For tillidsrepræsentanter i BUPL Nordsjælland


Velkommen som tillidsrepræsentant i BUPL Nordsjælland. Vi har masser af gode tilbud til dig, hvad enten du er ny eller erfaren TR


Opdateret d. 05. februar 2021

Din rolle som TR

Som TR har I naturligvis også en særlig rolle i denne forbindelse. I har sikkert allerede stået i situationer, hvor kolleger havde brug for svar. Er I i tvivl om noget, så ret i første omgang henvendelse til din leder/arbejdsgiver.

Vi henviser i øvrigt til forbundets side for spørgsmål og svar ang. Coronavisus / COVID-19. Her finder du også de relevante links til information på myndighedernes hjemmeside.

https://bupl.dk/artikel/corona-virus-alle-gode-raad-samlet-et-sted/

Juridisk bistand

Ud fra det besluttede forsigtighedsprincip vil medlemmer med behov for juridisk bistand tilbydes telefonsamtaler eller samtaler via Skype og Facetime og/eller skriftlig kommunikation i stedet for fremmøde.

 


 • Seks kursusdage
 • Netværk for TR
 • Gratis TR-coaching
 • Kommunerettede TR-aktiviteter
 • TR-Uddannelsesdage (de næstkommende er i foråret 2021 – efteråret 2020 erstattes af en TR-konference samt løbende kursusdage)

 


Introforløb til tillidsrepræsentanter

Som nyvalgt TR bliver du inviteret til en introdag, hvor du kan få svar på alle de spørgsmål, der helt naturligt er som nyvalgt. Og det er bare starten. Herefter får du 6 udfordrende uddannelsesdage årligt i fællesskab med alle de andre tillidsrepræsentanter i BUPL Nordsjælland – plus en masse netværks- og coachingmuligheder.

Introdage i 2021

 • 25. maj 2021 kl. 9-12
  Indkaldelsen bliver sendt direkte til dig, der er valgt som TR inden for de sidste 3 måneder, og du skal kun kontakte os, hvis du framelder dig Introdagen.

Digitale kurser

 • Intro til OK og arbejdstidsregler den 25. februar kl.9-12
  Spørgetime d. 9.3. kl. 9.30 til 10.30 på Teams
 • Ledelsesret og bisidderrollen 16. marts 2021kl. 9-15
  Spørgetime d. 7.4.2021 kl. 9.30 – 10.30 på Teams
 • Kom med i MED 13.4.2021
  Spørgetime og afslutning på introforløbet d. 28.4. 2021 kl.  8.30 -10.30 på Teams

Find alle kurser til tillidsvalgte

Du skal selv tilmelde dig disse kurser. som kan tages som et samlet forløb eller som enkeltstående kurser. Ved tilmelding modtager du en kvittering (tjek evt. i dit spamfilter) og et par dage inden kurset, får du tilsendt et link til den digitale platform Teams, hvorpå kurset bliver udsendt.
OBS! Du behøver ikke at have installeret Teams på din computer eller tablet for at kunne deltage i kurset.

Sammen med det digitale link vil du også modtage en manual for, hvordan du logger på, og hvad du kan gøre, hvis du har tekniske problemer.

Digital spørgetime til hvert kursus
Ca. 14 dage efter hvert kursus er der mulighed for at deltage i en digital spørgetime med underviseren. Her har du mulighed for at få svar på spørgsmål, du har samlet sammen på baggrund af din nye viden fra kurset. Det er ikke et rum for sagsbehandling. Skulle du have brug for at få hjælp eller sparring på en konkret sag, skal du starte med at kontakte din FTR i kommunen.  Du skal selv tilmelde dig de resterende kurser i introforløbet.


Digital TR-konference

Coronaen er stadig over os og snart starter OK21 forhandlingerne. Vi inviterer derfor til en digital TR konference i tre dele. Hver del vil vare en formiddag og tilbyde forskellige perspektiver på OK21 samt barrierer og muligheder for professionsstrategiens virke i Coronaens tid.

Der vil være mulighed for frikøb til arrangementerne.

 • Den 27.1.21 kl. 9-12:” OK21 i Coronaens tid” – samtale mellem politisk ansvarlige for overenskomst Dorte Ellegaard og politisk ansvarlig for TR området Sidsel Pedersen begge BUPL Nordsjælland og arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl fra Aalborg Universitet.
  Her får du også mulighed for at stille spørgsmål til Dorte Ellegaard ,Sidsel Pedersen og Laust Høgedahl via en digital platform.Du kan tilmelde dig via dette link : https://org.bupl.dk/web/web042.nsf/tilmeldx?openform&kid=TR270121
 • Den 26.2.21 kl. 9-12: ”Professionsstrategi i Coronaens tid – hvor bliver fagligheden af?”- paneldebat med forskellige interessenter på det pædagogiske område: repræsentant fra en børnefaglig forvaltning, TR, AMR og professions ansvarlige i BUPLDer bliver åbnet for tilmelding primo februar
 • 26.3.21 kl. 9-12 ”OK21 – hvad så nu?” – programmet står stadig åbent under overskriften, eftersom vi afventer OK forhandlingerne og hvilke konsekvenser det har for TR arbejdet.Der bliver åbnet for tilmelding primo marts

Kontakt TR-udannelsesansvarlig

Freja Stevenson
Udviklingskonsulent
Mobil +45 29 69 81 00
Email fjs@bupl.dk

 

 

AFLYST: TR-Uddannelsesdage 2020/1 :: 1. – 3. april 2020

 

Se hele arrangementet her: ‘På vej mod OK21’


TR Uddannelsesdage Forår 2020 Kursuskatalog - download kataloget

Download program & workshopkatalog


 

Dagene forløber over tre dage forår og efterår.

TR-uddannelsesdage er BUPL Nordsjællands læringstilbud og kompetenceudvikling for tillidsrepræsentanter i Nordsjælland. Hensigten er at tilbyde dig kompetenceudvikling i intense og praksisrettede forløb, der understøtter din rolle og dine opgaver som tillidsrepræsentant.

Hvorfor er uddannelsestilbuddet samlet på tre dage?
Formålet med uddannelsestilbuddet er at skabe praksisnære læringsrum, hvor du kan kvalificere dig til dine TR-opgaver. Samtidig håber vi, at uddannelsesdagene kan give grobund for samhørighed og sparring på tværs af de nordsjællandske kommuner.

Hvordan foregår uddannelsesdagene?
På uddannelsesdagene udbyder vi en række forskellige workshops. Eksempler på workshops er f.eks. forhandling og kommunikation, sygefravær, ansættelsesforhold, arbejdstidstilrettelæggelse, pædagogfaglig argumentation og den svære samtale. Du vælger at deltage i en række kortere workshops og én heldagsworkshop i løbet af de tre dage. Samtidig vil der også være oplæg og aktiviteter i plenum. Når du tilmelder dig uddannelsesdagene, har du mulighed for at læse om de enkelte workshops, og du vil blive bedt om at vælge, hvilke du ønsker at deltage i.

Hvorfor er kompetenceudvikling vigtig for dig som TR?
Arbejdsmarkedet er under stadig forandring, og det stiller krav til tillidsrepræsentantens rolle. Du er BUPLs repræsentant på arbejdspladsen og fungerer som bindeled mellem kolleger og fagforeningen. I den position spænder dine opgaver bredt – som ambassadør for din profession, som løn- og vilkårsforhandler og som bidragsyder til den strategiske udvikling på din institution.

Er der mulighed for frikøb?
Deltagelse på uddannelsesdagene er gratis, og der er mulighed for, at din arbejdsgiver kan indhente refusion for dit fravær hos BUPL Nordsjælland. Refusionen kan bruges til vikardækning. Refusionen kan søges ved hjælp af kommunens skema “indberetning om tjenestefrihed til tillidsrepræsentanter”. Du og din leder skal selv rekvirere og udfylde skemaet fra kommunen.

Hvornår afholdes uddannelsesdagene næste gang?
Næste TR-uddannelsesdage afvikles foråret 2019 på Pharmakon. Datoen er endnu ikke fastlagt.
Beskrivelse af arrangementet, workshopsene og tilmelding vil være tilgængelig under BUPL Nordsjællands arrangementer, når vi nærmer os tilmeldingen til dagene.

Her finder du alle kurser og arrangementer i BUPL Nordsjællands arrangementer


BUPL Nordsjælland har en række netværk, som du som medlem gratis kan melde dig ind i. Målet er at skabe rum for erfaringsdeling mellem tillidsvalgte. Mangler der et relevant netværk til dig, så kontakt os. Vi opretter nye netværk løbende.

Et fagpolitisk netværk giver dig mulighed for at drøfte og debattere udfordringer, tendenser og udvikling i en større helhed med andre tillidsrepræsentanter på tværs af kommuner i Nordsjælland.

Gennem videndeling og erfaringsudveksling bliver du klogere på din TR-rolle og opgaver. Netværkene udruster dig til fremtidens dagsordener og giver dig inspiration og redskaber til hverdagens fagpolitiske udfordringer.

 


Specialnetværk

Netværket for specialområdet er målrettet tillidsrepræsentanter på specialskoler og i specialbørnehaver i Nordsjælland.

Planlagte mødedatoer for netværket:

 • 11. februar 2021
 • 12. maj 2021

TRIL netværk

Dette netværk er for TR i Institutioner med flere Ledere i Nordsjælland.

Planlagte mødedatoer for netværket:

 • 9. februar 2021
 • 4. maj 2021

Med mindre andet oplyses afholdes alle møder i BUPL Nordsjælland. Østergade 4A, 3400 Hillerød, kl. 9 – 12.


Kontakt TR-udannelsesansvarlig

Freja Stevenson
Udviklingskonsulent
Mobil +45 29 69 81 00
Email fjs@bupl.dk


Arbejdet som tillidsrepræsentant er både spændende og til tider krævende. BUPL Nordsjælland tilbyder derfor tre gratis coachingsamtaler målrettet dig som TR.

Som tillidsrepræsentanter kan overblikket en gang imellem forsvinde, der kan opstå tvivl, eller du kan have svært ved at finde dine ben i rollen som tillidsrepræsentant. Derfor tilbyder BUPL Nordsjælland tillidsrepræsentanter et gratis coachingforløb.

Samtalerne er anonyme og tager udgangspunkt i de udfordringer, du oplever som TR. Det kunne f.eks. være.

 • styrkelse af kommunikationen med kolleger og ledere
 • håndtering af forandringer på arbejdspladsen
 • at brænde igennem i forhandlinger
 • at styrke evnen til at prioritere

Ved hjælp af samtaleteknikker stiller coachen spørgsmål, som kan hjælpe dig med at se din situation fra en anden vinkel og vende blikket mod nye muligheder. På den måde bliver du bedre i stand til at opdage og udnytte det potentiale, du allerede rummer, i løsningen af dine opgaver.

Vi bruger uddannede og udviklingsorienterede coaches, som har kendskab til det pædagogiske område.

 

Coaching

Samtalerne foregår i BUPL Nordsjællands lokaler i Østergade 4A i Hillerød på følgende dage mellem kl. 8 – 15:

2020

 • Fredag d. 6. december
 • Fredag d. 10. januar kl 12-16* (OBS på tidspunkt)
 • Fredag d. 21. februar kl 8-15
 • Fredag d. 13 marts kl 8-15
 • Fredag d. 15 maj kl 8-15
 • Fredag d. 19 juni kl 8-15

BUPL Nordsjælland tilbyder de tre første coaching-sessions gratis.

 

Online coaching

Som noget nyt kan vi nu tilbyde online-coaching som 2. og 3. samtale. Dette for at imødekomme behov for fleksibilitet i en travl hverdag. Første coaching-session vil altid skulle være ved fysisk fremmøde for at kunne etablere en givende relation mellem TR og coach. Forløbet vil så se således ud:

 1. samtale hos BUPL Nordsjælland, Østergade 4A, 3400 Hillerød en af de ovenstående dage
 2. samtale er online via skype, facetime eller videoopkald på Facebook (du skal have adgang til disse kommunikationsformer for at kunne deltage i onlinecoaching)
 3. samtale er online via skype, facetime eller videoopkald på Facebook (du skal have adgang til disse kommunikationsformer for at kunne deltage i onlinecoaching)

 

Booking

Skriv eller ring til Freja Stevenson senest 3 dage før den ønskede coachingdato. Husk at oplyse om du helst vil have en tid formiddag eller eftermiddag.

 


Her finder du de skemaer, der skal udfyldes, når en ny tillidsmand er valgt.

Skemaerne skal udfyldes og sendes eller afleveres til:

BUPL Nordsjælland
Østergade 4a
3400 Hillerød


I 2019 er km-satsen 3,56 kr. pr. km. Vær opmærksom på, at du skal opgive arbejdspladsens adresse, når du angiver hvilken adresse du er rejst fra og til kursusstedet. Dette skyldes, at du ikke kan få refusion for kørsel fra din hjemmeadresse. Dette er en bestemmelse fra SKAT.