Helsingør Kommune


På disse sider kan du finde lokalaftaler og andre relevante dokumenter for pædagoger og ledere i Helsingør Kommune. Se også datoerne på TR-møder i kommunen.


Opdateret d. 20. august 2018

Som medlem er du altid velkommen til at kontakte din FTR, hvis du har spørgsmål til faglige forhold.

Forhandlingslederen og fællestillidsrepræsentanten (FTR) varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen, og deltager i den offentlige debat om daginstitutioner og om pædagogers arbejdsvilkår.

Fællestillidsrepræsentanten er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender til de forskellige udfordringer og problematikker på området.

 

Forhandlingsleder og fællestillidsrepræsentant for Helsingør Kommune

  • Dorte Ellegaard
    Næstformand, faglig sekretær og forhandlingsleder i Gribskov og Helsingør
    Mobil 29 69 81 03
    Email ddj@bupl.dk

 


Mødedatoer for tillidsvalgte i Helsingør Kommune

Møderne afholdes kl. 9.00-12.00

Uddannelseshuset
Gurrevej 90
3000 Helsingør.

Der er morgenmad, kaffe og te fra kl. 8.30.


Rammerne for lokal løndannelse

BUPL har sammen med FOA, SL, 3F og Dansk Metal indgået aftale med KL om reglerne for den lokale løndannelse.

Aftalen gælder for alle ansatte på det pædagogiske område i kommunerne.

Det samlede aftalemæssige grundlag for den lokal løndannelse er Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område, BUPL’s overenskomst, m.v.