1. Hovedbestyrelsens kongresberetning 2016-2018 www.bupl.dk/kongres2018
  2. Professionsstrategien
  3. Lovændringsforslag
  4. Kongresbudgettet
  5. Målsætninger for BUPL’s økonomi


På dagsordenen for generalforsamlingen i BUPL Nordsjælland den 24.09.18 er der et punkt om valg af delegerede og suppleanter herfor til Pensionskassen PBU.

BUPL Nordsjælland har 3 delegerede i PBU, og et antal suppleanter. Nogle af de nuværende PBU-delegerede har pt. tilkendegivet, at de ønsker at genopstille, ligesom der har meldt sig en ny kandidat.

Nedenfor ses de pt opstillede kandidaters præsentationer

Materiale til orientering omkring arbejdet i PBU