Pas på dig selv, leder


BUPL Nordsjællands opgaver på lederområdet under Coronakrisen er mange og forskelligartede. Som leder kan og skal du vide dig sikker på, at vi arbejder for dig. Både som din sparringspartner, og som dit talerør og forhandler.


Opdateret d. 03. august 2020
Pas på dig selv som leder under Coronakrisen

 

 


Hvordan kan du bruge din fagforening

Har du spørgsmål eller udfordringer ifbm. vilkår i din kommune, så kontakt den faglige sekretær eller FTR i din kommune. Her finder du en oversigt med kontaktoplysninger under hver kommune

Har du brug for rådgivning i forhold til dine opgaver som leder, så kontakt BUPL Nordsjællands formand, Pernille Riis, på telefon +45 21 78 06 70 eller email pri@bupl.dk

Har du brug for coaching, så kontakt ligeledes Pernille Riis, som kan henvise dig til en professionel coach. De første 3 samtaler er gratis, efterfølgende coaching kan fås til en særlig medlemspris.

Her kan du læse mere om, hvad BUPL Nordsjælland har arbejdet med på lederområdet under Coronakrisen: Læs artiklen her >>


 

1. Søg social og faglig støtte

Det kan være personlige eller professionelle relationer. Det afgørende er at du har nogen at dele dine oplevelser med og finde løsninger i fællesskab.Brug dit ledelsesteam, din nærmeste leder eller chef, din fagforening, en superviser eller andre, du taler godt med. Det afgørende er, at du har et fagligt og socialt rum, hvor du kan reflektere med og dele erfaringer med andre.


2. Prioritér dine arbejdsopgaver

…og anerkend, at der er noget du ikke når eller ikke løser som du gerne ville.
Denne tid stiller dig over for en svær øvelse: Ikke at handle på alt det, der kalder på dig. Stress trigges i høj grad af oplevelsen af ikke at slå til eller ikke at kunne handle. Så her skal duForsøg at træde nogle skridt tilbage og skabe overblik: Hvad er vigtigst at tage fat på her og nu og hvad skal lægges til side for at blive løst på et senere tidspunkt. Opstil evt. 2 max 3 hovedopgaver for dig og dine medarbejder og fokusér din ledelse ift. disse opgaver.


3. Restituér

For at du kan bevare din styrke er det vigtigt at du genskaber ro i dit nervesystem:

  • Hvil, hold pause og sov. Hjernen har brug for ro.
  • Reducér skærmtid. Det kan være svært i denne tid, hvor så meget foregår via skærm og telefon, men husk at holde pauser fra skærmen.
  • Motion, natur, meditation eller mindfulness: 5 minutters mindfulness øvelse fx kan gøre en forskel. Her er et par links til enkle mindfulness øvelser, som kan hjælpe dig i hverdagen: Der er både links til 5-minutters øvelser og til lidt mere dybdegående øvelser fra Dansk Center for Mindfulness (Århus Universitet), hvor du også kan finde artikler, videos og andet materiale om mindfulness.

4. En særlig opmærksomhed på sproget

I krisetider som denne sker der noget med sproget og den måde, vi beskriver hændelser på. Ord som kaos, katastrofe, konflikt, uansvarlighed o.l. har det med at gå bag om vores bevidste tænkning og aktivere angst og forsvar.Vær opmærksom på hvordan I bruger sproget i institutionen eller organisationen og prøv om I kan undgå negative, kriseladede eller skyldfremmende ord.