Vi tilbyder


Som medlem kan du blandt andet få rådgivning, vejledning og juridisk hjælp. Og du kan hvert år deltage i en række arrangementer, netværk og kurser. Både i Nordsjælland og i resten af landet – og alt er målrettet pædagoger.


 • BUPL forhandler og aftaler din løn
 • BUPL tjekker, at din løn er korrekt
 • BUPL tilbyder lønsikring til alle medlemmer
 • BUPL sikrer, at overenskomster overholdes
 • BUPL tilbyder personlig hjælp og rådgivning
 • BUPL sætter børn og unges vilkår på dagsordenen
 • BUPL arbejder for et sundt arbejdsmiljø og gode arbejdsforhold
 • BUPL arbejder for pædagogprofessionens samfundsmæssige status
 • BUPL hjælper og rådgiver dig i alle faglige spørgsmål
 • BUPL tilbyder arrangementer om pædagogiske temaer,
  nyt på børne- og ungeområdet og inden for ledelse
 • BUPL er din stemme – vi påvirker politikere lokalt og nationalt

 

 

Som medlem af BUPL kan du deltage i BUPL Nordsjællands mange aktiviteter, der inspirerer og støtter dig i din faglige identitet og argumentation.

Vi tilbyder blandt andet:

 • Fyraftensmøder
 • Konferencer
 • Kurser
 • Temadage
 • Uddannelsesdage

Få overblik over BUPL Nordsjællands arrangementer


Arbejdet som TR er både spændende og til tider krævende. Vi tilbyder derfor tre gratis coachingsamtaler målrettet dig som TR.

Som tillidsrepræsentanter kan overblikket en gang imellem forsvinde, der kan opstå tvivl, eller du kan have svært ved at finde dine ben i rollen som tillidsrepræsentant. Derfor tilbyder BUPL Nordsjælland tillidsrepræsentanter et gratis coachingforløb af tre sessioner.

Læs mere om TR-coaching


Stressnetværkets fokus er fremadrettet, forstået på den vis, at vi er, hvor vi er hver især og derfra fokuserer vi på, hvordan kan vi bruge de ressourcer, vi har til rådighed til at kunne håndtere den virkelighed, vi befinder os i.

Du tilmelder dig et samlet forløb i et mindre netværk med 8-12 deltagere med i alt 8 mødegange.

 

Datoer for stressnetværksmøder (forskellige mødedage)
 • Du finder de aktuelle datoer under arrangementet, hvor du også tilmelder dig.

 

Hvert møde indeholder
 • Tjek ind (siden sidst)
 • Oplæg til dagens tema
 • Arbejde enkeltvis og i grupper
 • Hvordan kan det, vi har arbejdet med hjælpe til at skabe en bedre balance i livet?
 • Opsamling i gruppe og tjek-ud
 • Pause med tid til netværk og erfaringsudveksling

Der vil være en stor genkendelighed fra gang til gang, således, at deltagerne ikke skal forholde sig til et nyt koncept hver gang, men kan bruge trygheden i det kendte til at arbejde med nye værktøjer og indsigter.

 

Vi vil arbejde med nedenstående elementer i forløbet
 • Vi lærer hinanden at kende og hører hinandens historier med fokus på, hvad der har hjulpet den enkelte indtil videre.
 • Fysisk, Psykisk og strukturel stress.
 • Stresstrappen
 • Nærvær/egen tilstand
 • Prioritering
 • Vaner og rutiner – work/life-balance
 • Bekymringer
 • Sov godt

 

Praktiske forhold

Send din tilmelding med følgende oplysninger til nordsj@bupl.dk

 • Navn
 • Email
 • Tlf.nummer
 • Evt. arbejdsplads (du behøver ikke at være i arbejde for at deltage)

OBS! Det er ikke et krav, at du er sygemeldt for at kunne deltage.

Der fyldes løbende op på holdet med 12 deltagere.

Tilmeldingen sker til BUPL Nordsjælland via email. Der vil være mulighed for at blive skrevet på venteliste ved overtegning.


Vi tilbyder ledere rådgivning, vejledning, coaching eller sparring om virket som leder. Og naturligvis også rådgivning i forbindelse med løn, normering og arbejdstid.


Er du usikker på, om din løn og lønseddel ser ud som den skal? Du er altid velkommen til at få et løntjek.

Udover de faste løntjek,som BUPL Nordsjælland kører som kampagner,kan du altid henvende dig og bede om et løntjek. Vi gennemgår også meget gerne din lønseddel sammen med dig,hvis du er i tvivl om sammensætning og indhold.

Kontakt os på telefon 35 46 57 00, så formidler kontakt til den fagkonsulent, der kan tjekke din lønseddel sammen med dig, så I sammen kan få styr på, om du får den rigtige løn, ferie, pension mv.

Dit lønniveau er et resultat af overenskomsterne i Danmark. Og fordi BUPL bærer OK-mærket, ved vi, om din lønseddel ser ud, som den skal. Vi har særligt indblik i dit fag og din branche. Og vi kender detaljerne om, hvordan din løn, dine tillæg og opsparing til ferie og pension hænger sammen.