Arbejdsmiljø


Her på siden finder du viden om arbejdsmiljø og redskaber, så du kan være med til at arbejde for det gode arbejdsmiljø på din arbejdsplads.


Opdateret d. 15. oktober 2021

Viden om…

 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Arbejdsskade
 • APV og trivselsmåling
 • Arbejdsmiljø i private dagtilbud
 • Guide til AMR: Arbejdstilsynsbesøg

Du finder mere information om disse temaer på BUPLs hjemmeside – klik i menuen i venstre side. Her finder du de enkelte temaer.

”Vi er hinandens arbejdsmiljø.”

Og så skal du huske, at du aldrig er alene om at forbedre arbejdsmiljøet. På din arbejdsplads skal du særligt samarbejde med din leder og din tillidsrepræsentant, men alle er ansvarlige for at et godt ar-bejdsmiljø opretholdes. I BUPL kan du også få hjælp. Du kan kontakte din FTR og du kan få rådgivning i din fagforening – enten på hjemmesiden eller ved at ringe op til receptionen. Vi tilbyder samtidig for-skellige arrangementer, hvor du kan mødes med andre arbejdsmiljørepræsentanter og få udvidet din viden og dine kompetencer.

 

Kontakt AMR-uddannelsesansvarlig

Freja Stevenson
Udviklingskonsulent
Mobil +45 29 69 81 00
Email fjs@bupl.dk


 

Bliv arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

Du finder mere viden om dette på BUPLs hjemmeside ‘Bliv arbejdsmiljørepræsentant

 

AMR’s opgaver og rolle

Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) er en nøgleperson i arbejdet med det daglige arbejdsmiljø sammen med leder. Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af de ansatte på arbejdspladsen, og repræsenterer alle medarbejdergrupper. Du er altså ikke ansvarlig for børnenes ”arbejdsmiljø” og dermed ikke ansvarlig for fx legepladssikkerheden.

AMR’ens opgave er overordnet set at medvirke til et sikkert, sundt og forebyggende arbejdsmiljø på institutionen. Der er en række formelle krav og regler, som angår din rolle som AMR.

Ifølge arbejdsmiljøloven, som er fundamentet i dit arbejde, indebærer dette en række opgaver, som du skal løfte i samarbejde med de øvrige personer i din arbejdsmiljøorganisation. Husk – at du som AMR ikke er eneansvarlig for at skabe det gode arbejdsmiljø. Alle ansatte og leder skal bidrage til et vellykket arbejdsmiljø i hverdagen.

Få mere viden om både dine opgaver og rolle som AMR på Arbejdstilsynets hjemmeside og på Arbejdsmiljøweb.dk

Er du ny AMR finder, finder du her en god pjece til nye arbejdsmiljørepræsentanter hos FHO, som også har en god pjece om at samarbejde om den gode arbejdsplads for tillidsvalgte (AMR og TR).

 

Hvad er arbejdsmiljø?

At tale om arbejdsmiljø dækker over mange ting. Det handler både om de fysiske, psykiske og sociale påvirkninger, som vi udsættes for på vores arbejde. Men arbejdsmiljøbegrebet handler også om de forebyggende foranstaltninger, vi tager for at undgå arbejdsskader og de initiativer vi kan tage for at få et bedre arbejdsliv.

I pjecen ”Det daglige arbejdsmiljø” og på hjemmesiden arbejdsmiljoweb.dk finder du meget mere viden om og værktøjer til at arbejde med disse emner. Pjecen er specielt målrettet dig som AMR på en pædagogisk arbejdsplads.

 

Oplysningsskema / Valgskema

Hvis du er valgt eller genvalgt til arbejdsmiljørepræsentant, er det vigtigt, at du indsender oplysningerne om valget til BUPL. Oplysningerne er vigtige for, at BUPL kan give dig den bedste støtte.
Oplys BUPL om dit valg via BUPL’s oplysningsskema om nyvalg og genvalg af arbejdsmiljørepræsentant

Derudover skal din kommune/arbejdsgiver have besked om valget, fordi de blandt andet er ansvarlige for din uddannelse som arbejdsmiljørepræsentant.

 

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen er obligatorisk for både arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsleder. Det vil sige hele arbejdsmiljøorganisationen (AMO) og har til formål at styrke og effektivisere arbejdet her. På uddannelsen lærer I om arbejdsmiljø og om metoder til at varetage opgaverne. Desuden skal arbejdsgiveren tilbyde jer supplerende arbejdsmiljøuddannelser, som kan give jer viden og kompetencer, der er relevante for arbejdsmiljøarbejdet på jeres arbejdsplads. Spørg din leder, om der er et arbejdsmiljøuddannelsestilbud i din kommune.

 


Mange pædagogiske arbejdspladser har en TRIO, som består af lederen og stedets tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. TRIO samarbejder tæt i hverdagen mellem MED-møderne. Vi støtter samarbejdet om arbejdsmiljøet i MED-udvalget og via TRIO på din institution ved at tilbyde rådgivning i forhold til selve samarbejdet og/eller konkrete arbejdsmiljøudfordringer.

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/media/wv2pkvv0/trio-daglig-aktionsstyrke-web.pdf 
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/media/f5kbgl0l/trio-samarbejdet-paa-sporet-web.pdf


Mødepakke om kollegial feedback

Vi har i samarbejde med konsulenthuset Clavis udarbejdet en mødepakke, som handler om Kollegial feedback. Mødepakken kan bruges på personalemøder, når I styrke en konstruktiv samarbejdskultur og have fokus på arbejdsglæde gennem feedback på jeres arbejdsopgaver.

Mødepakken er bygget op omkring 2 læringsvideoer og en række øvelsesark, som I bliver guidet i at bruge i materialet.

Ønsker I at gøre brug af mødepakken er der mulighed for en halv times procesvejledning fra de to Clavis-konsulenter, som har udarbejdet mødepakken. Tilbuddet gælder kun for BUPLs medlemmer.

I kan rekvirere materialet ved at kontakte Udviklingskonsulent, Freja Stevenson, på fjs@bupl.dk

 


1. Brug TRIO-samarbejdet i krisesituationer # I

Denne video er den første af to videoer lavet af Erhvervspsykolog, Henrik Ankerstjerne Eriksen fra TeamArbejdsliv i for BUPL Nordsjælland.

Videoen er lavet til TRIO’er. Det vil sige til dig, som er leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant.

Se videoen på youtube

I videoen kan du finde gode råd og forslag til, hvordan I kan bruge TRIO-samarbejdet i den daglige håndtering af de udfordringer, som coronasituationen giver på mange pædagogiske områder. Det er en tid, som kræver, at vi tager specielle forholdsregler og er forberedt på at møde udfordringer, som på mange måder er anderledes end dem, vi er vant til.

 1. Skab klare rammer og aftaler for jeres arbejde i TRIO’en
 2. Bak op om ledelsen
 3. Vær opmærksom på personalegruppen
 4. Find en måde at leve med frygt og bekymringer i dagligdagen
 5. Vend energien og anerkend hinanden for det der lykkes

2. Gode råd og tips til TRIO i krisetider # II

Denne video er den anden af to videoer lavet af Erhvervspsykolog, Henrik Ankerstjerne Eriksen fra TeamArbejdsliv i for BUPL Nordsjælland.

I denne video får I, som TRIO’er, gode forslag til, hvordan I kan støtte jeres kolleger og begrænse uro og bekymringer i en tid med Corona eller andre krisetilstande.

I kommer nok ikke til undgå bekymringer og uro, men måske kan I tage toppen af uroen med nogle af disse råd.

Se videoen på youtube

Overordnet skal det handle om at få det til at give mening og om at vende energien.

 1. Hjælp med at få det til at give mening.
 2. Vend energien.

Vi oplever mange ting i disse tider, som kan være svære at få til at give mening. Det kan TRIO-samarbejdet sætte fokus på for at hjælpe kollegerne og arbejdspladsen igennem krisetiden.

I videoen får I også nogle konkrete forslag til, hvordan I kan vende energien, når problemer og bekymringer fylder for meget.


Sproget smitter

…og sætninger kan skabe frygt – prøv med omformuleringer.

Det er tilladt at være godt forberedt, når der kommer spørgsmål, som bunder i frygt. Det giver ovenikøbet mere tryghed, når svarene kommer med det samme og med sikker overbevisning.

Brug denne tavle eller lav en selv. Skriv de spørgsmål, der dukker op igen og igen og formulér korrekte og beroligende svar.

Download worddokumentet og formuler jeres egne spørgsmål og svar.Seneste nyhedsbreve

Er du AMR, så får du automatisk BUPL Nordsjællands nyhedsbreve for AMR, og du behøver derfor ikke at tilmelde dig for at få dem. Men alle andre med interesse for området er også meget velkomne til at modtage nyhedsbrevene – i så fald skal du bare tilmelde dig nyhedsbrevet nedenfor.

God læselyst 🙂

 


Tilmeld dig nyhedsbreve

Navn
E-mail
Jeg ønsker at abonnere på:
Nyhedsbrev for AMR i BUPL Nordsjælland
Grundet COVID-19 er det besluttet i BUPL Nordsjælland ikke at planlægge fysiske arrangementer. Vi er derfor i gang med at finde virtuelle løsninger til jer i stedet for.

Hold derfor øje med arrangementer for tillidsvalgte (TR, LTR og AMR) her på hjemmesiden:

Arrangementer for tillidsvalgte i BUPL Nordsjælland