Ledertillidsrepræsentant i Nordjylland


En tillidsrepræsentant for lederne har de samme opgaver som andre tillidsrepræsentanter, nemlig at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Herudover består opgaven i at være talsmand for kollegerne og forhandle lokale spørgsmål.


Opdateret d. 29. januar 2021
Konkrete opgaver for en ledertillidsrepræsentanten (LTR)
  • kan understøtte kollegaerne og tale på alles vegne
  • kan medvirke til en beskyttelse af lederne i forhold til at få rejst fælles problemstillinger, da LTR er omfattet af TR-beskyttelse
  • kan være med til at ytringsfriheden kan blive udnyttet i højere grad end den gør i dag
  • vil imødekomme behovet for, at der i forberedelsen af forhandlinger, der direkte berører ledelse, er en lokal repræsentant med kendskab til de lokale arbejdsvilkår
  • kan være med til at understøtte udviklingen af og fastholdelsen af pædagogfaglig ledelse med det formål at pædagogiske institutioner ledes og udvikles optimalt.
Vil du være tillidsrepræsentant for dine lederkollegaer?

Du kan henvende dig til ledersagsbehandleren i BUPL Nordjylland for nærmere informationer. Kontakt ledersagsbehandler Sine Dahl Carlsen eller find flere informationer om hvervet som ledertillidsrepræsentant.

 

 

Gitte Christensen, ledertillidsrepræsentant for daginstitutionsområdet.


Heidi Veilov Carlsen, ledertillidsrepræsentant for daginstitutionsområdet.


Ulla Bøjesen, ledertillidsrepræsentant for daginstitutionsområdet.


Anna Kjær Larsen. ledertillidsrepræsentant for daginstitutionsområdet.


Peter Brogård Sørensen, ledertillidsrepræsentant for skoleområdet.


Marie-Louise Kastberg Christensen, ledertillidsrepræsentant for daginstitutionsområdet.


Jesper Johansen, ledertillidsrepræsentant for daginstitutions- og skoleområdet.


Bjørn Sode-Carlsen, ledertillidsrepræsentant for daginstitutionsområdet.


Mette Marie Frandsen, ledertillidsrepræsentant for daginstitutionsområdet.


Birte Pedersen Kjeldsen, ledertillidsrepræsentant for skoleområdet.


Marianne Pedersen, ledertillidsrepræsentant for daginstitutionsområdet.


Grete Kirstine Nielsen, ledertillidsrepræsentant for daginstitutionsområdet.


Mette Laurvig Lorenz, ledertillidsrepræsentant fritidscentre.


Allan Larsen, ledertillidsrepræsentant for skoleområdet.