Allerød Kommune


På disse sider kan du finde lokalaftaler og andre relevante dokumenter for pædagoger og ledere i Allerød Kommune. Se også datoerne på TR-møder i kommunen.


Opdateret d. 22. januar 2018

Som medlem er du altid velkommen til at kontakte din FTR, hvis du har spørgsmål til faglige forhold.

Den kommuneansvarlige og fællestillidsrepræsentanten (FTR) varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen, og deltager i den offentlige debat om daginstitutioner og om pædagogers arbejdsvilkår.

Fællestillidsrepræsentanten er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender til de forskellige udfordringer og problematikker på området.

 

Faglig sekretær og fællestillidsrepræsentant for Allerød Kommune

Marlene Dalskov
Faglig sekretær forhandlingsleder
1. suppleant for HB-medlemmer
Mobil: +45 29 69 81 01
Email: mdv@bupl.dk

 

Lise Tarp-Nielsen
FTR i Allerød
Mobil +45 20 29 12 84
Email lta@bupl.dk


Mødedatoer for tillidsvalgte i Allerød Kommune

  • 30. januar 2018
  • 27. februar 2018
  • 20. marts 2018
  • 24. april 2018
  • 29. maj 2018

Tid & sted

Lillerødhallen
Banevang 7
3450 Allerød

Tidspunktet for alle møderne er kl. 9-12.00 (morgenmad fra 8.30-9.00)

Møder afholdes som udgangspunkt i Lillerødhallen, hvis ikke andet er oplyst.


Regler for lokal løndannelse

BUPL har sammen med FOA, SL, 3F og Dansk Metal indgået aftale med KL om reglerne for den lokale løndannelse.

Aftalen gælder for alle ansatte på det pædagogiske område i kommunerne.

Det samlede aftalemæssige grundlag for den lokal løndannelse er Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område, BUPL’s overenskomst, m.v.


Høringssvar udarbejdet til Allerød Kommune samt øvrige notater

Høringssvar vedr. budget 2018-21 (pdf)
BUPL Nordsjælland konstaterer, at børne- og ungeområdet i Allerød Kommune har været udsat for mange og store besparelser i indeværende byrådsperiode. Bagtæppet for denne periode var en række kriseår forinden, der også betød store besparelser.

BUPL finder det derfor bydende nødvendigt at pege på behovet for en genopretning af børne- og ungeområdet i Allerød Kommune.

Høringssvar ifm. skolepolitik i Allerød Kommune 2010-2014 (pdf)
BUPL Nordsjælland og pædagogerne i skolen vil gerne bidrage til at børnene i skolen forberedes på en fremtid, hvor de skal leve, lære og virke i en globaliseret virkelighed, hvor kundskaber, personlige og sociale kompetencer til at kommunikere og begå sig i en mangekulturel hverdag er afgørende for at sikre fortsat velstand og velfærd.

Læs BUPL’s holdning til de fire indsatsområder:

  1. Inklusion og fællesskaber
  2. IKT og digitalisering
  3. Faglighed, kreativitet og alsidig personlig udvikling
  4. Elevernes trivsel og undervisningsmiljø

Høringssvar: Analyser af det specialiserede område i Allerød Kommune (pdf)