For tillidsrepræsentanter i BUPL Nordsjælland


Som tillidsrepræsentant i BUPL Nordsjælland bliver du klædt godt på til opgaven. Vi tilbyder blandt andet:


Opdateret d. 21. maj 2019
 • Seks kursusdage
 • Netværk for TR
 • Gratis TR-coaching
 • Kommunerettede TR-aktiviteter
 • TR-Uddannelsesdage

Uddannelse til tillidsrepræsentanter

For at klæde dig bedst muligt på til at varetage dit hverv som tillidsrepræsentant har BUPL Nordsjælland en række tilbud.

Som nyvalgt TR bliver du inviteret til en introdag, og alle TR’er har hvert år mulighed for at deltage i seks uddannelsesdage fordelt på tre sammenhængende dage forår og efterår. Derudover tilbyder vi løbende kommunerettede kurser efter aftale.

Her finder du alle kurser og arrangementer i BUPL Nordsjællands arrangementer

 

Fælles TR-kurser

Kontakt TR-udannelsesansvarlig

Freja Stevenson
Udviklingskonsulent
Mobil +45 29 69 81 00
Email fjs@bupl.dk

 

 


TR-uddannelsesdage efterår 2019 foregår 30.,31. oktober og 1.november 2019

Dagene forløber over tre dage forår og efterår.

TR-uddannelsesdage er BUPL Nordsjællands læringstilbud og kompetenceudvikling for tillidsrepræsentanter i Nordsjælland. Hensigten er at tilbyde dig kompetenceudvikling i intense og praksisrettede forløb, der understøtter din rolle og dine opgaver som tillidsrepræsentant.

Hvorfor er uddannelsestilbuddet samlet på tre dage?
Formålet med uddannelsestilbuddet er at skabe praksisnære læringsrum, hvor du kan kvalificere dig til dine TR-opgaver. Samtidig håber vi, at uddannelsesdagene kan give grobund for samhørighed og sparring på tværs af de nordsjællandske kommuner.

Hvordan foregår uddannelsesdagene?
På uddannelsesdagene udbyder vi en række forskellige workshops. Eksempler på workshops er f.eks. forhandling og kommunikation, sygefravær, ansættelsesforhold, arbejdstidstilrettelæggelse, pædagogfaglig argumentation og den svære samtale. Du vælger at deltage i en række kortere workshops og én heldagsworkshop i løbet af de tre dage. Samtidig vil der også være oplæg og aktiviteter i plenum. Når du tilmelder dig uddannelsesdagene, har du mulighed for at læse om de enkelte workshops, og du vil blive bedt om at vælge, hvilke du ønsker at deltage i.

Hvorfor er kompetenceudvikling vigtig for dig som TR?
Arbejdsmarkedet er under stadig forandring, og det stiller krav til tillidsrepræsentantens rolle. Du er BUPLs repræsentant på arbejdspladsen og fungerer som bindeled mellem kolleger og fagforeningen. I den position spænder dine opgaver bredt – som ambassadør for din profession, som løn- og vilkårsforhandler og som bidragsyder til den strategiske udvikling på din institution.

Er der mulighed for frikøb?
Deltagelse på uddannelsesdagene er gratis, og der er mulighed for, at din arbejdsgiver kan indhente refusion for dit fravær hos BUPL Nordsjælland. Refusionen kan bruges til vikardækning. Refusionen kan søges ved hjælp af kommunens skema “indberetning om tjenestefrihed til tillidsrepræsentanter”. Du og din leder skal selv rekvirere og udfylde skemaet fra kommunen.

Hvornår afholdes uddannelsesdagene næste gang?
Næste TR-uddannelsesdage afvikles foråret 2019 på Pharmakon. Datoen er endnu ikke fastlagt.
Beskrivelse af arrangementet, workshopsene og tilmelding vil være tilgængelig under BUPL Nordsjællands arrangementer, når vi nærmer os tilmeldingen til dagene.

Her finder du alle kurser og arrangementer i BUPL Nordsjællands arrangementer


BUPL Nordsjælland har en række netværk, som du som medlem gratis kan melde dig ind i. Målet er at skabe rum for erfaringsdeling mellem tillidsvalgte. Mangler der et relevant netværk til dig, så kontakt os. Vi opretter nye netværk løbende.

Et fagpolitisk netværk giver dig mulighed for at drøfte og debattere udfordringer, tendenser og udvikling i en større helhed med andre tillidsrepræsentanter på tværs af kommuner i Nordsjælland.

Gennem videndeling og erfaringsudveksling bliver du klogere på din TR-rolle og opgaver. Netværkene udruster dig til fremtidens dagsordener og giver dig inspiration og redskaber til hverdagens fagpolitiske udfordringer.

 


Specialnetværk

Netværket for specialområdet er målrettet tillidsrepræsentanter på specialskoler og i specialbørnehaver i Nordsjælland.

Planlagte mødedatoer for netværket i efteråret:

 • 15. maj 2019
 • 4. september 2019
 • 20. november 2019
 • 5. februar 2020
 • 6. maj 2020

 


TRIL netværk

Dette netværk er for TR i Institutioner med flere Ledere i Nordsjælland.

Planlagte mødedatoer for netværket i efteråret:

 • 11. juni 2019
 • 2. september 2019
 • 10. december 2019
 • 4. februar 2020
 • 12. maj 2020

Med mindre andet oplyses afholdes alle møder i BUPL Nordsjælland. Østergade 4A, 3400 Hillerød, kl. 9 – 12.


Arbejdet som tillidsrepræsentant er både spændende og til tider krævende. BUPL Nordsjælland tilbyder derfor tre gratis coachingsamtaler målrettet dig som TR.

Som tillidsrepræsentanter kan overblikket en gang imellem forsvinde, der kan opstå tvivl, eller du kan have svært ved at finde dine ben i rollen som tillidsrepræsentant. Derfor tilbyder BUPL Nordsjælland tillidsrepræsentanter et gratis coachingforløb af tre sessioner.

Vi tilbyder coaching til dig i dit TR-arbejde

Samtalerne er anonyme og tager udgangspunkt i de udfordringer, du oplever som TR. Det kunne f.eks. være.

 • styrkelse af kommunikationen med kolleger og ledere
 • håndtering af forandringer på arbejdspladsen
 • at brænde igennem i forhandlinger
 • at styrke evnen til at prioritere

Ved hjælp af samtaleteknikker stiller coachen spørgsmål, som kan hjælpe dig med at se din situation fra en anden vinkel og vende blikket mod nye muligheder. På den måde bliver du bedre i stand til at opdage og udnytte det potentiale, du allerede rummer, i løsningen af dine opgaver.

Vi bruger uddannede og udviklingsorienterede coaches, som har kendskab til det pædagogiske område.

Samtalerne foregår i BUPL Nordsjællands lokaler i Østergade 4A i Hillerød på følgende dage:

2018

 • 21. december

2019

 • 4. januar
 • 1. februar
 • 15. marts
 • 5. april
 • 3. maj
 • 7. juni

Pris: BUPL Nordsjælland tilbyder de tre første coaching-sessions gratis.

Booking

Skriv eller ring til Freja Stevenson senest 3 dage før den ønskede coachingdato. Husk at oplyse om du helst vil have en tid formiddag eller eftermiddag.

 


I 2009 fik lederne deres egen overenskomst. Lederne udgør nu en selvstændig overenskomstgruppe med ret til at vælge tillidsrepræsentant.

Gå til området for ledere


Her finder du de skemaer, der skal udfyldes, når en ny tillidsmand er valgt.

Skemaerne skal udfyldes og sendes eller afleveres til:

BUPL Nordsjælland
Østergade 4a
3400 Hillerød