Halsnæs Kommune


På disse sider kan du finde lokalaftaler og andre relevante dokumenter for pædagoger og ledere i Halsnæs Kommune. Se også datoerne på TR-møder i kommunen.


Opdateret d. 26. juli 2021

Som medlem er du altid velkommen til at kontakte din FTR, hvis du har spørgsmål til faglige forhold.

Forhandlingslederen og fællestillidsrepræsentanten (FTR) varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen, og deltager i den offentlige debat om daginstitutioner og om pædagogers arbejdsvilkår.

Fællestillidsrepræsentanten er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender til de forskellige udfordringer og problematikker på området.

 

Forhandlingsleder og fællestillidsrepræsentant for Halsnæs Kommune

 


Mødedatoer for tillidsvalgte i Halsnæs Kommune

Alle møder afholdes kl. 9-12

Vandrehjemmet
Strandgade 30
3300 Frederiksværk.


Rammerne for lokal løndannelse

BUPL har sammen med FOA, SL, 3F og Dansk Metal indgået aftale med KL om reglerne for den lokale løndannelse.

Aftalen gælder for alle ansatte på det pædagogiske område i kommunerne.

Det samlede aftalemæssige grundlag for den lokal løndannelse er Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område, BUPL’s overenskomst, m.v.


Høringssvar udarbejdet til Halsnæs Kommune samt øvrige notater

Forhandling om budget 2012-2015 (pdf)
BUPL Nordsjælland er bekymret over de forringelser, som Halsnæs Kommune planlægger. Det vil gå ud over det pædagogiske arbejde og gøre det sværere at tiltrække pædagoger til Halsnæs.

Forhandling i forbindelse med budget 2011-2014 på 0-6 års området (pdf)
Halsnæs Kommune og BUPL Nordsjælland mødtes i september 2010 for at forhandle. Baggrunden var høringen vedr. forslag til budget 2011-2014 på 0-6 års-området.