Gentofte Kommune


På disse sider kan du finde lokalaftaler og andre relevante dokumenter for pædagoger og ledere i Gentofte Kommune. Se også datoerne på TR-møder i kommunen.


Opdateret d. 15. december 2020

Som medlem er du altid velkommen til at kontakte din FTR, hvis du har spørgsmål til faglige forhold.

Forhandlingslederen og fællestillidsrepræsentanten (FTR) varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen, og deltager i den offentlige debat om daginstitutioner og om pædagogers arbejdsvilkår.

Fællestillidsrepræsentanten er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender til de forskellige udfordringer og problematikker på området.

 

Forhandlingsleder og fællestillidsrepræsentant for Gentofte Kommune

 

 

 


Mødedatoer for tillidsvalgte i Gentofte Kommune

TR-møder 2020/21
 • Tirsdag d. 26. januar
 • Tirsdag d. 23. februar
 • Tirsdag d. 23. marts
 • Tirsdag d. 27. april
 • Tirsdag d. 25. maj
 • Onsdag d. 23. juni
 • Tirsdag d. 31. august
 • Tirsdag d. 28. september
 • Tirsdag d. 26. oktober
 • Tirsdag d. 30. november
 • Tirsdag d. 14. december

Alle møder er kl 9.00 – 12.00.
Sted vil fremgå af indkaldelsen.
NB. Der tages forbehold for evt. nødvendige ændringer!

Vel mødt!
Venlig hilsen
Tina Belsø, Eva Dam og Inge Søgaard


Rammerne for lokal løndannelse

BUPL har sammen med FOA, SL, 3F og Dansk Metal indgået aftale med KL om reglerne for den lokale løndannelse.

Aftalen gælder for alle ansatte på det pædagogiske område i kommunerne.

Det samlede aftalemæssige grundlag for den lokal løndannelse er Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område, BUPL’s overenskomst, m.v.