For tillidsrepræsentanter i BUPL Nordsjælland


Som tillidsrepræsentant i BUPL Nordsjælland bliver du klædt godt på til opgaven. Vi tilbyder blandt andet:


Opdateret d. 17. januar 2018
 • Seks kursusdage
 • Gratis TR-coaching
 • Kommunerettede TR-aktiviteter’

Kurser for tillidsrepræsentanter

For at klæde dig bedst muligt på til at varetage dit hverv som tillidsrepræsentant har BUPL Nordsjælland en række tilbud.

Som nyvalgt TR bliver du inviteret til en introdag, og alle TR’er har hvert år mulighed for at deltage i seks uddannelsesdage fordelt på tre sammenhængende dage forår og efterår. Derudover tilbyder vi løbende kommunerettede kurser efter aftale.

Du finder alle kurser og arrangementer i BUPL Nordsjælland undermenupunktet ‘Arrangementer’

TR-uddannelsesdage er BUPL Nordsjællands læringstilbud og kompetenceudvikling for tillidsrepræsentanter i Nordsjælland. Dagene forløber over tre dage forår og efterår.

TR-uddannelsesdage er BUPL Nordsjællands læringstilbud og kompetenceudvikling for tillidsrepræsentanter i Nordsjælland. Hensigten er at tilbyde dig kompetenceudvikling i intense og praksisrettede forløb, der understøtter din rolle og dine opgaver som tillidsrepræsentant.

Hvorfor er uddannelsestilbuddet samlet på tre dage?
Formålet med uddannelsestilbuddet er at skabe praksisnære læringsrum, hvor du kan kvalificere dig til dine TR-opgaver. Samtidig håber vi, at uddannelsesdagene kan give grobund for samhørighed og sparring på tværs af de nordsjællandske kommuner.

Hvordan foregår uddannelsesdagene?
På uddannelsesdagene udbyder vi en række forskellige workshops. Eksempler på workshops er f.eks. forhandling og kommunikation, sygefravær, ansættelsesforhold, arbejdstidstilrettelæggelse, pædagogfaglig argumentation og den svære samtale. Du vælger at deltage i en række kortere workshops og én heldagsworkshop i løbet af de tre dage. Samtidig vil der også være oplæg og aktiviteter i plenum. Når du tilmelder dig uddannelsesdagene, har du mulighed for at læse om de enkelte workshops, og du vil blive bedt om at vælge, hvilke du ønsker at deltage i.

Hvorfor er kompetenceudvikling vigtig for dig som TR?
Arbejdsmarkedet er under stadig forandring, og det stiller krav til tillidsrepræsentantens rolle. Du er BUPLs repræsentant på arbejdspladsen og fungerer som bindeled mellem kolleger og fagforeningen. I den position spænder dine opgaver bredt – som ambassadør for din profession, som løn- og vilkårsforhandler og som bidragsyder til den strategiske udvikling på din institution. TR-uddannelsesdagene har til hensigt at tilbyde dig kompetenceudvikling i intense forløb, der understøtter din rolle og dine opgaver som tillidsrepræsentant.

Er der mulighed for frikøb?
Deltagelse på uddannelsesdagene er gratis, og der er mulighed for, at din arbejdsgiver kan indhente refusion for dit fravær hos BUPL Nordsjælland. Refusionen kan bruges til vikardækning. Refusionen kan søges ved hjælp af kommunens skema “indberetning om tjenestefrihed til tillidsrepræsentanter”. Du og din leder skal selv rekvirere og udfylde skemaet fra kommunen.

Hvornår afholdes uddannelsesdagene næste gang?
Næste TR-uddannelsesdage afvikles den 1, 2, og 3. november 2017. Beskrivelse af arrangementet, workshopsene og tilmelding vil være tilgængelig under BUPL Nordsjællands arrangementer i starten af september 2017.


Arbejdet som tillidsrepræsentant er både spændende og til tider krævende. BUPL Nordsjælland tilbyder derfor tre gratis coachingsamtaler målrettet dig som TR.

Som tillidsrepræsentanter kan overblikket en gang imellem forsvinde, der kan opstå tvivl, eller du kan have svært ved at finde dine ben i rollen som tillidsrepræsentant. Derfor tilbyder BUPL Nordsjælland tillidsrepræsentanter et gratis coachingforløb af tre sessioner.

Vi tilbyder coaching til dig i dit TR-arbejde

Samtalerne er anonyme og tager udgangspunkt i de udfordringer, du oplever som TR. Det kunne f.eks. være.

 • styrkelse af kommunikationen med kolleger og ledere
 • håndtering af forandringer på arbejdspladsen
 • at brænde igennem i forhandlinger
 • at styrke evnen til at prioritere

Ved hjælp af samtaleteknikker stiller coachen spørgsmål, som kan hjælpe dig med at se din situation fra en anden vinkel og vende blikket mod nye muligheder. På den måde bliver du bedre i stand til at opdage og udnytte det potentiale, du allerede rummer, i løsningen af dine opgaver.

Vi bruger uddannede og udviklingsorienterede coaches, som har kendskab til det pædagogiske område.

Samtalerne foregår i BUPL Nordsjællands lokaler i Østergade 4A i Hillerød på følgende dage:

 • 5. januar 2018 (sidste tid kl 12)
 • 9. februar 2018
 • 16. marts 2018
 • 6. april 2018
 • 4. maj 2018
 • 8. juni 2018

Pris: BUPL Nordsjælland tilbyder de tre første coaching-sessions gratis.

Booking

Skriv eller ring til Freja Stevenson senest 3 dage før den ønskede coachingdato. Husk at oplyse om du helst vil have en tid formiddag eller eftermiddag.

 


I 2009 fik lederne deres egen overenskomst. Lederne udgør nu en selvstændig overenskomstgruppe med ret til at vælge tillidsrepræsentant.


Her finder du de skemaer, der skal udfyldes, når en ny tillidsmand er valgt. Skemaerne skal udfyldes og sendes til BUPL Nordsjælland, Østergade 4a, 3400 Hillerød.