Egedal Kommune


På disse sider kan du finde lokalaftaler og andre relevante dokumenter for pædagoger og ledere i Egedal Kommune. Se også datoerne på TR-møder i kommunen.


Opdateret d. 25. november 2019

Som medlem er du altid velkommen til at kontakte din FTR, hvis du har spørgsmål til faglige forhold.

Forhandlingslederen og fællestillidsrepræsentanten (FTR) varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen, og deltager i den offentlige debat om daginstitutioner og om pædagogers arbejdsvilkår.

Fællestillidsrepræsentanten er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender til de forskellige udfordringer og problematikker på området.

 

Forhandlingsleder og fællestillidsrepræsentant for Egedal Kommune

Annette Bisgaard
Faglig sekretær og forhandlingsleder
Mobil +45 29 69 81 05
Email abi@bupl.dk


Majbrith R. Feveile
FTR i Egedal
Mobil 29 69 81 25
Email mfe@bupl.dk


Mødedatoer for tillidsvalgte i Egedal Kommune

TR-møder

Mødedatoer for tillidsvalgte i Egedal Kommune

Alle møder starter kl. 9.00 ( morgenmad fra kl. 08.45 )


2019

 • Tirsdag d. 29/10 – BUPL Nordsjælland, stort mødelokale i baghuset
 • Tirsdag d. 12/11 – Egedal Rådhus, Fleksibel mødesal
 • Tirsdag d. 3/12 – Egedal Rådhus, Mødelokale M1.2

2020

 • Tirsdag d. 21/1 – Egedal Rådhus, Byrådssalen
 • Tirsdag d. 25/2 – Egedal Rådhus, Mødelokale M1.2
 • Tirsdag d. 17/3 – Egedal Rådhus, Mødelokale M1.2
 • Tirsdag d. 28/4 – Egedal Rådhus, Mødelokale M1.2
 • Tirsdag d. 19/5 – Egedal Rådhus, Mødelokale M1.2
 • Tirsdag d. 16/6 – Egedal Rådhus, Mødelokale M1.2
 • Tirsdag d. 18/8 – Egedal Rådhus, Mødelokale M1.2
 • Tirsdag d. 15/9 – Egedal Rådhus, Mødelokale M1.2
 • Tirsdag d. 20/10 – Egedal Rådhus, Mødelokale M1.2
 • Tirsdag d. 17/11 – Egedal Rådhus, Mødelokale M1.2
 • Tirsdag d. 8 /12 – Egedal Rådhus, Mødelokale M1.14

 

Med venlig hilsen og vel mødt !

Majbrith Randers Feveile
Fællestillidsrepræsentant (FTR)
Egedal Kommune


Rammerne for lokal løndannelse

BUPL har sammen med FOA, SL, 3F og Dansk Metal indgået aftale med KL om reglerne for den lokale løndannelse.

Aftalen gælder for alle ansatte på det pædagogiske område i kommunerne.

Det samlede aftalemæssige grundlag for den lokal løndannelse er Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område, BUPL’s overenskomst, m.v.