Gribskov Kommune


På disse sider kan du finde lokalaftaler og andre relevante dokumenter for pædagoger og ledere i Gribskov Kommune. Se også datoerne på TR-møder i kommunen.


Opdateret d. 27. oktober 2021

Som medlem er du altid velkommen til at kontakte din FTR, hvis du har spørgsmål til faglige forhold.

Forhandlingslederen og fællestillidsrepræsentanten (FTR) varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen, og deltager i den offentlige debat om daginstitutioner og om pædagogers arbejdsvilkår.

Fællestillidsrepræsentanten er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender til de forskellige udfordringer og problematikker på området.

 

Forhandlingsleder og fællestillidsrepræsentant for Gribskov Kommune

Dorte Ellegaard
Næstformand, faglig sekretær og forhandlingsleder i Gribskov
Mobil 29 69 81 03
Email ddj@bupl.dk

 

Pernille Martens Jensen
FTR i Gribskov og bestyrelsesmedlem i BUPL Nordsjælland
Mobil 29 69 8118
Email pms@bupl.dk

 


Mødedatoer for tillidsvalgte i Gribskov Kommune

TR-møder 2020
 • Onsdag 15. januar kl. 9-12, Hulen
 • Onsdag 19. februar kl. 12-15, Hulen
 • Onsdag 18. marts kl. 9-12, Hulen
 • Onsdag – fredag 1.-2.-3. april TR Uddannelsedage, Pharmakon, Hillerød
 • Ondag 20. maj kl. 9-15, BUPL Hillerød
 • Onsdag 10. juni kl. 9-12, Hulen
 • Onsdag 19. august kl. 12-15, Hulen
 • Onsdag 16. september kl. 9-12, Hulen
 • Onsdag 21. oktober kl. 12-15, Hulen
 • Onsdag 18. november kl. 9-12, Hulen
 • Onsdag 16. december kl. 12-15, Hulen


Rammerne for lokal løndannelse

BUPL har sammen med FOA, SL, 3F og Dansk Metal indgået aftale med KL om reglerne for den lokale løndannelse.

Aftalen gælder for alle ansatte på det pædagogiske område i kommunerne.

Det samlede aftalemæssige grundlag for den lokal løndannelse er Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område, BUPL’s overenskomst, m.v.