Fællestillidsrepræsentant i Nordjylland


Fællestillidsrepræsentanten er en vigtig samarbejdspartner for alle medlemmer. Det er hende eller ham, som har overblikket over institutionerne i kommunen og kender til de forskellige udfordringer og problematikker på området.


Opdateret d. 26. oktober 2021

Fællestillidsrepræsentanten (FTR) varetager medlemmernes interesser i den enkelte kommune. De forhandler for eksempel normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen, og deltager i den offentlige debat om daginstitutioner og om pædagogers arbejdsvilkår.

Medlemmer er altid velkommen til at kontakte deres fællestillidsrepræsentant, hvis de har spørgsmål om faglige forhold.

Fællestillidsrepræsentanten i din arbejdskommune kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål af faglig karakter. Det kan være spørgsmål, som omhandler løn og arbejdstid, kommunens politikker, sygdom og fravær, MED-systemet og arbejdsmiljø.

BUPL Nordjylland har fællestillidsrepræsentanter i 9 af de 11 nordjyske kommuner. Rebild og Læsø Kommuner har ikke en fællestillidsrepræsentant.

Valg af fællestillidsrepræsentant

Når fagforeningen har godkendt valget, fremsendes meddelelse til arbejdsgivers accept.

Valgskemaet udfyldes både ved nyvalg og genvalg af FTR. Download FTR valgskema

Kontaktoplysninger på fællestillidsrepræsentanter

Du finder kontaktoplysninger på din fællestillidsrepræsentant herunder:

Tommy Toft Kristensen

E-mail: ttd@bupl.dk

Mobil 25 39 81 78David Nordstrøm

E-mail dnm@bupl.dk

Mobil 41 22 37 19

 

FTR-suppleant Bente Tella

E-mail btl@bupl.dk


Dorthe Jønsson

E-mail djs@bupl.dk

Mobil 41 91 11 71


Anne Gitte Gammelby Nielsen

E-mail ggn@bupl.dk

Mobil 51 51 16 58


Mette Pedersen

E-mail mpt@bupl.dk

 Camilla Lindgaard Simonsen

E-mail cals@bupl.dk

Mobil 24 87 23 02


Else Marie Jensen

E-mail emj@bupl.dk

Mobil 30 16 43 09


E-mail mec@bupl.dk

Mobil 25 19 73 95

 

FTR-suppleant Kirsten Bæk Damsgaard

E-mail kbd@bupl.dk


E-mail ssa@bupl.dk

Mobil 61 55 85 78

Direkte 35 46 55 27

 

FTR-suppleant Jens Konnerup

E-mail jek@bupl.dk

Direkte 35 46 55 35