Hørsholm Kommune


På disse sider kan du finde lokalaftaler og andre relevante dokumenter for pædagoger og ledere i Hørsholm Kommune. Se også datoerne på TR-møder i kommunen.


Opdateret d. 17. september 2019

Som medlem er du altid velkommen til at kontakte din FTR, hvis du har spørgsmål til faglige forhold.

Forhandlingslederen og fællestillidsrepræsentanten (FTR) varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen, og deltager i den offentlige debat om daginstitutioner og om pædagogers arbejdsvilkår.

Fællestillidsrepræsentanten er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender til de forskellige udfordringer og problematikker på området.

 

Forhandlingsleder og fællestillidsrepræsentant for Hørsholm Kommune

 • Sidsel S. Pedersen
  Faglig sekretær og forhandlingsleder for Fredensborg og Hørsholm kommune
  Mobil +45 29 67 87 42
  Email sip@bupl.dk

For nuværende er der ikke valgt en fællestillidsrepræsentant i Hørsholm


Mødedatoer for tillidsvalgte i Hørsholm Kommune

Møder i 2018
 • 27. november

 

Møder i 2019
 • 22. januar
 • 5. marts
 • 2. april
 • 7. maj
 • 4. juni
 • 13. august
 • 3. september
 • 1. oktober
 • 5. november
 • 3. december

Møderne afholdes i tidsrummet 8.30-11.30. Afholdelsesstedet aftales fra gang til gang.

Der tages forbehold for ændringer i datoerne


Rammerne for lokal løndannelse

BUPL har sammen med FOA, SL, 3F og Dansk Metal indgået aftale med KL om reglerne for den lokale løndannelse.

Aftalen gælder for alle ansatte på det pædagogiske område i kommunerne.

Det samlede aftalemæssige grundlag for den lokal løndannelse er Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område, BUPL’s overenskomst, m.v.


Høringssvar udarbejdet til Hørsholm Kommune samt øvrige notater