Fællestillidsrepræsentant i Nordjylland


Fællestillidsrepræsentanten er en vigtig samarbejdspartner for alle medlemmer. Det er hende eller ham, som har overblikket over institutionerne i kommunen og kender til de forskellige udfordringer og problematikker på området.


Opdateret d. 30. november 2020

Fællestillidsrepræsentanten (FTR) varetager medlemmernes interesser i den enkelte kommune. De forhandler for eksempel normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen, og deltager i den offentlige debat om daginstitutioner og om pædagogers arbejdsvilkår.

Medlemmer er altid velkommen til at kontakte deres fællestillidsrepræsentant, hvis de har spørgsmål om faglige forhold.

Fællestillidsrepræsentanten i din arbejdskommune kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål af faglig karakter. Det kan være spørgsmål, som omhandler løn og arbejdstid, kommunens politikker, sygdom og fravær, MED-systemet og arbejdsmiljø.

BUPL Nordjylland har fællestillidsrepræsentanter i 10 af de 11 nordjyske kommuner. Læsø Kommune har ikke en fællestillidsrepræsentant.

Du finder kontaktoplysninger på din fællestillidsrepræsentant herunder:

Tommy Toft Kristensen

E-mail: ttd@bupl.dk

Mobil 25 39 81 78David Nordstrøm

E-mail dnm@bupl.dk

Mobil 41 22 37 19

 

FTR-suppleant Bente Tella

E-mail btl@bupl.dk


Dorthe Jønsson

E-mail djs@bupl.dk

Mobil 41 91 11 71


Anne Gitte Gammelby Nielsen

E-mail ggn@bupl.dk

Mobil 51 51 16 58


Mette Pedersen

E-mail mpt@bupl.dk

 Camilla Lindgaard Simonsen

E-mail cals@bupl.dk

Mobil 24 87 23 02


Else Marie Jensen

E-mail emj@bupl.dk

Mobil 30 16 43 09


E-mail mec@bupl.dk

Mobil 25 19 73 95

 

FTR-suppleant Kirsten Bæk Damsgaard

E-mail kbd@bupl.dk


E-mail ssa@bupl.dk

Mobil 61 55 85 78

Direkte 35 46 55 27

 

FTR-suppleant Jens Konnerup

E-mail jek@bupl.dk

Direkte 35 46 55 35