For tillidsrepræsentanter i BUPL Nordsjælland


Velkommen som tillidsrepræsentant i BUPL Nordsjælland. Vi har masser af gode tilbud til dig, hvad enten du er ny eller erfaren TR


Opdateret d. 13. september 2021

Din rolle som TR

Som TR har I naturligvis også en særlig rolle i denne forbindelse. I har sikkert allerede stået i situationer, hvor kolleger havde brug for svar. Er I i tvivl om noget, så ret i første omgang henvendelse til din leder/arbejdsgiver.

Vi henviser i øvrigt til forbundets side for spørgsmål og svar ang. Coronavisus / COVID-19. Her finder du også de relevante links til information på myndighedernes hjemmeside.

https://bupl.dk/artikel/corona-virus-alle-gode-raad-samlet-et-sted/

Juridisk bistand

Ud fra det besluttede forsigtighedsprincip vil medlemmer med behov for juridisk bistand tilbydes telefonsamtaler eller samtaler via Skype og Facetime og/eller skriftlig kommunikation i stedet for fremmøde.

 


 • Seks kursusdage
 • Netværk for TR
 • Gratis TR-coaching
 • Kommunerettede TR-aktiviteter
 • TR-Uddannelsesdage (de næstkommende er i efteråret 2021)

 


Introforløb til tillidsrepræsentanter

Som nyvalgt TR bliver du inviteret til en introdag, hvor du kan få svar på alle de spørgsmål, der helt naturligt er som nyvalgt. Og det er bare starten. Herefter får du 6 udfordrende uddannelsesdage årligt i fællesskab med alle de andre tillidsrepræsentanter i BUPL Nordsjælland – plus en masse netværks- og coachingmuligheder.

Introdage i 2021

 • 25. maj 2021 kl. 9-12 (Fysisk fremmøde)
  Indkaldelsen bliver sendt direkte til dig, der er valgt som TR inden for de sidste 3 måneder, og du skal kun kontakte os, hvis du framelder dig Introdagen.

Find alle kurser til tillidsvalgte

 


Kontakt TR-udannelsesansvarlig

Freja Stevenson
Udviklingskonsulent
Mobil +45 29 69 81 00
Email fjs@bupl.dk

 

 

BUPL Nordsjælland har en række netværk, som du som medlem gratis kan melde dig ind i. Målet er at skabe rum for erfaringsdeling mellem tillidsvalgte. Mangler der et relevant netværk til dig, så kontakt os. Vi opretter nye netværk løbende.

Et fagpolitisk netværk giver dig mulighed for at drøfte og debattere udfordringer, tendenser og udvikling i en større helhed med andre tillidsrepræsentanter på tværs af kommuner i Nordsjælland.

Gennem videndeling og erfaringsudveksling bliver du klogere på din TR-rolle og opgaver. Netværkene udruster dig til fremtidens dagsordener og giver dig inspiration og redskaber til hverdagens fagpolitiske udfordringer.

 


Specialnetværk

Netværket for specialområdet er målrettet tillidsrepræsentanter på specialskoler og i specialbørnehaver i Nordsjælland.

Planlagte mødedatoer for netværket:

 • 9. september 2021
 • 7. december 2021
 • 3. marts 2022
 • 2. juni 2022

TRIL netværk

Dette netværk er for TR i Institutioner med flere Ledere i Nordsjælland.

Planlagte mødedatoer for netværket:

 • 7. september 2021
 • 23. november 2021
 • 1. marts 2022
 • 31. maj 2022

Med mindre andet oplyses afholdes alle møder i BUPL Nordsjælland. Østergade 4A, 3400 Hillerød, kl. 9 – 12.


Kontakt TR-udannelsesansvarlig

Freja Stevenson
Udviklingskonsulent
Mobil +45 29 69 81 00
Email fjs@bupl.dk


Arbejdet som tillidsrepræsentant er både spændende og til tider krævende. BUPL Nordsjælland tilbyder derfor tre gratis coachingsamtaler målrettet dig som TR.

Som tillidsrepræsentanter kan overblikket en gang imellem forsvinde, der kan opstå tvivl, eller du kan have svært ved at finde dine ben i rollen som tillidsrepræsentant. Derfor tilbyder BUPL Nordsjælland tillidsrepræsentanter et gratis coachingforløb.

Samtalerne er anonyme og tager udgangspunkt i de udfordringer, du oplever som TR. Det kunne f.eks. være.

 • styrkelse af kommunikationen med kolleger og ledere
 • håndtering af forandringer på arbejdspladsen
 • at brænde igennem i forhandlinger
 • at styrke evnen til at prioritere

Ved hjælp af samtaleteknikker stiller coachen spørgsmål, som kan hjælpe dig med at se din situation fra en anden vinkel og vende blikket mod nye muligheder. På den måde bliver du bedre i stand til at opdage og udnytte det potentiale, du allerede rummer, i løsningen af dine opgaver.

Vi bruger uddannede og udviklingsorienterede coaches, som har kendskab til det pædagogiske område.

 

Coaching

Samtalerne foregår i BUPL Nordsjællands lokaler i Østergade 4A i Hillerød på følgende dage mellem kl. 8 – 15:

2020

 • Fredag d. 6. december
 • Fredag d. 10. januar kl 12-16* (OBS på tidspunkt)
 • Fredag d. 21. februar kl 8-15
 • Fredag d. 13 marts kl 8-15
 • Fredag d. 15 maj kl 8-15
 • Fredag d. 19 juni kl 8-15

BUPL Nordsjælland tilbyder de tre første coaching-sessions gratis.

 

Online coaching

Som noget nyt kan vi nu tilbyde online-coaching som 2. og 3. samtale. Dette for at imødekomme behov for fleksibilitet i en travl hverdag. Første coaching-session vil altid skulle være ved fysisk fremmøde for at kunne etablere en givende relation mellem TR og coach. Forløbet vil så se således ud:

 1. samtale hos BUPL Nordsjælland, Østergade 4A, 3400 Hillerød en af de ovenstående dage
 2. samtale er online via skype, facetime eller videoopkald på Facebook (du skal have adgang til disse kommunikationsformer for at kunne deltage i onlinecoaching)
 3. samtale er online via skype, facetime eller videoopkald på Facebook (du skal have adgang til disse kommunikationsformer for at kunne deltage i onlinecoaching)

 

Booking

Skriv eller ring til Freja Stevenson senest 3 dage før den ønskede coachingdato. Husk at oplyse om du helst vil have en tid formiddag eller eftermiddag.

 


Her finder du de skemaer, der skal udfyldes, når en ny tillidsmand er valgt.

Skemaerne skal udfyldes og sendes eller afleveres til:

BUPL Nordsjælland
Østergade 4a
3400 Hillerød


I 2019 er km-satsen 3,56 kr. pr. km. Vær opmærksom på, at du skal opgive arbejdspladsens adresse, når du angiver hvilken adresse du er rejst fra og til kursusstedet. Dette skyldes, at du ikke kan få refusion for kørsel fra din hjemmeadresse. Dette er en bestemmelse fra SKAT.