Rudersdal Kommune


På disse sider kan du finde lokalaftaler og andre relevante dokumenter for pædagoger og ledere i Rudersdal Kommune. Se også datoerne på TR-møder i kommunen.


Opdateret d. 21. maj 2019

Som medlem er du altid velkommen til at kontakte din FTR, hvis du har spørgsmål til faglige forhold.

Forhandlingslederen og fællestillidsrepræsentanten (FTR) varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen, og deltager i den offentlige debat om daginstitutioner og om pædagogers arbejdsvilkår.

Fællestillidsrepræsentanten er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender til de forskellige udfordringer og problematikker på området.

 

Forhandlingsleder og fællestillidsrepræsentant for Rudersdal Kommune

Marlene Dalskov
Faglig sekretær og forhandlingsleder
1. suppleant for HB-medlemmer
Mobil: +45 29 69 81 01
Email: mdv@bupl.dk

Morten Frimann Larsen
FTR, Rudersdal
Mobil 29 69 81 20
Email mofl@bupl.dk


Mødedatoer for tillidsvalgte i Rudersdal Kommune

Vi mødes den sidste tirsdag i måneden, undtagen i december.

Møderne bliver med få undtagelser afholdt i Birkerød Idrætscenter.


Rammerne for lokal løndannelse

BUPL har sammen med FOA, SL, 3F og Dansk Metal indgået aftale med KL om reglerne for den lokale løndannelse.

Aftalen gælder for alle ansatte på det pædagogiske område i kommunerne.

Det samlede aftalemæssige grundlag for den lokal løndannelse er Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område, BUPL’s overenskomst, m.v.


Høringssvar udarbejdet til Rudersdal Kommune samt øvrige notater

BUPL Nordsjællands høringssvar til budget 2013-2016 i Rudersdal (pdf)

BUPL Nordsjælland kommenterer i høringsvarret blandt andet:

  • Generel budgetmæssig prioritering af 0-18 års området.
  • Andel af pædagoger og ikke uddannet pædagogisk personale i Rudersdal – nu og i fremtiden.
  • Uddannelse og normeringens betydning for kvaliteten af det pædagogiske arbejde.
  • Projekt ’Udvikling og fornyelse’.
  • Ligeværdigt tværfagligt samarbejde.