Din arbejdspladskommune i Nordsjælland


BUPL Nordsjælland er aktiv i din kommune hver dag.

Forhandlingslederen fra fagforeningen samarbejder med fællestillidsrepræsentanten om, hvordan der f.eks. skal forhandles løn, efteruddannelse, ressourcer og institutionsstruktur. Det er også i fagforeningen, at samarbejdet med kommunen i MED-udvalget koordineres.


Opdateret d. 20. august 2018

Har du brug for viden om, hvilke aftaler BUPL Nordsjælland har med din kommune, så orienter dig under punktet for din arbejdspladskommune. Her finder du relevante lønaftaler og øvrige aftaler.

Du finder også kontaktoplysninger på din fællestillidsrepræsentant eller forhandlingslederen under hver enkelt kommune.

Som medlem er du altid velkommen til at kontakte din fællestillidsrepræsentant (FTR), hvis du har spørgsmål til faglige forhold.

Forhandlingslederen og fællestillidsrepræsentanten (FTR) varetager dine interesser på det lokale niveau. De forhandler f.eks. normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen, og deltager i den offentlige debat om daginstitutioner og om pædagogers arbejdsvilkår.

Fællestillidsrepræsentanten er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender til de forskellige udfordringer og problematikker på området.